Arantia esence

Aura esence Roh hojnosti

Image
Objem:
50 ml - vydrží cca 4-6 měsíců při pravidelném používání
Cena :
690 Kč (29 Euro)
Použití:
Použití pouze do aury, ne k vnitřnímu užití

Aura esence Roh hojnosti

Energetizoval Buddha
  • zrušení vzorů, které omezují hojnost ve všech oblastech života
  • otevření se příjmu hojnosti energií skutečnosti
  • vyrovnání karmy chudoby, na které duše dosud lpěla
  • očista blokád nepřejícnosti z vnějšku, které k sobě člověk připustil a přijal je za své
  • nové vnímání hojnosti
  • zrušení dogmat k tématu hojnost pramenících ze společnosti, z dětství, z minulosti
  • práce se strachem z hojnosti
  • přináší energii vděčnosti a učí nás vděčnosti
  • rovnováha mezi přijímáním a dáváním
  • práce s magnetickými drahami v auře, jež se zabývají přísunem hojnosti do života člověka

Poznámka: Oblast hojnosti se energeticky týká všech oblastí našeho života - láska, štěstí, zdraví, úspěch, nápady, radost, pozitivní emoce, vitalita, přátelství. ... Nacházíme-li se v hojnosti skutečnosti, pak nestrádáme v žádné oblasti života, včetně oblasti finanční.

Použití esence s energetickým zážitkem: „Zklidni své nitro a poté nad sebe několikrát stříkni zvolenou aura esenci. Vnímej energetické změny ve svém těle i v auře. Vnímej svůj vnitřní hlas nebo obrazy, které k tobě přichází. Vše je individuální a při každém použití esence jedinečné. Aura esencí je také možné harmonizovat prostor."

Ukázka z channelingu Buddhy k esenci Roh hojnosti: "Milovaní, vše, co se odehrává na Zemi, a co vaše oči vidí, je jen pouhým zlomkem toho, co ve skutečnosti existuje. Závoj překrývá pravý význam žití. Závoj mate energii srdce a ty sám přistupuješ zcela dobrovolně na hru, která se na Zemi rozehrála. Stáváš se tak účastníkem nedostatku, který v dualitě panuje. Protože dualita je tu, aby vše rozdělila. Avšak jen v jednotě je pravá síla. Jakmile jsi byl odpojen od té nejcennější energie, co znáš, zlomila se v tobě víra v sílu myšlenky a ve schopnost manifestace. Tvá přání nefungovala, jak měla a neúspěchy prohlubovaly tvůj pád. Když se však v roce 1987 otevřel přímý přístup k lásce, která ti na Zemi tolik chyběla, a kterou jsi do té doby přijímal pouze v omezené míře určené ke tvému přežití a uchování stability tvého světla na Zemi, pak se v tobě začalo probouzet Nové vědomí a velmi rychle rostla tvá spiritualita. ...... "

Důležitá poznámka: Aura esence Arantia slouží výhradně k harmonizaci aury a čaker. Pracují v jemnohmotné sféře. Nejsou léčivým prostředkem ani nenahrazují lékařské nebo psychoterapeutické ošetření, a proto za ně nemohou být považována. 

Objednávka

Please type your first name.
Please type your last name.
Please type your adress.
Please type your ZIP code.
Please type your Post.
Neplatný vstup
Please type your phone.
Invalid email address.
Please select product.
Please type quantity.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Více z této kategorie: « Aura esence Kosmický střed