YogAlign

YogAlign – pohyb z vnitřního středu, návrat psychické i fyzické rovnováhy.
On-line cvičení v měsíčních cyklech.
Přihlášenou lekci je možné absolvovat ještě 24 hodin po skončení online přenosu.
Součástí všech lekcí je energetická práce během přenosů.