KRYON Channelingy

únor 13, 2023

Kryon - Probuzení světelného města

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 09.02.2023

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás v tyto dny klidu i napětí zároveň. Země se chvěje v energiích, kterými prochází. Otevírá se nové vibrační pole Země. Země ukazuje svoji tvář. Probouzí se nové světelné město a propojuje se s ostatními, již probuzenými a to způsobuje jak radost, tak i napětí. Neboť mnoho se toho tímto začíná odkrývat. Mnoho se toho děje a dít bude. Znamenalo to mnoho příprav, než bylo možné, aby se tato událost uskutečnila.

Znamenalo to i mnoho zkoušek u pracovníků světla. Jste zkoušeni, ano jste zkoušeni ve svých úmyslech, v tom, čemu opravdu věříte a co je jen iluze. Jste zkoušeni, dalo by se říct obrazně v tom, co vydržíte. Ale vy sami jste zkoušejícími, vy sami si píšete zkoušky, kterými procházíte. Někdo volí mírnou cestu a ocitá se v jemných energiích. Jemně, volně a opatrně kráčí vpřed a nenechává si od duše ukázat, co je pro něj ke zpracování potřebné. A jiní volí cestu přímou a snaží se toho co nejvíce stihnout. Vždyť přece vzestup je o čistotě. A duše se snaží, ze všech sil se snaží, aby i na Zemi zažívala čistotu v bytí, kterým prochází. A to není jednoduché. Být láskou je krásná věc. Je to volba každé duše. Je to volba i každého na Zemi. Však láskou být znamená vzdát se všeho, co souvisí s utrpením. A tím jste žili mnoho tisíců let. Je ve vás tak zakořeněno, že vzdát se ho, je pro mnohé bolestivé. A čím rychleji se toho všeho starého chcete vzdát, tím bolestivější je pak proces, který se tím spouští a nastává. Je to o vytrvalosti, moji milí. Láska vždy pokoří všechny zlé síly. Před láskou se vzdávají. Ale pochopit to, to je cesta, která je náročná a dlouhá, spojena se zázrakem poznání.

Vytrvalost a trpělivost jsou energie, které si s sebou nesete životem, abyste měli možnost zvládnout výzvy, je souvisí s procesem opuštění utrpení a nastoupení cesty, kterou jste si vlastně od začátku života přáli jít. Čím vyšší jsou vibrace na Zemi, tím více se člověk, který zaslechne hlas duše, nevědomky či vědomky snaží o zvýšení čistoty ve svém životě na Zemi. Sám si tedy spustí proces očisty, který je mnohdy bolestivý a útrpný. A hlubokým pochopením se z něj člověk dostává ven. V záři a čistotě, která je jeho snem. A proto nyní tolik pracovníků světla trpí, aby poznali nízké vibrace, které se v nich časem usídlili. Trpí, aby rozpoznali každý svůj stín, a mohli tak vyřešit všechna svá trápení. Opustit kameny, které je táhnou k zemi a snaží se, aby člověk neprozřel. Propustit všechno a zůstat ve své vlastní čistotě. Znamená to vzdát se také ega, které se snaží všemu porozumět a vše rozebrat. Ale o tom tato cesta není. Nikdy nedojde k porozumění na bázi ega. Není to možné. Neb tam, kde láska je, tam je ego jen přízrakem, který ji sleduje. Tam není třeba nic chápat, tam je možné jen být. Láska je ten nejsilnější cit. A já bych vám moc přál ho ve vašich životech žít.

Má magnetická láska mi umožňuje vnímat vše z pozice blaženosti. I vaše životy, vaše osudy, vaši cestu tak vidím. Vnímám každý váš krok jako dar, kterým se víc a víc přibližujete zpět ke Stvořiteli a podporuji vás v tom svým úmyslem. Neb tím jediným vám mohu přispět k tomu, abyste z duality prozřeli a opravdu se na Zemi stali tím, kým ve vesmíru jste. Božskými lidmi v lidském těle. Jiskřičky poznání s velkou touhou žít a s odvahou vstoupit do procesu zapomnění, abyste to božské v sobě měli možnost znovu objevit.

To, jak se na Zemi otevírá pole zvýšených vibrací, můžete pociťovat neklidností svých snů. Někteří z vás během snů intenzivně pracují na stabilizaci a rozšiřování světelného pole, které se začíná propojovat s jinými světelnými městy v úrovni reality, ve které žijete. A proto takový energetický boom. Již jen, když se na město naladíš, ucítíš jeho velikou perspektivu. Ucítíš, jak je jeho vibrace vzácná a pro Zemi ceněná. A možná uvidíš i ty, kteří spolupracují na propojenostech a pletou energetické sítě, aby se vše mohlo začlenit do vibrací Země a kvalitně pro ni pracovat. Není to mávnutí kouzelné hůlky, kdy se všechno může stát. Vyzvednutí a začlenění světelného města, to znamená mnoho světelných příprav. A ty jsou dlouhodobé. Musí také všemu na Zemi vyhovovat. Musí vše být ve svobodné vůli a do přípravy jsou také zapojeni všichni ti, kdo v dané oblasti žijí. Zde se jedná o oceánské prostředí. Lidé tedy byli zváni jako prostředníci pro práce na propojování. Možná jsi i ty byl zván a možná ještě stále pracuješ v úkolu, který plníš během nocí. Můžeš si o tom nechat zdát. K této příležitosti jsou povoláváni kompetentní pracovníci světla. Ti, kteří jsou s vodou a s oceánem spojení, ti, kteří jsou mistry v propojování energií, mistři ve zvyšování vibračního povědomí, i ti, co jsou úzce spojeni s bytostmi z jemnohmotných říší. Převážně delfíny, oceánskými draky, vodními vílami, nymfami a mořskými lidmi.

Každý z obyvatel Země má více úkolů, které se týkají blaha Země a hrají důležitou roli během vzestupu. A i když touto rolí vědomě nežijí, jejich multidimenzionální část ví, co má plnit a dělat. A snad i proto jsou lidé v poslední době tolik unavení. Je zaměstnána jejich multidimenzionální část a to, co se v oněch sférách děje, je nezávislé na životě ve 3D, ve světě, ve kterém se běžně jako lidé pohybujete.

Co znamená probuzení světelného města na Zemi? Znamená to, že lidé budou mít sklon k neuzemnění. Budou létat ve svých vibracích a někteří se tak nevyhnou pádům, které jim neuzemnění způsobí. Neb stále platí, že je nutné být se Zemí spojený a čím vyšší vibrace na Zemi budou, tím důležitější je pevně stát nohama na Zemi. Týká se to i Tebe? Jsi pevně ukotven až ke krystalu centra Země? Pokud ne, máš ještě čas to napravit. Dokud není vše na plno okryto a propojeno, vibrace jsou ještě stále jemné. A pak se prudce zesílí. Poznáš to, že se tvá srdeční čakra, jako čakra pracovníka světla, rozšíří. A toto rozšíření povede k rozšíření pole lásky na Zemi. Neb Země kdysi byla planetou lásky a takto se jí také říkalo. Nyní se k tomu vrací a láska je to, všechny vede vpřed a co vždy a za každých okolností v každém člověku, v jeho nitru, zůstalo.

Těším se z budoucích dní. Raduji se z tvé role pracovníka světla na Zemi a pamatuj, že má magnetická láska je tu stále pro Tebe a stále máš možnost se jí nechat prozářit kdykoli si to budeš přát. Je to jen na tobě.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz