Arantia mince hojnosti

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

pátek, 14 červen 2019 15:32

Itálie, ostrov Sicílie, Kaštan sta koní

Na východním svahu sopky Mount Etna, jen 5 km od kráteru roste pravděpodobně nejstarší známý jedlý kaštan na světě. Má nejméně 2000 let, odhadované stáří je kolem 4000 let. Obvod kmene měří 22 metrů, s větvemi je obvod stromu okolo 60 metrů. Dnes má kaštan tři kmeny. V roce 1780 se jednalo pouze o jeden kmen, který se později rozdělil na více kmenů s prázdným prostorem uvnitř. Všechny kmeny však sdílí jeden kořenový systém. Kaštan je spojen s legendou, kdy se pod ním během bouřky ukrylo 100 jezdců, kteří doprovázeli středověkou královnu Giovannu z Aragonu. Díky tomu získal kaštan své jméno Castagno dei Cento Cavalli neboli Kaštan sta koní.

Na cestě ke kaštanu nás zastihla velká průtrž mračen. Celá Etna se ponořila do mlhy, na vrcholku padal sníh (září) a silnice byly místy neprůjezdné. Museli jsme čekat, až voda opadne. Když jsme prokličkovali úzkými serpentinami, přivítala nás zapadlá víska, kam zamíří obvykle pouze milovník stromů. Žádného jiného turistu bych tu neočekávala. Dostat se do vesnice vyžaduje totiž jistou dávku odvahy a adrenalinu. Když už tu pak člověk je, od stromu vede vinicemi turistická stezka k dalším vzácným stromům oblasti. Tu jsme si z důvodu deštivého počasí nechali na jindy. Před vandaly strom chrání vysoký plot. Nízký plot lidé nerespektovali. Je to sice nepříjemné opatření před milovníky přírody, ale občas to nejde jinak. Strom jsme tedy pozdravili pohlazením po větvích.

Kaštan sta koní považují někteří botanici za nejstarší a největší strom Evropy. Zcela určitě je největším v Itálii. Je záhadné, že strom ještě nezemřel, zdravé kaštany umírají ve stáří kolem 1000 let. Je proto považován za strom života a síly, vyživován nějakou neznámou silou. Dnes strom patří pod ochranu UNESCO a je nazýván Poslem míru.

Kaštan jedlý (Castanea sativa) je známý svými léčivými účinky. Již svatá Hildegarda z Bingenu (12. století) jej doporučovala na srdeční slabost, dobrou náladu, mozková oslabení i žaludeční či jaterní bolesti. Dnes se plody používají pro vysoký obsah vitamínů a minerálů pro podporu imunity a detoxikaci těla. Vitamín C je v kaštanech zastoupen stejně hojně jako v citronu. Kaštany jsou vhodné pro udržení štíhlé linie i pro ty, co si přejí hubnout. Jsou nízkokalorické a odkyselují tělo. O vánocích známe vůni kaštanů z vánočních trhů a možná, že jsou pečené kaštany i tvojí oblíbenou vánoční pochoutkou. Během roku se dá koupit pro zdravé vaření kaštanová mouka. Kaštan je určitě vhodné zařadit do svého jídelníčku.

Ve středomoří byl a je jedlý kaštan velice oblíbeným stromem. Staří Řekové a Římané jej pěstovali, aby lidé měli co jíst v dobách hladu. Plody byly dokonce používány jako platidlo. Řekové ho zasvětili a uctívali jako strom Boha Dia. Křesťanství zase považovalo kaštan za symbol cudnosti a neposkvrněného početí. Stejně jako pevná skořápka chrání ovoce před nebezpečím, víra v Ježíše chrání člověka. Rovněž je symbolem vzkříšení, protože přežije i silné prořezávání.
Postupně kaštan nachází svůj domov také ve střední Evropě, kde se ze začátku nejčastěji pěstoval v klášterních zahradách. Skrze mnichy se pravděpodobně dostal až do Anglie. V ČR se vyskytuje spíše ojediněle, je u nás kolem 500 vzrostlých stromů a 3 kaštanové sady. Kaštan jedlý nemá nic společného s kaštanem, který známe - jírovec maďal. Oba jsou z jiné čeledi rostlin.

V České republice najdeme nejstarší jedlý kaštan v kaštance Nasavrky (u Chrudimi). Jmenuje se "Knížák" či "Kněžák", má obvod kmene 534 cm a je starý kolem 240 let. Je vlastně takové dítě oproti kaštanu na Sicílii. ;)

 

A jaké sdělení k místu "Kaštan sta koní" pro nás má Sanat Kumara?

"Moji drazí, s láskou vás seznamuji s tímto šlechticem Země. Stejně jako ve skalách, i ve stromech se ukrývá moudrost Země. Historie se zde stává přítomností a energie kaštanu vás hostí. Námaha, kterou jste vynaložili k cestě do tohoto místa, je odměněna silou, která z nitra Země skrze kaštan prýští. Dopřej si chvilku spočinutí v energii kaštanovníku, který tě svou láskou objímá. Tak dlouho tu stojí, že pamatuje mnoho z historických událostí Země. Svou energií tak dokáže tišit a klidnit to, co je ve tvém energetickém systému historií rozbouřené. Co sis zapsal. Přinesl s sebou jako nevyřešené. Co sis uložil pro současné zpracování, a co je ve tvém energetickém poli vnímatelné, že to na správný čas vyčkává.

Spoj se s moudrostí kaštanu a s jeho léčivým polem, který je jako jemný závoj, se kterým si vítr kolem tebe, ve tvé auře pohrává. Spoj se s krystalickou mřížkou, ze které tento kaštan čerpá sílu a dovol si i ty pronést prosbu o sdílení energií. Možná ti bude dovoleno dotknout se vibrací, ze kterých kaštan žije a sílí. Jsou to mohutné proudy života.
Kaštan si zvolil místo svého růstu na spojnici bodů, které vyživují povrch Země. Je to extrémně silný energetický bod a jedna část kmene je neustále dobíjena vitální silou, jenž tímto místem proudí na povrch Země. Dotkni se svou merkabou přítomnosti stromu a vnímej, co vše tímto kontaktem získáváš. Probíhá pak vzájemná výměna.

Ty čerpáš od stromu moudrost o přírodních zákonech a vztazích Země a zároveň dočerpáváš své energetické pole a strom od tebe získává moudrost lidské říše a energii vykoupení. Každý z lidí je nositelem této vzácné energie na Zemi a se vzestupem je čím dál více důležitější, aby byla tato energie přenášena od lidí do krajiny. Strom ji pak skrze kořenový systém posílá k Zemi dál a ta si ji rozvádí svými jemnohmotnými systémy do míst, která tento způsob léčení potřebují. Vzájemná výměna umožňuje zůstat říším v harmonii spojení.

Kaštan je známý svou léčivou silou, kterou ti nyní předává, a pokud potřebuješ vitalizovat své tělesné orgány, dovol si v této energii spočinout tak dlouho, jak si to tvé tělo žádá. Naslouchej mu. Naslouchej svému tělu a nepřeceňuj ani nepodceňuj jeho stav. Pokud k sobě dokážeš být upřímný, pak poznáš, kdy je přenos u konce, kdy se máš s kaštanem rozloučit a za energii poděkovat. Zkompletuj pak svou merkabu a uvědom si stav "tady a teď". Kaštan sta koní ti děkuje za tvůj energetický výlet.

Užij si tedy vzájemnou výměnu energií a o tomto obohacení nepřemýšlej. Začlení se jednoduše do tvého myšlení. Tak, jak to má být, když máš otevřené srdce a jsi připraven svůj život ve vyšších vibracích na Zemi žít.

S láskou tvůj přítel Sanat Kumara"

 

Užij si energii tohoto místa a spoj se s tímto kaštanem kdykoli, když tě k tomu navede tvá intuice. Právě ta je pro tebe navigátorem a zároveň jistotou, že to, co se odehrává, bude oboustranné. Užitečné jak pro tebe, tak i pro Lady Gaia.

Po uvědomění si svého těla se na závěr tohoto textu dobře uzemni.

Kdekoli jedlý kaštan potkáš, je krásným vznešeným stromem a určitě stojí za to, si ho v sadech nebo v přírodě všimnout.

S přáním krásných cestovatelských zážitků

Marketa Selinijana

 

Poznej krásy tohoto místa:

 

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

středa, 10 duben 2019 10:12

Kambodža, chrámový komplex Angkor Wat

Celé královské město Angkor je důmyslný komplex staveb, které poměrně podrobně představují hvězdné město. Patří k nejrozsáhlejším stavbám světa a mnoho jeho částí zůstávalo dlouhou dobu skryto v kamdodžské džungli. I dnes je předpoklad, že některé ze staveb ještě nejsou objeveny a na některých naprosto zřetelně vidíte, že byly z džungle vyproštěny teprve nedávno. Zub času udělal s kamennými stavbami své a některé z chrámů spadly pod tlakem kořenů silných stromů nebo nimi stromy prorostly a stabilita chrámových zdí je na nich závislá. To vše činí z Ankoru mimořádně magické místo, kde není třeba pobízet fantazii, aby pracovala.

Základní areál Angkoru má rozlohu kolem 10 km2. V blízkosti tohoto oficiálního města se podle LiDARu (speciální radar pracující na principu laserových paprsků) rozprostírá na ploše 800 km2 další ztracené město a nachází se na něm kolem 1200 chrámů. Toto město však zůstává návštěvníkům dosud skryto a většina budov stále skrývá džungle. Toto město má být údajně daleko starší než samotný Angkor. Oficiální založení Angkoru se uvádí jako počátek 10. století. Bylo hlavním město Kmérů, Kmérských panovníků a centrem kultury, obchodu a náboženství a v době rozkvětu v něm žilo až milion obyvatel.

Na základní prohlídku a nasání atmosféry samotného Angkoru jsou třeba minimálně 3 dny.

Když se vydáte k méně známým stavbám, mimo hlavní jednodenní turistickou trasu, můžete se u chrámu ocitnout i sami a vychutnat si tajemnou atmosféru místa. Když se vydáte k méně známým stavbám, mimo hlavní jednodenní turistickou trasu, můžete se u chrámu ocitnout i sami a vychutnat si tajemnou atmosféru místa. Každý chrám je svou vlastní pyramidou s centrálním bodem soustředěné energie nejen uprostřed, ale mnohdy i na dalších hlavních výstupech chrámu. Chrámy byly postaveny podle jistých matematických pravidel, protože ve vesmíru existuje pro vše smysl a pořádek a tak jsou ve tvarech a rozmístění velice přesné. Nebyly však pravděpodobně stavěny ve vědomých základech posvátné geometrie. Nicméně vykazují propojenost linií a středových souřadnic silových bodů Země. Celkový komplex je zasvěcen bohu Vishnovi a představuje hinduistickou kosmologii. Byl budován jako umělecká hvězdná mandala. Ve 14. století pak bylo místo přeměněno z hinduistického na buddhistický komplex a bylo dozdobeno symboly Buddhy.

Žádný návštěvník nenavštíví Angkor náhodně. Všichni jsou tam vedeni svým vnitřním voláním po energii vesmírného domova, kterou Angkor pomáhá zprostředkovat. Nevědomí lidé si však odnáší spíše zážitek z majestátnosti staveb, než z energetického opojení. Nelze však popřít, že z těchto staveb zůstává v srdci silná vzpomínka. Vědomí lidé dokáží energii procítit a vnímat i vesmírné přátele, kteří se na některých místech zvýšeně vyskytují. V jednom z méně navštěvovaných chrámů se nachází sestupný sloup vesmírné energie, kterým putují k Zemi různé světelné bytosti, jenž nelétají vesmírnými loděmi, ale cestují vesmírem tunely světla. Pobyt na tomto místě je vskutku energeticky zajímavý. Jen si to představ! ;)

Ztracenému městečku Angkor dominuje hlavní budova Angkor Wat, která je obklopena vodními příkopy. Tento chrám je nejčastěji zobrazován na fotografiích Angkoru. Základna chrámu Angkor Wat je tvořena třemi stupni a tím je tato budova nejvyšší v celém areálu. Na horní základně je 5 věží, čtverec s nejvyšší věží, 213 metrů, je uprostřed. Představuje posvátnou horu hinduismu Mt. Meru (neboli Sumeru), kde sídlí bohové, údajný střed vesmíru, který podporuje nebesa a prochází také středem Země. Na této hoře žijí 4 nejmocnější bohové - Brahma, Shiva, Vishna, Deva. Podle jávských legend má být hora 1 milion km vysoká, což pravděpodobně představuje symboliku vzdálenosti místa ve vesmíru, odkud mají Bohové pocházet. Podle buddhistických legend vyvýšený hlavní palác bohů obklopují moře a samotná hora je rozdělená na 4 kontinenty, z nichž jeden představuje mystické království Shambalu. 
V každém případě je ve všech legendách hora spojována se zlatou barvou a dokonalostí. Možná se jedná o sílu zlatého světla, kterou hora vyzařuje a v dosahu zlatého světla se vše stává jednotou. Kdo ví?

Hlavní chrám Mt. Meru je zde tedy znázorněn jako samotný Angkor Wat, a proto je od ostatních oddělen ze všech stran 190 metrů širokým vodním příkopem. Stavba také kopíruje světové strany. Vchod je nasměrován k východu pro příjem pozitivní energie, život a vše spojené s hojností, je to energie slunce. Západ je spojován se zánikem, s transformací toho, co nepotřebujeme a i se smrtí. Sever je síla, vytrvalost, odvaha, neporazitelnost a jih je péče, plodnost a důvěra.
Hlavní chrám navštíví ročně kolem 2 milionu návštěvníků. Obrovské číslo. Naštěstí většina z nich stráví v Angkoru pouze 1 den na hlavním turistickém okruhu. Mimo tyto trasy se někde můžete ocitnout i úplně sami - hlavně při východu či západu slunce. Pokud se vám to podaří, na atmosféru místa nikdy nezapomenete. Jakmile se ztiší turistický ruch, místo naprosto změní atmosféru. Energie budov dýchá a zvuky přírody dokreslují majestátnost místa. Vesmírná magie ožívá. A protože je město spojeno převážně s energií noci, čím více se noc blíží, tím silnější je energie. Bohužel je nutné areál večer oficiálně opustit. Ale i než k tomu dojde, naskýtá se možnost si vše v tichosti vychutnat.

Channeling Boha Shivy k areálu tajemného města:

"Moji milovaní, otevírám se v lásce tomuto zprostředkování a předávám moudrost spojenou s projekcí tisíce hvězd. Lidským úmyslem bylo zhmotnit podobu nebe na Zemi. Přinést na Zemi kousek nebeské energie. A tak vznikl komplex, který je svou přesností velmi podobný obloze. Na Zemi žádný jiný tak rozsáhlý komplex v současnosti odhalen není. A mnoho z částí, dosud neobjevených, teprve dokreslí významnost staveb, které obdivujete.
Každý chrám je stavěn jako celek ve své celistvosti, však zůstává propojen s ostatními v souznění spolupráce vibrací. Proto záleží, v jakém úhlu na komplex pohlížíš. Zda v úhlu naladění se na jednotlivé stavby nebo na komplex jako celek, kde se pak i jiná energie odráží.
Jednotlivé chrámy nesou vibrace hvězdných znamení. Jsou projekcí jejich vibrací na Zemi. Každý den, jak se Země otáčí, dochází k vyvěrání energie z jednotlivých chrámů. To vždy v okamžicích, kdy je Země nasměrována k místům ve vesmíru, se kterými navazuje portálové spojení. Některé z těchto hvězdných portálů byly zasypány ucpáním zborcených stěn chrámů. Mnoho z nich však bylo restaurováno, když byly odklizeny trosky z těchto míst. Stále některé trpělivě čekají na svou obnovu.

Však jedno z míst, kam tě nyní chci svou přítomností vzít, je místo, kde probíhá fázové výměna času. Na tomto místě, uprostřed jednoho z chrámů, bylo poměrně nedávno obnoveno místo, kudy přichází na Zemi bytosti vyšších stupňů osvícení. Tito mistři byli pozváni k návštěvě samotnou Zemí. A jelikož tito mistři necestují vesmírnými plavidly, přichází na Zemi místem, které v určitých okamžicích současně propojuje různé prostory a časy. Lidskými slovy jej můžeme přirovnat k teleportu, avšak význam tohoto slova jej nevystihuje přesně, neboť je obsahově je omezen. Toto místo se několikrát denně otevírá a přichází skrze něj na Zemi více světla.
Kdo se na místě ocitne v pravý, přesně stanovený čas, ten má vícero možností, jak se s bytostí světla setkat. Některé z nich jsou vidět fyzickým zrakem, odchází v bílém kněžském rouchu a po opuštění chrámu mizí. Některé jsou vnímatelné pouze energeticky a spojení s nimi lze navázat kontaktem telepatickým. A pak jsou bytosti, které tudy přichází se zvláštním účelem, aby se ve vysokém světle své moudrosti inkarnovali na Zemi.

Když se na tomto místě ocitne pár nebo jednotlivec, ať muž či žena, kteří své potomstvo teprve očekávají, a na čase očekávání nezáleží. Může to být i v řádu několika let. Připojuje se tato světelná bytost k těmto lidem a doprovází je až do stádia, kdy u nich dojde k početí. Pak dochází k fyzickému zhmotnění této vibrace a duše mistra se navrací na Zemi. Vibrace jednotlivce díky neviditelné magnetické domluvě, spěchaly do míst, kde došlo k energetickému spojení s touto bytostí. A tak byl tento jednotlivec pobízen sám sebou k návštěvě tohoto místa, i když o síle tohoto místa neměl vědomě ani tušení. 
Vysoce osvícené bytosti, které přichází na Zemi z důvodu své pozemské inkarnace, nemají možnost vstoupit do pozemské inkarnace cestou, která je běžná pro většinu duší. A tak volí tento způsob, který je rovněž vzájemnou dohodou otce - matky - a dítěte ještě předtím než dochází i k samotné inkarnaci rodičů a týká se druhého možné způsobu, který umožňuje zhmotnění na Zemi. Není na světě mnoho míst, která toto umožňují, chrámový komplex Angkor je v tomto spíše výjimkou. Přesto lze říct, že zvýšený příliv těchto mistrů světla probíhá až v posledních letech a to z důvodu dění, které na Zemi probíhá. Země potřebuje v následujících desetiletí zabezpečit na Zemi silné energie stabilizace a tímto způsobem je možná zrychlená forma reinkarnace.

Vezmu tě nyní tedy na cestu, kde můžeš pocítit sílu nebeských vibrací. Kde tě obklopí ticho hvězd a hluboká moudrost všudypřítomného zdroje. Máš tak možnost se odevzdat odkrytí své vlastní moudrosti a poznat, co ticho ve tvé duši znamená a znázorňuje. Nechej se unášet na vlnách této vibrace a možná za chvíli poznáš, že v tom okamžiku nejsi sám. Možná se k tobě připojí bytost, která právě na Zemi skrze portál "přilétla". Můžeš s ní navázat spojení. Můžeš energeticky vnímat to, co ti sděluje a můžeš rovněž čerpat z energie, kterou ti předává. Vždyť energie vesmíru, který v jednotě zůstává, stále ještě převyšuje svou výškou vibrace Země a tak se můžeš oddat tónům vibrací, které tvou duši hýčkají a podporují v cílech, které sis na Zemi za cíl dal. A až budeš toužit se s touto bytostí rozloučit, jen jí to najevo dej a ona sama tě navrátí do míst tvého fyzického domova, abys znovu dokázal prožívat celistvost svého reálného života.

Já Shiva ti budu asistovat při tvém výletě ke krásám Země. S láskou Shiva"

Po této cestě v sobě můžeš zřetelně vnímat vibrace. Nechej je, aby se v tobě usadili. Jsou to tvé vlastní vibrace, jen sis je dovolil nyní vnímat a opustil jsi tak zase o kousek víc dualitu. Můžeš se uzemnit vypitím šálku vody.

Z důvodu ochrany onoho místa záměrně nesděluji název chrámu, kde se tento portál nachází. Avšak ti, kteří do tohoto chrámu mají doputovat v rámci své fyzické cesty, ty tam jejich duše určitě navede a místo poznají. Jedno mohu poradit - nenachází se v rámci běžné jednodenní trasy, kterou nabízí většina tuktukářů. 

Po areálu jsme se pohybovali v tuktuku s úžasným mladíkem, který trpělivě čekal, až si místo dostatečně prohlédneme a vůbec mu nevadilo, že nestíháme to, co turisté obvykle stíhají. Zkrátka jsme si vychutnávali atmosféru tak, jak bylo třeba, bez spěchu a chaosu. Méně vždy znamená více. I v cestování to platí. Pokud necestujeme s CK s cílem poznat, co nejvíce, v co nejkratším čase.

Během cestování po Ankoru prožijete mnoho krásných okamžiků. Znepříjemnit vám je mohou jen žebrající děti, jejichž odhánění je někdy opravdu úmorné a teplo, které může být někdy zdrcující. Naštěstí zdi kamenných chrámů poskytují dostatek stínu. Při troše štěstí můžete potkat opice, které čekají na banány a kradou od turistů, co se dá. Pokud se rozhodnete u nich přibrzdit, počítejte s invazí a buďte připraveni sami sebe a svůj "majetek" bránit. Může to být i trošku nebezpečné. Viděli jsme turistu, který marně přesvědčoval opici na stromě, aby mu vrátila jeho foťák. Potkáte spoustu prodavačů, umělců a falešných průvodců. Před většími chrámy je vždy nějaký stánek s jídlem a chlazeným pitím, a tak hlad ani žízeň nehrozí. Nicméně, je nutné být zásoben dostatkem tekutin, chůze po některých chrámech je fyzicky vyčerpávající a vlhkost vzduchu spolu s teplem tomu nepřidává. Zato budete po třech nebo více dnech odjíždět ve skvělé kondici.

Komplex Angkor je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO a určitě stojí alespoň 1x v životě za návštěvu. Optimálně dřív, než z něj bude pouze pouťová atrakce, k čemuž se hlavní prostranství před nejznámějším chrámem rok od roku přibližuje. Cena vstupenek rok od roku stoupá a jako suvenýr vám pak zbude vstupenka s vaší vlastní fotografií (vyfotí si vás při vstupu).

S přáním krásných cestovatelských zážitků
Marketa Selinijana

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

Dobrodružných cest je na Big Islandu, největším havajském ostrově, požehnaně. Cesta kterou projedou jen velmi zdatní jezdci ve 4WD, končí obvykle nádhernou podívanou a je skutečně velmi silným místem nejen emocionálně, ale i spirituálně. Na taková místa se totiž člověk nedostane s placeným výletem nebo s cestovní kanceláří. Musí je vyhledat sám. A tak zde není až tak silný nápor turistů.

Tentokráte jsme zvolili místo, které nás svou energií volalo od začátku příletu na Big Island. Copak je tam tak důležitého? Proč jsme vyzýváni k návštěvě? Nabízela se otázka, zda cestu tam vůbec zvládneme, neboť všechny dostupné informace hovořily o velmi těžce přístupném místě.

Pláž Papakōlea se nachází v půlkruhové zátoce, která je vymletá do kuželu kráteru sopky Pu'u Mahana. Kráter vznikl před více než 49 tisíci lety a patří k sopce Mauna Loa. Při poslední erupci se kužel částečně zhroutil a spadnul do oceánu. To vytvořilo nádhernou scenérii černého kráteru s modrým oceánem a díky krystalizaci magmatu se pláž přeměnila v pláž nejen s černým lávovým pískem, ale zároveň i se zelenými kousky olivínu. A těch jsou stovky tisíc. Pláž doslova tvoří zelený olivínový písek s příměsí černého. :) Takovéto pláže existují na celém světě pouze čtyři.

Olivín - peridot je minerál, který se jako jeden z prvních krystalů vytváří při ochlazování magmatu. Je to jeden z mála drahých kamenů, který nalezneme pouze v jediné barvě a tou je cca olivově zelená. Odstín a intenzitu zelené barvy tvoří množství želena. Čím tmavší tím vzácnější. Na Havaji nese jméno Havajský diamant a havajské olivíny jsou označovány jako Slzy Bohyně Pelé. V prastarých zpěvech je to žena, která dala tvar posvátné zemi. Je Bohyní ohně, větru, světla a vulkánů a sídlí na největší havajské sopce Kilauea.

Na pláž vede terénní, několikakilometrová panoramatická cesta. Vysoké traviny, nádherné zátoky, zbytky lávy, malebné kopečky, barevnost okolní krajiny, cesty vymleté v nánosech písku vyšší než vaše auto a pouze pro vaše auto, skoro si připadáte jako v Zemi Hobita. :) Už jen tento úsek cesty by stál za to. A pak se před vámi otevře pohled do půlměsíce kráteru. Modrá obloha, azurové moře, zelený písek a šedočerné stěny kráteru. Scenérie, která se neokouká. 

Do kráteru se dá sejít poměrně strmou cestou a pokud nejsou zrovna veliké vlny, dá se i vykoupat. Díky tomu, že skála s olivíny stále eroduje, zdá se, že se to být nekonečný zdroj. Voda však drobné olivíny také odnáší a tak se uvidí, kolik let tento zázrak ještě bude činit potěšení lidským očím.

 

Jakou energii skrývalo toto místo, a co k němu řekla ta nejzasvěcenější - Bohyně Pelé?

"Milovaný člověče, jsem Pelé, Bohyně starodávného vědění o tvorbě Země, prastará matka Lemurského kontinentu. Jsem ta, která dává na obdiv svou zář a nebojí se vstoupit do temných hlubin noci. Jsem pevná, silná a nezranitelná. Mé slovo je jako skála, skála, která vznikla z čistého jádra odhodlání jít za svým snem a pomáhat Zemi při tvorbě Nového světa - při návratu ráje na Zemi, při vytváření domova pro Bohy, kteří se na Zemi vracejí. Jsem síla, která vše překoná a ničeho se nebojí, neb mne nezasáhly lidské zkušenosti a tak neznám lidský strach, jen z doslechu a ze svého vnímání. A protože je tedy mým hlavním atributem odvaha, tak vám ji chci kousek dát a odvahou vás obdarovat.

Místa, na kterých se nacházíte (myšleno okolí olivínové  pláže) vibrují v úctě energie starých Bohů. Celé toto území je jedinečnou oblastí neposkvrněné panenské Země, která byla dlouhou dobu ukryta a nepřístupná těm, kteří by toto místo znesvětili. I dnes se půda v těchto místech někdy třese. Je to z důvodu ochrany před těmi, kteří by toto místo znesvětili svými nečestnými úmysly. Nacházíte se na posvátné půdě Bohů, kteří vám umožnili toto místo navštívit a dotknout se tak přímo jejich energie. Je tu několik silných sloupů, které září dle fází měsíce a v každém z nich dřímá jiná energie. Prolínají se tu říše a dokonce tu žije i říše, která nevystupuje nikde jinde na Zemi. Ale to místo je kousek dál, tam v dálce zorného úhlu posvátného území. Nechť vás Bohové obdarují dary, které smí přijmout vyvolení. Desítky těch, co na toto místo zavítají. Však i energeticky si můžeš své dary vyzvednout, a to když je tvůj úmysl čistý a mysl projasněná. Pak si skrze toto místo dokáže tvá merkaba vyzvednout to, co jí jinak zůstává zapovězeno. Neb zákon čistého úmyslu rozděluje všem stejně a panuje všude na světě, i ve světech jiných. Zákonem úmyslu si dokážete přitáhnout to, co s vámi rezonuje. A když ego a chtíč bloudí ve Tvých vnitřních komnatách, obdržíš dary přesně dle svého rozhodnutí. Když láskou a citem žiješ a bez přetvářek světem chodíš, pak obdržíš stejný díl. A to jsou pak ty nejcennější dary, které duchovní svět zprostředkovává a je mi ctí, že mohu být strážkyní tohoto místa, těch nejčistších darů, jakých se lidstvu dostává. Vyzvedni si i ten svůj, jsi-li připraven. Však pamatuj, že zodpovědnost za své dary neseš sám, neb každý obdrží to, co jeho nitro ukrývá. V té hádance je síla a nesmírná moc. Začni důvěřovat svým úmyslům a ve svém nitru je přezkoušej. A ty, co z lásky nepochází, jednoduše uvolni a svobodu jim dej. V lásku se pak promění. Tvé čisté srdce se pak rozzáří a ty s pokorou přijmeš zpět část svého Já. S láskou Bohyně Pelé."

 

Toto místo patří k nejkrásnějším, jaké jsem kdy při svém putování po světě viděla.

Přeji ti krásné energetické zážitky a po svém prožitku se prosím vědomě uzemni. 

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

sobota, 06 únor 2021 10:00

Seminář Jsem zdráv!

Srdečně Tě zvu na seminář


Jsem zdráv!


sobota 06.02.2021; v době 10:00 – cca 16:00

 

Osobní účast v Prostějově nebo dálková účast u tebe doma. 

Prožij s námi zážitkový den s harmonizací tvého fyzického těla!

 

Pozvánka ke stažení :

čtvrtek, 14 leden 2016 20:13

Kryon - Kolektivní myšlení

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.01.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Milovaní přátelé Země, buďte pozdraveni v magnetické lásce. Jsem Kryon a přináším vám poselství, na které netrpělivě čekáte.
S každým novým rokem očekáváte informace o tom, co nový rok přinese a jaké má kvality. Je to rok od roku různé. Stále více se dozvídáte, že máte vše ve svých rukou a myšlenkách. Božský plán pro Zemi není přesně psán. Není dáno, co dál Země zažije. Je možná jen předvídáno, co se může se Zemí v nadcházejícím období stát.

A tak vám nikdo přesně nezaručí žádnou informaci o budoucnosti planety, stejně jako o vaší vlastní. Stále více se učíte uvědomit si, že právě vy jste tím, kdo tvoří a svými myšlenkami vytváříte i to, jaký bude nový rok. Zda se ponese ve starých energiích nebo v nějakých nových. Zda se změny, které se dotýkají Země, dotknou i vás a jakým způsobem. Země totiž nezastavuje ve směru vzestupu. Stále míří vpřed. Každý den jede o kousek rychleji, každý den zažívá zvyšující se vibrace. Její záměr celistvě vzestoupit je veliký. A v těchto energiích se pro Zemi ponese i další rok a nejen tento, ale i roky následující. Není možné tento směr zastavit a pro vše na Zemi platí možnost rozhodnutí nechat se vibracemi Země nést a souznít s nimi nebo proti nim bojovat a udržovat sám sebe ve vnitřní disharmonii. A to je to, proč nyní lidé zažívají vnitřní boj. To je to, proč se státy bouří, proč vznikají nepokoje po celém světě. Něco uvnitř vás se dere na povrch a snaží se přizpůsobit vibracím Země a rozum tomu všemu odolává a snaží se vibraci srdce zmást. Ta doba nebude jiná do té doby, než vše splyne v jedné jednotě a v dokonalé harmonii.

Máte vědomou volbu rozhodnout se jít s planetou Zemí a tím žít v podobných vibracích, jaké má ona. Tím pádem se pak stáváte stabilní ve svém energetickém poli, ve svých emocích, v celém svém Já. To je stále na Zemi vzácné, ale těchto lidí přibývá. Každý den procitají zástupy a davy těch, kteří upřednostní vibrace srdce nad vibrací kolektivní manipulace a tím se povrch Země stává svobodnějším ve svém určení. Proto vždy, když se ti bude zdát, že nejsi v souladu se Zemí, zastav se a začni sám sebe pozorovat. Uvědom si, proč používáš rušičku v naslouchání vibracím svého srdce a vědomě se odpojuješ od jednoty, ke které tvoje duše směřuje. Neb každá duše na Zemi přišla s cílem přivést do kolektivu zpátky jednotu. A každá duše má tedy cíl stát se vyrovnanou nedualitní bytostí.

Jen zapomíná a v chaosu energií, které na Zemi vládnou, je někdy těžké směřovat svou pozornost jen na jeden jediný cíl. Přesto jsou mezi vámi ti, kteří ve svém směru již neváhají, nebojí se vystoupit z davu a ukázat směr svého určení. Pak jsou ti, kteří ještě váhají z nedostatku odvahy a ze strachu z toho, co tomu řeknou jiní. A pak jsou ti, co to chvilku zkouší a v případě konfrontace s okolím se hned stahují zpět a svá křídla si opět nechávají vzít. Těchto lidí je nejvíce v řadě esoteriků. Jejich nezpracovaný strach jim nedovoluje posunout se z místa a vystoupat nad oblaka duality. Zaměřit se na směr, který pro ně bude trvalou odměnou za jejích probouzející se vědomí. A lidé, kteří ještě nepřekonali strach z informací, že vše je možná jinak než na čem postavili svou minulost, ty nemusím ani zmiňovat. Ti tvoří na tomto světě stále ještě většinu populace, ale není třeba se nad tímto pozastavovat. Země má svůj směr jasně určený a i ti, co jsou ještě obalení strachem, i ti dojdou v určitém době do fáze, že procitnou a objeví iluzi, ve které žili.

A tak každého v tomto a celém následujícím období čeká řada odhalení vlastních pravd o sobě samotných, o Zemi, o lidstvu jako kolektivu, který vytváříte. Jen se o tom veřejně nemluví. Každý prochází svým niterným probuzením a dostává k tomu impulsy přesně v intervalech,   v jakých je schopen je zpracovat. Někteří dostávají mnoho lekcí najednou, někteří se učí pozvolna a jejich lekce k procitnutí přichází zřídka. To podle toho, jak dobrými jste žáky a také podle toho, zda do vašich životních impulsů nemluví ego.

Dualita se vyznačovala těžkými zkouškami a člověk musel mnoho obětovat, aby prohlédl iluzi odpojení. V energii skutečnosti jsou tyto zkoušky nahrazeny jemnými impulsy a duše se učí z vibrací kolektivu. Proto nemusí procházet těžkou zátěží a přesto se rozvíjí vpřed a dělá mílové kroky směrem k vystoupení nad obraz iluze. A to se některým lidem nelíbí. Obzvlášť těm, kteří založili své učení na utrpení a na prožití krize, aby člověk mohl stanout čelem proti svému potenciálu a přijmout ho. Bez hlubokého zkoumání, bez opakovaných zkoušek neexistuje cesta k vrcholu osvícení - tvrdí tito guru, kteří jsou zaměřeni starým směrem a probouzí se ve vlastním utrpení. A přesto vás, já Kryon ujišťuji, že je to celé jen dualitní pohled na věc. Když si sami sebe představíte jako bytost, která čerpá z kolektivního myšlení, pak víte, že vás ovlivňuje, a že podle něj častokráte jednáte, aniž byste o tom vnitřně byli přesvědčení. V kolektivním myšlení je ukryté vše, co prožili lidé na Zemi. Jsou tam všechna dramata života i se scénáři, které si ani nedovedete ve snu představit. To všechno před vámi někdo zažil a duše dokáže číst tento energetický vzkaz. Na základě prožitku jiného člověka tedy dokáže pracovat už ve vyšších vibracích, aniž by sama musela něco podobného prožívat,aby se dostala vibračně výš. Rozumíte tomu, co se vám snažím objasnit? Kolektivní myšlení vás v mnohém omezuje a stále se vás snaží udržet v energiích strachu a manipulace. Přesto v něm existují vzorce, které vám pomáhají jít vpřed, aniž byste vy sami museli zažívat utrpení. A to je rozdíl oproti hlubokým dobám duality, kdy nešlo žít jinak než negaci prožít, aby se duše mohla posunout o krok dál. Dnes se tímto snadným způsobem můžete rychle, a přesto bezpečně, vydat vpřed.

Vaše duše dokáže čerpat inspirace a poučení od těch, kteří potřebovali negativní popostrčení  k otevření se novým vibracím. Jste daleko svobodnější ve svém energetickém poli než tomu bylo dosud. Je to také z důvodu, že mnohé skupiny na Zemi čistí kolektivní myšlení od strachů a manipulace a toto pověření dostaly od samotné Lady Gaia. Tím se snižuje zátěž, která k vám z kolektivu míří a vám se přesto někdy zdá, že je vysoká. Přičemž je o hodně nižší, než kdyby se na kolektivu v síle pracovníků světla, kteří již vystoupali nad závoj duality, nepracovalo. I ty sám se snažíš změnit sebe, abys získal lepší přístup a nadhled ke všemu, co tě potkává. I ty sám možná někdy vnitřně bojuješ a někdy tento boj souvisí pouze s tím, že se oddáváš vibraci kolektivního myšlení.

Nemusíš bojovat. Dnes, ani žádný další den. Po celé své další období můžeš žít svůj vnitřní sen. Sen klidu a období míru. Toto rozhodnutí ti může změnit celý život. Změní se přístup, kterým svůj život vedeš. Eliminuješ vzory svého myšlení, které ti škodily a uváděly tě v pokušení duality. Můžeš prožít celý další rok v období míru a přitom se kolem tebe budou bortit stěny. Každý má v rukou osud svého života a tedy i to, s jakou vibrací se rozhoduje žít dál. Budeš-li pracovat na vnitřním míru v sobě, pak podpoříš proces míru na Zemi a tvá vnitřní touha bude uspokojená. Tvá duše touží po obnově vibrací Země. Po pozvednutí do lásky a jiskřivého světa zapálených srdcí jednoty.

Tvůj rok může být krásný. Může být plný překvapivých zvratů a nečekaných událostí. Protože vše, co si naplánuješ, to zapisuješ do svého deníku stvoření. Tam čekají tvé touhy na zhmotnění. Nesrovnávej svůj rok se svými jinými léty. Nesrovnávej své zkušenosti s těmi, kteří něčím podobným prochází. Neb jen tak se dokážeš neutrálně podílet na tvorbě nové Země a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Vždy upřednostni své srdce před vibrací rozumu a věz, že rok 2016 se ponese ve tvé vlastní energii osvícení.

S láskou tvůj přítel Kryon"

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

středa, 07 březen 2018 19:58

Kryon - Procitnutí

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 07.03.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, v lásce má láska splývá s tvojí a vytváří společný tanec energií. Jsem Kryon, mistr magnetického světla.
A mohu vám říct, že magnetickou lásku cítí každý, kdo se ve svém srdci otevře a dá na volání srdce, které mu říká, že je něco na Zemi v současnosti nastaveno jinak, než tomu má být. Každý den si to hromadně uvědomuje tisíce bytostí.

A i když se to ze zpráv nedozvíte, ta změna u lidí je víc než patrná. V každém okamžiku přibývá těch, kteří si sami sebe uvědomují jako člověka hodného hrdosti a opory. Tento narůstající trend vnímám i já, protože lidí, kteří se vzájemně propojují magnetickou láskou, je stále víc. Nelze zastavit toto stoupání. Hlas srdce je stále silnější a je jen otázkou času, kdy se i ti zatvrzelí začnou uvnitř sebe ptát. Změna je v energetickém stavu víc než patrná. Je to zatím největší změna, kterou lidstvo prošlo od doby, kdy upadlo do zapomnění. Již jste překonali i vědomí, ve kterém jste se o vzestup jako lidstvo pokoušeli. Tehdy se pracovalo jinak a svobodná vůle neměla moc příznivců. Většina těch, kteří se vzestupu v minulosti aktivně účastnili, pracovali proti svobodné vůli jiných. A tento šrám, to je něco, co vás ve vašem nitru brzdí a je pro vás vnitřní výstrahou. Tato situace se může opakovat, můžete se jí však i vyhnout, vzdát.

V dobách Atlantidy si ti, co ovládali vibrace světla - kněží, magici, zasvěcenci bílé magie, šamani i léčitelé, obyvatelé pozemských křišťálových měst, obyvatelé podzemních síní, mistři i učenci v procesech fungování těla, vědmy i spojovatelé světů, ti všichni si přáli pro Zemi mír. Jenže nebylo snadné ho v daných podmínkách nastolit. I proti vůli vysokých hodnostářů magie se proto začala šířit vlna, která nerespektovala svobodnou vůli na Zemi. Tato vlna byla vlnou světla, ale bylo to jen zdání. Většina těchto lidí se totiž účastnila skupinových změn vibrací u těch, kteří za vibracemi světla zaostávali. A protože rozdíl polarit byl značný, bylo rovněž snadné vidět úspěchy v pokusech přeměnit lidi z myšlenek strachu a násilí na myšlenky světla. Povrchově tedy začala vládnout láska, ale v nitru tomu nebylo opravdu tak. Násilnou změnou totiž nelze dosáhnout trvalého výsledku. A pokud vše není ve svobodné vůli každého, kdo změnu prožívá, aby změnou prošel a ocitnul se ve svém novém vědomí, pak to má vždy za následek větší odpor než byl dřív. A tak se stalo, že lidé s vyššími vibracemi než ostatní, zneužili sílu světla a obrátili ji v touze změnit svět, v protipól. A Země upadla znovu do nižších vibrací než tomu bylo před hromadným zásahem skupin, jenž ovládaly magické dílo. Každá myšlenka je dílem magie a tak již jen pomyšlení na to, že by se jiný měl pro dobro všech změnit, je vůlí vyslanou možná s úmyslem světla, ale ne v čistotě vysokých vesmírných vibrací. A tak chce-li se Země pozvednout opravdu v to, kde by měla vibračně být, je třeba, aby toto lidstvo pochopilo a podle toho se odhodlalo žít. Je třeba změnit mnoho procesů myšlení. I u některých mistrů světla je třeba, aby došli k hlubokému pochopení. A když pak i ti, co ještě vedou nevědomé, změní své myšlení a vystoupí z her svého ega o tom, že jinými smí bez jejich vůle manipulovat, pak se svět změní a velice rychle k Zemi začnou dopadat jiné vibrace. I ty jsi možná v minulosti prodělal zkušenost, kdy ti byla brána možnost rozhodovat se, kudy ve svém životě jít dál či možnost se rozhodovat o tom, co budeš cítit a jak dlouho. Někdo ti nenápadně z dálky pomáhal. A tak jsi nedospěl k vlastnímu pochopení a situace se ti stejně opakovala. Proto i nyní je lidstvo jako celek ve stejném rozpoložení jako v dobách Atlantidy. S tím rozdílem, že existují již i ti, jenž svým světlem nenechají jiné manipulovat a sami jsou ve svých vibracích světla čistí. Pro ty, co jsou svými vlastními nezpracovanými programy neustále pokoušeni změnit něco vně sebe, je těžké pochopit, že největší pomocí je zkrátka jen v lásce být. Že není třeba lásku nikomu speciálně posílat ani šířit. Že ono "Bytí" je největším zázrakem na Zemi. Pak se dotýká všech a svobodná vůle se v květinu života kolem Země s ostatními v podobných vibracích spojuje. Právě to je onen pohon, co žene Zemi vpřed. Právě to jsou ti, kteří jsou přímými aktéry procesu vzestupu a po boku Lady Gaia svým světlem a září ukazují cestu jiným. Nenásilně, nenuceně, jen tím, že žijí v souladu sami se sebou a pak jim vše funguje. Mění se zdravotní stav, mění se podmínky žití, mění se příležitosti k prožívaným zkušenostem. Duše těchto lidí svítí za každých podmínek a neexistuje nic, co by zastavilo jejich jas. Tito lidé jsou pak totiž vyloučeni z her duality, zkrátka se jich žádné ovlivnění zvenčí netýká. Žijí svým klidem, žijí svou svátostí a přitom jsou součástí běžné společnosti. Možná i ty již patříš mezi ně a možná vůbec nevíš, o čem tu hovořím. 


Rád bych ti navrhnul, aby ses osvobodil ze svých zkušeností, kdy jsi zneužil své vědomosti  o světle či jiné světelné vibrace. Kdy jsi sám proti vůli jiných zneužil svou magickou, léčivou, transformační, magnetickou, mystickou či jasnovidnou moc. A mohlo to být proti lidem, proti energiím, i proti Lady Gaia samotné. Mohlo to být v úmyslu lásky a pravděpodobně sis vůbec neuvědomoval, že tímto činem ztrácíš část své vlastní síly. Jak asi bude vypadat tvá síla a moc, kdy se vzdáš všech svých manipulačních vlivů minulosti a zkompletuješ svou sílu? V jakém vědomí pak budeš dále pracovat? Možná zjistíš, že máš daleko více času na sebe než dřív. Opadne totiž tvá touha něco nebo někoho ovlivňovat a měnit. A pokud u tebe navíc dojde k pochopení, že ani světelné bytosti ani lidé se nemají zneužívat, pak rozvětví se tvůj strom světla a z každé větvičky vyraší lístky, jenž jsou tvou vlastní čistou vibrací. Rozkvět duše ve fyzickém těle je pro nás vždy podívanou, ze které nemůžeme odtrhnout svůj zrak. Je to taková krása, že si o tom celý vesmír povídá. A tvá vlastní vibrace se začíná díky magnetickým vlnám šířit po Zemi dál. Splývá s vibracemi ostatních a vytváří nezapomenutelné pocity. Pocity naplnění, splynutí, pocity, ve kterých je každý spojen s ostatními a přitom ve své jedinečnosti a na všech úrovních v harmonii. Je to zázrak, o kterém Země dlouhou dobu sní. Je to zázrak, který je pohonem vzestupu Země a každá bytost na Zemi je tohoto součástí. Jsme hrdi na to, že jsi obyvatelem Země a máš možnost to na Zemi prožívat společně s ní. Není na vzestup sama a ty se stáváš hrdinou, který svou odvahou umožňuje jiným růst, avšak v rozhodování jim svobodu dává. Jsi šperkem požehnané planety Lady Gaia. 

S láskou je mi ctí tě svou magnetickou vibrací pozdravit. Kryon"

 

                                                                                

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

čtvrtek, 03 březen 2016 10:49

Kryon - Vnitřní stíny a rozkvět duše

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 03.03.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a v lásce přicházím předat toto poselství, tento vzkaz pro vás. Moje energie je vám již známá. Již vás doprovází dlouhý čas a může se zdát, že s některými splynula tak moc, že ji již ani téměř nevnímáte. Je to jako s čímkoli novým. Když to poprvé objevíte a začínáte se s tím seznamovat, je to pro vás boom. Jakmile se to však stane součástí vašeho života, zkrátka to již berete jako samozřejmost a možná můžete mít dokonce pocit, že ona energie zmizela, že tu není. Ale není tomu tak. Není samozřejmostí, že tu se svou magnetickou skupinou jsem a na Zemi působím a má energie nezmizela, jen se zvýšily tvé vibrace a ty ji nyní vnímáš jinak. Možná naprosto odlišně než dřív. Energie se zjemňují a i mou energii můžeš takto vnímat. Jde o stupeň tvého vývoje. Pro někoho, kdo je v začátcích, je tato energie velice silná a dokáže jej naprosto ohromit. Neb energie magnetického univerza lze vnímat snadněji než vibrace jiných druhů vesmíru.

Na Zemi stále probíhá boj a přitom ve vyšších vrstvách Země již dávno boj není. Při shlédnutí energií je člověk nastaven vidět svět svým vlastním způsobem, svým vlastním nastavením. Pro někoho je proto svět krutý a zlý a jiný v něm vidí potenciál rozvíjet se do ráje na Zemi. Co vše se uvnitř tebe odehrává? Proč jsi nespokojen s tím, co kolem sebe vidíš? Proč to tvé podvědomí vyhledává? Když všichni zaměříte svou pozornost dovnitř sebe a přestanete se inspirovat obrazy, které k vám přichází z vnějšku, objevíte svůj pravý svět, který dokážete přetvořit ve vysoké vibrace. Nejprve se možná bojíš toho, co v tomto světě objevíš. Ale nic zlého tam není. Pod veškerým zlem se skrývá láska, jen o tom ten dotyčný ještě neví. Lidé se urputně brání změnám a někteří z vás neustupují, ani když se vaše vlastní loď potápí. To způsobuje na Zemi mnoho bolesti. Programy sebetrestání jsou ve vás ještě hluboce uložené. Přenáší se v generačních vzorcích. Svým vlastním myšlením je prohlubujete a vaše loď se tak oddává možnosti uvíznout na mělčině nebo díky ostrým útesům ztroskotat. A to vše jen vašim vlastním dovolením. Vašim vnitřním nastavením. Jen to dává vašemu životu směr a řád. Lidé si vysnili jednu bytost a nazvali ji Bohem. Ten Bůh má různé názvy podle druhu náboženství, které lidé vyznávají. Na Boha lidé rádi svalují své neúspěchy, své nemoci nebo to, že se celé planetě nedaří tak, jak by mohlo. Bůh je každodenně obviněn mnoha lidmi. A přitom, kdo je to vlastně Bůh? Nachází se v každém z vás. Rozložil se na jemné částečky a ty jsou součástí všech lidí. Paradoxně tak lidé obviňují za své neúspěchy sami sebe, neb oni samotní jsou Bůh a jejich vina se tak násobí. Vina je silně uložena v kolektivním vědomí lidstva a působí na každého z vás s ohledem na to, jak silná je vaše vlastní zář. Když objevíte Boha v sobě, zažehnete jeho plamennou pochodeň a nastoupíte cestu vystoupení z duality, pak na vás kolektivní vědomí lidí přestává mít vliv a i od kolektivní viny se dokážete oprostit. Vše souvisí se vším a vše je pečlivě rozloženo. Čím silnější je vaše záře, tím menší vliv na vás dualita a její myšlení má. Dokážete se v ní pohybovat, ale je proti vám naprosto bezmocná. Choulí se jako ten, kdo se něčeho silně bojí. Odzbrojila ji vaše zář a dualita dostává možnost pochopit směr jednoty a jednotou se stát. Je to součást vzestupu a všech lidí. A to se nyní na planetě děje. Lidé, kteří jsou v dualitě silně uvízlí, cítí silný strach a přitom ví, že jsou ve svém nitru naprosto bezradní. Kopou kolem sebe jako v posledních záchvatech sebeobrany a přitom duším těchto lidí nejde o nic jiného, než se chopit pomocné dlaně, kterou jim jednota nabízí. Tou dlaní jsi pro "uvízlé" i ty. Jen se tvá dlaň nabízí bez vnucování. Stále a silněji platí zákony svobodné vůle a ty svou pomocnou dlaň nabízíš pouze tím, že sám svítíš.

I dualita má svou vlastní zář. Jen je uvnitř ní hluboce ukrytá. Ty tím, že sám rozvíjíš svou zář, sice silou a intenzitou své záře můžeš budit strach a reakce některých tě mohou překvapit, nicméně stále nabízíš svou světelnou nit, po které se mohou ostatní do světla navinout a rovněž se světlem stát. Tím se tvoří vzestup bez jakéhokoli vnějšího násilí. Uvnitř lidí nyní bojuje jejich vlastní temnota. Temné stíny vyplouvají ven, aby se duše mohla očistit a chytit se světelného vlákna, které ji k jednotě táhne. To je to, co nyní na planetě probíhá. Lidé se stávají obětí svých vlastních stínů a svého pohrdání. Vystupují z nich nezpracované vzpomínky a ty je honí. Budí se hrůzou, neví na koho se obrátit a v samotné bezradnosti dělají činy, které by v čistém vědomí nikdy neučinili. Je to očista nitra, která je intenzivní a každým okamžikem se zintenzivňuje. Zrno se odděluje od plev a tím zrnem je Tvá čistá záře. Tvé jemné, milující Já. Je tak křehké a tak silné zároveň. Je samotnou láskou a ta láska touží proniknout ven a obdarovat svou energií celý svět. Spojit se se světlem ostatních duší a v záři jednoty pozvednout planetu. Dodržet tím slib, který jsi ji kdysi dal. Kdysi jsi v Lemurii viděl padnout svou zář a rovněž zář Lady Gaia. Vzplála tvá vnitřní touha, že budeš Lady Gaia po boku stát a snažit se jí za každých okolností pomáhat. Aby znovu scelila svou zář a ukotvila se ve vibracích, které kdysi měla, a které patřily k nejvyšším v širokém planetárním okolí.

Okamžik pádu vibrací se zapsal do tvého podvědomí. Je zrcadlovou komorou ve Tvém DNA a proto se v tobě často objevuje strach ze svého vlastního světla. A když jsi někdy na vzestupu a míříš tryskovým pohonem vpřed, narazíš na svůj stín a ten tě opět do temnot duality uvrhne. A takto znovu a znovu opakuješ jeden jediný vzor, který se zdá být nekonečný, neboť ti jej DNA zrcadlí. A proto to, co vidět můžeš jako jednu jedinou část, vidíš mnohými obrazy. Společně se Zemí jdeš k jednomu cíli. A tím, že své světlo zesiluješ a nabíráš sílu, jakou jsi kdysi měl, tím zesiluješ i zář Lady Gaia a to je tvým pozemským úkolem. Úkol, který jsi nikdy nesepsal, ale přesto v tobě silně bije. Úkol, který má planetární rozsah, protože je Tvá duše multidimenzionální a ty se v tuto bytost skrze svou vnitřní transformaci měníš.

Již nevnímáš jen své vzpomínky z života na planetě Zemi. Již vnímáš obrazy pocházející z hlubin vesmíru, ve kterých rovněž hraješ nezbytnou část. Jsi zkrátka naprosto jiný než tomu bylo kdysi v dobách padlých vibrací Země. Stáváš se člověkem bez hranic a tomu se přizpůsobuje tvůj stav i tvé vědomí. Máš možnost vše zastavit a zůstat ve svém vývoji stát. Máš tak možnost dál žít životem duality a se svými stíny se potýkat. Máš však také volbu postavit se svému stínovému Já a rozpustit v sobě vše, co blokuje tvou cestu k tomu multidimenzionální bytostí se stát. Jsou to vážná rozhodnutí a jen tvé srdce ví, co všechno to obnáší. Ta změna je hmatatelná. Tou změnou jsi ty. A jedinou tvou překážkou je strach. S láskou budu tedy tvé dění pozorovat a fandit ti ve tvých rozhodnutích, ať jsou jakákoli. Pamatuj, že duchovní svět tvá rozhodnutí nikdy nehodnotí.

                                                                                S láskou tvůj magnetický přítel Kryon"

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 02.06.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Moji milovaní, zdravím vás. Jsem Kryon a přicházím, abych vás seznámil se situací na Zemi. Mnoho jsi toho zaslechnul, mnoho se toho kolem tebe děje. Někdy si připadáš, že nerozumíš tomu, čím Země nebo ty vlastně procházíš. Čas se zrychluje a pole manifestace zesiluje své působení. Přesto se nacházíš v nejklidnějším období za posledních pár let a tvé světelné tělo, tvá merkaba, se stabilizuje. Stejně jako to nyní probíhá u Lady Gaia samotné. Někdy se to zdá jako veliké přemílání, veliký skok, ale ve skutečnosti se vše stabilizuje a ve vibracích nachází společnou notu, společný tón, aby se vše mohlo znovu rozjet a rozběhnout. V tomto období pomyslného ticha dostáváš mnoho vnitřních impulsů ke změně. Jsou vyzvedávána témata, která se neslučují s vibrací, ve které si přeješ být. A proto ti to někdy připadá, že jsi na kolotoči ve svých emocích. Přesto máš nyní jedinečnou možnost dostat se do stavu nula - do svého absolutního vyrovnání, kdy kolem tebe čas ani prostor neexistuje. Někdy se ti to již stává. 

Máš okamžiky, kdy je vidět, že se rozplývá tvé světelné tělo a ty splýváš s Dechem Lady Gaia. Pak společně se Zemí prožíváš vznešený čas a máš pocit prázdnoty a přesto hlubokého naplnění. V ten okamžik se stáváš plně vědomou bytostí se svým pevným určením a v ten okamžik znáš svůj pravý cíl. Vše je ti jasné, aniž bys kladl otázky. Znáš na vše odpovědi. Pak vmžiku tento stav mizí a ty se opět ocitáš ve stavu, který souvisí až s neuzemněním. Nejsi schopen se soustředit a i přes vědomé spojení se Zemí máš pocit, že se ti uzemnění někdy nedostává. V tomto nejsi sám. Toto zažívá mnoho lidí, kteří se vydávají cestou probuzení. Pocit kolísání propojení s Lady Gaia, přičemž s ní stále dobře propojen jsi. 

Někdy to totiž souvisí s místem, na kterém se nacházíš. Pokusím se ti v obrazech přiblížit tento stav. Představ si, že zažíváš onen stav blaženosti sjednocení se Zemí. V ten okamžik se nacházíš na konkrétním místě, kde pod tebou vede neviditelná síť. Můžeš se nacházet na místě střetu více bodů, které je silně transformační a zapečetěno ochranou proti zneužití. Nejedná se o místa setkávání ley-lines, jak je znáš. Země je protkána mnoha drahami a liniemi, které lidské smysly nevnímají. Pak to místo, na kterém jsi, působí dvěma směry. Jedním směrem ti pomáhá opustit vnímání prostoru a času a díky této tvé vnitřní proměně se poklop s ochrannou pečetí Země sám otevře. Pak následuje hluboce transformační práce Lady Gaia, která tím místem uvolňuje energie, jenž z oblasti nashromáždila. To je onen vnitřní pocit víření energií, kdy u tebe klesá vnímání pocitu uzemnění. Jsi přitom jen v energetické "smršti", která v daný okamžik rovněž pracuje skrze prostor a čas. Stáváš se tak účastníkem niterné transformace Lady Gaia, kterou si však vede ona sama. Za tvé pomoci, kdy se tvé světlo během stavu relaxace ocitlo ve stavu bezčasové přítomnosti. Svou čistotou jsi umožnil odkrytí pečetě, která body záměrně chrání proti vědomému působení těch, kteří všechno nejlépe ví a znají. Tato místa byla pojištěna ochranou a ti, kteří tvoří ve spirituálním egu se k nim nedostanou. Zpod Země pak vyvěrá vysoce transformační pramen, který čistí Lady Gaia a vše, co se v tomto místě nachází. Tato místa není možné snadno naleznout. Mění svá působení. Jakmile místo opouštíš, pramen mizí a vše splývá s běžnou energetickou náladou krajiny. Tyto neviditelné linie jsou pohyblivé, přesouvají se a je to jako bys zatáhl za jednu nit ve světelné síti a celá síť se natočí směrem, který je aktivován. A proto můžeš mít tento stav na mnoha místech, neb tato síť cestuje podle potřeb Lady Gaia samotné a podle připravenosti těch, kteří svou připravenost nečekají. Možná jsi již i ty dospěl svou energetickou připraveností do fáze, kdy tímto způsobem pomáháš Lady Gaia tam, kde to právě potřebuje. Je nádherné pak sledovat, jak se tímto procesem Lady Gaia očišťuje a probouzí. Je nádherné sledovat úmysl těch, kteří se s tímto cílem na Zemi již zrodili. A přitom v čistotě nevědomí své Bytí se Zemí propojili. Pocit neuzemnění po nějaké chvíli mizí, to vždy, když již světelný proud splnil to, co má. Pak se znovu cítíš stabilní a ukotven ve svém Já.

Na Zemi proudí čím dál více informací a pozornost těch, kteří jsou na druhé straně závoje, se zesiluje. Staré se brání čím dál víc a nechce přijít o své místo, které si udrželo tak dlouhý čas. A tak nejsnazší cestou, jak člověka zmást, je přinášet zkreslené informace. Informace, které se zdají být láskou, avšak po rozmotání obalu, který má člověka zmást, se ukáže pravá energetická tvář. Působí zde nízké mistrovské energie, které je velmi těžké uchopit a v dualitě rozeznat. Slepá víra pomáhá člověka zmást. Když se však zaměříš na vibrace srdce a propojíš je s vibrací toho, co už víš a znáš, pak vždy vibruješ výš než nabízené informace, které tě mohou zmást. Setrvávat v této vibraci je pro tebe až nepříjemné, protože tvá světlem nabitá aura netouží věnovat svou energii tomu, co již dávno ztratilo nad Zemí svou moc a snaží se ji nabýt zpět, snaží se chytit se toho, na co slyší některá nezpracovaná část člověka. Ať již v energii lítosti nebo v energii boje. Tyto mocnosti používají libozvučná slova a snaží se zařadit do života spirituálně přístupných lidí. Používají slova mistrů a mistryní, hovoří jazyky, které jsou blízké Bohům. Nastává čas, kdy se spirituální svět začíná pomyslně rozdělovat a lidé s egem vzývají stále silnější a mocnější energie, jen aby si uchovali svou přízeň a svou vybudovanou tvář. Přitom tyto energie již nejsou energií čistého světla. 

Ve světě spirituality neexistuje konkurence, tak jako v žádné jiné oblasti Bytí. Energie jednoty je více než podpůrná. Světlo podporuje světlo a vzniká nekonečná světelná síť, která pomáhá vystoupit z duality všemu, co se teprve jít cestou světla rozhoduje. Protože každý má svůj vlastní okamžik procitnutí. Každý je ve svém životě na jiné úrovni Bytí. 
Země a lidé na ní jsou ve svých schopnostech vyrovnaní. Rozdíl je jen v tom, že někteří již se sebou umí pracovat a zvládají své schopnosti, které jiní nazývají nadpřirozené. Jsou však každému z vás vrozené. A jen cestou pokory se odkrývají a rostou a ty se tak dostáváš do stavu vědomého působení svého celistvého Já. To je multidimenzionální a tak se krok za krokem objevují nové a nové schopnosti, na které je tvé fyzické tělo připravené. Tak stále dál a dál rozvíjíš svůj stav. Vše postupně. Nelze vstoupit do úrovně nejvyššího vědomí v jeden jediný den. Tvé tělo k tomu není přizpůsobené a možná už sám víš, že s každým krokem, co učiníš, se i tvé tělo pozvedá a následuje jeho projasnění a očista. Opouštíš staré způsoby stravování, opouštíš čistě konzumní způsoby života a začínáš žít mnohem jednodušeji než dřív. Přitom v daleko větší svobodě a v neustálém růstu svých schopností. Není zde žádný větší vyvolený než jsi ty. Všichni jste ve stejné rovině bytí. Každý jiným darem obdarováváte tuto Zem a tím jste pro velký celek největším přínosem. Nevnímej se jako méněcenný před těmi, kteří se zdají být dál. Vnímej svou krásu a úspěšnost. Vždyť každé uvědomění si sebe, člověka kupředu posouvá. Posouváš se tak rychle, jak umíš. A i když některé tvé kroky mohou vést zpět, vždy je to v jistém úhlu pohledu, cesta vpřed. A přesně tak se chová i spirituální ego, které tě vede pomyslnou cestou vpřed a důsledky pak musíš nést sám. Andělskou bytost poznáš podle její energie, vyzařuje z ní silné světlo a pokora. A už jen její přítomnost tě vyrovnává a harmonizuje.


Všechny cesty vedou do světla. Všechny cesty jsou ty pravé. A duše má vždy dostatek možností rozpoznat cestu, která je právě pro ni tou cestou určenou. Cesty se od sebe liší jen čistotou. Můžeš kráčet vpřed cestou, která je blátivá, kde každý krok dopředu podkluzuje a vše, co tvoříš, tvoříš mnohokrát. Vstáváš špinavý a neustále musíš čistit svůj šat. I tato cesta vede k probuzení. Je otázkou, jak dlouhá je a kdy duše k vysněnému cíli dospěje. Někteří právě takovouto cestou začínají a v ten okamžik je to pro ně nejlepší cesta, kterou mohou jít. Neboť neexistuje správně nebo špatně. Je vždy jen pravý přítomný okamžik. 
Existují cesty, které podávají zkreslené informace, a kde se obrazně řečeno couvá zpět a člověk ztrácí své vibrace. Existují cesty, které jsou lemovány radostí a při každém kroku vpřed duše pookřeje. 
Existují cesty, které se téměř nijak nepohybují a zůstávají stagnující v energii, kterou nabízí. A existuje mnoho dalších cest, přesně tolik, kolik duší je na této planetě. 


Pamatuj, že si cestu volíš vždy sám. A i když jsem toto již vzpomínal a je to téma, o kterém hovořím často a rád, nyní hovořím s výzvou, abys ještě jednou vnímal to, kde se nacházíš a kudy jsi došel do stavu "tady a teď". A pokud to byla cesta, po které by ses vydal znovu, pak je to cesta, která způsobuje tvé duši potěšení a ta roste a raduje se. Pak je to cesta, kterou si tvá duše vysnila. Kráčej touto cestou dál a vnímej, jak svými kroky inspiruješ jiné a právě tím a tvými činy se i Lady Gaia probouzí. A pokud to není cesta tvých snů, pak ji jednoduše změň. Vždy jen ty jsi tím, kdo o tom rozhoduje. 
V tomto období tě tedy čeká krátký uklidňující skok, kdy dochází ke tvému vnitřnímu vyrovnání, aby ses rozběhnul zase vpřed, protože vlak vzestupu, ten nikdy nezastavuje!

S láskou a přáním krásných dní plných porozumění a pochopení. Tvůj Kryon"

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 03.08.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a i dnes přicházím s náručí plnou poselství. Procházíte obdobím plným velkých změn. Energetické pole na Zemi se mění a s tím i energie ve vašem okolí. Na tuto změnu jste byli dlouhý čas připravováni a nyní jí máte možnost žít. Jste připraveni pro velkou jízdu, na které se zhoupnete a zažijete stav beztíže? Právě takové období vás čeká. Období, kdy se budete cítit na hraně a přitom svobodní jako ptáci. Období beznaděje ukončuje volný pád a cesta svobody se před vámi otevírá. V mysli svobody se nesou energie, které samotná Lady Gaia sdružuje a vyhledává. Soucit se mísí s euforií. Žádná běžná nízká vibrace u vás dlouho nezůstává. Zůstává jen to, s čím jste úzce spojeni a živí to vaše ego. Vše ostatní odchází a sami tomu umožňujete odejít. 

Jste vyzývání k zodpovědnosti za činy svého světla. Jste vyzýváni k nastolení harmonie ve vašem vnitřním prostředí. Jste vyzýváni k lásce, jenž vás vyživuje a je vaší energetickou potravou. Mnoho vašich těl láskou strádá a životu potřebné prvky se k tělu nedostávají, chybí a nastává vibrační buněčný pád. A to si vaše fyzická těla nepřejí zažívat. Vaše těla jsou stvořena k lásce a k zodpovědnosti při pobytu na Zemi. Jen v lásce dokážete úspěšně zdolat překážky duality. Ne tvrdohlavostí proti systémům, se kterými bojujete. Ale v píli na sobě samotném a v oproštění se od kolektivní viny. Ve svobodě vašeho celistvého Já. Protože to je cíl všech cest, kterými jdete. To je cíl cesty, která je svobodná. Ne v zajetí ostatních, ale ve spolupráci  s ostatními a jinými světy. A ty si to stále více začínáš uvědomovat. 

Tvá temná složka ustupuje. Setkáváš se se svými skrytými částmi Já a s osobnostní složkou, která byla potlačená. Přestáváš hodnotit a vzdáváš se rebelské role. Role mistra by měla být svobodná od veškeré rebelie. A je jedno zda jsi rebelem pouze uvnitř sebe nebo se tak projevuješ v kontaktu s ostatními. Role rebelství vždy patřila mezi stíny. Nezaměňuj však vzdání se role rebela s tím, že se vzdáváš svého Já a zcela odevzdáváš tomu, co s Tebou vnitřně nesouzní. Kolem rebelie je nutné zpracovat řadu témat. Nevzdáváš se tím svého Já. Pouze přistupuješ na cestu smíru v sobě samotném. Do energie, která mění vyzařování tvé aury a jenž automaticky posiluje tvou vnější aurickou část. Tu, která odpovídá za tvou ochranu světla v dobách duality. Dostáváš se tím na zcela jinou kvalitu energií, které přijímáš. Tímto krokem se vzdáváš her s temnou stranou světa a začínáš tvořit - žít svůj vlastní svět. Tvůj vnitřní svět se pak snadno navenek realizuje. Spouštíš tím lavinu energií ve svém okolí. Změnou tvého vnitřního postoje se naruší stabilita některých stále aktuálních systémů, které blokují vzestup Země. Ucítíš, jak významný je tvůj podíl na tom, co se na Zemi odehrává. Ucítíš, jak vnitřní změna jednotlivce přispívá ke změně celku globálního Já. Tvá role na Zemi je nezastupitelná. Je vysokou zodpovědností vše, co zde vykonáváš, každá myšlenka, která se uvnitř tebe rodí. To vše přispívá k harmonii nebo k disharmonii velkého celku. Z harmonie se pak jen harmonie rodí a to nízké se ve světle rozplývá. Obrazem je vše jednoduché říct, avšak daleko těžší je to zažít a pochopit. 

Chceš-li mistrem na Zemi být, pak to není cesta odpojení. Je to cesta, která se dnes moc nevidí. Spolupráce a vzájemné důvěry. To, že se dokážeš oddat vibracím svým, svým předkům, i vibracím budoucím. Důvěřuješ procesům, kterými procházíš. Svými činy nastavuješ nový jízdní řád ve směru jízdy, kterým se planeta Země ubírá. Učíš se pokoře a ve tvém vnitřním světě panuje magie stvoření. V ní se rodí zázrak pro ostatní lidi a rovněž i pro Zemi. Nasloucháš intuici a to je tvůj hlavní rádce a mudrc, který má přednost před vším, co se tě z cesty snaží svést. A já ve vašich energetických polích vidím, jak těžké to je. 

Nezpracované části tvého Já mnohdy odmítají poslouchat tvůj vnitřní hlas a pak se ubíráš cestou, která se zdá být světelná, avšak po odhalení závoje iluzí se naprosto v jiném světle nachází. V turbulentních vibracích Země se vás snaží z vaší cesty svést vaše vnitřní, nezpracované Já. A mnohdy tomuto nátlaku snadno podléháš. Až budeš 100% připraven naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nechat se ním oddaně vést, pak se na Zemi můžeš právem nazvat Mistrem. Prošel jsi hlavní iniciací iluze odpojení od svého zdroje světla. A od té chvíle dokážeš kráčet cestou s nadhledem a nadčasovou inspirací pro jiné. Neb pak se zvedá závoj iluze, který pokryl krajinu, aby oslepil ty, kteří byli slepotě vstřícní. A ty jsi se právě ze slepého stal znovu vidoucím. Zažíváš zázrak, který se zrodil uvnitř tebe. Zažíváš pozvednutí části Lady Gaia, která se nacházela uprostřed dualitní beznaděje. Jsi inspirací, jsi onen vůdčí hlas, který vede jiné z jejich slepoty. Tohle je mistrovství, ke kterému směřuje mnoho z vás. Jen je ta cesta pro někoho trpčí, pro jiného více milosrdná. Přesně podle druhu stínového Já, které člověku v cestě mistrovství stojí. Mnohdy je to magie z dávných věků ukrytá. Mnohdy je to silné potlačení vlastního stínového Já. Existují cesty, které ignorují jakýkoli stín. Je to určitým způsobem řešení. Avšak co se stane s místností, kterou zamknete a necháte času napospas? Co se stane s místností, když v ní uzavřete své stínové Já? Jak bude po několika letech, desetiletí taková místnost vypadat? Jak bude reagovat stínové Já na světlo, která pak vpustíte do prostoru, který byl dlouho od světla odvržen? Čím déle se bráníte zpracování svého stínového Já, tím více v sobě pěstuje vlastního nepřítele, kterému je den ode dne těžší se postavit a jeho témata zpracovat. U každého vždy přijde čas, kdy se jeho nitro bude toužit projasnit i v místech, která byla dosud odmítána. Tím se spustí erupce nezpracovaných témat, která byla potlačována. 

Je daleko snazší pracovat na tom, kde cítíš jisté rezervy v emocích, ve svém chování a ve svých schopnostech. Tím, jak se rozšiřuješ v práci na sobě. Tím stále víc a víc mizí tvé stínové Já. Je to cesta bez slz a pocitů viny. Je to cesta radostného poznávání. Je to cesta nová a bez složitého zkoumání. Zkus na tomto pracovat. V lehkosti a radosti bytí. Když odmítáš své stínové Já, pak sám sebe stavíš do role odpojení. Neb každý člověk na Zemi se se stínovým Já rodí, je to součást života člověka v systému duality. Když pak uvnitř sebe sjednotíš vše v celek, který tvoří celistvost tvého Já, staneš se komplexním ve svém určení. Žiješ pak svým posláním na Zemi. Nic zvnějšku tvé Já neohrožuje a sám jsi veden cestou, která je mírová. Jsi pravým poslem míru na Zemi. Jsi nadějí tohoto vesmíru. U každého z vás tato naděje začíná. 

Země se neustále pohybuje směrem vpřed a tak pro tebe bude stále obtížnější v sobě nízké vibrace udržet, pěstovat a nechávat je růst. Bude tě to stát mnoho sil, které můžeš věnovat životu stráveným naplněním. 
Tím jak Země opouští vibraci 3D, tím se rozšiřuje i tvé vnímání. Začínáš být stále víc jasnocitlivý. Vše kolem tebe se vibračně zjemňuje. I když hmotu stále vnímáš jako pevný stav, přesto se již objevují záblesky toho, že začínáš vnímat hmotu ve vyšších vibracích reality, v realitě 4D. A tvé vnímání se i nadále rozšiřuje až do cíle vzestupu, kdy Země dosáhne statusu planety s vibracemi 5D. Vše se podle toho na Zemi mění. Při vrcholu vzestupu nebude na Zemi nikdo, kdo by zůstal ve starém 3D programu života. Je toho mnoho, co ještě potřebuje každý obyvatel na Zemi změnit, v čem se učit, co nově objevovat. S příchodem vyšších dimenzí se k Zemi znovu začleňuje jemnohmotný svět. A tak až bude Země a lidé ve vibraci 5D, pak budete žít v různých komunitách a pro mnohé to bude velice zábavné. Dokážete spolupracovat s jinými světy jako se sobě rovnými a vidět, vnímat je stejně jako člověka. To je to krásné, co vás z pohledu jemnohmotných energií čeká. A každý na Zemi tyto schopnosti má. Nikdo v nich není výjimečný. Ten dar vám byl dán před vašim pozemským narozením. A sami jste si jej vzali do tohoto života. Teď již jen uskutečnit kroky, aby se váš stav přeměnil na stav vyšších vibrací a vy jste mohli začít vnímat a objevovat jemnohmotný svět dříve než ti, kteří jsou na dualitě ještě závislí. 

Není to svět, který znáte z života v duality. V realitě 5D neexistují bytosti, které se živí na světle jiných. Je to svět, který vám v mnohém připomíná fantastické scénáře. A přitom tyto scénáře byly sepisovány těmi, kdo se ve svých vizích přesouvali z jedné reality do jiné. My všichni se na tuto dobu nesmírně těšíme. Konečně se vzájemně uvidíme. Uvidíš i ty nás. Již to nebude tak jednostranné jako dosud. Bude to soulad ve vzájemných energiích. Vše se v jednotu znovu spojuje a kruh rozpojení se tím uzavírá. 


S láskou a přáním vlastního radostného objevování, Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

středa, 19 říjen 2016 22:49

Kryon - Rovnováha polarity muže a ženy

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.10.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes bych rád pohovořil o tématu, které pro vás může být inspirací a vést vás k určitému pochopení. Každého tak, jak bude chtít. Země se opět přehoupla do fáze každoročního blížícího se vyvrcholení a někteří z vás jsou ve stavu stagnace. Je klid, který zdá se, nikde nekončí. Dovolujete si zažívat podzim plný tiché euforie a neplánovat, co bude dál. Přítomnost vstupuje stále víc do vašich životů. A je radostné tomu přihlížet. Zvlášť u některých z vás jsou pokroky za poslední období velice markantní. Jiní rádi stále dokola opakujete své staré vzorce chování a neradi měníte sami sebe. Avšak jen ve změně je síla. Ve změně je vše v pohybu a ve změně neexistuje stagnace. 


Změna přináší i ono vysněné ticho, po kterém duše touží, a které teď zažívají mnozí z vás. Je to ticho určené k ukotvení nasbíraných sil a umožnění nového nádechu v energii, která vás následujícím obdobím provede. Bude se týkat osobních změn a energie vycentrování. Je to důležitý krok a ovlivní vše kolem vás. Energie, které přichází, budou klást velký důraz na vyrovnání vnitřních polarit. Osobnostní složky vnitřních aspektů duše si přejí být vyrovnány a uvnitř některých z vás přímo křičí a volají po změně. 
Touhou snad každé duše na Zemi je mít vyvážený, stabilní partnerský vztah. Mnoho z vás touží po odměně ve formě opětované lásky. A když nepřichází, propadáte beznaději a ztrácíte víru v radostnější bytí. Přesto kde je k tomu všemu klíč? Ve vnitřním vyrovnání. Váš vnitřní muž a vnitřní žena potřebují požehnat ve smyslu obdarování vibracemi, po nichž touží, a které jim chybí. 


Jakmile váš vnitřní muž začne milovat vaši vnitřní ženu a bude tomu i naopak, pak dochází k zázraku, který se projektuje do celého vašeho života. Okamžitě měníte své zažité vzorce chování. Okamžitě vystupujete ze zajetí vnějších vztahů a začínáte svobodněji žít. Své partnerství začínáte vnímat jinak než doposud a s partnerem utváříte mocný proud energie. Takové partnerství má váhu vyrovnaných vah a je stabilní kotvou v dobách, kdy každý hledá sám sebe a karmická partnerství ukončují svůj život. Je inspirací ostatním. Neuhasíná a jeho žár stále a jasněji plane jiskřivým plamenem. Je vášní, je naplněnou touhou, je tím, co nazýváte naplněním podstaty života na Zemi. Překonává hranice, překonává Zemi a překonává také celý vesmír. Tomuto vztahu není nic cizí, neboť splývá se vším kolem sebe. Svou láskou pozvedává široké okolí.

 
Avšak jak dojít k tomuto naplnění? Jak začít žít v rovině vyrovnání? Je to vše o vyrovnání tvých osobnostních polarit. Je to hluboká cesta do nitra tebe samotného a naleznutí lásky ve všech aspektech tvého Já. Propojením této lásky uvnitř tebe pak vzniká světelná síť, cesta. A tato cesta míří k lásce tvého života. K té, která nikdy neumírá a fyzické tělo je pro ni jen jednou etapou v existenci jejího života. Přitahuješ pak do života muže / ženu svých snů. Osobu, která žije v podobné úrovni vyrovnání. Vztah nové doby není o tahání jednoho partnera stále výš. To jsou karmické svazky, ze kterých se, v okamžiku svého prozření, snažíš vymanit. Tato cesta byla únavná a plná energie vyčerpání. Možná tuto cestu znáš. Vyrovnaný vztah je o spolupráci cesty. Je to radost s okamžiky oboustranného osobního růstu. Je to oslava každého dne života. A je jedno, že je pár dní jeden z vás vibračně výš, ten vibrační rozdíl se vždy brzy vyrovná. Cesta každého z vás toho druhého posouvá. Někdy se může jednat o kvantový skok. Někdy sotva patrný krůček. Cesta vede stále dál a nikde neustává. Rozvoj obou duší vede k blaženosti celku. Nitro každého z těchto lidí je skrápěno energií vykoupení a ta jako vodopád tryská z jejich srdcí dál. Tím se léčí vztahy v širokém okolí.  

Když vnitřní aspekty tvého Já dojdou k vyrovnání, pak tvé nitro zaplní obrovská touha lásky. Tato touha je magnetickou energií a přitahuje k tobě přesně to, co je tvým vibracím v danou chvíli podobné. Mizí vnitřní boj, mizí chtíče a záchvaty zuřivosti ega. Mizí beznaděj a přichází pocit naplnění. V tomto bodu je snadné dosáhnout všech cílů, které duše má. Srdeční čakra zpívá a raduje se ze svého vyléčení. Není nic krásnějšího než rovnováha polarity muže a ženy. Energie lásky je automaticky bezpodmínečná. A netřeba se k tomu nic učit, ani se v tom nějak dál vzdělávat. Vše nosíš uvnitř sebe a tato láska přichází sama, když překročíš svůj vnitřní stín. A dovolíš si být tím, kým jsi, bez masek, které sis dal sám, abys zapadnul do společnosti, ve které žiješ. 


Ve vesmíru existuje kouzlo přitažlivosti mezi všemi bytostmi. Neexistuje tam rozdílnost pohlaví a přesto tam jistá rozdílnost energií existuje. Vždy se tak přitahuje určitá forma vibrací. Z lidského úhlu pohledu se může zdát, že muž přitahuje ženu a je tomu tak i naopak. V energii vnitřního vyrovnání opravdu dochází k propojení s bytostí, která nese znaky opačného pohlaví. V dualitě došlo k poškození mnohých znaků muže a ženy. Někdy se muž snaží být ženou, jindy žena mužem, někdy se přitahují stejná pohlaví. Pokud u těchto osob dojde k vnitřnímu vyrovnání, pak mění svůj směr a jejich přitažlivost začíná vyzařovat pole, na které reagují osoby opačného pohlaví. Je to jako zámek a klíč. Jen společně dokáží dveře ke svobodě otevřít. U těchto osob však existuje obrovský vnitřní strach a potřebují uvnitř sebe zpracovat mnoho traumat z minulosti. Odpojili se od svých znaků pohlaví a jako náhražku je hledají u ostatních. Je to výzva, kterou si s sebou přinesli na tento svět. Lidé, kteří tento úkol zvládnou, významně mění kolektivní myšlení a přepisují chybové vzorce v obrazci lidstva, jež byl ve své prapůvodní struktuře poškozen. Provádí hlubokou léčivou práci uvnitř sebe a zároveň umožňují všem lidem na Zemi svobodněji žít a propojit se se svým určením. Čistí tažná kola světelného vozu, kterým lidstvo směřuje ke vzestupu. Svou očistou pracují na merkabě Země. 


Každý jednotlivec přispívá svou prací uvnitř sebe k mnohým změnám na Zemi. Jsou to vzácné chvíle, kdy jsi sám se sebou. Možná si nepřipadáš na Zemi důležitý, možná stále hledáš svůj směr, možná tápeš v tom, co uvnitř sebe změnit, avšak vždy věz, že jsi to právě ty, na koho Lady Gaia spoléhá a komu důvěřuje. Vždyť právě proto jsi byl pozván na Zemi a pozvání jsi přijal. Země se tak stala tvým domovem.   A i když změny nevidíš, není to nic, čím by ses měl trápit. Nauč se být v harmonii se sebou a to povede k harmonii i s tvým okolím. Nauč se číst ze svých vlastních pocitů. Tu zkušenost nevyčteš z knih. Nauč se porozumět svému vlastnímu světlu a podle něj žít. Tvé světlo tě povede a stejně jako rozkvete láska uvnitř tebe, najdeš ji i vně sebe. 


To, v jakém vztahu nyní žiješ, to jen zrcadlí tvůj vlastní vztah k tobě samotnému. Vždy máš to nejdůležitější přímo na dosah. Jen mít odvahu se na to podívat a prohlédnout skrze růžové brýle, které si dáváš, když nechceš měnit nic uvnitř sebe.Tvá cesta do nitra je vždy otevřená, když o to sám sebe požádáš. S přáním magnetické milosti pro vše, co ti už neslouží a s úctou ke tvé jedinečnosti.

                                                                                Kryon"

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 2 z 9