Aktuální akce Arantia

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

čtvrtek, 17 leden 2019 13:42

Uzemnění nové doby

Uzemnění nové doby
Na Zemi každým dnem dopadá více a více magnetické energie lásky, která způsobuje rozpínání světelného těla člověka. Pokud člověk v minulosti dosáhnul 70% rozpínání světelného těla, stal se osvíceným a jeho fyzické tělo opustilo Zemi tzn. zemřel. Aura jeho světelného těla se však převibrovala do vyšší dimenze – tam, kam postoupila jeho duše. A duše, jakožto nesmrtelná část esence naší multidimenzionální bytosti, se dál rozvíjela a získávala další zkušenosti v této vyšší vibraci.

Energie na Zemi se v současnosti velmi mění. Je umožněno rozpínání světelného těla v míře 88%, aniž by přitom člověk opustil své fyzické tělo. Tohle je umožněno právě díky zvýšenému přílivu magnetické energie, kterou je Země díky magnetickým mistrům zásobována. K těmto magnetickým mistrům patří např. Kryon a jeho magnetická energie lásky.

Abychom usnadnili tělu příjem světelných vibrací a předcházeli tak transformačním příznakům, je důležité dbát na dobré uzemnění nejen fyzického těla, ale všech jemnohmotných těl člověka, všech vrstev aury.

Uzemnění se dá chápat jako stabilizace, zakořenění vnitřní harmonie.

Uzemnění je možné více způsoby. Jedním z nich je představa kořenů do centra Lady Gaia. Kořeny vedou i z každé jediné buňky. Tyto kořeny však nevedou jen z fyzického těla. Přestav si, jak je zakořeněna také každá vrstva tvé aury. Jen tak budeš uzemněn na všech úrovních a transformační příznaky jako zázrakem zmizí.

Znáš-li jméno svého původu, použij k uzemnění vibraci tohoto jména.

Uzemnit se můžeš i s pomocí krátké meditace v této nahrávce. Přeji ti příjemný zážitek.
Marketa Selinijana

čtvrtek, 17 leden 2019 13:41

Sebeláska

Buď sám sobě nejlepším přítelem.

Kolikrát stojíme svému štěstí a úspěchu sami v cestě?
Kolik šancí a možností člověk prošvihne jen díky tomu, že si málo důvěřuje nebo nevěří svým schopnostem?
Sami si způsobujeme mnoho smutků, žalu a křivd jen proto, že jsme sami sobě více nepřítelem než přítelem.

Kdybychom byli sami sobě přítelem, dodali bychom si odvahy, když nás odvaha opouští, utěšovali by jsme se, když pochybujeme, odpustili by jsme si své chyby a slabosti, poplácali bychom se po zádech, abychom si dodali důvěru a odvahu, věnovali bychom se svému tělu i duši, aby nestrádalo ani v jedné oblasti a milovali bychom se takoví, jací jsme.
Když jsme sami sobě přítelem, nikdy nejsme sami.


Jak již jednou řekl Abraham Lincoln:
"Když jednoho dne odložím otěže moci a ztratím všechny přátele, pak budu mít stále ještě nejméně jednoho a ten žije v hloubi mého nitra."

Je jen na tobě, kdy uzavřeš přátelství sám se sebou.

Obrázek, který máme sami o sobě, rozhoduje o tom, jestli se milujeme a cítíme se milováni, jestli máme láskyplné a harmonické vztahy, jestli jsme šťastní nebo nešťastní.
Když bojujeme sami se sebou a odmítáme se, pak ničíme sami sebe a narušujeme všechny naše vztahy.

To, že je svět stále více znečištěný je odrazem zvyšujícího se nedostatku sebelásky lidí. Čím více lidí se začne své sebelásce věnovat, tím více a rychleji se začne naše planeta, Lady Gaia, uzdravovat.

Jak poznáš nedostatek sebelásky?

Nedostatek sebelásky vede z dlouhodobějšího hlediska k agresivitě, zlobě, žárlivosti, závisti, strachům, nejistotě, žárlivosti, komplexům, depresím, partnerských a sexuálním problémům, nadváze, alkoholismu, osamělosti, jednání pod tlakem, dokonce až např. k týrání dětí atd.
Je příčinou mnohých problémů lidí.

Projevuje se i tím, že má člověk stále něco proti sobě, není se sebou spokojený a kritizuje. Je malý, tlustý, velký, tenký, má velký nos, malý nos, dlouhé nohy, krátké nohy, velká prsa, malá prsa, hodně vlasů, málo vlasů atd. Říká si např. "Já dutá hlava, já id..t, já zbabělec, já husa pitomá, já vůl atd."
Stále se srovnává s ostatními a vždycky najde někoho, kdo je lepší, krásnější, inteligentnější, atraktivnější, úspěšnější atd.
Zastává názor, že jiní jsou důležitější než on a upřednostňuje je před sebou.
Neumí přijmout pozitivní slova, chválu např. na pochvalu typu: "Dneska vypadáš dobře." odpoví např. "Ále, nestojí to za nic.", "Byly už lepší dny.", "To si nemyslím." atd.

Někdy člověk nedostatek sebelásky řeší nákupy drahých a krásných věcí, kosmetickými operacemi, nastřelováním vlasů, nezdravým zkrášlováním těla – tetováním, piercingem atd.
Pokud je sebevědomí člověka závislé na názoru ostatních, pak jsou jeho pocity na houpačce. Když o něm někdo řekne něco pozitivního, vyroste, když něco negativního, je náhle úplně malinký. Nad svými pocity ztrácí kontrolu.
Zkusme věnovat lásku sami sobě.

Stoupni si před zrcadlo a řekni si z očí do očí, že se máš rád (a). Vyšli lásku sám sobě a přijmi ji. Touto láskou potom postupně obal celé své tělo. A během přenosu lásky vnímej, jaké pocity tě doprovází. Zažíváš souhru s energií své duše, protože duše vyzařuje lásku, která je její přirozenou energií.

Když začneš milovat sám sebe, začneš lásku vyzařovat. Ostatní poznají, že jsi láskou, že jsi světlem, a že všichni jsme jednota. A právě tímto jednoduchým způsobem každý jednotlivec mění svět. A i tobě za to patří veliký dík.

 

čtvrtek, 17 leden 2019 13:40

Sjednocená čakra

Okolo tvého těla se nachází další energetické pole. Nejblíže tělu je éterické tělo, pak emocionální, mentální, astrální, éterický modrotisk, nebeské tělo atd. Každé z těchto polí se kolem tebe otáčí různou rychlostí. Úlohou čaker je nejen dodávání energie do fyzického těla, ale také výměna energií mezi jednotlivými energetickými poli.

V Nové době dochází k přizpůsobení našich čaker na vibrační úroveň Lady Gaia. Tvar čaker se mění z formy trychtýře na formu koule a díky tomu je možné dosáhnout sjednoceného pole čaker a to poprvé od vzniku čakrového systému člověka, tedy od dob Lemurie.
Čakry, které jsou sjednocené, mohou lépe přijímat energie, které na Zemi zvýšeně proudí a touto energií zásobují celé tělo. Dříve měla každá čakra na starosti určitou oblast těla, dnes každá jednotlivá čakra zásobuje nejen tuto oblast, ale i celé tělo jako komplex.

Sjednocenou čakrou se spojujeme se svou vlastní Božskostí a podporujeme svůj vlastní vzestup.
Čím více se nacházíme ve sjednocené čakře, tím více jsme ve svém vnitřním středu a uvědomujeme si své pravé Já. Rozum i ego ve sjednocené čakře ztrácí svou moc, poznáváme své světlo a dovolíme si jej ukázat navenek. Čakry jsou dokonale zharmonizované, zásobované světelnou energií a tělo i aura jsou chráněny před jakýmikoli cizími vlivy.

Cvičení:
Pokud si přeješ sjednotit své čakry, představ si pozici své čakry srdce.
Ve svých představách do své srdeční čakry vdechuj s každým nádechem světlo a s každým výdechem se tvá srdeční čakra rozšiřuje jako koule do všech směrů a toto světlo rozvádí do všech stran.
S každým dalším nádechem a výdechem se sjednocuje s navazujícím párem čaker tzn.: třetí a pátou, druhou a šestou, první a sedmou, omegou a alfou, osmou čakrou a tvými koleny, devátou čakrou a tvými kotníky, desátou čakrou a celými tvými nohami. Nyní se nacházíš v kouli zlatého světla – to je tvá sjednocená čakra.

Vnímej, jak se cítíš a jak vnímáš své okolí.

Čím více se nacházíš ve sjednocené čakře, tím více se rozšiřuje tvé vědomí a tím méně tě ovlivňuje dualita. Cvičení dělá mistra. S každým cvičením se tvá práce zrychluje.
Doporučuji provádět cvičení několikrát denně, tréninkem cvičení zabere jen několik sekund.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:39

Vnímání energie - REIKI

Reiki je prvotní energií, kterou si člověk na Zemi přináší. Je to energie lásky, světla, radosti, míru. Je nazývána různě přes světlo, pránu, chi, světelnou energii. Je synonymem lásky.

V prvé řadě je však energetickým pohonem člověka. Bez reiki by nebyl život a ani člověk. Reiki tedy proudí v každém z nás. Dobou, kdy člověk přestává vnímat pouze dětský svět bez starostí, tehdy se reiki kanál v těle člověka zužuje až postupně dostane podobu šířky nutné k přežití. Lidské tělo tedy dostává pouze tolik energie, kolik nutně potřebuje. Meditací, relaxací, energetickým cvičením a spánkem se energie doplňuje, jiné činnosti ji určitým způsobem spotřebovávají.

Pomocí energie reiki je umožněn návrat do stavu energie dětství, kdy měl člověk jako dítě energie na rozdávání a únava byla neznámým pojmem. Děti mají od narození mediální schopnosti, ví a znají myšlenky rodičů, mají aktivní sebeléčící schopnosti a jejich tělo se umí samovolně harmonizovat v případě, že je někde nerovnováha. A tohle vše dítě začíná zapomínat v okamžiku, kdy je vtaženo do světa dospělých. U někoho krátce po narození, u jiných nástupem do školky, povětšinou nástupem do školy.

Energie Reiki tedy člověku dokáže znovu aktivovat jeho sebeléčící schopnosti. Jsou to schopnosti, které má každý. Každý má schopnost dostat se z téměř jakékoli formy nemoci, záleží jen na jeho postoji a vůli věc řešit. Člověk má také vždy svobodnou volbu nemoc neřešit vůbec. Protože pokud se chce člověk vyléčit, je nutné aby změnil určité postoje ať již k životu, k rodině, k lidem, ke společnosti, sám k sobě atd. Mnoho lidí zatím není připraveno nebo je pohodlných něco ve svém životě měnit.

Energie reiki tedy působí harmonizačně, léčivě, relaxačně, rozpouští bloky a tím nastává detoxikační proces, posiluje imunitní systém, podporuje rozvoj mimosmyslových schopností, uvolňuje stres, léčí psychická zranění, tělo i duši jak po stránce fyzické, tak i emoční, harmonizuje bloky z minulosti – tzn. plyne přes prostor a čas – nezná hranice.
Reiki však v žádném případě nenahrazuje ošetření lékaře nebo zdravotníka.

Výňatek Melka Metatrona k reiki:

"….. Ještě bych se rád zmínil o energii reiki. Energie, kterou takto nazýváte, na Zemi byla vždy a vždy tu bude. Je to vesmírná energie lásky, která proudí jako barevné světlo a pomáhá navozovat harmonii v těle i duši. Touto energií některé bytosti začínají opovrhovat a obrací svůj zrak k energiím vyšším a energeticky zajímavějším. Však reiki samotné, pokud je tato energie skutečnou energií reiki, zvyšuje své vibrace sama a i ona je naladěna na vibrace 5D zcela automaticky. Ošetřením reiki dostává člověk právě ty vibrace, které potřebuje, ať jsou to vibrace 3D, 4D, 5D nebo 6D. Ano, i vibrace 6D dokáže přenášet správně naladěné reiki a tento kanál reiki vám zůstává, protože patří k energiím nové doby. Je jedno jak energii nazýváte, tahle energie zůstává přítomna i po vzestupu a vykoná pro vás ještě mnoho dobrého. Kanál, kterým reiki prochází je v podstatě vašim hlavním kanálem energie a ostatní systémy ho doplňují, ať již slovo reiki znamená světlo, čhi nebo prána. Rozhodnutí, jak svůj kanál nazvete záleží na vás a své duchovní cestě se můžete věnovat i bez znalostí systému reiki. Ten přibližuje a rozšiřuje práci s energií a učí základním principům duchovního života." Melek Metatron

Reiki je jednoduché se naučit, nejsou zde žádné speciální předpoklady ani podmínky, naučí se ho každý v každém věku. Je to zábavné a navíc pro tělo i duši velmi přínosné.

Seznámení se se základy práce s energií je důležitým pilířem pro rozvoj jakýchkoli dalších schopností a jako základ pro rozběhnutí se do světa "esoteriky" je velmi vhodným začátkem.
Jen dům s pevnými základy může mít postavenou nádhernou střechu. Co se stane s tím, když člověk nejdřív staví střechu (tj. opomene průchod základními znalostmi) si můžete představit sami. Je to jen otázka času.

Právě proto je i dnes doporučováno reiki jako základ pro jakýkoli další rozvoj duše.
Na základním semináři reiki – reiki 1 – probíhá seznámení se s energií, osahání si energie a nabytí prvních zkušeností z přenosu, seznámení se s čakrovým systémem člověka, s očistou aury, s tím, co způsobuje úniky energie z aury a jak to jednoduše řešit, oblastmi působení a etikou, svobodnou vůlí člověka, se základními principy života, s tím na čem dále u sebe pracovat a jak rozvíjet dál své schopnosti a v neposlední řadě harmonizací čaker a celého energetického systému člověka. Je důležité odcházet s vědomím a zkušeností, že u vás reiki funguje a víte jak ho použít. Kanál reiki je aktivován s tou výhodou, že zůstává aktivní po celý zbytek života, i kdyby reiki již po kurzu nebylo 20 let používáno. Když si pak člověk 21. rok vzpomene, že reiki má, může energii z vesmíru opět neustále čerpat.

Pro absolventy stupně 1 je pak možné kdykoli navštívit reiki 2 – práce s energií se rozšíří o práci na dálku, o práci s minulostí, karmickými záležitostmi, o harmonizaci vztahů, pomoc při psychických záležitostech, eliminaci strachu, úzkostí, negativního naladění, odvádění přivtělených duší, harmonizace budoucnosti, posílení jakékoli životní situace, pomoc Zemi, harmonizaci svého dětství a vnitřního dítěte, pro zlepšení kvality svého života ve všech oblastech, podpora vnitřní radosti ze života, hojnosti, sebelásky, vytváření silových míst, práce s krystaly … Seminář je de fakto celý praktický a cílem je si prakticky vyzkoušet možnosti, které reiki nabízí.

Pro absolventy stupně 2 je možné po splnění určitých kritérií absolvovat reiki 3. Reiki 3 je již jen pro ty, kteří chtějí pracovat profesionálně nebo cítí silnou touhu po zvětšení svého světla a rozšíření práce s energií. Následuje opět rozšíření možností a člověk se stává nepřetržitě proudícím kanálem reiki.

Reiki nemůže nikdy způsobit škodu ani být zneužito, nikdy člověka nevyčerpá a při každém ošetření se zvyšují vibrace jak toho, kdo reiki dává, tak toho, kdo reiki přijímá. Reiki je tu nejen pro lidi, ale i pro zvířata, rostliny, přírodu, Zemi.

Reiki je dar, který můžeme a nemusíme přijmout. Záleží jen na každém z nás.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:37

Vnímání energie

Energie je neviditelná vibrace, ze které se však skládá úplně vše, co existuje. Nejen hmotný svět, ale i jakákoli myšlenka, emoce je formou energie, která se okamžitě zhmotňuje.

Čím dříve se naučíme pracovat se svými myšlenkami, tím dříve zkvalitníme a zlepšíme svůj život po všech stránkách.

To, co umí způsobit například nenávist nebo zloba, to každý z nás zná. Určitě to někdy zažil to na vlastní kůži. I když nejsme přímými účastníky, tuto energii doslova cítíme ve svém těle, jen když se přiblížíme do prostoru, který je ní naplněn. Pokud s vibrací neumíme pracovat, je víc než pravděpodobné, že nás tato vibrace dříve či později pohltí. Získáváme pak "nechtěně" také špatnou náladu nebo negativní pohled na svět. Naše pozitivita a optimismus se těžce udržuje.

Pokud však umíme pracovat s energií a naše aura je pevná a celistvá, takové prostředí pro nás nebude o nic méně zatěžující než běžné prostředí společnosti. Ba naopak dokážeme tuto negativní energii z prostoru automaticky transformovat. Okamžitě se prostředí mění a i přítomní se ve svých emocích stabilizují.

Energii nelze popřít a stejným způsobem funguje jakákoli emoce. Naše myšlenky, byť nevyřčené, fungují stejným způsobem. Jsme neustále v procesu tvorby energií - každý z nás, bez výjimky.

V dnešní době existuje nespočet systémů, jak se naučit pracovat s energií a využívat ji ve svůj prospěch. Jsou kvalitní, i méně kvalitní, některé jsou úsměvné a využívají naivity lidí, některé dokonce dokáží i ublížit.

Je dobré si uvědomit, že vše, co k životu potřebuješ, nosíš v sobě. I onu energii. Jen je třeba se s ní naučit pracovat, rozvíjet ji a tím, jak se člověk prací na sobě zprůchodňuje a stává se světlem, tím silněji funguje i jakýkoli přenos energie. Je to logické a přirozené.

Pokud bych měla něco doporučit, pak se z obecného hlediska dá říct, že energie reiki (základní dva stupně) je plně postačující k tomu, aby člověk pochopil základy, na kterých svět vibrací funguje. Najdi si však takový kurz, který je z velké části praktický a nemá základy v dogmatech a zastaralém předávání informací. Reiki je energie vzdušná, hravá, není ničím spoutaná a je všude. Lektor by měl sám ve svých vibracích zářit, měla by z něj čišet vnitřní radost a pohoda. Učení by mělo probíhat radostnou a volnou formou s nácvikem používání intuice v praktickém použití energie reiki.

Více o reiki se dozvíte v následujícím článku 

 Vnímání energie REIKI

Naše tělo je silně ovlivněno životem v dualitě a nese na sobě mnoho neviditelného balastu, který nám blokuje jemnohmotné vnímání a ztěžuje nám život. Když na sobě pracujeme, postupně tyto vrstvy neviditelného oblečení sundáváme, a stáváme se jasnocitnými. Dokážeme vnímat situace i beze slov a nenecháme se oklamat slovy, která často nesouhlasí s vnitřním přesvědčením řečníka, ale jsou jen naučenými frázemi. S člověkem, který je jasnocitný se nedá manipulovat. Je to obrovská výhoda života v dnešní době.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:36

Zdravý rozum

Nejen v běžném životě, ale i v oblasti spirituality bychom měli zapojovat zdravý rozum.
Existuje nespočet alternativ, kterými se člověk může v dnešní době zabývat. Internet je nabídkami doslova zahlcen. Naučili jsme se nepřemýšlet a přijímat informace tak, jak nám je někdo předkládá. Automaticky je pak považujeme na pravdivé a sžíváme se s nimi.
Je to sice pohodlné, ale také nás to zahlcuje, místo, aby nás to pozvedalo.

Kdybychom začali všechny informace, které se k nám dostanou, přezkoumávat v oblasti srdce, zjistili bychom, že ne se všemi souzníme. Že ba naopak, někdy dokonce věříme úplným lžím, které jsme si vštípily jako pravdu. Je těžké z tohoto systému vystoupit. Ale zároveň je to tak osvobozující, že naše duše netouží v prvé řadě po ničem jiném. Touží osvobodit se od nepravd, které člověka udržují v šedi duality a otevřít se proudům své vlastní moudrosti.

Člověk se nestane spirituální tím, že bude navštěvovat spirituální akce nebo číst tento druh literatury. Ba naopak přemíra informací zahlcuje naše nitro a člověk má pak potíže rozeznat, co mu říká jeho srdce, nedokáže se na sebe pořádně naladit.

Nejcennějším cestou v oblasti spirituality je jít dle rčení: "Méně znamená více."
Pokud cítím touhu po hltání informací, nevím, jakému směru se věnovat dřív, co dřív navštívit, jakou energii použít, u postele mi leží několik rozečtených knih duchovní literatury, do toho jím všemožné zázračné preparáty, ve všem vidím spirituální pozadí - tak pravděpodobně nejsem na cestě světla, ale na cestě k vlastnímu duchovnímu pádu. Pokud se člověk nezastaví, může skončit i v ambulantní péči ústavu. V životě je nutné zkrátka používat zdravý rozum kdekoli, včetně spirituální sféry.

Je důležité si vše postupně osahat, naučit se s energií od začátku pracovat a chápat její principy, naučit se pracovat efektivně a přitom stále stát nohama na zemi. Je třeba najít rovnováhu a začlenit spirituální svět do svého života, nikoli ním svůj dosavadní život nahradit. Pak vše plyne harmonicky a člověk na své cestě dělá rychlé a trvalé pokroky.

Právě prožitek určuje to, zda je naše cesta úspěšná. Méně slov a více prožitků (ne však dramatických ani útrpných) - to je spirituální cesta Nové doby.

Z každé akce či terapie byste měli odcházet naplněni radostnými dojmy, s otevřeným srdcem a pocity vnitřního klidu a míru. Pak si můžete pogratulovat, že vaše volba akce / terapie byla úspěšná a na své cestě jste udělali krok kupředu.

To samé platí i u čtení literatury. Stovky stran krásného textu vám nepomohou k osvícení. Mnohdy k tomu pomůže jen jedna jediná věta, kterou si dovolíte prožít nebo text, jenž je naplněn láskyplnou energií, kterou při čtení vnímáte tak, že v prožitcích ztrácíte text. Text je v textech skutečnosti jen vodící šňůrou energie, která vám pomáhá se pozvednout.

Pečlivě sledujte to, co čtete. Textem knihy, channelingu či článku si dokážete energeticky i ublížit, pokud tento text není psán ve vibracích lásky. Výbornou zprávou je, že pokud se vám podaří naladit se na své srdce, takové texty ani neotevřete a zůstanou pro vás neznámé. Možná zjistíte, že postupně nemáte skoro vůbec co číst. Že texty tvořené ve staré energii vám již zkrátka nevyhovují a nic vám neříkají. Může se tak začít probouzet vaše vnitřní moudrost.

Pokud již z dálky dokážete výše uvedené rozpoznat, pak jste dokončili základní školu spirituálního poznání a pokračujete ve studiu střední školy, kde je hlavním předmětem objevování své vlastní moudrosti. Gratuluji vám.

 

sobota, 12 leden 2019 13:04

Probuzení

Každý z nás je připraven spirituálně růst. Existuje nespočet možností jak znovu objevit svou vnitřní sílu a jak žít radostným, harmonickým, šťastným životem zahaleným v obláčcích lásky.

Probuzení je označováno jako poznání sebe sama. Víme a cítíme to, kým opravdu jsme.
Uvědomujeme si sílu našich myšlenek i to, že si život do puntíku tvoříme sami a za své činy i myšlenky přebíráme plnou odpovědnost. Žijeme v lásce a radosti a naše srdce vysílá lásku do širokého okolí. Nacházíme se po většinu dne ve vnitřní harmonii a vnitřním míru, žijeme v hojnosti, v bezpečí, ve zdraví a obklopeni lidskou láskou. Je uvolněna veškerá negativní karma, která člověka do té doby zatěžovala a člověk vytváří svůj život tady a teď. Odpustili jsme sami sobě i ostatním a vyřešili staré vzory chování, které nás omezovaly a bránily nám v rozvoji našeho světla. Jsme si plně vědomi svého světla a nebojíme se jej ukázat navenek.

I probuzení existuje v různých hloubkách. Poznání člověka na Zemi nikdy nekončí a cesta na Zemi je dobrodružnou cestou poznání od začátku až do konce. Jakmile člověk jednou okusí pocit blaženosti, byť jen na chvíli, bude se snažit, aby se u něj tento pocit znovu objevil a zůstal co nejdéle. A i o tom je probuzení, vnitřní harmonie není jen sen, ale stává se skutečností.

Každý člověk směřuje k probuzení, a každý člověk si při vstupu do současné inkarnaci slíbil, že k němu dospěje. Zda cesta k probuzení vede cestou trnitou a kamenitou nebo je to stezka obklopená zelení a životem záleží pouze na něm. Jsme tvůrci našich životů a máme právo jít cestou bez utrpení a bez bolesti. Záleží však jen na našem svobodném rozhodnutí, kterou cestu zvolíme, a zda máme odvahu se vydat cestou přímou a radostnou.
Nechť volíš tak, aby jsi byl se svým životem spokojen!

neděle, 13 leden 2019 13:01

Proces transformace

Transformační proces se týká nejen lidí, ale i celé Země. Prochází ním každý z nás, ať již vědomě či nevědomky. Země zvyšuje své energie a cílem všech je přizpůsobit se těmto vibracím. Bortí se staré systémy, otevírají se nové možnosti, struktury, které fungují na principu manipulace a omezování zkrátka přestávají fungovat. Lidé si začínají uvědomovat, že s životem ve starých, zastaralých systémech ztrácejí svoji svobodu a chtějí ji zpět.

Čakry a naše jemnohmotné tělo se přizpůsobuje novým energiím, které na Zemi přichází. Mění se s tím i buňky v našem fyzickém těle a naše DNA.

Lidé jsou nuceni dívat se čím dál více sami sobě do očí a zamýšlet se nad hlubším smyslem života. Přichází děti, které jsou jiné než současní dospělí. Jsou nazývány jako "děti Nové doby" – křišťálové, indigové, duhové …

S transformačním procesem přichází i transformační příznaky. Jsou zmírněné u těch, kteří jsou novým energiím přístupní a jednají čistotou svého srdce. Týkají se však každého z nás.

Přichází díky změnám energetické struktury planety - zvyšujícím se vibracím planety Země. Vědomě či nevědomky rozpínáme své světelné tělo.

Když se zvyšují vibrace člověka, rozšiřuje se i světelné tělo a některá místa naší aury, našeho světelného pole, pak něco potlačují, odmítají, utlumují nebo nepřijímají.
Tohle odmítání světla způsobuje tzv. transformační příznaky.

Člověk, který prochází svým duchovním vývojem vědomě vykazuje mírnější příznaky než ten, kdo odmítá přijmout změnu chování a myšlení.

Mezi fyzické transformační příznaky patří např.

 • trvalá nebo opakující se únava
 • bolesti hlavy
 • člověk by nejraději neustále spal
 • pocit závratě
 • poruchy spánku, noční pocení, noční třes, ranní únava, buzení se
 • poruchy rovnováhy
 • změny váhy – bez změny stylu života
 • alergie
 • pískání v uchu
 • dýchací problémy
 • bolesti různě po těle (např. v kloubech, svalech), píchání po těle
 • symptomy chřipky
 • pocit tlaku na čele, mezi očima a za víčky
 • průjem, zácpa
 • chronické zvýšení teploty, krátkodobá horečka
 • návaly horka, svědění, pálení pokožky
 • nezvyklé pocity hladu
 • zvýšená citlivost na světlo, zvuk, cukr, na kyselé

Mezi mentální / emocionální transformační příznaky patří např.

 • neschopnost se soustředit
 • problémy nalézt slova
 • otupělost
 • duchovní zmatek
 • prostorová dezorientace
 • potíže zaměřit se na správný cíl, roztěkanost
 • pomalé intelektuální tempo
 • potíže při zpracování problémů, libování si v problémech
 • vznětlivost
 • zapomnětlivost
 • motorické problémy
 • lehká zranitelnost
 • zmatená krátkodobá paměť
 • stavy strachu
 • propadání strachu, panika
 • deprese
 • náladovost

Jak transformačním příznakům předcházet?

Dbej na své uzemnění a udržuj své čakry v harmonii.

Rozšiř svůj světelný sloup a nechej energie volně proudit svým tělem.

Projdi svým vnitřním zrakem své tělo, a když zjistíš, že někde energie stagnuji, uvolni ji a dej do pohybu.

Pokud jsi v proudu, pak se tvé tělo dokáže přizpůsobovat aktuálním vibracím Lady Gaia víceméně samo a transformační příznaky nepociťuješ. Pokud je pociťuješ, je to pro tebe informace, že se máš sám sobě víc věnovat.

pondělí, 14 leden 2019 13:01

Vzestup Lady Gaia

Vzestup znamená ukončení jednoho cyklu a začátek nového. To nové začíná ve vyšším vědomí, což je nazýváno "Nová doba". Nevědomost se mění ve vědomý život v míru, v lásce a jednotě.

Lady Gaia (planeta Země) vstoupila do fáze vzestupu v prosinci 2012 a nyní se nachází v průběhu vzestupu. Samotné ukončení fáze vzestupu není přesně dáno, odhadem vzestup potrvá dle aktuálního průběhu cca 21 - 23 let. Nyní se nachází ve fázi výměny dimenzí, jsme na začátku věku Vodnáře.

Každý člověk bude po vzestupu Země moct žít svými schopnostmi, které dosud ležely ladem.
K nim patří jasnozření, jasnoslyšení, telekineze, manifestace, materializace …

Nyní Lady Gaia uzavírá cyklus 3D zkušeností. Během něho poznáváš, kdo jsi. Uvědomuješ si své světlo a získáváš znovu napojení na svůj původ. Řeší se pocity oddělení od pramene a nastává uvědomění si jednoty se vším, co je.

Čakrový systém mění své funkce. Mění se tvary 7 základních čaker z formy kuželů do forem koulí. A tím je umožněno, že energie vyzařuje do všech směrů a přijímá frekvence z vyšších dimenzí. Aktivují se nové čakry mimo tělo a uvolňuje se kódování buněčné paměti a DNA. Roste epifýza, hypofýza i brzlík. Tělo začíná vytvářet nová vnitřní energetická propojení, obnovuje se to, co bylo přerušené nebo životem v dualitě ve svých funkcích omezené.
Energetické změny ve fyzickém těle mohou způsobovat transformační příznaky, kterým se však dá, díky práci na sobě, předcházet.

Lady Gaia vzestupuje spolu s lidmi. Mění se vše, co je nám blízké a známé a zdánlivě nás zasahuje nejistota z toho, co bude. Mění se systémy, které již nevyhovují starým energiím – finanční, politické, školské, zdravotnické … vše, co je založeno na nesvobodných a manipulativních energiích přestává pomalu fungovat. Díky tomu, že čím dál více lidí otevírá své vědomí světelným energiím a tomu, že mnoho lidí pracuje na očistě Lady Gaia, nedochází ke katastrofickým scénářům, které předpovídají mnohé historické prameny. Všechny přírodní události jsou mnohonásobně zmírněné, ačkoli se nám to může jevit jinak.

Jak můžeme podpořit svůj vlastní vzestup?

 • vzít do rukou svůj život, převzít za něj i za své chování plnou odpovědnost
 • otevřít své srdce a nechat ze svého srdce vyzařovat lásku ke všemu živému i neživému
 • naučit se lásku ze svého okolí přijímat
 • vědomě prožívat každý okamžik dne, uvědomovat si během dne své emoce a negativním emocím nedovolit,aby ovládly naši mysl
 • rozvíjet své duchovní schopnosti
 • zbavit se předsudků o sobě sama i o ostatních, nehodnotit, neposuzovat
 • dělat to, co nás skutečně baví a radovat se z toho
 • zásobovat svou duši radostí a štěstím
 • podpořit své fyzické tělo nějakým očistným procesem
 • více se věnovat zdravému životnímu stylu
 • uvědomovat si svou Božskost v sobě a přijímat ji - v tom je ukryto kouzlo probuzení
úterý, 15 leden 2019 13:00

Božská jiskra v nás

Každý člověk si s sebou na Zemi vzal Božskou jiskru. Je to pozůstatek Boha v nás. Je to posvátný vnitřní plamen, který hoří v našem srdci.

Tento plamen je přímo závislý na uvědomování si své bytosti
jako Božského člověka na Zemi.

Je obehnán tlustými zdmi duality a ze začátku může člověku připadat těžké toto světlo sám v sobě vidět. Je třeba se probudit z dlouhého spánku nevědomosti. Člověk má pocit odpojení od toho, kým vlastně je. Nevidí význam svého života na Zemi a to, že právě jeho přítomnost je pro Zemi velmi významná. Tento pocit odpojení od pramene je trvalou součástí většiny lidí na Zemi a přitom stačí tak málo. Stačí navštívit své srdce, najít v něm svou Božskou jiskru a sžít se s ní. Tuto Božskou jiskru nemůže v její záři podpořit nikdo kromě nás samotných. Nikdo jiný k ní nemá přístup.

Místo v srdci, kde jiskra hoří, je posvátným územím,kam můžeme vstoupit pouze my sami.

Božská jiskra se zvětšuje tím, čím více člověk žije svým posláním. Stále více odkrýváme svůj potenciál, svou pra-sílu a to, co jsme si s sebou na Zemi přinesli.

A podle velikosti plamene poznáme, zda jste se již chopili svého poslání a vykonáváme ho. Jednoho dne bude tento plamen zřetelně viditelný i pro všechny bytosti kolem nás. Když jasně hoří, dokážeme se lehce zorientovat v čistotě úmyslů osob, které nás provází.

Božská jiskra je naší navigací vpřed. Vede nás domů. A umožňuje nám přenést - nechat splynout vibrace domova ve vesmíru s našim domovem na Zemi. Cítíme se pak na Zemi doma. Stojíme nohama pevně ukotveni k Zemi a naše jiskra hoří vzhůru k našemu domovu ve hvězdách. Jsme ve svém středu. Šťastní, naplnění a plni radosti z toho, že můžeme na Zemi tvořit a pomoci celé planetě vědomě či nevědomky v procesu vzestupu.

 

Strana 9 z 10

Hledat

Kalendář akcí

« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Přehled akcí ARANTIA