Výjimečná místa Země

leden 19, 2019

Izrael, Olivetská hora (Olivová hora), 818 m n.m.

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Izrael je stát, který si je velice dobře vědom svého prapůvodního dědictví Země (nepočítaje známou etapu života Ježíše Krista). Při pobytu na tomto území můžeme pociťovat různorodé energie, od energií zázraků a opravdového vyléčení, až po boj, nenávist, utlačování. Síla některých míst se projevuje jen díky přicházejícím poutníkům. Jiná vysoce vibrační místa zůstávají hluboce skryta pod nánosy duality a jejich vibrace se hned tak na povrchu neobjeví. Je těžké je i nacítit, zkrátka svět není ještě připraven je vnímat. Laický cestovatel si však na mnoha turisticky známých místech užije to své "energetické".

Představím vám místo, které se díky usilovné práci několika skupin vysoce vibračních pracovníků světla z různých částí světa, podařilo v jeho prapůvodních vibracích podpořit a znovu v nich září. Je to pro celé okolí veliká změna a právě proto na mnoha místech propojených s tímto energetickými spojnicemi probíhají boje. Moc a manipulace se nehodlá jen tak snadno vzdát, ale vibrace skutečnosti proudí stále a nelze je zastavit. Je to vzrušující doba.

Vydej se s námi tedy na místo, o kterém jsi určitě slyšel, možná jsi tam i byl a užij si energii, která prosvítá zpoza závoje.

Při putování po silových místech Svaté Země člověk jednoduše nemůže vynechat místo, které se nachází nad samotným Jeruzalémem a svou energií je s jinými energetickými místy nezaměnitelné.

Olivetská hora je nazývána též jako Olivová díky prastarým olivovníkům, které na ní rostou a jejichž stáří je údajně až 2 tisíce let. Vědecký výzkum hovoří o stáří cca 900 let.
Místo je významné jak pro křesťany, tak pro Židy. Historie je poutavá a prolínají se tu tak energie mnoha světů.

Na úbočí, které směřuje k Jeruzalému, je starý židovský hřbitov. Toto místo slouží jako pohřebiště již cca 3000 let a pro Židy je velmi významné být tu pochován. Pohřební místa jsou velmi drahá a vzácná. Však k tomu mají svůj důvod. Židé věří, že když Mesiáš sestoupí na Zemi, projde Zlatou bránou (hroby jsou nasměrovány tak, aby mířily k této bráně ze svahu kopce) a jako první spasí ty, kteří jsou tomuto místu blízko. Vzkřísí tedy zdejší mrtvé.

Pro křesťany je to místo výskytu významných událostí zmiňovaných v Bibli. Ježíš na Olivetské hoře často pobýval, meditoval, rozmlouval s apoštoly a pronášel svá proroctví.
Je tu jeskyně, kde Ježíš vyučoval své učedníky otčenáš. Dnes v její blízkosti stojí kostel Pater Noster, kde je na stěnách Otčenáš ve více než 100 jazycích včetně českého.

U vrcholu kopce se nachází Getsemanská zahrada, kde se Ježíš modlil a pobýval poslední noc před svým zatčením. Zároveň se traduje, že zde zemřela Ježíšova matka Marie. Celá zahrada je prorostlá starými olivovníky a běžnému návštěvníkovi je volně nepřístupná. Pro poutníky tudy však vede jedna "povolená" oficiální oplocená cesta a je tedy možné vidět olivový mini háj na vlastní oči.

Téměř uprostřed Olivetské hory se nachází kaple Nanebevstoupení Krista. Je to malá osmiboká stavba, dnes mešita, kde je uložen kámen s poslední šlépějí Ježíše. Kus mramoru je pravděpodobně zázračný díky víře, kterou do něj křesťané vkládají. Díky značné významnosti pro křesťanský svět se to tu hemží návštěvníky a na obdivování kamene se stojí fronta.

Co nás však zajímá je energie, kterou zde lze zřetelně vnímat, pokud člověk odbočí z hlavního tahu poutníků, na chvilku se zastaví a přejde do svého nitra.

Channeling Ježíše Krista k tomuto místu:

"Svou energií objímám všechny poutníky, kteří na toto místo zavítají. Navštívit toto místo ve fyzickém těle není náhodou, ale pečlivě plánovanou událostí, kdy jen kráčíte po svých šlépějích připravených ke svému vlastnímu vzestupu. Již nyní se možná na svou cestu připravuješ energeticky a vnímáš silné působení míst, která jsou pro planetu Zemi pilíři vzestupu. Olivetská hora je místo se silným nábojem polaritní energie. V těchto místech se uvolňuje mužská energie skutečnosti a v důvěře se vydává vstříc mužské energii duality, aby s ní splynula a ve světle ji transformovala na lásku, kterou má mužská energie být. Je tu pilíř důvěry vzestupu, který byl v nedávné době aktivován, a který umožňuje mužské síle, aby se transformovala. Proto tu přichází velmi mnoho poutníků převážně z řad mužů. Nevědí, co je k tomuto místu táhne. V pomyslné víře dějin se sami vydávají na svou vlastní cestu k harmonii své mužské části svého Já. Ženy, které tu přichází, ty podporují práci poutníků a každá žena, která na toto místo zavítá, je plodem olivetského háje. Je kněžkou plodů života. A bez vzájemného prolínání všech by nikdy nemohlo docházet k tak silnému šíření světla po Zemi, které se koná historicky nejsilněji od dob mého příchodu na fyzický svět. Každý krok učiněný v důvěře světla tvého Já je mocnou střelkou kompasu, která určuje nový směr. Směr, který ukončuje trápení na Zemi. A tak jako já zanechal na Zemi pilíře vzestupu, i ty na Zemi zanecháváš své vlastní dědictví. Kráčíš ve svých stopách, které jsi, někdy i po mém boku, na Zemi zanechal a tvá víra v lepší svět ti nedovolí uhnout z cesty a nechat se zastrašit. Obnovuje se v tobě Kristovo dědictví - odvaha, touha růst a mír pro celý svět. Buďte požehnaní, poutníci Nové doby! Ježíš Kristus."

Přeji ti krásné zážitky s energií, která se dotýká celého tvého Já a léčí dualitní zranění srdce.

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz