Energie skutečnosti

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 07.02.2019

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a přicházím s aktuálním poselstvím. Těšíte se z nových chvil v novém roce a já mohu jen zopakovat, že nic není a nebude jako dřív. V tom rčení je hluboká moudrost, a když si sám zhodnotíš svůj život, kde jsi před rokem byl a kde jsi teď, zjistíš rozdíl ve svém vnímání. Vnímání všech se otevírá, čas spánku končí, a každý má stejnou šanci k probuzení. Nikdo z vás z tohoto procesu není vynechán. A i když smýšlíš o tom, že spravedlnost na Zemi není, pak vše se děje přesně v řádu vesmíru a v energiích odpuštění.

Odpuštění je pro lidstvo veliký dar. Odpuštění je tak mocná vibrace, že dokáže zhmotnit zázrak. Věnuj se i ty v tomto roce odpuštění. Vnímej, kde máš rezervy, a co můžeš ve svém životě odpuštěním změnit. Je to, jako by jsi povoloval přehradní hráz, která držela energie, které k tobě nemohly přicházet tím, že jsi viděl "černě" a odpuštění jsi nevnímal. Když zvedneš všechny hráze, které tvé tělo držely ve stagnaci, ucítíš obrovský příval energie. Změní se tvé vyzařování a tělo začne okamžitě pracovat v jiné vibraci. Pro tělo je vždy energie odpuštění zázrakem. A tak když odpuštění sám v sobě přijmeš, doprovodíš se do své blaženosti, kde neexistuje závist, ani zášť, kde je jen mír a svoboda. Jsou tam energie, které hledáš, ale možná se k nim nemůžeš dostat právě proto, že jsi svázán dogmatickým myšlením, které ti neumožňuje svůj stav změnit. Odpusť sám sobě. To je hlavní proud, který vše nese. Pak se teprve zaměř na odpouštění jiným.

Mnoho jsi toho zažil. I bolestivé zkušenosti, i zkušenosti, které ti připadaly nespravedlivé, dokonce i ty, které jsi záměrně vyvolal, abys hájil své právo, nebo aby ses necítil na situaci sám. Odpusť sám sobě svou odžitou minulost a zkus se na ni očima lásky podívat. Vím, že jsi toho o odpuštění slyšel mnoho, ale dovol si se tím ještě jednou zabývat. To, že se něco ve tvém životě nelepší, to v přímé či nepřímé míře jistě souvisí s odpuštěním, a tak věř síle svých emocí a dopřej si vyléčit svá stará zranění. Netahej si je do dalších dní. Vždyť tím ubližuješ jen sám sobě a my pak vidíme, jak tvé tělo trpí. Nemůžeme s tím nic udělat, protože zkušenost je tvá vlastní věc, a tak jen přihlížíme stavu, ve kterém jsi a dáváme ti impulsy k tomu, aby jsi pochopil, že klíč k uzdravení - ke změně, v sobě nosíš jen ty sám. Dopřej si tedy revizi ve svém nitru. Ukliď v něm, aby jsi mohl přivítat jaro s novou energií a novým elánem. Odpuštění je nádherná emoce, která svět kolem tebe mění.

Zaměř se na vše, co tě ve tvém nitru rozčiluje. Nehledej důvody, výmluvy nebo omluvy, proč to tak je, či proč to tak musí být, buď odvážný a vydej se vstříc novému řešení. Udělej sám pro sebe vstřícný krok a ucítíš, že s odpuštěním se pak začne linout nová energie pro celý tvůj další život. Dokážeš tak napřímit svůj směr. Dokážeš tím předejít situacím, které by jsi jinak zažíval, abys na konci pochopil, proč se ti to děje. Buď iniciativní v tom jít svému štěstí vstříc. Když neuděláš vůbec nic, když své emoce v sobě necháš hnít, pak se nemůžeš divit, že ve svém životě zažíváš nepříjemné dění. K tomu, aby člověk sám sobě odpustil, je potřeba odvaha. A až budeš sám sebe vnímat jako pochodeň světla, odpusť i všem a všemu, k čemu nemáš rovnocenný vztah. Může to být klidně i sousedka. Může to být situace na druhé straně zeměkoule, může to být počasí, politická situace, něco, co tě vnitřně nenechává klidným, když to vidíš, nebo o tom slýcháváš. To vše jsou indicie tvého nitra ke změně, ke tvému spokojenějšímu žití.

Přestaň rozdělovat to, co sjednocené má být. Přestaň se oddělovat od jednoty celku a tvořit nečisté myšlenky. Více než kdy dříve si uvědom zodpovědnost za vše, co komu říkáš. Neb každým slovem druhého někam směřuješ. Drž se neutrálního slova a ucítíš sílu a moc, kterou to jiným dává, když se druhý může v ten okamžik podívat sám na sebe v energiích, které zatím nepoznává. Pro mnohé lidi je překvapením, že s nimi druhý jedná v neutralitě. Že je nikam netlačí, nic jim nevnucuje, neohrožuje jejich bytí.

Lidé jsou zvyklí žít v neustálém boji a rivalitě. Je to takto zakódováno ve vašem DNA, je to způsob přežití, který si lidská rasa vyvinula. Ale nebylo tomu tak vždy. Tento vzor se tam zapsal až v okamžicích přepisů duality. Až v době, kdy se žilo odlišně od jednoty Bytí. Jsou již ti, kteří tímto vzorem nežijí, a pak to učí jiné. Nastává doba, kdy se vzory v DNA mění, přepisují, formují a transformují. Když jsi připraven, pak se leccos může změnit. Pak začneš svět vnímat jako láskyplný kraj. A i když bude v okolí zuřit válka, ty dokážeš svým klidem k míru na Zemi přispívat. A tím inspirovat jiné. Tím dodávat odvahy těm, kteří o moc bojují  a ještě nepochopili důvod své existence na Zemi.

Dovol si tedy chvíli sám nad sebou rozjímat. Řekni si, co chceš ve svém životě změnit, a pak se obrať na své srdce, zda souzní s tím, kam se vydáváš. Začni krok za krokem svůj život měnit skrze odpuštění a nové příležitosti se začnou otevírat.

Někteří lidé mají pocit, že je nikdo nemá rád. Že když nemají partnera, že je jejich život bezvýznamný. Uvěřili systému, který jim to namlouvá. Avšak i láska je spojená s tím žít v odpuštění. Možná, že potřebuješ opustit svou přísnost k sobě, možná odpustit mužům / ženám ve tvém životě, kteří ti ublížili. Možná je příčina hluboko v tobě a týká ve vztahu tvých fyzických rodičů, který jsi vídával. Možná jsi zvyklý na to, že žili odděleně, že jejich vztah nebyl harmonický a ty se pak divíš, že podobné věci po nějaké době zažíváš na vlastní kůži a nechápeš, proč se to děje. Zaměř se na své nitro a najdeš tam všechny odpovědi, které potřebuješ k tomu, aby mohl šťastně žít. Dokonce i v partnerství. Jen je důležité nechat oči otevřené a nenechat se zmát svou vlastní ješitností.

Lidé si rádi namlouvají, že je něco jinak, než to opravdu je. Dokonce se snaží zmást i své srdce a tvrdí sami sobě, že něco láska je. Jsou to všechno výukové lekce a je třeba na tyto lidi pohlížet se soucitem. Každý prochází přesně tím, čím si přeje, aby pochopil, že nic se náhodně neděje. Že je každý přesně tam, kde potřebuje být, aby pochopil, že svůj život dokáže ovlivnit. Někdo to pochopí až v situaci, která je pro něj extrémně tíživá, jiný to pochopí ve chvíli, kdy sám sobě naslouchá a ničím zvláštním neprochází. Upravuje tak svůj směr jízdy životem. Čím dříve to člověk pochopí, tím snazší život pak má. Je to vlastně určitá odměna. Ti, co pochopili, o co v životě běží, ti jsou pak těmi prvními vlaštovkami, které rychlost vzestupu určují. Od nich se mění kolektivní myšlení a Země krok za krokem povstává.

Když se i ty zaměříš na své nitro, dokážeš svůj rok zmistrovat v daleko vyšších energiích, než když vše necháš jen "být" a nezaměříš se na své nitro, abys mohl něco změnit. Vždy existuje mnoho cest a tvou vlastní pravdu zná jen tvé srdce. Ponoř se tedy do své vlastní vibrace srdce a změň v sobě to, co o sobě vědět dává, abys mohl mít nádherný rok, na jehož konci tě čeká sláva. Není to sláva, která je spojená s pýchou a nadřazeností. Je to sláva z dobře vykonané práce a vnitřní uspokojení v projevech radosti.

Měj odvahu se na sebe dívat každý den a každý den buď svým osobním mistrem. Mistrem světla, jehož pochodeň září po celý čas. A když síla ohně poklesne, pak víš, že je třeba nějaké další téma zpracovat.

S láskou tě svou magnetickou láskou doprovázím a umožňuji ti, aby jsi ve své mapě srdce uměl číst a dovedl sám sebe k vnitřnímu mistrovství.

Tvůj magnetickým přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 4 z 10