Energie skutečnosti

leden 14, 2019

Vzestup Lady Gaia

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Vzestup znamená ukončení jednoho cyklu a začátek nového. To nové začíná ve vyšším vědomí, což je nazýváno "Nová doba". Nevědomost se mění ve vědomý život v míru, v lásce a jednotě.

Lady Gaia (planeta Země) vstoupila do fáze vzestupu v prosinci 2012 a nyní se nachází v průběhu vzestupu. Samotné ukončení fáze vzestupu není přesně dáno, odhadem vzestup potrvá dle aktuálního průběhu cca 21 - 23 let. Nyní se nachází ve fázi výměny dimenzí, jsme na začátku věku Vodnáře.

Každý člověk bude po vzestupu Země moct žít svými schopnostmi, které dosud ležely ladem.
K nim patří jasnozření, jasnoslyšení, telekineze, manifestace, materializace …

Nyní Lady Gaia uzavírá cyklus 3D zkušeností. Během něho poznáváš, kdo jsi. Uvědomuješ si své světlo a získáváš znovu napojení na svůj původ. Řeší se pocity oddělení od pramene a nastává uvědomění si jednoty se vším, co je.

Čakrový systém mění své funkce. Mění se tvary 7 základních čaker z formy kuželů do forem koulí. A tím je umožněno, že energie vyzařuje do všech směrů a přijímá frekvence z vyšších dimenzí. Aktivují se nové čakry mimo tělo a uvolňuje se kódování buněčné paměti a DNA. Roste epifýza, hypofýza i brzlík. Tělo začíná vytvářet nová vnitřní energetická propojení, obnovuje se to, co bylo přerušené nebo životem v dualitě ve svých funkcích omezené.
Energetické změny ve fyzickém těle mohou způsobovat transformační příznaky, kterým se však dá, díky práci na sobě, předcházet.

Lady Gaia vzestupuje spolu s lidmi. Mění se vše, co je nám blízké a známé a zdánlivě nás zasahuje nejistota z toho, co bude. Mění se systémy, které již nevyhovují starým energiím – finanční, politické, školské, zdravotnické … vše, co je založeno na nesvobodných a manipulativních energiích přestává pomalu fungovat. Díky tomu, že čím dál více lidí otevírá své vědomí světelným energiím a tomu, že mnoho lidí pracuje na očistě Lady Gaia, nedochází ke katastrofickým scénářům, které předpovídají mnohé historické prameny. Všechny přírodní události jsou mnohonásobně zmírněné, ačkoli se nám to může jevit jinak.

Jak můžeme podpořit svůj vlastní vzestup?

 • vzít do rukou svůj život, převzít za něj i za své chování plnou odpovědnost
 • otevřít své srdce a nechat ze svého srdce vyzařovat lásku ke všemu živému i neživému
 • naučit se lásku ze svého okolí přijímat
 • vědomě prožívat každý okamžik dne, uvědomovat si během dne své emoce a negativním emocím nedovolit,aby ovládly naši mysl
 • rozvíjet své duchovní schopnosti
 • zbavit se předsudků o sobě sama i o ostatních, nehodnotit, neposuzovat
 • dělat to, co nás skutečně baví a radovat se z toho
 • zásobovat svou duši radostí a štěstím
 • podpořit své fyzické tělo nějakým očistným procesem
 • více se věnovat zdravému životnímu stylu
 • uvědomovat si svou Božskost v sobě a přijímat ji - v tom je ukryto kouzlo probuzení