KRYON Channelingy

březen 07, 2018

Kryon - Procitnutí

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 07.03.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, v lásce má láska splývá s tvojí a vytváří společný tanec energií. Jsem Kryon, mistr magnetického světla.
A mohu vám říct, že magnetickou lásku cítí každý, kdo se ve svém srdci otevře a dá na volání srdce, které mu říká, že je něco na Zemi v současnosti nastaveno jinak, než tomu má být. Každý den si to hromadně uvědomuje tisíce bytostí.

A i když se to ze zpráv nedozvíte, ta změna u lidí je víc než patrná. V každém okamžiku přibývá těch, kteří si sami sebe uvědomují jako člověka hodného hrdosti a opory. Tento narůstající trend vnímám i já, protože lidí, kteří se vzájemně propojují magnetickou láskou, je stále víc. Nelze zastavit toto stoupání. Hlas srdce je stále silnější a je jen otázkou času, kdy se i ti zatvrzelí začnou uvnitř sebe ptát. Změna je v energetickém stavu víc než patrná. Je to zatím největší změna, kterou lidstvo prošlo od doby, kdy upadlo do zapomnění. Již jste překonali i vědomí, ve kterém jste se o vzestup jako lidstvo pokoušeli. Tehdy se pracovalo jinak a svobodná vůle neměla moc příznivců. Většina těch, kteří se vzestupu v minulosti aktivně účastnili, pracovali proti svobodné vůli jiných. A tento šrám, to je něco, co vás ve vašem nitru brzdí a je pro vás vnitřní výstrahou. Tato situace se může opakovat, můžete se jí však i vyhnout, vzdát.

V dobách Atlantidy si ti, co ovládali vibrace světla - kněží, magici, zasvěcenci bílé magie, šamani i léčitelé, obyvatelé pozemských křišťálových měst, obyvatelé podzemních síní, mistři i učenci v procesech fungování těla, vědmy i spojovatelé světů, ti všichni si přáli pro Zemi mír. Jenže nebylo snadné ho v daných podmínkách nastolit. I proti vůli vysokých hodnostářů magie se proto začala šířit vlna, která nerespektovala svobodnou vůli na Zemi. Tato vlna byla vlnou světla, ale bylo to jen zdání. Většina těchto lidí se totiž účastnila skupinových změn vibrací u těch, kteří za vibracemi světla zaostávali. A protože rozdíl polarit byl značný, bylo rovněž snadné vidět úspěchy v pokusech přeměnit lidi z myšlenek strachu a násilí na myšlenky světla. Povrchově tedy začala vládnout láska, ale v nitru tomu nebylo opravdu tak. Násilnou změnou totiž nelze dosáhnout trvalého výsledku. A pokud vše není ve svobodné vůli každého, kdo změnu prožívá, aby změnou prošel a ocitnul se ve svém novém vědomí, pak to má vždy za následek větší odpor než byl dřív. A tak se stalo, že lidé s vyššími vibracemi než ostatní, zneužili sílu světla a obrátili ji v touze změnit svět, v protipól. A Země upadla znovu do nižších vibrací než tomu bylo před hromadným zásahem skupin, jenž ovládaly magické dílo. Každá myšlenka je dílem magie a tak již jen pomyšlení na to, že by se jiný měl pro dobro všech změnit, je vůlí vyslanou možná s úmyslem světla, ale ne v čistotě vysokých vesmírných vibrací. A tak chce-li se Země pozvednout opravdu v to, kde by měla vibračně být, je třeba, aby toto lidstvo pochopilo a podle toho se odhodlalo žít. Je třeba změnit mnoho procesů myšlení. I u některých mistrů světla je třeba, aby došli k hlubokému pochopení. A když pak i ti, co ještě vedou nevědomé, změní své myšlení a vystoupí z her svého ega o tom, že jinými smí bez jejich vůle manipulovat, pak se svět změní a velice rychle k Zemi začnou dopadat jiné vibrace. I ty jsi možná v minulosti prodělal zkušenost, kdy ti byla brána možnost rozhodovat se, kudy ve svém životě jít dál či možnost se rozhodovat o tom, co budeš cítit a jak dlouho. Někdo ti nenápadně z dálky pomáhal. A tak jsi nedospěl k vlastnímu pochopení a situace se ti stejně opakovala. Proto i nyní je lidstvo jako celek ve stejném rozpoložení jako v dobách Atlantidy. S tím rozdílem, že existují již i ti, jenž svým světlem nenechají jiné manipulovat a sami jsou ve svých vibracích světla čistí. Pro ty, co jsou svými vlastními nezpracovanými programy neustále pokoušeni změnit něco vně sebe, je těžké pochopit, že největší pomocí je zkrátka jen v lásce být. Že není třeba lásku nikomu speciálně posílat ani šířit. Že ono "Bytí" je největším zázrakem na Zemi. Pak se dotýká všech a svobodná vůle se v květinu života kolem Země s ostatními v podobných vibracích spojuje. Právě to je onen pohon, co žene Zemi vpřed. Právě to jsou ti, kteří jsou přímými aktéry procesu vzestupu a po boku Lady Gaia svým světlem a září ukazují cestu jiným. Nenásilně, nenuceně, jen tím, že žijí v souladu sami se sebou a pak jim vše funguje. Mění se zdravotní stav, mění se podmínky žití, mění se příležitosti k prožívaným zkušenostem. Duše těchto lidí svítí za každých podmínek a neexistuje nic, co by zastavilo jejich jas. Tito lidé jsou pak totiž vyloučeni z her duality, zkrátka se jich žádné ovlivnění zvenčí netýká. Žijí svým klidem, žijí svou svátostí a přitom jsou součástí běžné společnosti. Možná i ty již patříš mezi ně a možná vůbec nevíš, o čem tu hovořím. 


Rád bych ti navrhnul, aby ses osvobodil ze svých zkušeností, kdy jsi zneužil své vědomosti  o světle či jiné světelné vibrace. Kdy jsi sám proti vůli jiných zneužil svou magickou, léčivou, transformační, magnetickou, mystickou či jasnovidnou moc. A mohlo to být proti lidem, proti energiím, i proti Lady Gaia samotné. Mohlo to být v úmyslu lásky a pravděpodobně sis vůbec neuvědomoval, že tímto činem ztrácíš část své vlastní síly. Jak asi bude vypadat tvá síla a moc, kdy se vzdáš všech svých manipulačních vlivů minulosti a zkompletuješ svou sílu? V jakém vědomí pak budeš dále pracovat? Možná zjistíš, že máš daleko více času na sebe než dřív. Opadne totiž tvá touha něco nebo někoho ovlivňovat a měnit. A pokud u tebe navíc dojde k pochopení, že ani světelné bytosti ani lidé se nemají zneužívat, pak rozvětví se tvůj strom světla a z každé větvičky vyraší lístky, jenž jsou tvou vlastní čistou vibrací. Rozkvět duše ve fyzickém těle je pro nás vždy podívanou, ze které nemůžeme odtrhnout svůj zrak. Je to taková krása, že si o tom celý vesmír povídá. A tvá vlastní vibrace se začíná díky magnetickým vlnám šířit po Zemi dál. Splývá s vibracemi ostatních a vytváří nezapomenutelné pocity. Pocity naplnění, splynutí, pocity, ve kterých je každý spojen s ostatními a přitom ve své jedinečnosti a na všech úrovních v harmonii. Je to zázrak, o kterém Země dlouhou dobu sní. Je to zázrak, který je pohonem vzestupu Země a každá bytost na Zemi je tohoto součástí. Jsme hrdi na to, že jsi obyvatelem Země a máš možnost to na Zemi prožívat společně s ní. Není na vzestup sama a ty se stáváš hrdinou, který svou odvahou umožňuje jiným růst, avšak v rozhodování jim svobodu dává. Jsi šperkem požehnané planety Lady Gaia. 

S láskou je mi ctí tě svou magnetickou vibrací pozdravit. Kryon"

 

                                                                                

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz