Zdravá spiritualita

leden 17, 2019

Vnitřní rovnováha

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Harmonie těla, ducha a duše - magické rčení, které se dá chápat a vnímat různě. Jedno je však jisté - souvisí s vnitřní jednotou a vždy je nedílnou součástí naší vitality a dobrého zdraví.

Přáním mnoha lidí je být zdravý. Když však jsme zdraví, tak si vzácnost tohoto stavu neuvědomujeme. Bereme jako samozřejmost, že když jsme mladí, cítíme se lépe. A stejně tak bereme jako samozřejmost, že čím máme vyšší věk, tím nám přibývají potíže. Uvěřili jsme další důmyslné lži života v dualitě a to té, že zdraví je něco, co se člověku časem zhoršuje.
Nevážíme si toho, že naše fyzické tělo funguje bez potíží a bereme to jako automatickou věc.
Když se však něco v těle pokazí a delší čas to nejde opravit, teprve pak přichází chvíle k zamyšlení, zda není možné dělat ještě něco víc, než co klasický směr léčby nabízí. A mnohdy ani dlouhodobé oslabení některým neumožní probudit se z vnitřní slepoty a podívat se na situaci jinak.

Základním předpokladem života ve zdraví je návrat k vnitřní jednotě. Cesta k ní je k dispozici všem a nikdo nemá víc nebo méně možností. Nikdo nemá cestu snazší či tvrdší. Cesta je jedna. A přesto existuje mnoho variant, jak touto cestou jít. A tím se člověk od člověka liší. Někdo stojí, někdo tápe, někdo běhá z jedné strany na druhou, někdo couvá, někdo kopíruje cestu ostatních, někdo čeká, co přikážou ostatní. Jen málo odvážných jde svou vlastní cestou a vytváří své vlastní jedinečné stopy. Jakou cestou kráčíš ty?

Zdá se, že být zdravý po stránce fyzické, emoční, mentální i spirituální není v dnešní době lehké. I to je však jen úhel pohledu. Může to být snadné, pokud se dokážeme oprostit od starého způsobu života a naučíme se vše brát s pozitivním přístupem a s nadhledem. Pokud si uvědomíme, že za svůj stav se vším všudy zodpovídáme sami. Pak máme i sílu změnit to, co nás zatěžuje, a co je v nás nefunkční.

Život v disharmonii sebe sama je velice destruktivní. Člověk se dokáže velice rychle utrápit svou vlastní negací a paralyzovat se vlastním strachem. Fyzické i psychické potíže se kumulují. Eliminujte proto negativní vlivy, na které se vaše osobní negace jen nabaluje. Stejné přitahuje stejné a zároveň se to vyživuje. Pokud přestanete negaci vyhledávat, začne i ta vaše vnitřní negace ztrácet sílu a máte snáze možnost ji zvládnout a překonat. Začnete snáze navracet svůj život do jednoty.

K harmonii těla patří to, aby se tělo cítilo komfortně, bylo přirozeně pružné a vzpřímené. Bez pohybu to nejde. Začleňte pohyb, který vám vyhovuje. Vyhýbejte se pohybu, po kterém se tělo cítí vyčerpané nebo je bolavé. Existuje řada možností, jak být fit a přitom jsou v jednotě s tělem. Pokud vám nějaký pohyb nedělá dobře, tak ho jednoduše nedělejte. Nic není povinné a naslouchání vlastnímu tělu je daleko důležitější než to, o čem se někdo jiný domnívá, že je pro vás lepší. Nejste stroj, jste jedineční a k tělu je třeba tak i přistupovat. Naslouchejte vnitřnímu hlasu svého těla a ono vás povede.

Cílem života každé bytosti na Zemi je naučit se spolupracovat s fyzickým tělem, naslouchat své duši a otevřít se moudrosti svého ducha. To je cesta, která člověku zaručí zdraví i vitalitu. Jak říká staré rčení: "Ve zdravém těle, zdravý duch". Znamená to také, že v nemocném těle nemá zdravý duch místo a onen "duch" je taktéž nemocen.
Uzdravme tedy své nitro a toto zdraví se projeví naprosto automaticky i na našem fyzickém těle.

Více z této kategorie: « Uzemnění nové doby Zdravý rozum »