Arantia mince hojnosti

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

čtvrtek, 17 leden 2019 15:39

Kombinované balíčky

Proto, abychom se cítili dobře, je důležité věnovat pozornost tělu jako celku a zabývat se jeho jak fyzickou, tak jemnohmotnou stránkou. Při jakémkoli fyzickém či psychickém oslabení potřebujeme pracovat na fyzické, emocionální, mentální i spirituální úrovni. Jen tak budeme při řešení problému z dlouhodobého hlediska úspěšní.

Fyzickou stránku můžeme ovlivnit zdravým pohybem, pobytem na čerstvém vzduchu, dýchacím cvičením, stravou, pitným režimem, detoxikací, vědomým uvolňováním stresu z těla, masážemi, dotykem, akupunkturou, akupresurou, prací se zvukem ....

Jemnohmotnou stránku můžeme ovlivnit meditací, očistou aury, prací s jemnohmotnými drahami těla a aury, prací s esencemi, vibrační terapií, barevnou terapií, prací s energiemi, prací s vlastními myšlenkami a emocemi, psychoterapií, terapeutickým rozhovorem ....

V mnoha možnostech si můžeme na fyzické i jemnohmotné úrovni pomoci sami. Existují však také úrovně, kde je možné nechat se hýčkat a být své vlastní změně otevřen. Zlepšení zdravotního stavu (ať fyzického či psychického) vždy vychází z nitra daného člověka. Terapeut je pouze prostředníkem v dění. Nikoho neléčí, nic myšlenkami neovlivňuje, je v neutrální energii a pouze zprostředkovává energie, o které duše klienta žádá. Je pak na každém, zda energii přijme a s ní i změnu, která je s tím vždy spojená.

Ne všichni to k nám do Prostějova máte blízko. Tým Arantia vám proto pro osobní návštěvu nabízí vhodnou kombinaci terapií, kterou vám doporučí přesně na míru.

Pokud je něco konkrétního, s čím potřebujete pomoci, sdělte nám to a my navrhneme možné řešení. Velice pravděpodobně se bude skládat z nějaké očisty aury, přenosu léčivých energií a případně zprůchodnění fyzických drah v těle pomocí harmonizačního cvičení, pokud to zdravotní strav umožní a tělo vyžaduje. Návrh kombinovaného balíčku je zpoplatněn odměnou 100 Kč (4 Eura). V případě, že využijete doporučený balíček, je tato částka z ceny balíčku automaticky odečtena.

Pokud si přejete obecný posun, pak je možné si terapie nakombinovat dle sebe. Ne všechny lze provádět v jeden jediný den. Někdy je zapotřebí energetická pauza pro ukotvení toho, co jste již během harmonizace obnovili a získali.

Příklady možných kombinací, kde na sobě vždy pocítíte okamžitou úlevu:

 

* Energetické ošetření + vibrační krystalky + yogalign
* Energetické ošetření + magický kruh
* Fonoréza + yogalign
* Tibetské mísy + vibrační krystalky + Elisa energie
* Světlo Ježíše (speciální terapie) + vibrační krystalky (+ příp. yogalign)
* Magický kruh + vibrační krystalky
* Elisa energie + yogalign
* Fonoréza + magický kruh
* Energetické ošetření + tibetské mísy (+ příp. vibrační krystalky)

Není možné v jeden den kombinovat více jak 3 druhy terapií, z toho ve stejný den není možné, aby probíhala terapie Světlo Ježíše a Elisa energie. Ostatní je možné kombinovat libovolně.

Nechte se týmem Arantia hýčkat a užijte si svůj den!

Terapie nenahrazují lékařské ošetření. Jsou pouze vhodným doplňkem na cestě za zdravím.

Izrael je stát, který si je velice dobře vědom svého prapůvodního dědictví Země (nepočítaje známou etapu života Ježíše Krista). Při pobytu na tomto území můžeme pociťovat různorodé energie, od energií zázraků a opravdového vyléčení, až po boj, nenávist, utlačování. Síla některých míst se projevuje jen díky přicházejícím poutníkům. Jiná vysoce vibrační místa zůstávají hluboce skryta pod nánosy duality a jejich vibrace se hned tak na povrchu neobjeví. Je těžké je i nacítit, zkrátka svět není ještě připraven je vnímat. Laický cestovatel si však na mnoha turisticky známých místech užije to své "energetické".

Představím vám místo, které se díky usilovné práci několika skupin vysoce vibračních pracovníků světla z různých částí světa, podařilo v jeho prapůvodních vibracích podpořit a znovu v nich září. Je to pro celé okolí veliká změna a právě proto na mnoha místech propojených s tímto energetickými spojnicemi probíhají boje. Moc a manipulace se nehodlá jen tak snadno vzdát, ale vibrace skutečnosti proudí stále a nelze je zastavit. Je to vzrušující doba.

Vydej se s námi tedy na místo, o kterém jsi určitě slyšel, možná jsi tam i byl a užij si energii, která prosvítá zpoza závoje.

Při putování po silových místech Svaté Země člověk jednoduše nemůže vynechat místo, které se nachází nad samotným Jeruzalémem a svou energií je s jinými energetickými místy nezaměnitelné.

Olivetská hora je nazývána též jako Olivová díky prastarým olivovníkům, které na ní rostou a jejichž stáří je údajně až 2 tisíce let. Vědecký výzkum hovoří o stáří cca 900 let.
Místo je významné jak pro křesťany, tak pro Židy. Historie je poutavá a prolínají se tu tak energie mnoha světů.

Na úbočí, které směřuje k Jeruzalému, je starý židovský hřbitov. Toto místo slouží jako pohřebiště již cca 3000 let a pro Židy je velmi významné být tu pochován. Pohřební místa jsou velmi drahá a vzácná. Však k tomu mají svůj důvod. Židé věří, že když Mesiáš sestoupí na Zemi, projde Zlatou bránou (hroby jsou nasměrovány tak, aby mířily k této bráně ze svahu kopce) a jako první spasí ty, kteří jsou tomuto místu blízko. Vzkřísí tedy zdejší mrtvé.

Pro křesťany je to místo výskytu významných událostí zmiňovaných v Bibli. Ježíš na Olivetské hoře často pobýval, meditoval, rozmlouval s apoštoly a pronášel svá proroctví.
Je tu jeskyně, kde Ježíš vyučoval své učedníky otčenáš. Dnes v její blízkosti stojí kostel Pater Noster, kde je na stěnách Otčenáš ve více než 100 jazycích včetně českého.

U vrcholu kopce se nachází Getsemanská zahrada, kde se Ježíš modlil a pobýval poslední noc před svým zatčením. Zároveň se traduje, že zde zemřela Ježíšova matka Marie. Celá zahrada je prorostlá starými olivovníky a běžnému návštěvníkovi je volně nepřístupná. Pro poutníky tudy však vede jedna "povolená" oficiální oplocená cesta a je tedy možné vidět olivový mini háj na vlastní oči.

Téměř uprostřed Olivetské hory se nachází kaple Nanebevstoupení Krista. Je to malá osmiboká stavba, dnes mešita, kde je uložen kámen s poslední šlépějí Ježíše. Kus mramoru je pravděpodobně zázračný díky víře, kterou do něj křesťané vkládají. Díky značné významnosti pro křesťanský svět se to tu hemží návštěvníky a na obdivování kamene se stojí fronta.

Co nás však zajímá je energie, kterou zde lze zřetelně vnímat, pokud člověk odbočí z hlavního tahu poutníků, na chvilku se zastaví a přejde do svého nitra.

Channeling Ježíše Krista k tomuto místu:

"Svou energií objímám všechny poutníky, kteří na toto místo zavítají. Navštívit toto místo ve fyzickém těle není náhodou, ale pečlivě plánovanou událostí, kdy jen kráčíte po svých šlépějích připravených ke svému vlastnímu vzestupu. Již nyní se možná na svou cestu připravuješ energeticky a vnímáš silné působení míst, která jsou pro planetu Zemi pilíři vzestupu. Olivetská hora je místo se silným nábojem polaritní energie. V těchto místech se uvolňuje mužská energie skutečnosti a v důvěře se vydává vstříc mužské energii duality, aby s ní splynula a ve světle ji transformovala na lásku, kterou má mužská energie být. Je tu pilíř důvěry vzestupu, který byl v nedávné době aktivován, a který umožňuje mužské síle, aby se transformovala. Proto tu přichází velmi mnoho poutníků převážně z řad mužů. Nevědí, co je k tomuto místu táhne. V pomyslné víře dějin se sami vydávají na svou vlastní cestu k harmonii své mužské části svého Já. Ženy, které tu přichází, ty podporují práci poutníků a každá žena, která na toto místo zavítá, je plodem olivetského háje. Je kněžkou plodů života. A bez vzájemného prolínání všech by nikdy nemohlo docházet k tak silnému šíření světla po Zemi, které se koná historicky nejsilněji od dob mého příchodu na fyzický svět. Každý krok učiněný v důvěře světla tvého Já je mocnou střelkou kompasu, která určuje nový směr. Směr, který ukončuje trápení na Zemi. A tak jako já zanechal na Zemi pilíře vzestupu, i ty na Zemi zanecháváš své vlastní dědictví. Kráčíš ve svých stopách, které jsi, někdy i po mém boku, na Zemi zanechal a tvá víra v lepší svět ti nedovolí uhnout z cesty a nechat se zastrašit. Obnovuje se v tobě Kristovo dědictví - odvaha, touha růst a mír pro celý svět. Buďte požehnaní, poutníci Nové doby! Ježíš Kristus."

Přeji ti krásné zážitky s energií, která se dotýká celého tvého Já a léčí dualitní zranění srdce.

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz

 

 

(Huialoha Church, Church Ruin, Maui, Hawaii)

Maui - ostrov uprostřed Tichého oceánu s působivou krajinou i historií. Jeho tvar připomíná ženu vystupující z moře a možná i proto na něm lze velmi zřetelně vnímat ženskou energii. Název Maui v překladu znamená Magický ostrov nebo Ostrov údolí. Není náhoda, že na ostrově žije podle oficiálních zdrojů 144 444 obyvatel. Připomíná ti toto číslo něco? Toto číslo hraje velice důležitou roli při vzestupu Země. Byl to počet obyvatel v pradávné Lemurii, ve kterých zůstala zachována lemurská jiskra a nyní je třeba tento počet probuzených pracovníků světla, aby bylo dosaženo vrcholu vzestupu.

Putování ostrovem nás zavedlo na místo, kam moc lidí nevstupuje. Vede na něj velmi krkolomná nezpevněná silnice. Pro dobrého řidiče to však není nic zvláštního.

Objevili jsme místo, které nás přitáhlo svou energií. Na tomto místě byly ruiny kláštera Huialoha. Z ruin moc k vidění není, jen jeden zachovalý oblouk a kousek zdi. O kousek dál je renovován kostelík, který ono místo uctívá.
Z celého místa dýchá mystická atmosféra. Měli jsme možnost zde prožít západ slunce a atmosféra se až zhmotňovala. Všude je magický klid, za zády máte nejvyšší horu ostrova, před sebou burácející oceán a bytosti nebe berou do rukou malířské štětce a malují oblohu.
Všechny bytosti, které tam jsou, se radují, že jste ono místo navštívili a vítají vás jejich vlastní ceremonií. Je to slavnost - slavnost při západu slunce.


Jedna z bytostí mě vyzvala, aby se na měkkou trávu položila a užívala si energii toho místa a pak začala s vyprávěním. Silou energie se celý svět kolem mne točil. :)

"Nacházíš se na místě, které bylo obřadním místem vysokých kněží Lemurie. Ten chrám jsou pozůstatky chrámu, který zde na stále stejném místě stavěli moudří z tohoto ostrova, aby zde uchovali vibrace, které tato krajina střeží. Z tohoto místa se spojovaly paprsky Země s jinými paprsky Havajských ostrovů a vytvářely půlměsíc, jehož odraz byl celistvým vysíláním o stavu Země pro další soustavy planet ve vesmíru. Energie, které se vysílaly, byly složené z barevných tónů, a z podobných tónů se skládají i některá z lidských jmen.
Bylo to místo, kde se každý týden dle cyklu Měsíce, pořádaly ceremonie na uctění vibrací, které Lady Gaia má. I ty jsi se těchto ceremonií někdy jako divák účastnila a znáš postup, jakým probíhají. A znají ho i ti, se kterými se scházíš, neb i ti někdy této akci přihlíželi. A oni nyní ví, zda sem patří a zda tuto energii znají.


Toto místo bylo mnohokráte napadeno nízkými silami duality a nikdy se ho nepodařilo dobít. Neb je chráněno magickým okem Melka Metatrona a jeho spojení se skutečností je tak silné, že ho nikdy nešlo pokořit. Tomuto místu totiž nikdy nevládl kněží nebo kněžka, která by sešla ze své cesty a nechala se zlákat dualitou k nízkým vibracím. Kněží na tomto místě byly vážení a ctění. Nebylo silnějších kněžích na tomto ostrově právě v tento čas - v dobách Lemurie, kdy v chrámu svítila zlatá hvězda a spojovala ostrov s vesmírem. A když se začala v okolí střídat dualita, chrám měnil své podoby a tvary stejně jako je měnili kněží.
V nejsilnějším období tohoto chrámu byl chrám pod ochranou zlatého kněžího a zlaté kněžky, kteří spolu střežili chrám v jeho harmonii. To právě v místech tohoto území se nachází křišťálové město, které bylo v dualitě vyzdviženo nad Zem, aby zachovalo své vysoké vibrace. Ačkoli nad zemí, tak silné spojení zůstává a to je energie, kterou na tomto místě cítíš. Vnímáš to jako návrat domů, jako spojení se s energií, kterou dobře znáš a znají ji i ti, kteří tento článek čtou. Srdce si vzpomínají a více míru proudí na Zemi. Více vděčnosti a lásky, která otevírá stále více lidských srdcí. Děkuji za to, že jsi vstoupila, děkuji za to, že jsi nevzdala cestu, která pro většinu lidí zůstává utajena. Děkuji lidem, kteří se na toto místo energeticky přenesou a my je díky tvým informacím budeme moci opět přivítat "doma".

S láskou Strážce tohoto místa."

.... nechť je tedy pro vás i toto místo inspirací alespoň k meditačnímu výletu.

 

Poznej krásy tohoto  místa:

 

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz

čtvrtek, 17 leden 2019 13:42

Vnitřní rovnováha

Harmonie těla, ducha a duše - magické rčení, které se dá chápat a vnímat různě. Jedno je však jisté - souvisí s vnitřní jednotou a vždy je nedílnou součástí naší vitality a dobrého zdraví.

Přáním mnoha lidí je být zdravý. Když však jsme zdraví, tak si vzácnost tohoto stavu neuvědomujeme. Bereme jako samozřejmost, že když jsme mladí, cítíme se lépe. A stejně tak bereme jako samozřejmost, že čím máme vyšší věk, tím nám přibývají potíže. Uvěřili jsme další důmyslné lži života v dualitě a to té, že zdraví je něco, co se člověku časem zhoršuje.
Nevážíme si toho, že naše fyzické tělo funguje bez potíží a bereme to jako automatickou věc.
Když se však něco v těle pokazí a delší čas to nejde opravit, teprve pak přichází chvíle k zamyšlení, zda není možné dělat ještě něco víc, než co klasický směr léčby nabízí. A mnohdy ani dlouhodobé oslabení některým neumožní probudit se z vnitřní slepoty a podívat se na situaci jinak.

Základním předpokladem života ve zdraví je návrat k vnitřní jednotě. Cesta k ní je k dispozici všem a nikdo nemá víc nebo méně možností. Nikdo nemá cestu snazší či tvrdší. Cesta je jedna. A přesto existuje mnoho variant, jak touto cestou jít. A tím se člověk od člověka liší. Někdo stojí, někdo tápe, někdo běhá z jedné strany na druhou, někdo couvá, někdo kopíruje cestu ostatních, někdo čeká, co přikážou ostatní. Jen málo odvážných jde svou vlastní cestou a vytváří své vlastní jedinečné stopy. Jakou cestou kráčíš ty?

Zdá se, že být zdravý po stránce fyzické, emoční, mentální i spirituální není v dnešní době lehké. I to je však jen úhel pohledu. Může to být snadné, pokud se dokážeme oprostit od starého způsobu života a naučíme se vše brát s pozitivním přístupem a s nadhledem. Pokud si uvědomíme, že za svůj stav se vším všudy zodpovídáme sami. Pak máme i sílu změnit to, co nás zatěžuje, a co je v nás nefunkční.

Život v disharmonii sebe sama je velice destruktivní. Člověk se dokáže velice rychle utrápit svou vlastní negací a paralyzovat se vlastním strachem. Fyzické i psychické potíže se kumulují. Eliminujte proto negativní vlivy, na které se vaše osobní negace jen nabaluje. Stejné přitahuje stejné a zároveň se to vyživuje. Pokud přestanete negaci vyhledávat, začne i ta vaše vnitřní negace ztrácet sílu a máte snáze možnost ji zvládnout a překonat. Začnete snáze navracet svůj život do jednoty.

K harmonii těla patří to, aby se tělo cítilo komfortně, bylo přirozeně pružné a vzpřímené. Bez pohybu to nejde. Začleňte pohyb, který vám vyhovuje. Vyhýbejte se pohybu, po kterém se tělo cítí vyčerpané nebo je bolavé. Existuje řada možností, jak být fit a přitom jsou v jednotě s tělem. Pokud vám nějaký pohyb nedělá dobře, tak ho jednoduše nedělejte. Nic není povinné a naslouchání vlastnímu tělu je daleko důležitější než to, o čem se někdo jiný domnívá, že je pro vás lepší. Nejste stroj, jste jedineční a k tělu je třeba tak i přistupovat. Naslouchejte vnitřnímu hlasu svého těla a ono vás povede.

Cílem života každé bytosti na Zemi je naučit se spolupracovat s fyzickým tělem, naslouchat své duši a otevřít se moudrosti svého ducha. To je cesta, která člověku zaručí zdraví i vitalitu. Jak říká staré rčení: "Ve zdravém těle, zdravý duch". Znamená to také, že v nemocném těle nemá zdravý duch místo a onen "duch" je taktéž nemocen.
Uzdravme tedy své nitro a toto zdraví se projeví naprosto automaticky i na našem fyzickém těle.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:42

Uzemnění nové doby

Uzemnění nové doby
Na Zemi každým dnem dopadá více a více magnetické energie lásky, která způsobuje rozpínání světelného těla člověka. Pokud člověk v minulosti dosáhnul 70% rozpínání světelného těla, stal se osvíceným a jeho fyzické tělo opustilo Zemi tzn. zemřel. Aura jeho světelného těla se však převibrovala do vyšší dimenze – tam, kam postoupila jeho duše. A duše, jakožto nesmrtelná část esence naší multidimenzionální bytosti, se dál rozvíjela a získávala další zkušenosti v této vyšší vibraci.

Energie na Zemi se v současnosti velmi mění. Je umožněno rozpínání světelného těla v míře 88%, aniž by přitom člověk opustil své fyzické tělo. Tohle je umožněno právě díky zvýšenému přílivu magnetické energie, kterou je Země díky magnetickým mistrům zásobována. K těmto magnetickým mistrům patří např. Kryon a jeho magnetická energie lásky.

Abychom usnadnili tělu příjem světelných vibrací a předcházeli tak transformačním příznakům, je důležité dbát na dobré uzemnění nejen fyzického těla, ale všech jemnohmotných těl člověka, všech vrstev aury.

Uzemnění se dá chápat jako stabilizace, zakořenění vnitřní harmonie.

Uzemnění je možné více způsoby. Jedním z nich je představa kořenů do centra Lady Gaia. Kořeny vedou i z každé jediné buňky. Tyto kořeny však nevedou jen z fyzického těla. Přestav si, jak je zakořeněna také každá vrstva tvé aury. Jen tak budeš uzemněn na všech úrovních a transformační příznaky jako zázrakem zmizí.

Znáš-li jméno svého původu, použij k uzemnění vibraci tohoto jména.

Uzemnit se můžeš i s pomocí krátké meditace v této nahrávce. Přeji ti příjemný zážitek.
Marketa Selinijana

čtvrtek, 17 leden 2019 13:41

Sebeláska

Buď sám sobě nejlepším přítelem.

Kolikrát stojíme svému štěstí a úspěchu sami v cestě?
Kolik šancí a možností člověk prošvihne jen díky tomu, že si málo důvěřuje nebo nevěří svým schopnostem?
Sami si způsobujeme mnoho smutků, žalu a křivd jen proto, že jsme sami sobě více nepřítelem než přítelem.

Kdybychom byli sami sobě přítelem, dodali bychom si odvahy, když nás odvaha opouští, utěšovali by jsme se, když pochybujeme, odpustili by jsme si své chyby a slabosti, poplácali bychom se po zádech, abychom si dodali důvěru a odvahu, věnovali bychom se svému tělu i duši, aby nestrádalo ani v jedné oblasti a milovali bychom se takoví, jací jsme.
Když jsme sami sobě přítelem, nikdy nejsme sami.


Jak již jednou řekl Abraham Lincoln:
"Když jednoho dne odložím otěže moci a ztratím všechny přátele, pak budu mít stále ještě nejméně jednoho a ten žije v hloubi mého nitra."

Je jen na tobě, kdy uzavřeš přátelství sám se sebou.

Obrázek, který máme sami o sobě, rozhoduje o tom, jestli se milujeme a cítíme se milováni, jestli máme láskyplné a harmonické vztahy, jestli jsme šťastní nebo nešťastní.
Když bojujeme sami se sebou a odmítáme se, pak ničíme sami sebe a narušujeme všechny naše vztahy.

To, že je svět stále více znečištěný je odrazem zvyšujícího se nedostatku sebelásky lidí. Čím více lidí se začne své sebelásce věnovat, tím více a rychleji se začne naše planeta, Lady Gaia, uzdravovat.

Jak poznáš nedostatek sebelásky?

Nedostatek sebelásky vede z dlouhodobějšího hlediska k agresivitě, zlobě, žárlivosti, závisti, strachům, nejistotě, žárlivosti, komplexům, depresím, partnerských a sexuálním problémům, nadváze, alkoholismu, osamělosti, jednání pod tlakem, dokonce až např. k týrání dětí atd.
Je příčinou mnohých problémů lidí.

Projevuje se i tím, že má člověk stále něco proti sobě, není se sebou spokojený a kritizuje. Je malý, tlustý, velký, tenký, má velký nos, malý nos, dlouhé nohy, krátké nohy, velká prsa, malá prsa, hodně vlasů, málo vlasů atd. Říká si např. "Já dutá hlava, já id..t, já zbabělec, já husa pitomá, já vůl atd."
Stále se srovnává s ostatními a vždycky najde někoho, kdo je lepší, krásnější, inteligentnější, atraktivnější, úspěšnější atd.
Zastává názor, že jiní jsou důležitější než on a upřednostňuje je před sebou.
Neumí přijmout pozitivní slova, chválu např. na pochvalu typu: "Dneska vypadáš dobře." odpoví např. "Ále, nestojí to za nic.", "Byly už lepší dny.", "To si nemyslím." atd.

Někdy člověk nedostatek sebelásky řeší nákupy drahých a krásných věcí, kosmetickými operacemi, nastřelováním vlasů, nezdravým zkrášlováním těla – tetováním, piercingem atd.
Pokud je sebevědomí člověka závislé na názoru ostatních, pak jsou jeho pocity na houpačce. Když o něm někdo řekne něco pozitivního, vyroste, když něco negativního, je náhle úplně malinký. Nad svými pocity ztrácí kontrolu.
Zkusme věnovat lásku sami sobě.

Stoupni si před zrcadlo a řekni si z očí do očí, že se máš rád (a). Vyšli lásku sám sobě a přijmi ji. Touto láskou potom postupně obal celé své tělo. A během přenosu lásky vnímej, jaké pocity tě doprovází. Zažíváš souhru s energií své duše, protože duše vyzařuje lásku, která je její přirozenou energií.

Když začneš milovat sám sebe, začneš lásku vyzařovat. Ostatní poznají, že jsi láskou, že jsi světlem, a že všichni jsme jednota. A právě tímto jednoduchým způsobem každý jednotlivec mění svět. A i tobě za to patří veliký dík.

 

čtvrtek, 17 leden 2019 13:40

Sjednocená čakra

Okolo tvého těla se nachází další energetické pole. Nejblíže tělu je éterické tělo, pak emocionální, mentální, astrální, éterický modrotisk, nebeské tělo atd. Každé z těchto polí se kolem tebe otáčí různou rychlostí. Úlohou čaker je nejen dodávání energie do fyzického těla, ale také výměna energií mezi jednotlivými energetickými poli.

V Nové době dochází k přizpůsobení našich čaker na vibrační úroveň Lady Gaia. Tvar čaker se mění z formy trychtýře na formu koule a díky tomu je možné dosáhnout sjednoceného pole čaker a to poprvé od vzniku čakrového systému člověka, tedy od dob Lemurie.
Čakry, které jsou sjednocené, mohou lépe přijímat energie, které na Zemi zvýšeně proudí a touto energií zásobují celé tělo. Dříve měla každá čakra na starosti určitou oblast těla, dnes každá jednotlivá čakra zásobuje nejen tuto oblast, ale i celé tělo jako komplex.

Sjednocenou čakrou se spojujeme se svou vlastní Božskostí a podporujeme svůj vlastní vzestup.
Čím více se nacházíme ve sjednocené čakře, tím více jsme ve svém vnitřním středu a uvědomujeme si své pravé Já. Rozum i ego ve sjednocené čakře ztrácí svou moc, poznáváme své světlo a dovolíme si jej ukázat navenek. Čakry jsou dokonale zharmonizované, zásobované světelnou energií a tělo i aura jsou chráněny před jakýmikoli cizími vlivy.

Cvičení:
Pokud si přeješ sjednotit své čakry, představ si pozici své čakry srdce.
Ve svých představách do své srdeční čakry vdechuj s každým nádechem světlo a s každým výdechem se tvá srdeční čakra rozšiřuje jako koule do všech směrů a toto světlo rozvádí do všech stran.
S každým dalším nádechem a výdechem se sjednocuje s navazujícím párem čaker tzn.: třetí a pátou, druhou a šestou, první a sedmou, omegou a alfou, osmou čakrou a tvými koleny, devátou čakrou a tvými kotníky, desátou čakrou a celými tvými nohami. Nyní se nacházíš v kouli zlatého světla – to je tvá sjednocená čakra.

Vnímej, jak se cítíš a jak vnímáš své okolí.

Čím více se nacházíš ve sjednocené čakře, tím více se rozšiřuje tvé vědomí a tím méně tě ovlivňuje dualita. Cvičení dělá mistra. S každým cvičením se tvá práce zrychluje.
Doporučuji provádět cvičení několikrát denně, tréninkem cvičení zabere jen několik sekund.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:39

Vnímání energie - REIKI

Reiki je prvotní energií, kterou si člověk na Zemi přináší. Je to energie lásky, světla, radosti, míru. Je nazývána různě přes světlo, pránu, chi, světelnou energii. Je synonymem lásky.

V prvé řadě je však energetickým pohonem člověka. Bez reiki by nebyl život a ani člověk. Reiki tedy proudí v každém z nás. Dobou, kdy člověk přestává vnímat pouze dětský svět bez starostí, tehdy se reiki kanál v těle člověka zužuje až postupně dostane podobu šířky nutné k přežití. Lidské tělo tedy dostává pouze tolik energie, kolik nutně potřebuje. Meditací, relaxací, energetickým cvičením a spánkem se energie doplňuje, jiné činnosti ji určitým způsobem spotřebovávají.

Pomocí energie reiki je umožněn návrat do stavu energie dětství, kdy měl člověk jako dítě energie na rozdávání a únava byla neznámým pojmem. Děti mají od narození mediální schopnosti, ví a znají myšlenky rodičů, mají aktivní sebeléčící schopnosti a jejich tělo se umí samovolně harmonizovat v případě, že je někde nerovnováha. A tohle vše dítě začíná zapomínat v okamžiku, kdy je vtaženo do světa dospělých. U někoho krátce po narození, u jiných nástupem do školky, povětšinou nástupem do školy.

Energie Reiki tedy člověku dokáže znovu aktivovat jeho sebeléčící schopnosti. Jsou to schopnosti, které má každý. Každý má schopnost dostat se z téměř jakékoli formy nemoci, záleží jen na jeho postoji a vůli věc řešit. Člověk má také vždy svobodnou volbu nemoc neřešit vůbec. Protože pokud se chce člověk vyléčit, je nutné aby změnil určité postoje ať již k životu, k rodině, k lidem, ke společnosti, sám k sobě atd. Mnoho lidí zatím není připraveno nebo je pohodlných něco ve svém životě měnit.

Energie reiki tedy působí harmonizačně, léčivě, relaxačně, rozpouští bloky a tím nastává detoxikační proces, posiluje imunitní systém, podporuje rozvoj mimosmyslových schopností, uvolňuje stres, léčí psychická zranění, tělo i duši jak po stránce fyzické, tak i emoční, harmonizuje bloky z minulosti – tzn. plyne přes prostor a čas – nezná hranice.
Reiki však v žádném případě nenahrazuje ošetření lékaře nebo zdravotníka.

Výňatek Melka Metatrona k reiki:

"….. Ještě bych se rád zmínil o energii reiki. Energie, kterou takto nazýváte, na Zemi byla vždy a vždy tu bude. Je to vesmírná energie lásky, která proudí jako barevné světlo a pomáhá navozovat harmonii v těle i duši. Touto energií některé bytosti začínají opovrhovat a obrací svůj zrak k energiím vyšším a energeticky zajímavějším. Však reiki samotné, pokud je tato energie skutečnou energií reiki, zvyšuje své vibrace sama a i ona je naladěna na vibrace 5D zcela automaticky. Ošetřením reiki dostává člověk právě ty vibrace, které potřebuje, ať jsou to vibrace 3D, 4D, 5D nebo 6D. Ano, i vibrace 6D dokáže přenášet správně naladěné reiki a tento kanál reiki vám zůstává, protože patří k energiím nové doby. Je jedno jak energii nazýváte, tahle energie zůstává přítomna i po vzestupu a vykoná pro vás ještě mnoho dobrého. Kanál, kterým reiki prochází je v podstatě vašim hlavním kanálem energie a ostatní systémy ho doplňují, ať již slovo reiki znamená světlo, čhi nebo prána. Rozhodnutí, jak svůj kanál nazvete záleží na vás a své duchovní cestě se můžete věnovat i bez znalostí systému reiki. Ten přibližuje a rozšiřuje práci s energií a učí základním principům duchovního života." Melek Metatron

Reiki je jednoduché se naučit, nejsou zde žádné speciální předpoklady ani podmínky, naučí se ho každý v každém věku. Je to zábavné a navíc pro tělo i duši velmi přínosné.

Seznámení se se základy práce s energií je důležitým pilířem pro rozvoj jakýchkoli dalších schopností a jako základ pro rozběhnutí se do světa "esoteriky" je velmi vhodným začátkem.
Jen dům s pevnými základy může mít postavenou nádhernou střechu. Co se stane s tím, když člověk nejdřív staví střechu (tj. opomene průchod základními znalostmi) si můžete představit sami. Je to jen otázka času.

Právě proto je i dnes doporučováno reiki jako základ pro jakýkoli další rozvoj duše.
Na základním semináři reiki – reiki 1 – probíhá seznámení se s energií, osahání si energie a nabytí prvních zkušeností z přenosu, seznámení se s čakrovým systémem člověka, s očistou aury, s tím, co způsobuje úniky energie z aury a jak to jednoduše řešit, oblastmi působení a etikou, svobodnou vůlí člověka, se základními principy života, s tím na čem dále u sebe pracovat a jak rozvíjet dál své schopnosti a v neposlední řadě harmonizací čaker a celého energetického systému člověka. Je důležité odcházet s vědomím a zkušeností, že u vás reiki funguje a víte jak ho použít. Kanál reiki je aktivován s tou výhodou, že zůstává aktivní po celý zbytek života, i kdyby reiki již po kurzu nebylo 20 let používáno. Když si pak člověk 21. rok vzpomene, že reiki má, může energii z vesmíru opět neustále čerpat.

Pro absolventy stupně 1 je pak možné kdykoli navštívit reiki 2 – práce s energií se rozšíří o práci na dálku, o práci s minulostí, karmickými záležitostmi, o harmonizaci vztahů, pomoc při psychických záležitostech, eliminaci strachu, úzkostí, negativního naladění, odvádění přivtělených duší, harmonizace budoucnosti, posílení jakékoli životní situace, pomoc Zemi, harmonizaci svého dětství a vnitřního dítěte, pro zlepšení kvality svého života ve všech oblastech, podpora vnitřní radosti ze života, hojnosti, sebelásky, vytváření silových míst, práce s krystaly … Seminář je de fakto celý praktický a cílem je si prakticky vyzkoušet možnosti, které reiki nabízí.

Pro absolventy stupně 2 je možné po splnění určitých kritérií absolvovat reiki 3. Reiki 3 je již jen pro ty, kteří chtějí pracovat profesionálně nebo cítí silnou touhu po zvětšení svého světla a rozšíření práce s energií. Následuje opět rozšíření možností a člověk se stává nepřetržitě proudícím kanálem reiki.

Reiki nemůže nikdy způsobit škodu ani být zneužito, nikdy člověka nevyčerpá a při každém ošetření se zvyšují vibrace jak toho, kdo reiki dává, tak toho, kdo reiki přijímá. Reiki je tu nejen pro lidi, ale i pro zvířata, rostliny, přírodu, Zemi.

Reiki je dar, který můžeme a nemusíme přijmout. Záleží jen na každém z nás.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:37

Vnímání energie

Energie je neviditelná vibrace, ze které se však skládá úplně vše, co existuje. Nejen hmotný svět, ale i jakákoli myšlenka, emoce je formou energie, která se okamžitě zhmotňuje.

Čím dříve se naučíme pracovat se svými myšlenkami, tím dříve zkvalitníme a zlepšíme svůj život po všech stránkách.

To, co umí způsobit například nenávist nebo zloba, to každý z nás zná. Určitě to někdy zažil to na vlastní kůži. I když nejsme přímými účastníky, tuto energii doslova cítíme ve svém těle, jen když se přiblížíme do prostoru, který je ní naplněn. Pokud s vibrací neumíme pracovat, je víc než pravděpodobné, že nás tato vibrace dříve či později pohltí. Získáváme pak "nechtěně" také špatnou náladu nebo negativní pohled na svět. Naše pozitivita a optimismus se těžce udržuje.

Pokud však umíme pracovat s energií a naše aura je pevná a celistvá, takové prostředí pro nás nebude o nic méně zatěžující než běžné prostředí společnosti. Ba naopak dokážeme tuto negativní energii z prostoru automaticky transformovat. Okamžitě se prostředí mění a i přítomní se ve svých emocích stabilizují.

Energii nelze popřít a stejným způsobem funguje jakákoli emoce. Naše myšlenky, byť nevyřčené, fungují stejným způsobem. Jsme neustále v procesu tvorby energií - každý z nás, bez výjimky.

V dnešní době existuje nespočet systémů, jak se naučit pracovat s energií a využívat ji ve svůj prospěch. Jsou kvalitní, i méně kvalitní, některé jsou úsměvné a využívají naivity lidí, některé dokonce dokáží i ublížit.

Je dobré si uvědomit, že vše, co k životu potřebuješ, nosíš v sobě. I onu energii. Jen je třeba se s ní naučit pracovat, rozvíjet ji a tím, jak se člověk prací na sobě zprůchodňuje a stává se světlem, tím silněji funguje i jakýkoli přenos energie. Je to logické a přirozené.

Pokud bych měla něco doporučit, pak se z obecného hlediska dá říct, že energie reiki (základní dva stupně) je plně postačující k tomu, aby člověk pochopil základy, na kterých svět vibrací funguje. Najdi si však takový kurz, který je z velké části praktický a nemá základy v dogmatech a zastaralém předávání informací. Reiki je energie vzdušná, hravá, není ničím spoutaná a je všude. Lektor by měl sám ve svých vibracích zářit, měla by z něj čišet vnitřní radost a pohoda. Učení by mělo probíhat radostnou a volnou formou s nácvikem používání intuice v praktickém použití energie reiki.

Více o reiki se dozvíte v následujícím článku 

 Vnímání energie REIKI

Naše tělo je silně ovlivněno životem v dualitě a nese na sobě mnoho neviditelného balastu, který nám blokuje jemnohmotné vnímání a ztěžuje nám život. Když na sobě pracujeme, postupně tyto vrstvy neviditelného oblečení sundáváme, a stáváme se jasnocitnými. Dokážeme vnímat situace i beze slov a nenecháme se oklamat slovy, která často nesouhlasí s vnitřním přesvědčením řečníka, ale jsou jen naučenými frázemi. S člověkem, který je jasnocitný se nedá manipulovat. Je to obrovská výhoda života v dnešní době.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:36

Zdravý rozum

Nejen v běžném životě, ale i v oblasti spirituality bychom měli zapojovat zdravý rozum.
Existuje nespočet alternativ, kterými se člověk může v dnešní době zabývat. Internet je nabídkami doslova zahlcen. Naučili jsme se nepřemýšlet a přijímat informace tak, jak nám je někdo předkládá. Automaticky je pak považujeme na pravdivé a sžíváme se s nimi.
Je to sice pohodlné, ale také nás to zahlcuje, místo, aby nás to pozvedalo.

Kdybychom začali všechny informace, které se k nám dostanou, přezkoumávat v oblasti srdce, zjistili bychom, že ne se všemi souzníme. Že ba naopak, někdy dokonce věříme úplným lžím, které jsme si vštípily jako pravdu. Je těžké z tohoto systému vystoupit. Ale zároveň je to tak osvobozující, že naše duše netouží v prvé řadě po ničem jiném. Touží osvobodit se od nepravd, které člověka udržují v šedi duality a otevřít se proudům své vlastní moudrosti.

Člověk se nestane spirituální tím, že bude navštěvovat spirituální akce nebo číst tento druh literatury. Ba naopak přemíra informací zahlcuje naše nitro a člověk má pak potíže rozeznat, co mu říká jeho srdce, nedokáže se na sebe pořádně naladit.

Nejcennějším cestou v oblasti spirituality je jít dle rčení: "Méně znamená více."
Pokud cítím touhu po hltání informací, nevím, jakému směru se věnovat dřív, co dřív navštívit, jakou energii použít, u postele mi leží několik rozečtených knih duchovní literatury, do toho jím všemožné zázračné preparáty, ve všem vidím spirituální pozadí - tak pravděpodobně nejsem na cestě světla, ale na cestě k vlastnímu duchovnímu pádu. Pokud se člověk nezastaví, může skončit i v ambulantní péči ústavu. V životě je nutné zkrátka používat zdravý rozum kdekoli, včetně spirituální sféry.

Je důležité si vše postupně osahat, naučit se s energií od začátku pracovat a chápat její principy, naučit se pracovat efektivně a přitom stále stát nohama na zemi. Je třeba najít rovnováhu a začlenit spirituální svět do svého života, nikoli ním svůj dosavadní život nahradit. Pak vše plyne harmonicky a člověk na své cestě dělá rychlé a trvalé pokroky.

Právě prožitek určuje to, zda je naše cesta úspěšná. Méně slov a více prožitků (ne však dramatických ani útrpných) - to je spirituální cesta Nové doby.

Z každé akce či terapie byste měli odcházet naplněni radostnými dojmy, s otevřeným srdcem a pocity vnitřního klidu a míru. Pak si můžete pogratulovat, že vaše volba akce / terapie byla úspěšná a na své cestě jste udělali krok kupředu.

To samé platí i u čtení literatury. Stovky stran krásného textu vám nepomohou k osvícení. Mnohdy k tomu pomůže jen jedna jediná věta, kterou si dovolíte prožít nebo text, jenž je naplněn láskyplnou energií, kterou při čtení vnímáte tak, že v prožitcích ztrácíte text. Text je v textech skutečnosti jen vodící šňůrou energie, která vám pomáhá se pozvednout.

Pečlivě sledujte to, co čtete. Textem knihy, channelingu či článku si dokážete energeticky i ublížit, pokud tento text není psán ve vibracích lásky. Výbornou zprávou je, že pokud se vám podaří naladit se na své srdce, takové texty ani neotevřete a zůstanou pro vás neznámé. Možná zjistíte, že postupně nemáte skoro vůbec co číst. Že texty tvořené ve staré energii vám již zkrátka nevyhovují a nic vám neříkají. Může se tak začít probouzet vaše vnitřní moudrost.

Pokud již z dálky dokážete výše uvedené rozpoznat, pak jste dokončili základní školu spirituálního poznání a pokračujete ve studiu střední školy, kde je hlavním předmětem objevování své vlastní moudrosti. Gratuluji vám.

 

Strana 8 z 9