Zdravá spiritualita

leden 17, 2019

Vnímání energie - REIKI

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Reiki je prvotní energií, kterou si člověk na Zemi přináší. Je to energie lásky, světla, radosti, míru. Je nazývána různě přes světlo, pránu, chi, světelnou energii. Je synonymem lásky.

V prvé řadě je však energetickým pohonem člověka. Bez reiki by nebyl život a ani člověk. Reiki tedy proudí v každém z nás. Dobou, kdy člověk přestává vnímat pouze dětský svět bez starostí, tehdy se reiki kanál v těle člověka zužuje až postupně dostane podobu šířky nutné k přežití. Lidské tělo tedy dostává pouze tolik energie, kolik nutně potřebuje. Meditací, relaxací, energetickým cvičením a spánkem se energie doplňuje, jiné činnosti ji určitým způsobem spotřebovávají.

Pomocí energie reiki je umožněn návrat do stavu energie dětství, kdy měl člověk jako dítě energie na rozdávání a únava byla neznámým pojmem. Děti mají od narození mediální schopnosti, ví a znají myšlenky rodičů, mají aktivní sebeléčící schopnosti a jejich tělo se umí samovolně harmonizovat v případě, že je někde nerovnováha. A tohle vše dítě začíná zapomínat v okamžiku, kdy je vtaženo do světa dospělých. U někoho krátce po narození, u jiných nástupem do školky, povětšinou nástupem do školy.

Energie Reiki tedy člověku dokáže znovu aktivovat jeho sebeléčící schopnosti. Jsou to schopnosti, které má každý. Každý má schopnost dostat se z téměř jakékoli formy nemoci, záleží jen na jeho postoji a vůli věc řešit. Člověk má také vždy svobodnou volbu nemoc neřešit vůbec. Protože pokud se chce člověk vyléčit, je nutné aby změnil určité postoje ať již k životu, k rodině, k lidem, ke společnosti, sám k sobě atd. Mnoho lidí zatím není připraveno nebo je pohodlných něco ve svém životě měnit.

Energie reiki tedy působí harmonizačně, léčivě, relaxačně, rozpouští bloky a tím nastává detoxikační proces, posiluje imunitní systém, podporuje rozvoj mimosmyslových schopností, uvolňuje stres, léčí psychická zranění, tělo i duši jak po stránce fyzické, tak i emoční, harmonizuje bloky z minulosti – tzn. plyne přes prostor a čas – nezná hranice.
Reiki však v žádném případě nenahrazuje ošetření lékaře nebo zdravotníka.

Výňatek Melka Metatrona k reiki:

"….. Ještě bych se rád zmínil o energii reiki. Energie, kterou takto nazýváte, na Zemi byla vždy a vždy tu bude. Je to vesmírná energie lásky, která proudí jako barevné světlo a pomáhá navozovat harmonii v těle i duši. Touto energií některé bytosti začínají opovrhovat a obrací svůj zrak k energiím vyšším a energeticky zajímavějším. Však reiki samotné, pokud je tato energie skutečnou energií reiki, zvyšuje své vibrace sama a i ona je naladěna na vibrace 5D zcela automaticky. Ošetřením reiki dostává člověk právě ty vibrace, které potřebuje, ať jsou to vibrace 3D, 4D, 5D nebo 6D. Ano, i vibrace 6D dokáže přenášet správně naladěné reiki a tento kanál reiki vám zůstává, protože patří k energiím nové doby. Je jedno jak energii nazýváte, tahle energie zůstává přítomna i po vzestupu a vykoná pro vás ještě mnoho dobrého. Kanál, kterým reiki prochází je v podstatě vašim hlavním kanálem energie a ostatní systémy ho doplňují, ať již slovo reiki znamená světlo, čhi nebo prána. Rozhodnutí, jak svůj kanál nazvete záleží na vás a své duchovní cestě se můžete věnovat i bez znalostí systému reiki. Ten přibližuje a rozšiřuje práci s energií a učí základním principům duchovního života." Melek Metatron

Reiki je jednoduché se naučit, nejsou zde žádné speciální předpoklady ani podmínky, naučí se ho každý v každém věku. Je to zábavné a navíc pro tělo i duši velmi přínosné.

Seznámení se se základy práce s energií je důležitým pilířem pro rozvoj jakýchkoli dalších schopností a jako základ pro rozběhnutí se do světa "esoteriky" je velmi vhodným začátkem.
Jen dům s pevnými základy může mít postavenou nádhernou střechu. Co se stane s tím, když člověk nejdřív staví střechu (tj. opomene průchod základními znalostmi) si můžete představit sami. Je to jen otázka času.

Právě proto je i dnes doporučováno reiki jako základ pro jakýkoli další rozvoj duše.
Na základním semináři reiki – reiki 1 – probíhá seznámení se s energií, osahání si energie a nabytí prvních zkušeností z přenosu, seznámení se s čakrovým systémem člověka, s očistou aury, s tím, co způsobuje úniky energie z aury a jak to jednoduše řešit, oblastmi působení a etikou, svobodnou vůlí člověka, se základními principy života, s tím na čem dále u sebe pracovat a jak rozvíjet dál své schopnosti a v neposlední řadě harmonizací čaker a celého energetického systému člověka. Je důležité odcházet s vědomím a zkušeností, že u vás reiki funguje a víte jak ho použít. Kanál reiki je aktivován s tou výhodou, že zůstává aktivní po celý zbytek života, i kdyby reiki již po kurzu nebylo 20 let používáno. Když si pak člověk 21. rok vzpomene, že reiki má, může energii z vesmíru opět neustále čerpat.

Pro absolventy stupně 1 je pak možné kdykoli navštívit reiki 2 – práce s energií se rozšíří o práci na dálku, o práci s minulostí, karmickými záležitostmi, o harmonizaci vztahů, pomoc při psychických záležitostech, eliminaci strachu, úzkostí, negativního naladění, odvádění přivtělených duší, harmonizace budoucnosti, posílení jakékoli životní situace, pomoc Zemi, harmonizaci svého dětství a vnitřního dítěte, pro zlepšení kvality svého života ve všech oblastech, podpora vnitřní radosti ze života, hojnosti, sebelásky, vytváření silových míst, práce s krystaly … Seminář je de fakto celý praktický a cílem je si prakticky vyzkoušet možnosti, které reiki nabízí.

Pro absolventy stupně 2 je možné po splnění určitých kritérií absolvovat reiki 3. Reiki 3 je již jen pro ty, kteří chtějí pracovat profesionálně nebo cítí silnou touhu po zvětšení svého světla a rozšíření práce s energií. Následuje opět rozšíření možností a člověk se stává nepřetržitě proudícím kanálem reiki.

Reiki nemůže nikdy způsobit škodu ani být zneužito, nikdy člověka nevyčerpá a při každém ošetření se zvyšují vibrace jak toho, kdo reiki dává, tak toho, kdo reiki přijímá. Reiki je tu nejen pro lidi, ale i pro zvířata, rostliny, přírodu, Zemi.

Reiki je dar, který můžeme a nemusíme přijmout. Záleží jen na každém z nás.