KRYON Channelingy

březen 03, 2016

Kryon - Vnitřní stíny a rozkvět duše

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 03.03.2016

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a v lásce přicházím předat toto poselství, tento vzkaz pro vás. Moje energie je vám již známá. Již vás doprovází dlouhý čas a může se zdát, že s některými splynula tak moc, že ji již ani téměř nevnímáte. Je to jako s čímkoli novým. Když to poprvé objevíte a začínáte se s tím seznamovat, je to pro vás boom. Jakmile se to však stane součástí vašeho života, zkrátka to již berete jako samozřejmost a možná můžete mít dokonce pocit, že ona energie zmizela, že tu není. Ale není tomu tak. Není samozřejmostí, že tu se svou magnetickou skupinou jsem a na Zemi působím a má energie nezmizela, jen se zvýšily tvé vibrace a ty ji nyní vnímáš jinak. Možná naprosto odlišně než dřív. Energie se zjemňují a i mou energii můžeš takto vnímat. Jde o stupeň tvého vývoje. Pro někoho, kdo je v začátcích, je tato energie velice silná a dokáže jej naprosto ohromit. Neb energie magnetického univerza lze vnímat snadněji než vibrace jiných druhů vesmíru.

Na Zemi stále probíhá boj a přitom ve vyšších vrstvách Země již dávno boj není. Při shlédnutí energií je člověk nastaven vidět svět svým vlastním způsobem, svým vlastním nastavením. Pro někoho je proto svět krutý a zlý a jiný v něm vidí potenciál rozvíjet se do ráje na Zemi. Co vše se uvnitř tebe odehrává? Proč jsi nespokojen s tím, co kolem sebe vidíš? Proč to tvé podvědomí vyhledává? Když všichni zaměříte svou pozornost dovnitř sebe a přestanete se inspirovat obrazy, které k vám přichází z vnějšku, objevíte svůj pravý svět, který dokážete přetvořit ve vysoké vibrace. Nejprve se možná bojíš toho, co v tomto světě objevíš. Ale nic zlého tam není. Pod veškerým zlem se skrývá láska, jen o tom ten dotyčný ještě neví. Lidé se urputně brání změnám a někteří z vás neustupují, ani když se vaše vlastní loď potápí. To způsobuje na Zemi mnoho bolesti. Programy sebetrestání jsou ve vás ještě hluboce uložené. Přenáší se v generačních vzorcích. Svým vlastním myšlením je prohlubujete a vaše loď se tak oddává možnosti uvíznout na mělčině nebo díky ostrým útesům ztroskotat. A to vše jen vašim vlastním dovolením. Vašim vnitřním nastavením. Jen to dává vašemu životu směr a řád. Lidé si vysnili jednu bytost a nazvali ji Bohem. Ten Bůh má různé názvy podle druhu náboženství, které lidé vyznávají. Na Boha lidé rádi svalují své neúspěchy, své nemoci nebo to, že se celé planetě nedaří tak, jak by mohlo. Bůh je každodenně obviněn mnoha lidmi. A přitom, kdo je to vlastně Bůh? Nachází se v každém z vás. Rozložil se na jemné částečky a ty jsou součástí všech lidí. Paradoxně tak lidé obviňují za své neúspěchy sami sebe, neb oni samotní jsou Bůh a jejich vina se tak násobí. Vina je silně uložena v kolektivním vědomí lidstva a působí na každého z vás s ohledem na to, jak silná je vaše vlastní zář. Když objevíte Boha v sobě, zažehnete jeho plamennou pochodeň a nastoupíte cestu vystoupení z duality, pak na vás kolektivní vědomí lidí přestává mít vliv a i od kolektivní viny se dokážete oprostit. Vše souvisí se vším a vše je pečlivě rozloženo. Čím silnější je vaše záře, tím menší vliv na vás dualita a její myšlení má. Dokážete se v ní pohybovat, ale je proti vám naprosto bezmocná. Choulí se jako ten, kdo se něčeho silně bojí. Odzbrojila ji vaše zář a dualita dostává možnost pochopit směr jednoty a jednotou se stát. Je to součást vzestupu a všech lidí. A to se nyní na planetě děje. Lidé, kteří jsou v dualitě silně uvízlí, cítí silný strach a přitom ví, že jsou ve svém nitru naprosto bezradní. Kopou kolem sebe jako v posledních záchvatech sebeobrany a přitom duším těchto lidí nejde o nic jiného, než se chopit pomocné dlaně, kterou jim jednota nabízí. Tou dlaní jsi pro "uvízlé" i ty. Jen se tvá dlaň nabízí bez vnucování. Stále a silněji platí zákony svobodné vůle a ty svou pomocnou dlaň nabízíš pouze tím, že sám svítíš.

I dualita má svou vlastní zář. Jen je uvnitř ní hluboce ukrytá. Ty tím, že sám rozvíjíš svou zář, sice silou a intenzitou své záře můžeš budit strach a reakce některých tě mohou překvapit, nicméně stále nabízíš svou světelnou nit, po které se mohou ostatní do světla navinout a rovněž se světlem stát. Tím se tvoří vzestup bez jakéhokoli vnějšího násilí. Uvnitř lidí nyní bojuje jejich vlastní temnota. Temné stíny vyplouvají ven, aby se duše mohla očistit a chytit se světelného vlákna, které ji k jednotě táhne. To je to, co nyní na planetě probíhá. Lidé se stávají obětí svých vlastních stínů a svého pohrdání. Vystupují z nich nezpracované vzpomínky a ty je honí. Budí se hrůzou, neví na koho se obrátit a v samotné bezradnosti dělají činy, které by v čistém vědomí nikdy neučinili. Je to očista nitra, která je intenzivní a každým okamžikem se zintenzivňuje. Zrno se odděluje od plev a tím zrnem je Tvá čistá záře. Tvé jemné, milující Já. Je tak křehké a tak silné zároveň. Je samotnou láskou a ta láska touží proniknout ven a obdarovat svou energií celý svět. Spojit se se světlem ostatních duší a v záři jednoty pozvednout planetu. Dodržet tím slib, který jsi ji kdysi dal. Kdysi jsi v Lemurii viděl padnout svou zář a rovněž zář Lady Gaia. Vzplála tvá vnitřní touha, že budeš Lady Gaia po boku stát a snažit se jí za každých okolností pomáhat. Aby znovu scelila svou zář a ukotvila se ve vibracích, které kdysi měla, a které patřily k nejvyšším v širokém planetárním okolí.

Okamžik pádu vibrací se zapsal do tvého podvědomí. Je zrcadlovou komorou ve Tvém DNA a proto se v tobě často objevuje strach ze svého vlastního světla. A když jsi někdy na vzestupu a míříš tryskovým pohonem vpřed, narazíš na svůj stín a ten tě opět do temnot duality uvrhne. A takto znovu a znovu opakuješ jeden jediný vzor, který se zdá být nekonečný, neboť ti jej DNA zrcadlí. A proto to, co vidět můžeš jako jednu jedinou část, vidíš mnohými obrazy. Společně se Zemí jdeš k jednomu cíli. A tím, že své světlo zesiluješ a nabíráš sílu, jakou jsi kdysi měl, tím zesiluješ i zář Lady Gaia a to je tvým pozemským úkolem. Úkol, který jsi nikdy nesepsal, ale přesto v tobě silně bije. Úkol, který má planetární rozsah, protože je Tvá duše multidimenzionální a ty se v tuto bytost skrze svou vnitřní transformaci měníš.

Již nevnímáš jen své vzpomínky z života na planetě Zemi. Již vnímáš obrazy pocházející z hlubin vesmíru, ve kterých rovněž hraješ nezbytnou část. Jsi zkrátka naprosto jiný než tomu bylo kdysi v dobách padlých vibrací Země. Stáváš se člověkem bez hranic a tomu se přizpůsobuje tvůj stav i tvé vědomí. Máš možnost vše zastavit a zůstat ve svém vývoji stát. Máš tak možnost dál žít životem duality a se svými stíny se potýkat. Máš však také volbu postavit se svému stínovému Já a rozpustit v sobě vše, co blokuje tvou cestu k tomu multidimenzionální bytostí se stát. Jsou to vážná rozhodnutí a jen tvé srdce ví, co všechno to obnáší. Ta změna je hmatatelná. Tou změnou jsi ty. A jedinou tvou překážkou je strach. S láskou budu tedy tvé dění pozorovat a fandit ti ve tvých rozhodnutích, ať jsou jakákoli. Pamatuj, že duchovní svět tvá rozhodnutí nikdy nehodnotí.

                                                                                S láskou tvůj magnetický přítel Kryon"

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz