Vzdělání ARANTIA

Arantia - Vzdělávání

Naše akce jsou zaměřené na praktické dovednosti a prožitky.
Člověk je přehlcen teorií, která obvykle slouží pouze k zahlcení nitra a uspokojení ega.
Prožitek je však to, co duši vyživuje, a co nás dále rozvíjí. V jednoduchosti je síla a je i zdroj všeho.

Proto člověka podporujeme v tom, aby byl on sám zářivým majákem se zdravou sebedůvěrou
a s otevřenými vrozenými schopnostmi, nebyl na nikom závislý nebo kopií různých systémů a mistrů.

Každý z nás je jedinečný a tuto jedinečnost je dobré v sobě objevit a rozvíjet.