KRYON Channelingy

květen 10, 2018

Kryon - Sebeláska Lady Gaia

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 10.05.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.


"Moji milovaní, zdravím vás a v kráse jarních turbulentních energií přicházím mezi vás, abych se s vámi podělil o pozadí aktuálního dění. Víš, že tento čas je mimořádný. Ostatně, který čas není? Avšak tento čas je opravdu v něčem jiný než časy předešlé. Země samotná již překonala své vibrační hranice a kráčí vstříc svobodným projevům svého Já. To znamená, že se již dostala na vyšší vibrační úroveň než v době lidské existence zažila.

Je to považováno za veliký úspěch, protože Lady Gaia fandí mnoho vesmírných bytostí a sledují ji dlouhý čas.

To, že se Lady Gaia rozhodla žít za sebe a sama sebe milovat je veliký krok. Její sebeláska byla dlouhodobě potlačená. Prakticky od začátku ztráty vysokých vibrací. Své sebevědomí a sebelásku obrátila do sebe a nedávala ji navenek znát. To ji ničilo zevnitř a její povrch i nitro bylo staletí za staletím víc a víc pohroužené. S léty nebyla vtipná ani veselá, ztrácela lesk a přibývalo potíží na celém povrchu. S mnoha oblastmi světa ztratila kontakt a přestala vnímat, jak se jim daří. Chtěla být odpojená od všech nesnází a to se jí povedlo. Obyvatelé povrchu Země proto mohli na jejím povrchu vytvářet cokoli a vždy jim to prošlo bez sebemenšího odporu. S destrukcí Země tedy stoupala i její osobní sklíčenost.

Mnoho magnetických drah bylo poškozeno, velké plochy krajiny byly rozdrásány ve své prapůvodní energii a usídlily se s v nich entity, kterým destrukce a odpojení nevadí. Obyvatelé svým chováním nabídli Zemi i těm, kteří na Zemi nežijí a po několik tisíc let byla Lady Gaia prakticky odpojena sama od sebe. V přímé úměře se svým poškozováním zoufale vyhlížela pomoc, která však nepřicházela v míře, v jaké by si představovala. Občas se našel někdo, kdo se rozhodl ji upřímně podpořit, stále však vládla touha po moci a manipulace, která všechny naděje na lepší život úspěšně přebila. Ti, kteří s Lady Gaia navazovali nezištný vztah, byli trestáni, honěni a zesměšňováni, aby ona sama nikdy nemohla procitnout. Trvalo tisíce let než se odvaha pracovníků světla dokázala propojit a zvednout vlnu světla, která Lady Gaia podpořila v rozhodnutí učinit budoucí kroky sama za sebe. Každý z vás k tomu více či méně přispěl. Odvaha, o které hovořím, a která se spojila v kolektivu, byla a je odvahou, která souvisí s vašim vlastním osobním vzestupem.
V podstatě jste ušli podobnou cestu, kterou Lady Gaia prožila. V útlumu sebe sama i svých vlastních schopností, v utlumení svých vibrací srdce, ve schoulení se do svého nitra, aby zůstala uchována čistota, jste v odpojení sebe kráčeli se Zemí dál. Až do okamžiků, kdy se  v každém z vás ozvala touha. Tento vnitřní hlas, vnitřní volání, neviditelný tah za lepší existencí života vás nasměroval na cestu k sobě sama. A následovala pak mnohá niterná prozření.

Je velice obtížné uvědomit si, co duše prožila, co sama sobě dovolila a dojít k odpuštění.


Jen v odpouštění se nacházejí odpovědi. V odpuštění se nachází posun dál. Sami jste došli do chvíle, kdy vaše duše volala a vy jste vyslyšeli její hlas. Někdo dříve, jiný později, někdo ještě není připraven na změny. Každý v čase, který mu vyhovuje. A ten čas znamená kompletní převrat v životě člověka. Znamená to změnu hodnot, které jste dosud měli, znamená to prozření v mnoha oblastech života. Mění se vztahy, mění se vaše vyzařování, mění se celé vaše Já. Nezůstává kámen na kameni. To je zažehnutí vnitřní alchymie člověka. Probuzení Člověka srdce, probuzení atributů, které vám pak již neumožní odpojit se a zapomenout.

Pokud člověk okusí, co znamená opravdová vnitřní svoboda, již není možné ho nikdy stáhnout zpět. Tento projev je v lidském životě mimořádný a cenný. Vyžaduje obrovské množství odvahy a vytrvalosti. Vyžaduje důvěru v sebe a následování tužeb srdce. A to se právě stalo s některými z vás, s některými lidmi na Zemi. Začali myslet jinak, přestali být snadno ovladatelní, přestali být herci lásky, ale stali se jejími hořícími pochodněmi. Tyto pochodně lásky se pak před nedávnem propojily a tím se vytvořila podpůrná láskyplná síť. Když tuto síť Lady Gaia zahlédla, stala se pro ní inspirací. Došla do bodu, kdy si odpustila své selhání a pozvedla se jako Fénix z popela. Z čehož vyplynulo rozhodnutí, že se bude milovat tak, jako dřív. Již nezůstává v pozadí, nenechává na sebe plivat špínu ani se jinak poškozovat, aniž by neprojevila svůj nesouhlas s lidským chováním. Ačkoli člověk působí na Zemi převážně na povrchu, jedná se z pohledu Země o její podstatnou část. Vždyť si představ, jako by Lady Gaia byla uvnitř tebe a povrch Země byl kůží člověka. Na kůži se vyskytují boje, na kůži se zbrojí, probíhá drancování, víření energií, záměry lidí směřují i do nitra Země. Je toho mnoho, co na povrchu Země probíhá, stejně jako toho mnoho probíhá na povrchu těla člověka. Když si vše propojíš, zjistíš, že ani v těchto souvislostech neexistují náhody a vše dává smysl a řád.

Když si vezmeš svůj povrch těla a nějakým způsobem ho narušíš, dokážeš i na oko nevinnou prací v lepším případě provést poškození jedné jediné oblasti těla, v tom rozsáhlejším případě pak změny na povrchu vedou i ke změnám magnetismu uvnitř těla. A tyto poruchy pak zasahují i dál. Nejen z nitra tedy oslabení probíhá. Někdy si dokážeš ublížit i tím, co se na povrchu odehrává, neboť povrch těla je v zásadě vědomým orgánem, který předává informace dál. Stejně jako u Země je tedy i u tebe každá změna zaznamenána. Láskyplné vibrace dokáží posilovat krásu nitra Země a podporovat ji v šíření do odvržených míst a vibrace plné strachu a zloby dovedou místa podpořit v odpojení od světla. Vše je propojeno, moji milovaní.

A tak velikou změnou nyní je, že se Lady Gaia rozhodla změnit i uvnitř sebe. Že se již nebude ohlížet na to, co se na jejím povrchu děje. Že když ona bude láskou, láskou se pak i její povrch může stát. A když někdo bude vůči této lásce stát a její lásku odmítat, pak má možnost odejít a nesetrvávat ve vibracích lásky dál. Je to nádherné období, které nastává. Bude však plné zvratů, převratů, strachu ze změn a toho, co přichází. Bude plné chaosu od těch, kteří se nechtějí své manipulace vzdát. Lidé se velice rychle začnou od sebe vzdalovat. Ti, kteří žijí v souladu s láskou na planetě, těch bude přibývat a zažijí rychlou proměnu svého fyzického těla. Ti, kteří rádi slouží jiným, pro které je slovo láska jen hra, ti se začnou vibračně propadat. Již nebudou stíhat přizpůsobovat se vibracím Lady Gaia, pro které se ona sama rozhodla. Země jde rychle vibračně vpřed. A lidé mají možnost jít s ní a společně s ní zažívat láskyplné vibrace.

Lady Gaia uvolnila svou sebelásku a dovolila jí vytrysknout na povrch Země. A to se nelíbí těm, kteří mají v sebelásce rezervy. Uvnitř sebe jsou nevrlí, vyčerpaní, hledají chyby u ostatních, vyhýbají se tématům, které se jich týkají, ale kde by museli udělat změny ve svém chování. Sebeláska Země každý den na povrchu sílí. Projevuje se to změnami nálad lidí, změnami ve vibračním poli těch, kteří odmítají přijmout lásku planety. Stále existuje svobodná vůle všech. A když každý vstupoval do energetického pole Země, každý, kdo na sebe vzal fyzickou tvář, ten i věděl, že se Lady Gaia dříve či později za jeho života k tomuto kroku rozhodne a tudíž i on musí začlenit její změny do svého života.

Od přelomu února a března 2018 tedy na Zemi panuje naprosto nový energetický stav. Co bylo v chaosu, do většího chaosu upadá, než se každý uvnitř sebe začne ptát, proč to tak je, a zda i on nemá změnit úhel pohledu a přestat bojovat. Mír na Zemi začíná v nitru každého z vás. Není to jen o Lady Gaia. A tak jak vznikají základny míru, vzniká i protipól. To vše se děje v době, kdy není snadné udržet svůj směr vpřed. Přesto ti, co mají klid v nitru, dokáží svou loď i mezi útesy vést a bezpečně překonat vše, co nabízí toto vzrušující období.

Otevřete oči, moji milí, neboť tato vzrušující doba dokáže leckoho překvapit. Avšak když člověk odloží svůj strach, rozloučí se s ním ve vděčnosti za jeho služby a s vědomím, že ho již nebude nikdy potřebovat, následuje osvobození a změna, ke které Lady Gaia všechny vyzývá. Dokázala-li ona vstát ve své sebelásce po tisících letech ustupování, pak to dokáže každý z vás. Lady Gaia je příkladem, že co bylo proměněno v prach, nikdy neztrácí svůj význam a vše lze navrátit do Božského pořádku, pokud existuje touha, odvaha a čistota.

Obecně se dá tedy říci, že vás čeká ještě rychlejší růst než dosud. Vynořují se nezpracované záležitosti, které vám brání v procitnutí a prozření a tak těm, kteří se změnit nepřejí, bude trvat daleko delší čas, aby potlačili sami sebe a uvrhli se ve vlastní sebeklam.
Kdo již nakročeno ke světlu má, ten bude zkoušen, zda na něm udrží směr. Budou jej pokoušet jeho vlastní stíny a témata lidského života. Vše na světě se točí kolem vztahů, ať již sám k sobě nebo ostatním. Doba "otroctví" končí a začíná mír jednotlivců, které propojuje touha a víra v lepší svět. Bude velice těžké odolávat svých vnitřním myšlenkám a hovorům duše. Neboť každý z vás je svým vlastním mediátorem. Dokáže channelovat sám sebe a předem ví, co ho při určitém rozhodnutí čeká. Stačí se jen propojit se svým čistým Já a vzít odvahu se sám sobě podívat do očí. Nebát se toho, co uvidí. Nebát se odhalit své vlastní lži a pochybení. Neboť pochybením není nic, co existuje. Vše je jen iluzí, kterou člověk v rámci ega následuje.


A pak existují ti, kteří se již pohybují blízko stavu být stále ve stavu otevřenosti a napojeni na sebe, jakožto znalci svého vlastního směru a určení a ti, kteří touto skutečností již prošli a stav vyrovnání do života aplikují. Tyto lidi čeká velice rychlé rozvíjení mediálních schopností. Začnou daleko snáze cítit svou vlastní sílu a i změny, které probíhají na Zemi. Spojení se Zemí jim umožňuje být o krok vpřed před těmi, kteří teprve změnami prochází a tak dokáží být spojnicí mezi různými světy a zároveň i kotvícími body a přístavy míru pro ty, co své světlo hledají. Tyto informace uvnitř sebe máš a víš. Sám sis je zprostředkoval dávno před tím než jsi přečetl tento text. Zvědomění si informací však posiluje tvůj důvěru v sebe a mně je ctí, že ti mohu poblahopřát k této významné změně. Důvěřuj svému nitru, avšak neodvracej svůj zrak od těch, kteří lpí na dualitním chování. V lásce a pokoře přijímej své poslání.

S láskou a obdivem ke tvé vůli plnit své světelné poslání Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz