KRYON Channelingy

Kdo je KRYON ?

 

Kryon je láskyplná bytost, která je vlastně souhrnem vědomí více světelných bytostí. Není ani mužem, ani ženou. Přesto nese mužské i ženské energie. Podle toho, o jaké téma se v channelingu jedná, je pak možné vnímat víc mužských nebo ženských prvků. Kryon miluje Zemi a lidské bytosti a pomáhá lidstvu, aby zvládlo vzestup Země a uchovalo si přitom své fyzické tělo. V channelinzích je uváděn Kryon v mužském rodu. Je to čistě kosmetická jazyková úprava. Lidská řeč je slovně velice omezená. Každý text je souborem energií a mnohdy slova nestačí k tomu, aby vyjádřila hloubku myšlenky. Kryon hovoří velice niterně a jeho energii lze nacítit z každého jeho textu. Je v ní daleko víc než tisíce slov a tato neviditelná slova jsou pak určena přesně pro daného čtenáře / posluchače. Kryon je nositelem magnetické lásky, která nás pozvedá a učí nás milovat bez podmínek, manipulací a rozdílnosti. Pochází z magnetického univerza a má spoustu magnetických "sourozenců", kteří také pomáhají na Zemi nebo na jiných planetách. Energie Kryona je nám blízká a to právě díky magnetické energii, která nás také tvoří, jen ji vědomě nevyužíváme a je u nás v útlumu. Proto je pro mnohé setkání s energií Kryona jako návratem domů, znovu nalezení magnetické energie, uvědomění si magnetické lásky. A ačkoli většina z nás nemá domov přímo v té části vesmíru odkud pochází Kryon, každý z nás magnetickou lásku někde uvnitř sebe ukrývá. A proto Kryona vnímáme jako spřízněnou duši a on nám díky své energii pomáhá rozvzpomenout si na to, kým jsme.

Strana 3 z 3