Arantia Blog

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

Srdečně Tě zveme na víkendový terapeutický seminář


Prožívání radosti nejen ve finanční hojnosti


pátek 01.05. - neděle 03.05.2020; v době 10:00 – cca 16:00 - 17:00


Seminář se uskuteční v Relaxačním centru Země andělů,
Nerudova 45, Prostějov, www.zemeandelu.cz

 

Přijď si na vlastní kůži vyzkoušet práci s mincemi hojnosti. 
Přijď zažít energetickou práci s uvolněním na fyzické úrovni.
Finanční hojnost je jen střípek hojnosti celého vesmíru.

Na vlastní kůži zjistíš, jak moc veliký vliv má hojnost na Tvé fyzické tělo.

Ve všech oblastí hojnosti bychom měli být vyrovnáni - je to součástí zkušeností každé lidské duše.

Celá akce je silná energeticky, budeme se zabývat osobním omezením různých toků hojnosti a odblokacemi na mnoha úrovních. 

 

Pozvánka ke stažení :

sobota, 28 březen 2020 10:59

Seminář Krystaly skutečnosti 3

Srdečně Tě zveme na víkendový seminář


Krystaly skutečnosti 3


sobota 28.03. - neděle 29.03.2020; v době 10:00 – cca 16:00 - 17:00


Seminář se uskuteční v Relaxačním centru Země andělů,
Nerudova 45, Prostějov, www.zemeandelu.cz

 

Pokračování vzdělávacího cyklu pro ty, kteří se účastnili předchozích dvou seminářů.

Nové poznatky, nejnovější krystaly, nová pomoc z druhé starny závoje.
Stále je co objevovat a možnosti, jak se rozpínat dál. 

Práce pro sebe sama, pro ostatní i pro Zemi jako celek.

 

Pozvánka ke stažení:

sobota, 22 únor 2020 09:05

Seminář Jsem mlád!

Srdečně Tě zvu na seminář


Jsem mlád!


sobota 22.02.2020; v době 10:00 – cca 16:00


Seminář se uskuteční v Relaxačním centru Země andělů,
Nerudova 45, Prostějov, www.zemeandelu.cz

nebo ho můžeš absolvovat z pohodlí svého domova - na dálku

Prožij s námi zážitkový den s harmonizací tvého fyzického těla!

 

Pozvánka ke stažení :

pondělí, 17 červen 2019 13:49

Kryon - Tvá spirála světla

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 17.06.2019

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni, moji milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby a rád bych vás dnes seznámil se spirálami světla a jejich vlivem v energetickém systému Země. Bylo to tvé účelové rozhodnutí inkarnovat se na tuto Zemi. Líbila se ti představa, že ve své podstatě na poslání nejsi sám. Že pracuješ v týmu pracovníků světla. Líbilo se ti, že máš možnost zabývat se svým individuálním rozvojem a objevovat svou sílu, i když jsi v energetickém působení omezen. Omezení je jako svěrací kazajka, která tlumí vše, co vysíláš. Svůj energetický krunýř jsi přijal s radostí, protože jen tak jsi měl možnost sám sebe víc poznat a navázat spolupráci s okolím. Právě okolní svět ti umožnil se dál rozvíjet. Bez spolupráce není možné dojít k prolnutí světů, k otevření sebe. Spolupráce s okolím ti umožňuje rozšířit svůj potenciál a rozvzpomenout si na to, že nic není nemožné. Spolupráce to je klíč. Je to odemčení veškerých hranic. Je to vnímání v rovině rovnocenné. Jsi si ve svém životě rovný s lidmi, s vesmírem, s planetou a všemi obyvateli Země? I s těmi, co okem nevnímáš? Vnímáš jako rovnocenné vibrace, které zažíváš? V okamžiku, kdy začínáš rozdělovat svět kolem sebe, kdy je pro tebe někdo silnější, zdravější, moudřejší, spirituálnější, světelnější .... pak sleduješ svůj život z pohledu uzavřeného krunýře a je pro tebe těžké na sobě pracovat tak, aby u tebe byl výsledek vidět. Platí to i pro stav, kdy kolem sebe vnímáš energie jako nebezpečné, vše nejlépe víš a nejlépe ze všech nastavené máš. Je tenká linie v tom, aby jsi byl v rovině vyvážené.

Lidé se v základu bojí na Zemi žít, i když je vibrace planety silně přitahuje a právě ta přitažlivost je důvodem pro inkarnační rozhodnutí. Tato bázeň lidstva se nachází v kolektivním myšlení. Jde o strach z energetického dění, které na Zemi probíhá. Bojí se, že budou zataženi do her duality ega, i když jejich úmysl při vstupu do inkarnace byl čistý a neposkvrněn názory okolí. Již během prenatálního vývoje se člověk spojuje s kolektivním myšlením a začíná zpoza ochrany mateřského lůna niterně poznávat okolí. Začíná budovat vibraci strachu z ostatních a okolního světa a na tuto roli začíná přistupovat. Zpevňuje krunýř, který ho obaluje. Tento krunýř je nevědomou ochranou před tím, co vše může lidského tvora na Zemi potkat. Přitom je však také dokonalou iluzí, která mu neumožní projevit svou sílu, i když na ní bude trvat.

Pokud je někdo na Zemi v tvorbě iluzí mistrem, pak jsou to ti, kteří na Zemi žijí. Bez iluzí by byl život na Zemi jiný. I strach je iluzí, moji milí. Malé dítě se tedy snaží ochránit před vnějším světem a tvoří si hranice, za které pak nechce jít. V tom mu pomáhá právě kolektivní myšlení. Porodem se energie dítěte výrazně mění a ono se ocitá v chaosu energií, které panují na Zemi. Jen si představ čistou hmotu, která vstoupí do vibrace chaosu. Ze začátku se cítí dobře, nerovnováhu si nepřipouští, ale to trvá jen pár chvil a poté se tvoří první vzory omezeného chování. Pocit bezpečí je pryč a dítě je plné strachu z neznámého, kterému se neumí nijak jinak než energeticky bránit. Právě prvních pár chvil po porodu je určujících pro sílu a kvalitu krunýře, které si dítě s sebou dál do života nese. Prošel tím každý z vás a tak se můžeš sám sebe zeptat, zda souzníš s tím, o čem tu nyní hovořím.

Základ aurického energetického systému člověka prochází největšími změnami právě v době porodní. V tyto okamžiky pracuje tolik pracovníků světla, tolik mistrů se o dítě stará. Dítě je obklopeno známými silami. Pomáhají ti, co jsou pro vás očima neviditelní, ale dítě je vnímá. Dítě ještě nemá uzavřený svůj vnitřní svět. Dítě je v péči jemnohmotného světa a na samostatný život v hrubohmotném těle se připravuje. Dosud bylo v péči matky, která mu zajišťovala komfort bezpečí, aby se mohlo tělesně vyvíjet. Nyní na to začíná být člověk sám.

A právě porod, stejně jako početí i smrt, to vše jsou okamžiky, kdy je kolem tebe obrovské množství světla a jsi jemnohmotně opečováván. Každý z vás je toho součástí, i když průběh porodu probíhá jako nepřirozený nebo s komplikací. To, co se odehrává v jemnohmotné úrovni, to je fascinující a mimořádné. Dítě si samo tvoří svůj vnější aurický svět, který částečně kopíruje od přítomných lidí, částečně tvoří z toho, co během porodu kolem sebe mentálně a emočně zachycuje. A zároveň také spolupracuje s ostatními světelnými bytostmi. Nachází se v kompletní spolupráci. Má ve svých rukou klíč ke všemu, co potřebuje k životu na Zemi a je otevřeno světu. V okamžiku oddělení od matky na okamžik padají všechna omezení a ze Země do vesmíru vystřeluje záblesk světla. Dítě je v ten okamžik spojeno s energií stvoření. Z pohledu času na Zemi se jedná o čas, který je menší než vaše sekunda. Z pohledu nekonečnosti času jde o dlouhý okamžik, který dítě prožívá tak dlouho, jak si přeje. To, co je však nejdůležitější k této události, a co se vám tu od začátku pokouším říct, je, že tímto okamžikem je vyslána spirála světla skrze všechny světy. V té chvíli neexistuje nic, čeho by jsi se nedotknul, nic, kam by ti přístup zůstal odepřen. Jako by jsi v ten okamžik četl z miliard příběhů, které se odehrávají v den okamžiku tvorby tvého vlastního aurického pole.

Tato "četba" pro tebe byla nesmírně důležitá, protože jsi načerpal přesně to, co jsi již tušil, že budeš potřebovat pro život v dualitě. Lehce jsi dualitu zažil v bříšku své mámy. Ještě předtím jsi o ní snil, když sis fyzické tělo přál a ve vesmíru jsi se ještě v úrovni energie pohyboval. Již tam se tehdy zrodily tvé předpoklady. Do doby vlastního působení na Zemi to vše však byl jen plán a sen. Jen sis představoval, jaké to asi na Zemi je, a jak snadné je na Zemi ve své síle působit. Ani ses nepozastavoval nad tím, že bys nemohl něco ze svých přirozených schopností použít. Vše bylo tak zřejmé. Tak pevný jsi byl ve svém přesvědčení, že jsi na některé oblasti života úplně zapomněl a nechal jsi je v důvěře vše-dostatku bez povšimnutí s tím, že se tím na Zemi nemusíš zabývat.

Duše se při pohybu ve vesmíru nezabývá tím, že existuje hmota, kterou nedokáže prostupovat. V pravém slova smyslu taková hmota neexistuje. Když však duše přistoupí na život v hmotě, pak je automaticky vtáhnutá do dění, které ji volný pohyb neumožňuje. Něco sis tedy ve vesmíru naplánoval a domníval se, že to tak i na Zemi funguje. A i když nejsi na Zemi nováčkem, scénář se stále dokola opakoval. Vždy před inkarnací jsi plný nadšení a euforie. Máš pocit, že v míru a v lásce můžeš i na Zemi působit bez omezení. Máš pocit, že strach je jen jednou velkou iluzí, která se ti bude z dálky vyhýbat. Máš pocit, že jakákoli nízká vibrace se tě nebude dotýkat.

Pak vstoupíš do fyzického těla a začneš jej budovat. A protože znáš časový plán, víš, že máš 9 měsíců na to, abys utvořil své tělo a vše jde snadno. Utvrzuješ se v tom, že vše mistrně zvládáš, neboť každý den se ve tvém těle tvoří něco nového a ty začínáš nově fungovat. Jsi neustále nadšený z toho, jak se ti daří i ve fyzické rovině vše manifestovat. Do toho přichází podněty zvenčí, které tě začínají připravovat na samostatný život v dualitě. Vůči těmto podnětům se bráníš, a tak vytváříš krunýř, který to tvé uvnitř tebe ochraňuje. Ještě nemáš moc vyvinutou vlastní auru, prakticky je nefunkční a tak se spoléháš na aurickou funkci své matky a díky ní se učíš auricky fungovat. Tohle vše krásně funguje až do okamžiku, kdy se rozhoduješ, že opustíš komfort své matky a začneš se o sebe sám energeticky starat. Porod je pro tebe dobrodružstvím, kde díky vnějším vlivům získáváš první niterné fyzické zkušenosti. Zjišťuješ, že se tvá funkce okamžité manifestace začíná zpomalovat, a že někdy nezáleží pouze na tobě, ale i na tvém okolí, na okolní spolupráci, zda se může vše, tak jak si přeješ, zhmotňovat. A protože jsi stále v silném kontaktu s jemnohmotnou úrovní, světelné bytosti ti pomáhají, aby jsi svou víru v to, že je možné vše, udržoval, i když fyzická rovina neodpovídá na tvou vědomou formu manifestace.

Je fascinující sledovat vstup duše do těla od okamžiku početí po porod, kterým samostatnost začíná. Když během porodní doby zjistíš, že se tvá schopnost manifestace zpomalila, začínáš si připouštět pocity, které pro tebe dosud byly celkem neznámé. Zažíváš sám ze sebe první zklamání, kdy tvá síla není tak silná, jak by sis přál. Neb přáním téměř každé duše je prožít rychlý a klidný přechod do samostatného fyzického těla. Těch emocí se v tobě hromadí víc a víc, během pár chvil zažíváš mnoho dramatických chvil. I to je součástí tvého procitání, přechodu z formy energie do hmotného světa. Připouštěním emocí se tvůj ochranný krunýř narušuje a vstupuješ do hry pocitů, kdy na tebe má vliv i kolektiv. Je to niterný transformační proces a je součástí tvého příběhu zdánlivého oddělení od jednoty. Již není vše tak snadné, jak sis to naplánoval. Již není vše možné, jak ses v tom sám utvrzoval. Přistupuješ na hru duality. Přistupuješ na iluzi, že jsi oddělen a začínáš cítit samotu a nepřejícnost okolního světa.

Jakmile je ukončeno tvé porodní trápení, přichází okamžik, kdy ti duchovní svět dává najevo, že tu pro tebe stále je, a že nejsi odpojen. Že jsi stále součástí všeho, co se odehrává nejen na Zemi. Přichází odstřihnutí tvé pupeční šňůry a tvůj první nádech. A právě mezi přestřižením a nádechem existuje onen okamžik, kdy se tvá osobní spirála světla spojí se vším, co existuje. Se světy na zemi i pod zemí, s vesmírem, dokonce s jinými galaxiemi. Je to sváteční okamžik. Je to nádherný moment, kdy vše v tobě září jasným světlem stvoření. Jsi pasován do samostatné bytosti a od tohoto okamžiku začíná tvůj život na Zemi. Prenatální období bylo předpřípravou na tvé samostatné působení. V něm jsi se učil a formoval, v něm jsi své schopnosti trénoval. Právě děti, které jsou ještě v lůně matky, mají mimořádné léčivé schopnosti, jsou zázračné v manifestačním působení. Neznají ještě silné omezení hmotou, jsou nadšené z toho, že si s sebou na Zemi nesou své neomezené schopnosti. Netuší, že o ně přijdou. Každý z vás prošel okamžikem své vlastní důležitosti a pýchy na sebe, že přišel na Zemi, aniž by byl omezen. To ve chvíli, když jsi zjistil, že ti fungují tvé schopnosti a jsou neomezené. Byl jsi totiž informován o tom, že není možné v plné síle na Zemi působit. Že to stojí veliké úsilí než se člověk znovu propojí se vším, co je, když vstoupí do fyzické roviny. A najednou jsi zjistil, že ti vše funguje a měl jsi obrovskou radost. Domníval ses, že jsi výjimkou, a že jsi se při plánování mýlil. Byl jsi překvapen sám sebou a netušil jsi, že si tyto schopnosti udržíš jen určitý čas. Že nastane období, kdy si na ně opravdu budeš rozvzpomínat.

Při přestřižení pupeční šňůry jsi tedy na chvíli stanul ve vše-jednotě. Byl to okamžik pravdy, okamžik hlubokého soucitu, okamžik prozření. Proto ten, kdo se podívá do očí čerstvého novorozence, vidí hloubku, která se nedá popsat slovy. V ten okamžik jsi byl otevřen. A pak se přístup začal uzavírat. Začal kolotoč kolem tvého fyzického těla. Začala řada vyšetření, začalo odpoutání od té, kterou jsi tak miloval, od tvé matky. Tvá matka pro tebe dosud byla zdrojem síly a nekonečnosti energie. Byla projekcí fyzického boha, kterého jsi uctíval. I svého otce znáš, jen k matce máš zvláštní pouto, které se nedá vysvětlit slovy. To proto, že tě ve svém nitru nosila. Ti, kteří měli štěstí, a jejichž otec se s nimi již v prenatálu vědomě spojil, ti se po porodu snažili vyhledat ochranu jeho energie. Proto duši dítěte cítí otec i na velikou vzdálenost. I on je pro dítě vzorem, jak se chovat v energetické rovině. Dítě v začátcích života automaticky umí být v jemnohmotné rovině na více místech zároveň. A i když je odneseno od matky, zůstává s ní propojeno. A toto propojení není bezvýznamné. Je silné a léčivé v obou směrech, neb u matky začínají výčitky, že své dítě nevidí. Dochází pak ke kopírování vzorů, které rodiče dítěte v auře mají. Nahrává se nový software, který určuje, jak silné dítě auricky v následujících letech bude. Pokud není v blízkosti muž a je na vše žena sama, pak se i toto v aurické rovině zapisuje a podle toho si dítě život buduje. Kopíruje energie i od těch, kteří s ním tráví čas. Právě v období blízkosti po porodu se odehrávají ty nejdůležitější energetické momenty, kdy dochází k zakořeňování vzorů. Dříve, aby bylo dítě co nejlépe připraveno na život, za ním bezprostředně po porodu přicházeli ti nejpovolanější ve svém oboru. Dítě bylo představeno těm nejmoudřejším, nejstatečnějším, nejuctívanějším, aby načerpalo vzory, kterými pak může žít. Život dítěte pár dní po porodu byl energeticky velice bohatý. Jen kontakt energetických polí stačil, aby se předalo to, co se předat mělo, a dítě pak bylo na život dobře připraveno. S bojovnými energiemi na Zemi se však na toto umění zapomnělo a dnes je dítě spíše v izolaci než v kontaktu s okolím. Do kontaktu přichází jen s personálem, což lze v obecné rovině shrnout jako návštěvu kněžek a kněžích, kteří v nemocnicích působí. A tak je dítě odkázáno na rodiče, protože o těch toho nejvíce ví.

Spirála světla, která ti při porodu poskytla osvícení, zůstala ve svém otisku v mřížce Země a tak se můžeš spojit se svou energií stvoření, abys mohl inovovat svůj energetický obraz, svou moudrost a lépe pochopil, co se na Zemi děje. Z nového úhlu pohledu se snáze chápe chování všech i pohyb Země. Začneš víc sám sobě důvěřovat a umožníš si snáze se napřímit v mentální rovině. To znamená více vše vnímáš v rovině vyrovnané. Očima boha / bohyně, kdy pod nohama vzkvétá vše, čeho se dotýkáš. Tvá inkarnace na Zemi má v této době veliký význam a tak nepřestávej poznávat své Já. Čiň tak s pokorou a úctou k sobě. Čiň tak se zvědavostí a hravostí, která ti tvé dětství bude připomínat.

S láskou ti toto poselství zprostředkovávám a je mi ctí, že mohlo být předneseno v době, která láskyplným vztahům nahrává. Období, které přichází, je naplněno láskou, která je niterná. Láskou sám k sobě budeš procházet a i ve svém okolí nalézat lásku jiné úrovně. Proto je třeba vyrovnanost a ne hodnocení z potřeb ega.
V lásce budu svět na Zemi dál sledovat a svou magnetickou energií Zemi zásobovat. Těším se, jak se vzájemně při energetické práci u mřížky Země setkáme.

Tvůj přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

pátek, 14 červen 2019 15:32

Itálie, ostrov Sicílie, Kaštan sta koní

Na východním svahu sopky Mount Etna, jen 5 km od kráteru roste pravděpodobně nejstarší známý jedlý kaštan na světě. Má nejméně 2000 let, odhadované stáří je kolem 4000 let. Obvod kmene měří 22 metrů, s větvemi je obvod stromu okolo 60 metrů. Dnes má kaštan tři kmeny. V roce 1780 se jednalo pouze o jeden kmen, který se později rozdělil na více kmenů s prázdným prostorem uvnitř. Všechny kmeny však sdílí jeden kořenový systém. Kaštan je spojen s legendou, kdy se pod ním během bouřky ukrylo 100 jezdců, kteří doprovázeli středověkou královnu Giovannu z Aragonu. Díky tomu získal kaštan své jméno Castagno dei Cento Cavalli neboli Kaštan sta koní.

Na cestě ke kaštanu nás zastihla velká průtrž mračen. Celá Etna se ponořila do mlhy, na vrcholku padal sníh (září) a silnice byly místy neprůjezdné. Museli jsme čekat, až voda opadne. Když jsme prokličkovali úzkými serpentinami, přivítala nás zapadlá víska, kam zamíří obvykle pouze milovník stromů. Žádného jiného turistu bych tu neočekávala. Dostat se do vesnice vyžaduje totiž jistou dávku odvahy a adrenalinu. Když už tu pak člověk je, od stromu vede vinicemi turistická stezka k dalším vzácným stromům oblasti. Tu jsme si z důvodu deštivého počasí nechali na jindy. Před vandaly strom chrání vysoký plot. Nízký plot lidé nerespektovali. Je to sice nepříjemné opatření před milovníky přírody, ale občas to nejde jinak. Strom jsme tedy pozdravili pohlazením po větvích.

Kaštan sta koní považují někteří botanici za nejstarší a největší strom Evropy. Zcela určitě je největším v Itálii. Je záhadné, že strom ještě nezemřel, zdravé kaštany umírají ve stáří kolem 1000 let. Je proto považován za strom života a síly, vyživován nějakou neznámou silou. Dnes strom patří pod ochranu UNESCO a je nazýván Poslem míru.

Kaštan jedlý (Castanea sativa) je známý svými léčivými účinky. Již svatá Hildegarda z Bingenu (12. století) jej doporučovala na srdeční slabost, dobrou náladu, mozková oslabení i žaludeční či jaterní bolesti. Dnes se plody používají pro vysoký obsah vitamínů a minerálů pro podporu imunity a detoxikaci těla. Vitamín C je v kaštanech zastoupen stejně hojně jako v citronu. Kaštany jsou vhodné pro udržení štíhlé linie i pro ty, co si přejí hubnout. Jsou nízkokalorické a odkyselují tělo. O vánocích známe vůni kaštanů z vánočních trhů a možná, že jsou pečené kaštany i tvojí oblíbenou vánoční pochoutkou. Během roku se dá koupit pro zdravé vaření kaštanová mouka. Kaštan je určitě vhodné zařadit do svého jídelníčku.

Ve středomoří byl a je jedlý kaštan velice oblíbeným stromem. Staří Řekové a Římané jej pěstovali, aby lidé měli co jíst v dobách hladu. Plody byly dokonce používány jako platidlo. Řekové ho zasvětili a uctívali jako strom Boha Dia. Křesťanství zase považovalo kaštan za symbol cudnosti a neposkvrněného početí. Stejně jako pevná skořápka chrání ovoce před nebezpečím, víra v Ježíše chrání člověka. Rovněž je symbolem vzkříšení, protože přežije i silné prořezávání.
Postupně kaštan nachází svůj domov také ve střední Evropě, kde se ze začátku nejčastěji pěstoval v klášterních zahradách. Skrze mnichy se pravděpodobně dostal až do Anglie. V ČR se vyskytuje spíše ojediněle, je u nás kolem 500 vzrostlých stromů a 3 kaštanové sady. Kaštan jedlý nemá nic společného s kaštanem, který známe - jírovec maďal. Oba jsou z jiné čeledi rostlin.

V České republice najdeme nejstarší jedlý kaštan v kaštance Nasavrky (u Chrudimi). Jmenuje se "Knížák" či "Kněžák", má obvod kmene 534 cm a je starý kolem 240 let. Je vlastně takové dítě oproti kaštanu na Sicílii. ;)

 

A jaké sdělení k místu "Kaštan sta koní" pro nás má Sanat Kumara?

"Moji drazí, s láskou vás seznamuji s tímto šlechticem Země. Stejně jako ve skalách, i ve stromech se ukrývá moudrost Země. Historie se zde stává přítomností a energie kaštanu vás hostí. Námaha, kterou jste vynaložili k cestě do tohoto místa, je odměněna silou, která z nitra Země skrze kaštan prýští. Dopřej si chvilku spočinutí v energii kaštanovníku, který tě svou láskou objímá. Tak dlouho tu stojí, že pamatuje mnoho z historických událostí Země. Svou energií tak dokáže tišit a klidnit to, co je ve tvém energetickém systému historií rozbouřené. Co sis zapsal. Přinesl s sebou jako nevyřešené. Co sis uložil pro současné zpracování, a co je ve tvém energetickém poli vnímatelné, že to na správný čas vyčkává.

Spoj se s moudrostí kaštanu a s jeho léčivým polem, který je jako jemný závoj, se kterým si vítr kolem tebe, ve tvé auře pohrává. Spoj se s krystalickou mřížkou, ze které tento kaštan čerpá sílu a dovol si i ty pronést prosbu o sdílení energií. Možná ti bude dovoleno dotknout se vibrací, ze kterých kaštan žije a sílí. Jsou to mohutné proudy života.
Kaštan si zvolil místo svého růstu na spojnici bodů, které vyživují povrch Země. Je to extrémně silný energetický bod a jedna část kmene je neustále dobíjena vitální silou, jenž tímto místem proudí na povrch Země. Dotkni se svou merkabou přítomnosti stromu a vnímej, co vše tímto kontaktem získáváš. Probíhá pak vzájemná výměna.

Ty čerpáš od stromu moudrost o přírodních zákonech a vztazích Země a zároveň dočerpáváš své energetické pole a strom od tebe získává moudrost lidské říše a energii vykoupení. Každý z lidí je nositelem této vzácné energie na Zemi a se vzestupem je čím dál více důležitější, aby byla tato energie přenášena od lidí do krajiny. Strom ji pak skrze kořenový systém posílá k Zemi dál a ta si ji rozvádí svými jemnohmotnými systémy do míst, která tento způsob léčení potřebují. Vzájemná výměna umožňuje zůstat říším v harmonii spojení.

Kaštan je známý svou léčivou silou, kterou ti nyní předává, a pokud potřebuješ vitalizovat své tělesné orgány, dovol si v této energii spočinout tak dlouho, jak si to tvé tělo žádá. Naslouchej mu. Naslouchej svému tělu a nepřeceňuj ani nepodceňuj jeho stav. Pokud k sobě dokážeš být upřímný, pak poznáš, kdy je přenos u konce, kdy se máš s kaštanem rozloučit a za energii poděkovat. Zkompletuj pak svou merkabu a uvědom si stav "tady a teď". Kaštan sta koní ti děkuje za tvůj energetický výlet.

Užij si tedy vzájemnou výměnu energií a o tomto obohacení nepřemýšlej. Začlení se jednoduše do tvého myšlení. Tak, jak to má být, když máš otevřené srdce a jsi připraven svůj život ve vyšších vibracích na Zemi žít.

S láskou tvůj přítel Sanat Kumara"

 

Užij si energii tohoto místa a spoj se s tímto kaštanem kdykoli, když tě k tomu navede tvá intuice. Právě ta je pro tebe navigátorem a zároveň jistotou, že to, co se odehrává, bude oboustranné. Užitečné jak pro tebe, tak i pro Lady Gaia.

Po uvědomění si svého těla se na závěr tohoto textu dobře uzemni.

Kdekoli jedlý kaštan potkáš, je krásným vznešeným stromem a určitě stojí za to, si ho v sadech nebo v přírodě všimnout.

S přáním krásných cestovatelských zážitků

Marketa Selinijana

 

Poznej krásy tohoto místa:

 

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

sobota, 26 září 2020 08:27

Pohybový pobyt s YogAlign

Srdečně Tě zveme na
7 denní nejen pohybový workshop


YogAlign

 

Kdy: sobota 26. 09. 2020 (od 10:00) - pátek 02. 10. 2020 (do 13:00) 

Pobyt je na 6 nocí!

Kde: Zámek Rozsochatec, Rozsochatec, Vysočina (u Havlíčkova Brodu)YogAlign je metoda pohybu pro všechny věkové kategie. 

Hluboká transformace přímo na fyzickém těle. Šetrné a k tělu bezpečné cvičení. 

 

Uvolňování vnitřních traumat a bloků nejen pohybem, ale i hlubokou meditací. 

Vhodná kombinace pohybu se sebemasáží, rozšiřováním vizualizačních schopností a používáním vlastních sebeléčích schopností. 

Změna v postavení těla = změna uvnitř sebe = změna uskutečněná v praxi. 

Po těchto dnech si bude tvé tělo změny pamatovat. 

Úleva nejen na fyzické, ale i emoční a mentální úrovni. 

 

 

Pozvánka / Leták ke stažení bude k dispozici na jaře 2020:

středa, 10 duben 2019 10:12

Kambodža, chrámový komplex Angkor Wat

Celé královské město Angkor je důmyslný komplex staveb, které poměrně podrobně představují hvězdné město. Patří k nejrozsáhlejším stavbám světa a mnoho jeho částí zůstávalo dlouhou dobu skryto v kamdodžské džungli. I dnes je předpoklad, že některé ze staveb ještě nejsou objeveny a na některých naprosto zřetelně vidíte, že byly z džungle vyproštěny teprve nedávno. Zub času udělal s kamennými stavbami své a některé z chrámů spadly pod tlakem kořenů silných stromů nebo nimi stromy prorostly a stabilita chrámových zdí je na nich závislá. To vše činí z Ankoru mimořádně magické místo, kde není třeba pobízet fantazii, aby pracovala.

Základní areál Angkoru má rozlohu kolem 10 km2. V blízkosti tohoto oficiálního města se podle LiDARu (speciální radar pracující na principu laserových paprsků) rozprostírá na ploše 800 km2 další ztracené město a nachází se na něm kolem 1200 chrámů. Toto město však zůstává návštěvníkům dosud skryto a většina budov stále skrývá džungle. Toto město má být údajně daleko starší než samotný Angkor. Oficiální založení Angkoru se uvádí jako počátek 10. století. Bylo hlavním město Kmérů, Kmérských panovníků a centrem kultury, obchodu a náboženství a v době rozkvětu v něm žilo až milion obyvatel.

Na základní prohlídku a nasání atmosféry samotného Angkoru jsou třeba minimálně 3 dny.

Když se vydáte k méně známým stavbám, mimo hlavní jednodenní turistickou trasu, můžete se u chrámu ocitnout i sami a vychutnat si tajemnou atmosféru místa. Když se vydáte k méně známým stavbám, mimo hlavní jednodenní turistickou trasu, můžete se u chrámu ocitnout i sami a vychutnat si tajemnou atmosféru místa. Každý chrám je svou vlastní pyramidou s centrálním bodem soustředěné energie nejen uprostřed, ale mnohdy i na dalších hlavních výstupech chrámu. Chrámy byly postaveny podle jistých matematických pravidel, protože ve vesmíru existuje pro vše smysl a pořádek a tak jsou ve tvarech a rozmístění velice přesné. Nebyly však pravděpodobně stavěny ve vědomých základech posvátné geometrie. Nicméně vykazují propojenost linií a středových souřadnic silových bodů Země. Celkový komplex je zasvěcen bohu Vishnovi a představuje hinduistickou kosmologii. Byl budován jako umělecká hvězdná mandala. Ve 14. století pak bylo místo přeměněno z hinduistického na buddhistický komplex a bylo dozdobeno symboly Buddhy.

Žádný návštěvník nenavštíví Angkor náhodně. Všichni jsou tam vedeni svým vnitřním voláním po energii vesmírného domova, kterou Angkor pomáhá zprostředkovat. Nevědomí lidé si však odnáší spíše zážitek z majestátnosti staveb, než z energetického opojení. Nelze však popřít, že z těchto staveb zůstává v srdci silná vzpomínka. Vědomí lidé dokáží energii procítit a vnímat i vesmírné přátele, kteří se na některých místech zvýšeně vyskytují. V jednom z méně navštěvovaných chrámů se nachází sestupný sloup vesmírné energie, kterým putují k Zemi různé světelné bytosti, jenž nelétají vesmírnými loděmi, ale cestují vesmírem tunely světla. Pobyt na tomto místě je vskutku energeticky zajímavý. Jen si to představ! ;)

Ztracenému městečku Angkor dominuje hlavní budova Angkor Wat, která je obklopena vodními příkopy. Tento chrám je nejčastěji zobrazován na fotografiích Angkoru. Základna chrámu Angkor Wat je tvořena třemi stupni a tím je tato budova nejvyšší v celém areálu. Na horní základně je 5 věží, čtverec s nejvyšší věží, 213 metrů, je uprostřed. Představuje posvátnou horu hinduismu Mt. Meru (neboli Sumeru), kde sídlí bohové, údajný střed vesmíru, který podporuje nebesa a prochází také středem Země. Na této hoře žijí 4 nejmocnější bohové - Brahma, Shiva, Vishna, Deva. Podle jávských legend má být hora 1 milion km vysoká, což pravděpodobně představuje symboliku vzdálenosti místa ve vesmíru, odkud mají Bohové pocházet. Podle buddhistických legend vyvýšený hlavní palác bohů obklopují moře a samotná hora je rozdělená na 4 kontinenty, z nichž jeden představuje mystické království Shambalu. 
V každém případě je ve všech legendách hora spojována se zlatou barvou a dokonalostí. Možná se jedná o sílu zlatého světla, kterou hora vyzařuje a v dosahu zlatého světla se vše stává jednotou. Kdo ví?

Hlavní chrám Mt. Meru je zde tedy znázorněn jako samotný Angkor Wat, a proto je od ostatních oddělen ze všech stran 190 metrů širokým vodním příkopem. Stavba také kopíruje světové strany. Vchod je nasměrován k východu pro příjem pozitivní energie, život a vše spojené s hojností, je to energie slunce. Západ je spojován se zánikem, s transformací toho, co nepotřebujeme a i se smrtí. Sever je síla, vytrvalost, odvaha, neporazitelnost a jih je péče, plodnost a důvěra.
Hlavní chrám navštíví ročně kolem 2 milionu návštěvníků. Obrovské číslo. Naštěstí většina z nich stráví v Angkoru pouze 1 den na hlavním turistickém okruhu. Mimo tyto trasy se někde můžete ocitnout i úplně sami - hlavně při východu či západu slunce. Pokud se vám to podaří, na atmosféru místa nikdy nezapomenete. Jakmile se ztiší turistický ruch, místo naprosto změní atmosféru. Energie budov dýchá a zvuky přírody dokreslují majestátnost místa. Vesmírná magie ožívá. A protože je město spojeno převážně s energií noci, čím více se noc blíží, tím silnější je energie. Bohužel je nutné areál večer oficiálně opustit. Ale i než k tomu dojde, naskýtá se možnost si vše v tichosti vychutnat.

Channeling Boha Shivy k areálu tajemného města:

"Moji milovaní, otevírám se v lásce tomuto zprostředkování a předávám moudrost spojenou s projekcí tisíce hvězd. Lidským úmyslem bylo zhmotnit podobu nebe na Zemi. Přinést na Zemi kousek nebeské energie. A tak vznikl komplex, který je svou přesností velmi podobný obloze. Na Zemi žádný jiný tak rozsáhlý komplex v současnosti odhalen není. A mnoho z částí, dosud neobjevených, teprve dokreslí významnost staveb, které obdivujete.
Každý chrám je stavěn jako celek ve své celistvosti, však zůstává propojen s ostatními v souznění spolupráce vibrací. Proto záleží, v jakém úhlu na komplex pohlížíš. Zda v úhlu naladění se na jednotlivé stavby nebo na komplex jako celek, kde se pak i jiná energie odráží.
Jednotlivé chrámy nesou vibrace hvězdných znamení. Jsou projekcí jejich vibrací na Zemi. Každý den, jak se Země otáčí, dochází k vyvěrání energie z jednotlivých chrámů. To vždy v okamžicích, kdy je Země nasměrována k místům ve vesmíru, se kterými navazuje portálové spojení. Některé z těchto hvězdných portálů byly zasypány ucpáním zborcených stěn chrámů. Mnoho z nich však bylo restaurováno, když byly odklizeny trosky z těchto míst. Stále některé trpělivě čekají na svou obnovu.

Však jedno z míst, kam tě nyní chci svou přítomností vzít, je místo, kde probíhá fázové výměna času. Na tomto místě, uprostřed jednoho z chrámů, bylo poměrně nedávno obnoveno místo, kudy přichází na Zemi bytosti vyšších stupňů osvícení. Tito mistři byli pozváni k návštěvě samotnou Zemí. A jelikož tito mistři necestují vesmírnými plavidly, přichází na Zemi místem, které v určitých okamžicích současně propojuje různé prostory a časy. Lidskými slovy jej můžeme přirovnat k teleportu, avšak význam tohoto slova jej nevystihuje přesně, neboť je obsahově je omezen. Toto místo se několikrát denně otevírá a přichází skrze něj na Zemi více světla.
Kdo se na místě ocitne v pravý, přesně stanovený čas, ten má vícero možností, jak se s bytostí světla setkat. Některé z nich jsou vidět fyzickým zrakem, odchází v bílém kněžském rouchu a po opuštění chrámu mizí. Některé jsou vnímatelné pouze energeticky a spojení s nimi lze navázat kontaktem telepatickým. A pak jsou bytosti, které tudy přichází se zvláštním účelem, aby se ve vysokém světle své moudrosti inkarnovali na Zemi.

Když se na tomto místě ocitne pár nebo jednotlivec, ať muž či žena, kteří své potomstvo teprve očekávají, a na čase očekávání nezáleží. Může to být i v řádu několika let. Připojuje se tato světelná bytost k těmto lidem a doprovází je až do stádia, kdy u nich dojde k početí. Pak dochází k fyzickému zhmotnění této vibrace a duše mistra se navrací na Zemi. Vibrace jednotlivce díky neviditelné magnetické domluvě, spěchaly do míst, kde došlo k energetickému spojení s touto bytostí. A tak byl tento jednotlivec pobízen sám sebou k návštěvě tohoto místa, i když o síle tohoto místa neměl vědomě ani tušení. 
Vysoce osvícené bytosti, které přichází na Zemi z důvodu své pozemské inkarnace, nemají možnost vstoupit do pozemské inkarnace cestou, která je běžná pro většinu duší. A tak volí tento způsob, který je rovněž vzájemnou dohodou otce - matky - a dítěte ještě předtím než dochází i k samotné inkarnaci rodičů a týká se druhého možné způsobu, který umožňuje zhmotnění na Zemi. Není na světě mnoho míst, která toto umožňují, chrámový komplex Angkor je v tomto spíše výjimkou. Přesto lze říct, že zvýšený příliv těchto mistrů světla probíhá až v posledních letech a to z důvodu dění, které na Zemi probíhá. Země potřebuje v následujících desetiletí zabezpečit na Zemi silné energie stabilizace a tímto způsobem je možná zrychlená forma reinkarnace.

Vezmu tě nyní tedy na cestu, kde můžeš pocítit sílu nebeských vibrací. Kde tě obklopí ticho hvězd a hluboká moudrost všudypřítomného zdroje. Máš tak možnost se odevzdat odkrytí své vlastní moudrosti a poznat, co ticho ve tvé duši znamená a znázorňuje. Nechej se unášet na vlnách této vibrace a možná za chvíli poznáš, že v tom okamžiku nejsi sám. Možná se k tobě připojí bytost, která právě na Zemi skrze portál "přilétla". Můžeš s ní navázat spojení. Můžeš energeticky vnímat to, co ti sděluje a můžeš rovněž čerpat z energie, kterou ti předává. Vždyť energie vesmíru, který v jednotě zůstává, stále ještě převyšuje svou výškou vibrace Země a tak se můžeš oddat tónům vibrací, které tvou duši hýčkají a podporují v cílech, které sis na Zemi za cíl dal. A až budeš toužit se s touto bytostí rozloučit, jen jí to najevo dej a ona sama tě navrátí do míst tvého fyzického domova, abys znovu dokázal prožívat celistvost svého reálného života.

Já Shiva ti budu asistovat při tvém výletě ke krásám Země. S láskou Shiva"

Po této cestě v sobě můžeš zřetelně vnímat vibrace. Nechej je, aby se v tobě usadili. Jsou to tvé vlastní vibrace, jen sis je dovolil nyní vnímat a opustil jsi tak zase o kousek víc dualitu. Můžeš se uzemnit vypitím šálku vody.

Z důvodu ochrany onoho místa záměrně nesděluji název chrámu, kde se tento portál nachází. Avšak ti, kteří do tohoto chrámu mají doputovat v rámci své fyzické cesty, ty tam jejich duše určitě navede a místo poznají. Jedno mohu poradit - nenachází se v rámci běžné jednodenní trasy, kterou nabízí většina tuktukářů. 

Po areálu jsme se pohybovali v tuktuku s úžasným mladíkem, který trpělivě čekal, až si místo dostatečně prohlédneme a vůbec mu nevadilo, že nestíháme to, co turisté obvykle stíhají. Zkrátka jsme si vychutnávali atmosféru tak, jak bylo třeba, bez spěchu a chaosu. Méně vždy znamená více. I v cestování to platí. Pokud necestujeme s CK s cílem poznat, co nejvíce, v co nejkratším čase.

Během cestování po Ankoru prožijete mnoho krásných okamžiků. Znepříjemnit vám je mohou jen žebrající děti, jejichž odhánění je někdy opravdu úmorné a teplo, které může být někdy zdrcující. Naštěstí zdi kamenných chrámů poskytují dostatek stínu. Při troše štěstí můžete potkat opice, které čekají na banány a kradou od turistů, co se dá. Pokud se rozhodnete u nich přibrzdit, počítejte s invazí a buďte připraveni sami sebe a svůj "majetek" bránit. Může to být i trošku nebezpečné. Viděli jsme turistu, který marně přesvědčoval opici na stromě, aby mu vrátila jeho foťák. Potkáte spoustu prodavačů, umělců a falešných průvodců. Před většími chrámy je vždy nějaký stánek s jídlem a chlazeným pitím, a tak hlad ani žízeň nehrozí. Nicméně, je nutné být zásoben dostatkem tekutin, chůze po některých chrámech je fyzicky vyčerpávající a vlhkost vzduchu spolu s teplem tomu nepřidává. Zato budete po třech nebo více dnech odjíždět ve skvělé kondici.

Komplex Angkor je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO a určitě stojí alespoň 1x v životě za návštěvu. Optimálně dřív, než z něj bude pouze pouťová atrakce, k čemuž se hlavní prostranství před nejznámějším chrámem rok od roku přibližuje. Cena vstupenek rok od roku stoupá a jako suvenýr vám pak zbude vstupenka s vaší vlastní fotografií (vyfotí si vás při vstupu).

S přáním krásných cestovatelských zážitků
Marketa Selinijana

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

Dobrodružných cest je na Big Islandu, největším havajském ostrově, požehnaně. Cesta kterou projedou jen velmi zdatní jezdci ve 4WD, končí obvykle nádhernou podívanou a je skutečně velmi silným místem nejen emocionálně, ale i spirituálně. Na taková místa se totiž člověk nedostane s placeným výletem nebo s cestovní kanceláří. Musí je vyhledat sám. A tak zde není až tak silný nápor turistů.

Tentokráte jsme zvolili místo, které nás svou energií volalo od začátku příletu na Big Island. Copak je tam tak důležitého? Proč jsme vyzýváni k návštěvě? Nabízela se otázka, zda cestu tam vůbec zvládneme, neboť všechny dostupné informace hovořily o velmi těžce přístupném místě.

Pláž Papakōlea se nachází v půlkruhové zátoce, která je vymletá do kuželu kráteru sopky Pu'u Mahana. Kráter vznikl před více než 49 tisíci lety a patří k sopce Mauna Loa. Při poslední erupci se kužel částečně zhroutil a spadnul do oceánu. To vytvořilo nádhernou scenérii černého kráteru s modrým oceánem a díky krystalizaci magmatu se pláž přeměnila v pláž nejen s černým lávovým pískem, ale zároveň i se zelenými kousky olivínu. A těch jsou stovky tisíc. Pláž doslova tvoří zelený olivínový písek s příměsí černého. :) Takovéto pláže existují na celém světě pouze čtyři.

Olivín - peridot je minerál, který se jako jeden z prvních krystalů vytváří při ochlazování magmatu. Je to jeden z mála drahých kamenů, který nalezneme pouze v jediné barvě a tou je cca olivově zelená. Odstín a intenzitu zelené barvy tvoří množství želena. Čím tmavší tím vzácnější. Na Havaji nese jméno Havajský diamant a havajské olivíny jsou označovány jako Slzy Bohyně Pelé. V prastarých zpěvech je to žena, která dala tvar posvátné zemi. Je Bohyní ohně, větru, světla a vulkánů a sídlí na největší havajské sopce Kilauea.

Na pláž vede terénní, několikakilometrová panoramatická cesta. Vysoké traviny, nádherné zátoky, zbytky lávy, malebné kopečky, barevnost okolní krajiny, cesty vymleté v nánosech písku vyšší než vaše auto a pouze pro vaše auto, skoro si připadáte jako v Zemi Hobita. :) Už jen tento úsek cesty by stál za to. A pak se před vámi otevře pohled do půlměsíce kráteru. Modrá obloha, azurové moře, zelený písek a šedočerné stěny kráteru. Scenérie, která se neokouká. 

Do kráteru se dá sejít poměrně strmou cestou a pokud nejsou zrovna veliké vlny, dá se i vykoupat. Díky tomu, že skála s olivíny stále eroduje, zdá se, že se to být nekonečný zdroj. Voda však drobné olivíny také odnáší a tak se uvidí, kolik let tento zázrak ještě bude činit potěšení lidským očím.

 

Jakou energii skrývalo toto místo, a co k němu řekla ta nejzasvěcenější - Bohyně Pelé?

"Milovaný člověče, jsem Pelé, Bohyně starodávného vědění o tvorbě Země, prastará matka Lemurského kontinentu. Jsem ta, která dává na obdiv svou zář a nebojí se vstoupit do temných hlubin noci. Jsem pevná, silná a nezranitelná. Mé slovo je jako skála, skála, která vznikla z čistého jádra odhodlání jít za svým snem a pomáhat Zemi při tvorbě Nového světa - při návratu ráje na Zemi, při vytváření domova pro Bohy, kteří se na Zemi vracejí. Jsem síla, která vše překoná a ničeho se nebojí, neb mne nezasáhly lidské zkušenosti a tak neznám lidský strach, jen z doslechu a ze svého vnímání. A protože je tedy mým hlavním atributem odvaha, tak vám ji chci kousek dát a odvahou vás obdarovat.

Místa, na kterých se nacházíte (myšleno okolí olivínové  pláže) vibrují v úctě energie starých Bohů. Celé toto území je jedinečnou oblastí neposkvrněné panenské Země, která byla dlouhou dobu ukryta a nepřístupná těm, kteří by toto místo znesvětili. I dnes se půda v těchto místech někdy třese. Je to z důvodu ochrany před těmi, kteří by toto místo znesvětili svými nečestnými úmysly. Nacházíte se na posvátné půdě Bohů, kteří vám umožnili toto místo navštívit a dotknout se tak přímo jejich energie. Je tu několik silných sloupů, které září dle fází měsíce a v každém z nich dřímá jiná energie. Prolínají se tu říše a dokonce tu žije i říše, která nevystupuje nikde jinde na Zemi. Ale to místo je kousek dál, tam v dálce zorného úhlu posvátného území. Nechť vás Bohové obdarují dary, které smí přijmout vyvolení. Desítky těch, co na toto místo zavítají. Však i energeticky si můžeš své dary vyzvednout, a to když je tvůj úmysl čistý a mysl projasněná. Pak si skrze toto místo dokáže tvá merkaba vyzvednout to, co jí jinak zůstává zapovězeno. Neb zákon čistého úmyslu rozděluje všem stejně a panuje všude na světě, i ve světech jiných. Zákonem úmyslu si dokážete přitáhnout to, co s vámi rezonuje. A když ego a chtíč bloudí ve Tvých vnitřních komnatách, obdržíš dary přesně dle svého rozhodnutí. Když láskou a citem žiješ a bez přetvářek světem chodíš, pak obdržíš stejný díl. A to jsou pak ty nejcennější dary, které duchovní svět zprostředkovává a je mi ctí, že mohu být strážkyní tohoto místa, těch nejčistších darů, jakých se lidstvu dostává. Vyzvedni si i ten svůj, jsi-li připraven. Však pamatuj, že zodpovědnost za své dary neseš sám, neb každý obdrží to, co jeho nitro ukrývá. V té hádance je síla a nesmírná moc. Začni důvěřovat svým úmyslům a ve svém nitru je přezkoušej. A ty, co z lásky nepochází, jednoduše uvolni a svobodu jim dej. V lásku se pak promění. Tvé čisté srdce se pak rozzáří a ty s pokorou přijmeš zpět část svého Já. S láskou Bohyně Pelé."

 

Toto místo patří k nejkrásnějším, jaké jsem kdy při svém putování po světě viděla.

Přeji ti krásné energetické zážitky a po svém prožitku se prosím vědomě uzemni. 

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

neděle, 02 únor 2020 10:00

Seminář Jsem zdráv!

Srdečně Tě zvu na seminář


Jsem zdráv!


POZOR - změna termínu neděle 02.02.2020; v době 10:00 – cca 16:00


Seminář se uskuteční v Relaxačním centru Země andělů,
Nerudova 45, Prostějov, www.zemeandelu.cz

nebo ho můžeš absolvovat z pohodlí svého domova - na dálku

Prožij s námi zážitkový den s harmonizací tvého fyzického těla!

 

Pozvánka ke stažení :

čtvrtek, 14 leden 2016 20:13

Kryon - Kolektivní myšlení

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.01.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Milovaní přátelé Země, buďte pozdraveni v magnetické lásce. Jsem Kryon a přináším vám poselství, na které netrpělivě čekáte.
S každým novým rokem očekáváte informace o tom, co nový rok přinese a jaké má kvality. Je to rok od roku různé. Stále více se dozvídáte, že máte vše ve svých rukou a myšlenkách. Božský plán pro Zemi není přesně psán. Není dáno, co dál Země zažije. Je možná jen předvídáno, co se může se Zemí v nadcházejícím období stát.

A tak vám nikdo přesně nezaručí žádnou informaci o budoucnosti planety, stejně jako o vaší vlastní. Stále více se učíte uvědomit si, že právě vy jste tím, kdo tvoří a svými myšlenkami vytváříte i to, jaký bude nový rok. Zda se ponese ve starých energiích nebo v nějakých nových. Zda se změny, které se dotýkají Země, dotknou i vás a jakým způsobem. Země totiž nezastavuje ve směru vzestupu. Stále míří vpřed. Každý den jede o kousek rychleji, každý den zažívá zvyšující se vibrace. Její záměr celistvě vzestoupit je veliký. A v těchto energiích se pro Zemi ponese i další rok a nejen tento, ale i roky následující. Není možné tento směr zastavit a pro vše na Zemi platí možnost rozhodnutí nechat se vibracemi Země nést a souznít s nimi nebo proti nim bojovat a udržovat sám sebe ve vnitřní disharmonii. A to je to, proč nyní lidé zažívají vnitřní boj. To je to, proč se státy bouří, proč vznikají nepokoje po celém světě. Něco uvnitř vás se dere na povrch a snaží se přizpůsobit vibracím Země a rozum tomu všemu odolává a snaží se vibraci srdce zmást. Ta doba nebude jiná do té doby, než vše splyne v jedné jednotě a v dokonalé harmonii.

Máte vědomou volbu rozhodnout se jít s planetou Zemí a tím žít v podobných vibracích, jaké má ona. Tím pádem se pak stáváte stabilní ve svém energetickém poli, ve svých emocích, v celém svém Já. To je stále na Zemi vzácné, ale těchto lidí přibývá. Každý den procitají zástupy a davy těch, kteří upřednostní vibrace srdce nad vibrací kolektivní manipulace a tím se povrch Země stává svobodnějším ve svém určení. Proto vždy, když se ti bude zdát, že nejsi v souladu se Zemí, zastav se a začni sám sebe pozorovat. Uvědom si, proč používáš rušičku v naslouchání vibracím svého srdce a vědomě se odpojuješ od jednoty, ke které tvoje duše směřuje. Neb každá duše na Zemi přišla s cílem přivést do kolektivu zpátky jednotu. A každá duše má tedy cíl stát se vyrovnanou nedualitní bytostí.

Jen zapomíná a v chaosu energií, které na Zemi vládnou, je někdy těžké směřovat svou pozornost jen na jeden jediný cíl. Přesto jsou mezi vámi ti, kteří ve svém směru již neváhají, nebojí se vystoupit z davu a ukázat směr svého určení. Pak jsou ti, kteří ještě váhají z nedostatku odvahy a ze strachu z toho, co tomu řeknou jiní. A pak jsou ti, co to chvilku zkouší a v případě konfrontace s okolím se hned stahují zpět a svá křídla si opět nechávají vzít. Těchto lidí je nejvíce v řadě esoteriků. Jejich nezpracovaný strach jim nedovoluje posunout se z místa a vystoupat nad oblaka duality. Zaměřit se na směr, který pro ně bude trvalou odměnou za jejích probouzející se vědomí. A lidé, kteří ještě nepřekonali strach z informací, že vše je možná jinak než na čem postavili svou minulost, ty nemusím ani zmiňovat. Ti tvoří na tomto světě stále ještě většinu populace, ale není třeba se nad tímto pozastavovat. Země má svůj směr jasně určený a i ti, co jsou ještě obalení strachem, i ti dojdou v určitém době do fáze, že procitnou a objeví iluzi, ve které žili.

A tak každého v tomto a celém následujícím období čeká řada odhalení vlastních pravd o sobě samotných, o Zemi, o lidstvu jako kolektivu, který vytváříte. Jen se o tom veřejně nemluví. Každý prochází svým niterným probuzením a dostává k tomu impulsy přesně v intervalech,   v jakých je schopen je zpracovat. Někteří dostávají mnoho lekcí najednou, někteří se učí pozvolna a jejich lekce k procitnutí přichází zřídka. To podle toho, jak dobrými jste žáky a také podle toho, zda do vašich životních impulsů nemluví ego.

Dualita se vyznačovala těžkými zkouškami a člověk musel mnoho obětovat, aby prohlédl iluzi odpojení. V energii skutečnosti jsou tyto zkoušky nahrazeny jemnými impulsy a duše se učí z vibrací kolektivu. Proto nemusí procházet těžkou zátěží a přesto se rozvíjí vpřed a dělá mílové kroky směrem k vystoupení nad obraz iluze. A to se některým lidem nelíbí. Obzvlášť těm, kteří založili své učení na utrpení a na prožití krize, aby člověk mohl stanout čelem proti svému potenciálu a přijmout ho. Bez hlubokého zkoumání, bez opakovaných zkoušek neexistuje cesta k vrcholu osvícení - tvrdí tito guru, kteří jsou zaměřeni starým směrem a probouzí se ve vlastním utrpení. A přesto vás, já Kryon ujišťuji, že je to celé jen dualitní pohled na věc. Když si sami sebe představíte jako bytost, která čerpá z kolektivního myšlení, pak víte, že vás ovlivňuje, a že podle něj častokráte jednáte, aniž byste o tom vnitřně byli přesvědčení. V kolektivním myšlení je ukryté vše, co prožili lidé na Zemi. Jsou tam všechna dramata života i se scénáři, které si ani nedovedete ve snu představit. To všechno před vámi někdo zažil a duše dokáže číst tento energetický vzkaz. Na základě prožitku jiného člověka tedy dokáže pracovat už ve vyšších vibracích, aniž by sama musela něco podobného prožívat,aby se dostala vibračně výš. Rozumíte tomu, co se vám snažím objasnit? Kolektivní myšlení vás v mnohém omezuje a stále se vás snaží udržet v energiích strachu a manipulace. Přesto v něm existují vzorce, které vám pomáhají jít vpřed, aniž byste vy sami museli zažívat utrpení. A to je rozdíl oproti hlubokým dobám duality, kdy nešlo žít jinak než negaci prožít, aby se duše mohla posunout o krok dál. Dnes se tímto snadným způsobem můžete rychle, a přesto bezpečně, vydat vpřed.

Vaše duše dokáže čerpat inspirace a poučení od těch, kteří potřebovali negativní popostrčení  k otevření se novým vibracím. Jste daleko svobodnější ve svém energetickém poli než tomu bylo dosud. Je to také z důvodu, že mnohé skupiny na Zemi čistí kolektivní myšlení od strachů a manipulace a toto pověření dostaly od samotné Lady Gaia. Tím se snižuje zátěž, která k vám z kolektivu míří a vám se přesto někdy zdá, že je vysoká. Přičemž je o hodně nižší, než kdyby se na kolektivu v síle pracovníků světla, kteří již vystoupali nad závoj duality, nepracovalo. I ty sám se snažíš změnit sebe, abys získal lepší přístup a nadhled ke všemu, co tě potkává. I ty sám možná někdy vnitřně bojuješ a někdy tento boj souvisí pouze s tím, že se oddáváš vibraci kolektivního myšlení.

Nemusíš bojovat. Dnes, ani žádný další den. Po celé své další období můžeš žít svůj vnitřní sen. Sen klidu a období míru. Toto rozhodnutí ti může změnit celý život. Změní se přístup, kterým svůj život vedeš. Eliminuješ vzory svého myšlení, které ti škodily a uváděly tě v pokušení duality. Můžeš prožít celý další rok v období míru a přitom se kolem tebe budou bortit stěny. Každý má v rukou osud svého života a tedy i to, s jakou vibrací se rozhoduje žít dál. Budeš-li pracovat na vnitřním míru v sobě, pak podpoříš proces míru na Zemi a tvá vnitřní touha bude uspokojená. Tvá duše touží po obnově vibrací Země. Po pozvednutí do lásky a jiskřivého světa zapálených srdcí jednoty.

Tvůj rok může být krásný. Může být plný překvapivých zvratů a nečekaných událostí. Protože vše, co si naplánuješ, to zapisuješ do svého deníku stvoření. Tam čekají tvé touhy na zhmotnění. Nesrovnávej svůj rok se svými jinými léty. Nesrovnávej své zkušenosti s těmi, kteří něčím podobným prochází. Neb jen tak se dokážeš neutrálně podílet na tvorbě nové Země a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Vždy upřednostni své srdce před vibrací rozumu a věz, že rok 2016 se ponese ve tvé vlastní energii osvícení.

S láskou tvůj přítel Kryon"

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 2 z 10