KRYON Channelingy

červen 17, 2019

Kryon - Tvá spirála světla

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 17.06.2019

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni, moji milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby a rád bych vás dnes seznámil se spirálami světla a jejich vlivem v energetickém systému Země. Bylo to tvé účelové rozhodnutí inkarnovat se na tuto Zemi. Líbila se ti představa, že ve své podstatě na poslání nejsi sám. Že pracuješ v týmu pracovníků světla. Líbilo se ti, že máš možnost zabývat se svým individuálním rozvojem a objevovat svou sílu, i když jsi v energetickém působení omezen. Omezení je jako svěrací kazajka, která tlumí vše, co vysíláš. Svůj energetický krunýř jsi přijal s radostí, protože jen tak jsi měl možnost sám sebe víc poznat a navázat spolupráci s okolím. Právě okolní svět ti umožnil se dál rozvíjet. Bez spolupráce není možné dojít k prolnutí světů, k otevření sebe. Spolupráce s okolím ti umožňuje rozšířit svůj potenciál a rozvzpomenout si na to, že nic není nemožné. Spolupráce to je klíč. Je to odemčení veškerých hranic. Je to vnímání v rovině rovnocenné. Jsi si ve svém životě rovný s lidmi, s vesmírem, s planetou a všemi obyvateli Země? I s těmi, co okem nevnímáš? Vnímáš jako rovnocenné vibrace, které zažíváš? V okamžiku, kdy začínáš rozdělovat svět kolem sebe, kdy je pro tebe někdo silnější, zdravější, moudřejší, spirituálnější, světelnější .... pak sleduješ svůj život z pohledu uzavřeného krunýře a je pro tebe těžké na sobě pracovat tak, aby u tebe byl výsledek vidět. Platí to i pro stav, kdy kolem sebe vnímáš energie jako nebezpečné, vše nejlépe víš a nejlépe ze všech nastavené máš. Je tenká linie v tom, aby jsi byl v rovině vyvážené.

Lidé se v základu bojí na Zemi žít, i když je vibrace planety silně přitahuje a právě ta přitažlivost je důvodem pro inkarnační rozhodnutí. Tato bázeň lidstva se nachází v kolektivním myšlení. Jde o strach z energetického dění, které na Zemi probíhá. Bojí se, že budou zataženi do her duality ega, i když jejich úmysl při vstupu do inkarnace byl čistý a neposkvrněn názory okolí. Již během prenatálního vývoje se člověk spojuje s kolektivním myšlením a začíná zpoza ochrany mateřského lůna niterně poznávat okolí. Začíná budovat vibraci strachu z ostatních a okolního světa a na tuto roli začíná přistupovat. Zpevňuje krunýř, který ho obaluje. Tento krunýř je nevědomou ochranou před tím, co vše může lidského tvora na Zemi potkat. Přitom je však také dokonalou iluzí, která mu neumožní projevit svou sílu, i když na ní bude trvat.

Pokud je někdo na Zemi v tvorbě iluzí mistrem, pak jsou to ti, kteří na Zemi žijí. Bez iluzí by byl život na Zemi jiný. I strach je iluzí, moji milí. Malé dítě se tedy snaží ochránit před vnějším světem a tvoří si hranice, za které pak nechce jít. V tom mu pomáhá právě kolektivní myšlení. Porodem se energie dítěte výrazně mění a ono se ocitá v chaosu energií, které panují na Zemi. Jen si představ čistou hmotu, která vstoupí do vibrace chaosu. Ze začátku se cítí dobře, nerovnováhu si nepřipouští, ale to trvá jen pár chvil a poté se tvoří první vzory omezeného chování. Pocit bezpečí je pryč a dítě je plné strachu z neznámého, kterému se neumí nijak jinak než energeticky bránit. Právě prvních pár chvil po porodu je určujících pro sílu a kvalitu krunýře, které si dítě s sebou dál do života nese. Prošel tím každý z vás a tak se můžeš sám sebe zeptat, zda souzníš s tím, o čem tu nyní hovořím.

Základ aurického energetického systému člověka prochází největšími změnami právě v době porodní. V tyto okamžiky pracuje tolik pracovníků světla, tolik mistrů se o dítě stará. Dítě je obklopeno známými silami. Pomáhají ti, co jsou pro vás očima neviditelní, ale dítě je vnímá. Dítě ještě nemá uzavřený svůj vnitřní svět. Dítě je v péči jemnohmotného světa a na samostatný život v hrubohmotném těle se připravuje. Dosud bylo v péči matky, která mu zajišťovala komfort bezpečí, aby se mohlo tělesně vyvíjet. Nyní na to začíná být člověk sám.

A právě porod, stejně jako početí i smrt, to vše jsou okamžiky, kdy je kolem tebe obrovské množství světla a jsi jemnohmotně opečováván. Každý z vás je toho součástí, i když průběh porodu probíhá jako nepřirozený nebo s komplikací. To, co se odehrává v jemnohmotné úrovni, to je fascinující a mimořádné. Dítě si samo tvoří svůj vnější aurický svět, který částečně kopíruje od přítomných lidí, částečně tvoří z toho, co během porodu kolem sebe mentálně a emočně zachycuje. A zároveň také spolupracuje s ostatními světelnými bytostmi. Nachází se v kompletní spolupráci. Má ve svých rukou klíč ke všemu, co potřebuje k životu na Zemi a je otevřeno světu. V okamžiku oddělení od matky na okamžik padají všechna omezení a ze Země do vesmíru vystřeluje záblesk světla. Dítě je v ten okamžik spojeno s energií stvoření. Z pohledu času na Zemi se jedná o čas, který je menší než vaše sekunda. Z pohledu nekonečnosti času jde o dlouhý okamžik, který dítě prožívá tak dlouho, jak si přeje. To, co je však nejdůležitější k této události, a co se vám tu od začátku pokouším říct, je, že tímto okamžikem je vyslána spirála světla skrze všechny světy. V té chvíli neexistuje nic, čeho by jsi se nedotknul, nic, kam by ti přístup zůstal odepřen. Jako by jsi v ten okamžik četl z miliard příběhů, které se odehrávají v den okamžiku tvorby tvého vlastního aurického pole.

Tato "četba" pro tebe byla nesmírně důležitá, protože jsi načerpal přesně to, co jsi již tušil, že budeš potřebovat pro život v dualitě. Lehce jsi dualitu zažil v bříšku své mámy. Ještě předtím jsi o ní snil, když sis fyzické tělo přál a ve vesmíru jsi se ještě v úrovni energie pohyboval. Již tam se tehdy zrodily tvé předpoklady. Do doby vlastního působení na Zemi to vše však byl jen plán a sen. Jen sis představoval, jaké to asi na Zemi je, a jak snadné je na Zemi ve své síle působit. Ani ses nepozastavoval nad tím, že bys nemohl něco ze svých přirozených schopností použít. Vše bylo tak zřejmé. Tak pevný jsi byl ve svém přesvědčení, že jsi na některé oblasti života úplně zapomněl a nechal jsi je v důvěře vše-dostatku bez povšimnutí s tím, že se tím na Zemi nemusíš zabývat.

Duše se při pohybu ve vesmíru nezabývá tím, že existuje hmota, kterou nedokáže prostupovat. V pravém slova smyslu taková hmota neexistuje. Když však duše přistoupí na život v hmotě, pak je automaticky vtáhnutá do dění, které ji volný pohyb neumožňuje. Něco sis tedy ve vesmíru naplánoval a domníval se, že to tak i na Zemi funguje. A i když nejsi na Zemi nováčkem, scénář se stále dokola opakoval. Vždy před inkarnací jsi plný nadšení a euforie. Máš pocit, že v míru a v lásce můžeš i na Zemi působit bez omezení. Máš pocit, že strach je jen jednou velkou iluzí, která se ti bude z dálky vyhýbat. Máš pocit, že jakákoli nízká vibrace se tě nebude dotýkat.

Pak vstoupíš do fyzického těla a začneš jej budovat. A protože znáš časový plán, víš, že máš 9 měsíců na to, abys utvořil své tělo a vše jde snadno. Utvrzuješ se v tom, že vše mistrně zvládáš, neboť každý den se ve tvém těle tvoří něco nového a ty začínáš nově fungovat. Jsi neustále nadšený z toho, jak se ti daří i ve fyzické rovině vše manifestovat. Do toho přichází podněty zvenčí, které tě začínají připravovat na samostatný život v dualitě. Vůči těmto podnětům se bráníš, a tak vytváříš krunýř, který to tvé uvnitř tebe ochraňuje. Ještě nemáš moc vyvinutou vlastní auru, prakticky je nefunkční a tak se spoléháš na aurickou funkci své matky a díky ní se učíš auricky fungovat. Tohle vše krásně funguje až do okamžiku, kdy se rozhoduješ, že opustíš komfort své matky a začneš se o sebe sám energeticky starat. Porod je pro tebe dobrodružstvím, kde díky vnějším vlivům získáváš první niterné fyzické zkušenosti. Zjišťuješ, že se tvá funkce okamžité manifestace začíná zpomalovat, a že někdy nezáleží pouze na tobě, ale i na tvém okolí, na okolní spolupráci, zda se může vše, tak jak si přeješ, zhmotňovat. A protože jsi stále v silném kontaktu s jemnohmotnou úrovní, světelné bytosti ti pomáhají, aby jsi svou víru v to, že je možné vše, udržoval, i když fyzická rovina neodpovídá na tvou vědomou formu manifestace.

Je fascinující sledovat vstup duše do těla od okamžiku početí po porod, kterým samostatnost začíná. Když během porodní doby zjistíš, že se tvá schopnost manifestace zpomalila, začínáš si připouštět pocity, které pro tebe dosud byly celkem neznámé. Zažíváš sám ze sebe první zklamání, kdy tvá síla není tak silná, jak by sis přál. Neb přáním téměř každé duše je prožít rychlý a klidný přechod do samostatného fyzického těla. Těch emocí se v tobě hromadí víc a víc, během pár chvil zažíváš mnoho dramatických chvil. I to je součástí tvého procitání, přechodu z formy energie do hmotného světa. Připouštěním emocí se tvůj ochranný krunýř narušuje a vstupuješ do hry pocitů, kdy na tebe má vliv i kolektiv. Je to niterný transformační proces a je součástí tvého příběhu zdánlivého oddělení od jednoty. Již není vše tak snadné, jak sis to naplánoval. Již není vše možné, jak ses v tom sám utvrzoval. Přistupuješ na hru duality. Přistupuješ na iluzi, že jsi oddělen a začínáš cítit samotu a nepřejícnost okolního světa.

Jakmile je ukončeno tvé porodní trápení, přichází okamžik, kdy ti duchovní svět dává najevo, že tu pro tebe stále je, a že nejsi odpojen. Že jsi stále součástí všeho, co se odehrává nejen na Zemi. Přichází odstřihnutí tvé pupeční šňůry a tvůj první nádech. A právě mezi přestřižením a nádechem existuje onen okamžik, kdy se tvá osobní spirála světla spojí se vším, co existuje. Se světy na zemi i pod zemí, s vesmírem, dokonce s jinými galaxiemi. Je to sváteční okamžik. Je to nádherný moment, kdy vše v tobě září jasným světlem stvoření. Jsi pasován do samostatné bytosti a od tohoto okamžiku začíná tvůj život na Zemi. Prenatální období bylo předpřípravou na tvé samostatné působení. V něm jsi se učil a formoval, v něm jsi své schopnosti trénoval. Právě děti, které jsou ještě v lůně matky, mají mimořádné léčivé schopnosti, jsou zázračné v manifestačním působení. Neznají ještě silné omezení hmotou, jsou nadšené z toho, že si s sebou na Zemi nesou své neomezené schopnosti. Netuší, že o ně přijdou. Každý z vás prošel okamžikem své vlastní důležitosti a pýchy na sebe, že přišel na Zemi, aniž by byl omezen. To ve chvíli, když jsi zjistil, že ti fungují tvé schopnosti a jsou neomezené. Byl jsi totiž informován o tom, že není možné v plné síle na Zemi působit. Že to stojí veliké úsilí než se člověk znovu propojí se vším, co je, když vstoupí do fyzické roviny. A najednou jsi zjistil, že ti vše funguje a měl jsi obrovskou radost. Domníval ses, že jsi výjimkou, a že jsi se při plánování mýlil. Byl jsi překvapen sám sebou a netušil jsi, že si tyto schopnosti udržíš jen určitý čas. Že nastane období, kdy si na ně opravdu budeš rozvzpomínat.

Při přestřižení pupeční šňůry jsi tedy na chvíli stanul ve vše-jednotě. Byl to okamžik pravdy, okamžik hlubokého soucitu, okamžik prozření. Proto ten, kdo se podívá do očí čerstvého novorozence, vidí hloubku, která se nedá popsat slovy. V ten okamžik jsi byl otevřen. A pak se přístup začal uzavírat. Začal kolotoč kolem tvého fyzického těla. Začala řada vyšetření, začalo odpoutání od té, kterou jsi tak miloval, od tvé matky. Tvá matka pro tebe dosud byla zdrojem síly a nekonečnosti energie. Byla projekcí fyzického boha, kterého jsi uctíval. I svého otce znáš, jen k matce máš zvláštní pouto, které se nedá vysvětlit slovy. To proto, že tě ve svém nitru nosila. Ti, kteří měli štěstí, a jejichž otec se s nimi již v prenatálu vědomě spojil, ti se po porodu snažili vyhledat ochranu jeho energie. Proto duši dítěte cítí otec i na velikou vzdálenost. I on je pro dítě vzorem, jak se chovat v energetické rovině. Dítě v začátcích života automaticky umí být v jemnohmotné rovině na více místech zároveň. A i když je odneseno od matky, zůstává s ní propojeno. A toto propojení není bezvýznamné. Je silné a léčivé v obou směrech, neb u matky začínají výčitky, že své dítě nevidí. Dochází pak ke kopírování vzorů, které rodiče dítěte v auře mají. Nahrává se nový software, který určuje, jak silné dítě auricky v následujících letech bude. Pokud není v blízkosti muž a je na vše žena sama, pak se i toto v aurické rovině zapisuje a podle toho si dítě život buduje. Kopíruje energie i od těch, kteří s ním tráví čas. Právě v období blízkosti po porodu se odehrávají ty nejdůležitější energetické momenty, kdy dochází k zakořeňování vzorů. Dříve, aby bylo dítě co nejlépe připraveno na život, za ním bezprostředně po porodu přicházeli ti nejpovolanější ve svém oboru. Dítě bylo představeno těm nejmoudřejším, nejstatečnějším, nejuctívanějším, aby načerpalo vzory, kterými pak může žít. Život dítěte pár dní po porodu byl energeticky velice bohatý. Jen kontakt energetických polí stačil, aby se předalo to, co se předat mělo, a dítě pak bylo na život dobře připraveno. S bojovnými energiemi na Zemi se však na toto umění zapomnělo a dnes je dítě spíše v izolaci než v kontaktu s okolím. Do kontaktu přichází jen s personálem, což lze v obecné rovině shrnout jako návštěvu kněžek a kněžích, kteří v nemocnicích působí. A tak je dítě odkázáno na rodiče, protože o těch toho nejvíce ví.

Spirála světla, která ti při porodu poskytla osvícení, zůstala ve svém otisku v mřížce Země a tak se můžeš spojit se svou energií stvoření, abys mohl inovovat svůj energetický obraz, svou moudrost a lépe pochopil, co se na Zemi děje. Z nového úhlu pohledu se snáze chápe chování všech i pohyb Země. Začneš víc sám sobě důvěřovat a umožníš si snáze se napřímit v mentální rovině. To znamená více vše vnímáš v rovině vyrovnané. Očima boha / bohyně, kdy pod nohama vzkvétá vše, čeho se dotýkáš. Tvá inkarnace na Zemi má v této době veliký význam a tak nepřestávej poznávat své Já. Čiň tak s pokorou a úctou k sobě. Čiň tak se zvědavostí a hravostí, která ti tvé dětství bude připomínat.

S láskou ti toto poselství zprostředkovávám a je mi ctí, že mohlo být předneseno v době, která láskyplným vztahům nahrává. Období, které přichází, je naplněno láskou, která je niterná. Láskou sám k sobě budeš procházet a i ve svém okolí nalézat lásku jiné úrovně. Proto je třeba vyrovnanost a ne hodnocení z potřeb ega.
V lásce budu svět na Zemi dál sledovat a svou magnetickou energií Zemi zásobovat. Těším se, jak se vzájemně při energetické práci u mřížky Země setkáme.

Tvůj přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz