Arantia - Naše poselství

Příběh Markety Selinijana

Image

Svůj svět skřítků a víl jsem si nenechala vzít dospělostí a zůstávala s nimi v kontaktu, i když mé kroky vedly třebas za sbíráním pracovních zkušeností do zahraničí. V té době jsem se otevřela andělskému světu a objevila úžasné možnosti podvědomí a toho, co vše je možné změnit pouhou myšlenkou. Nikdy jsem nebyla člověkem, který něco hodiny zkoumá a čistí, cítila jsem touhu po efektivnosti a jednoduchosti a tak mi nevyhovovaly žádné dříve běžně nabízené spirituální aktivity. Do prožitkového světa mě proto uvedla až Ingrid Auer, channelingové médium z Rakouska, která mě poprvé popostrčila ke Kryonovi a jeho energii, i když já vůbec nevěděla, o koho se jedná. Sdělila mi, že tuto bytost dobře znám a věnovala mi knihu Kryona od channelingového média Barbary Bessen (Německo). Knihu jsem přečetla jedním dechem již v metru cestou na ubytování a objevila v ní svá slova myšlenek. Stále mi však Kryon zůstával cizí. Další podstatný impuls mi dalo o několik let později další channelingové médium s jasnou zprávou, že dokáži zprostředkovat poselství Kryona a já si s touto informací v té době nedokázala poradit. Kontakt s Kryonem jsem vědomě odmítala. A on se pak přihlásil sám. Zcela nečekaně jsem při rozjímání slyšela mužský hlas, který se rozléhal po místnosti a představil se. Byl to Kryon. Byla jsem z toho tak v šoku, že jsem ani neodpověděla. Poté jsme se krok za krokem začali přátelit a byla jsem připravována na svůj první veřejný channelingový výstup. Znamenalo to pro mě hodiny práce na sobě a zpracování témat, která by mi v přenosu energie bránila. Channeling totiž neznamená jen přenos slov, ale je to převážně o přenosu energie, na ten byl kladen důraz. V přenášené energii jsou totiž obsažena slova, která nepojmeme lidskou řečí, avšak kterým duše rozumí. Učila jsem se tedy přenos tohoto způsobu komunikace. Bylo to zajímavé poznávání sebe sama. A pak to šlo rychle.

S podporou mé rodiny vznikla po několika letech má první kniha Kryona - Najdi cestu k sobě a za 3 roky k ní přibyly Svitky tvé moudrosti, soubor modliteb, které pojímají základní výzvy člověka na Zemi. Mezitím se začaly ozývat i jiné světelné bytosti a čím více se kanál rozšiřuje, tím více možností přichází. Kryon není bytost, na kterou má někdo patent. S touto bytostí se může spojit každý z vás, stejně tak jako se kteroukoli jinou světelnou bytostí. Všechny jsou lidem přístupné. Jen záleží na úrovni spirituální zralosti člověka, která pak odráží to, na jaké úrovni se on s danou světelnou bytostí spojí a v této úrovni pak poselství přináší. Také zde hraje roli i to, zda je přenos osobní komunikací nebo je impuls k tomu, že je komunikace veřejná.

Při tréninku komunikace s Kryonem jsem zjistila, že jsem s ním vlastně hovořila již dávno, možná i v dětství, jen jsem si to neuvědomovala a nenazývala ho jménem. Jeho energie magnetické lásky pro mě byla tak přirozená, že ji vlastně ani speciálně nevnímám, ale je vnímatelná ostatními.
S Kryonem i dalšími světelnými bytostmi spolupracujeme při vzestupu Země a v radosti zprostředkovávám poselství, která se dotýkají nitra člověka. Pokud s nimi i tvá duše souzní, vítej na těchto stránkách a užívej si přenos magnetické lásky.
Na své aktuální cestě pracuji v projektu návratu fyzického těla k dokonalému zdraví a s účastníky našich akcí se výrazně zabýváme osobní proměnou, která vede k proměně této planety. Změna uvnitř nitra se vždy projevuje na povrchu a čím šťastnější, harmoničtější a vyrovnanější život žijeme my sami, tím více ho žije i Lady Gaia a rovněž se to dotýká všeho, co se na planetě nachází.
S úctou k síle, odvaze a světlu všech, kteří se vydávají na cestu vlastního poznání

Marketa Selinijana

Naše priority

 • Ctíme soukromí každého, s kým se setkáváme. Proto nikdy nezveřejňujeme záznamy z akcí, na kterých se nachází účastníci akce. Výjimkou jsou reference, kde je fotografie z archivu daného člověka a zveřejnění je tudíž odsouhlasené.

 • Ctíme svobodnou vůli jednotlivce i Lady Gaia. Nikdy se nepřidáváme k akcím, kdy se z dobré vůle posílají jakékoli milé energie na druhý konec světa k lidem, o jejichž osudech víme z médií nebo se léčí Země, aniž by si o to sama řekla. Pokud nás na skupinové akci Lady Gaia sama vyzve k tomu pomáhat, pak neváháme a jsme jí svou pomocí k dispozici.

 • Pracujeme v jednoduchosti. Energie skutečnosti existuje v přítomnosti. Nevracíme se do minulosti, nezkoumáme minulé životy, ani nedoporučujeme čtení složité literatury. Kladný emoční prožitek má x krát vyšší význam pro tělo i duši než hodiny dlouhého čištění a bádání nad tím, co člověk kdy komu způsobil, nebo kdo mu kdy ublížil. Tyto informace lidem pouze umožňují zůstávat v minulosti a skrze výmluvy obhajovat svůj aktuální stav.

 • Jsme upřímní. Upřímnost sama k sobě je nejdůležitějším předpokladem k tomu, jak být kvalitním pracovníkem světla. Upřímnost umožňuje jít přímou cestou za stále vyššími vibracemi. Někteří lidé neradi slyší upřímná slova, protože přímo ukazují témata, která by si člověk možná chtěl nechat a vyhovují mu, i když ho brzdí. Upřímnost lze nejčastěji jasně vidět v osobních channelinzích, kdy nám světelné bytosti přímo předkládají to, co je třeba zpracovat, aniž by nám cokoli vyčítali. Ukazují cestu a my máme skrze uvědomění možnost se posunout dál.

 • Jsme věcní a struční. Netřeba hodiny hovořit o tématu, které lze k pochopení shrnout do pár slov. Zbylý čas věnujeme činnostem, které jsou zajímavé a přitom zůstávají v energii přítomnosti.

 • Jsme veselí. Energie skutečnosti se projevuje radostí a prakticky v textu i mluveném slově lze najít v pozadí úsměv. Energie radosti rozpouští smutek a pomáhá člověku projít obtížnými situacemi na jeho individuální cestě poznání.

 • Stojíme pevně nohama na Zemi a ověřujeme si informace zvenčí, zda dávají smysl. Že někdo něco tvrdí, neznamená, že je to pravda. Že někdo něco napsal, neznamená, že je to pravda. Že to odvysílala televize neznamená, že je to pravda. Vše, úplně vše, si ověřujte ve svém srdci.

 • I v oblasti spirituality existuje mnoho nesmyslů, které pak ztěžují cestu za světlem, pokud jim slepě věříme. Pokud srdce říká, že je to jinak, důvěřujme sobě. Je to váš osobní způsob pravdy a může nám toho mnoho usnadnit. Ve svém srdci ověřujte i tyto texty, zda s jejich obsahem souzníte a pokud ne, je to v pořádku.

 • Neustále jdeme vpřed a prohlubujeme stávající znalosti. Snažíme se být každým okamžikem lepšími lidmi a i my na sobě stále pracujeme.

 • Naše znalosti od nikoho nekopírujeme. Vše, co předáváme, vychází z našich vlastních, ověřených dlouholetých zkušeností. Všechny texty, které jsou u nás na webu, včetně grafických nápadů pochází z našeho nitra. Naše nitro a lidé, se kterými se setkáme, jsou naší největší inspirací, která je nekonečná a za kterou jsme vděční.

 • Jsme si rovni s každým, s kým se setkáme. Vidíme v každém jeho potenciál, i kdyby spal. Nenadřazujeme se a vždy pracujeme ve skupině jako v týmu, kdy má každý možnost se vyjádřit a jeho názor je respektován.


Řekli o nás: