KRYON Channelingy

leden 25, 2022

Kryon - Pochybnosti - prodloužení cesty

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.01.2022

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás láskou, kterou jsem. Jsem Kryon, magnetický mistr a rád bych se s vámi dnes podělil o mé vnímání toho, co se odehrává na Zemi. Slyšel jsi toho mnoho. Slyšel jsi pravdy, i dezinformace, slyšel jsi informace, které jsou jen těžko uvěřitelné. Mnoho se toho odehrává za závojem a ještě více se toho odehrává pod ním – na území, kterému říkáte Země. Je těžké najít si zde svůj směr. Najít víru v to, čemu vnitřně věříš. Někdy o ní totiž i pochybuješ. A věřit v pravdu srdce, to je ta nejtěžší věc. Tomu se na Zemi učili všichni mistři, kteří dosáhli osvícené úrovně. Jenže co je pravda? Jak se v pravdě orientovat? Jak najít informaci, která hodnotně vypráví o skutečnosti a není smyšlenou iluzí? Všichni žijete v iluzi tohoto světa. Země byla iluzí pokryta a tím, jak se do ní člověk nořil stále víc, tím více podléhal strachu a tím pádem i kolektivním iluzím. Věz, že v našem světě, tam je brána jakákoli nemoc jako iluze, odbočení z cesty, lapení se do sítě pochybností a lží. Je to možnost cesty zkušenosti. A jelikož na sobě světelné bytosti neustále pracují a utužují důvěru ve své božství, existuje tento svět bez iluzí a tudíž pouze ve vysokých vibracích skutečnosti. Neexistuje tam žádná nemoc ani žal. Žádné oslabení, které by způsobilo energetický zkrat či pád. Pokud však tohle světelná bytost chce zažít, pak má možnost se na Zemi nebo na jinou dualitní planetu inkarnovat. Stejně jako ty. Navštívil jsi Zemi za účelem poznání. Za účelem najít své vlastní božství a nenechat se ovlivňovat iluzí, která je všude kolem tebe. Před inkarnací se ti to zdálo jako snadný úkol, měl jsi jasnou vizi, jak to uskutečnit. Během inkarnace se však tvůj vysněný cíl začíná vzdalovat a vázne cesta, kterou k němu kráčíš. Začínáš pochybovat o tom, co je pravda, a co vlastně cítíš. Hledáš odpovědi vně sebe, často i na sociálních sítích. Přestáváš si uvědomovat, že to nejcennější bohatství je uvnitř tebe, a že stačí jen důvěřovat v sebe.

Kdyby lidé přestali sledovat vnější hru, okamžitě by se uskutečnil vzestup. Tak jednoduché to ve svém principu je. Jenže každý člověk je jiný. Každý je s každým propojen a ovlivňujete se navzájem. Když jeden vidí řešení, druhý mu nevěří, když další objeví, jak z toho ven, ostatní se mu vysmějí. Kdyby však všichni poslouchali pouze svůj vnitřní hlas, pak by se nemohlo dít to, co se děje a světlo by povstalo z nitra každého z vás. Zaplavilo by každý kousíček Země. Byl by to takový vesmírný úkaz, že by byl vidět ve vesmíru a dokonce se o něm píše i v možném scénáři toho, co se na Zemi odehraje. Ještě však lidé nejsou plně připraveni změnit své role, které na Zemi hrají.

Jaké to však má řešení, ptáš se. A existuje vůbec nějaké? Existuje řešení, když jste všichni vázáni na sebe a ovlivňujete se nevědomky navzájem? Využít se toho dá i v jiném směru. Vždyť stále máš k dispozici svoji vnitřní sílu. Tu ti nikdo nedokáže vzít, pokud ji dobrovolně neodevzdáš do rukou jiných. To, co tě nesmírně ovlivňuje jsou tvoje pochybnosti. S nimi odbočuješ ze směru své cesty. Jakákoli pochybnost prodlužuje tvoji cestu tvými iluzemi. Můžeš mít pochyby o tom, zda to, co se děje, je pro Zemi prospěšné. Pochybnosti o sobě nebo dokonce i o vzestupu. Pochybností je mnoho druhů. A každý si tu svoji pochybnost najde.

Tím, že odvracíš svoji pozornost od sebe a zaměřuješ se na to, co kdo řekl, co se kde píše, co se kde děje, tím ztrácíš kontakt sám se sebou. Neb to, co je důležité, to k tobě přijde a ten zbytek tě má pouze zmást a uvést v jinou, iluzorní realitu. Přeskakuješ tak ze své vnitřní reality světa do světa iluzí. Přitom ve světě iluzí můžeš žít, aniž by tě oslaboval její vliv. Jde jen o to ze scénáře této iluze vystoupit. Každý den vidím tisíce lidí, kteří se o to pokouší. Někteří volají na pomoc vesmírné přátele, jiní to zkouší sami. A desítkám z nich se to i podaří. A těm, co jsou neúspěšní, tam probíhá stále dokola stejný děj. Vrací se po kruhu pochybností zpět, odkud vycházeli. Tito lidé vnímají pravdu na druhé straně závoje, ale nedokáží se s ní ztotožnit v tomto světě, nedokáží změnit své myšlení natolik, aby se pro ně iluze stala průzračnou energií, kterou snadno rozpoznají a prokouknou. Zajímají se sice o dění v energiích skutečnosti, sní o něm, ale jak v něm zůstat, pro ně zůstává záhadou. Nemají sílu změnit svoji stávající cestu a vydat se celým svým srdcem za pravdou.

Pokud by jsi energii iluze nazval mlhou, pak si polož otázku, v jak silné mlze se nacházíš. Možná, že neuvidíš na krok a to se týká i těch, kteří podléhají velkému množství zdánlivě světelných dezinformací. Není pravda vše, co se pravdou zdá. Pravdu najdeš pouze ve svém srdci, nikdy ne jinde a proto může být tvá mlha hustá, i když na sobě pracuješ a snažíš se vystoupit z iluze tohoto světa. Mlha – iluze se může týkat i toho, jak sám o sobě smýšlíš, jak se chováš ve vztahu k ostatním, o tom, jaké informace šíříš, jaké informace čteš, posloucháš, co vyhledáváš. Mlha – iluze se může týkat tvých vztahů s okolím, se Zemí, se společností, ve které žiješ. Existuje nespočet možností, jakými se iluze – mlha projevuje. Jak tedy vypadá tvá mlha? Pokud místy vidíš, že ustupuje nebo již ustoupila, pak si pogratuluj a věř, že čím více se zaměříš na svůj vnitřní hlas srdce a čím více se vzdáš pochybností o sobě, tím dále se mlha rozežene. Až nakonec nebude žádná a ty uvidíš, že na tebe vnější svět iluzí vůbec nemá vliv.

Je to idealizovaná představa, ale existuje možnost, jak toho docílit. Jen se odpoj od vnějších vlivů a nemyslím tím teď politické dění. Tvůj osobní život je protkán iluzemi o sobě i o tom, jak o ostatních smýšlíš a možná zde je dobrý začátek pro opuštění pochybností a následování hlasu srdce. Že ho neslyšíš? Ztišením a tréninkem meditace dokážeš slyšet jeho hlas. Chce to trpělivost a vzdát se marnění času způsobem konzumního života. Vždyť ten tě má z cesty svést. Pak jsi závislý na moderních technologiích a nedokážeš nalézt svůj vlastní směr.

Na Zemi se ještě uskuteční mnoho změn a ne všechny pro tebe budou příjemné. Obzvlášť pro ty, co silně uvízli v energii hmoty a jsou na její vibraci závislé. A to je další otázka pro tebe. Jak moc jsi závislý na hmotném blahobytu kolem sebe? Neříkám ti nyní, aby ses stal poustevníkem v jeskyni. Jen ti ukazuji, že existuje mnoho různých pohledů a cest a některé z nich vedou k tomu, aby jsi pak snadno vnímal své srdce. A co je nejdůležitější, abys následoval jeho hlas. Neb často srdce slyšíš a jdeš vědomě proti němu a cítíš se u toho špatně. Nejednou si to i vyčítáš. A to znovu přilévá energii do pochybností, které tě vzdalují od cíle, kam směruješ. Vše je pouze na tobě. Rozhoduješ o svém zdraví, rozhoduješ se o své svobodě. Rozhoduješ se o tom, kdy se cítíš omezen, i o tom, kdy tvé tělo nefunguje tak, jak se domníváš, že by mělo. Tam, kde jednáš pouze rozumem, tam ti mohu říct, že jsi téměř vždy v rozporu se srdcem.

Tato doba vás učí zaměřit se na oblast srdce a nereagovat na provokace, které tě mají svézt z cesty. Víš, kdo je pro dualitu nejvíce „nebezpečný“? Ten, co vystoupí z davu. V ten okamžik se ukazuje jako jasná hvězda na obloze, a to dualita nemá ráda. Ukáže záři svého srdce bez ohledu na to, co se kolem odehrává. Nebe se začíná plnit těmito hvězdami a já věřím, že toto rozzáření nitra potká každého na Zemi. Však stále drž svůj směr. Jsi bojovníkem světla, ale to neznamená, že máš tasit zbraň. To znamená, že máš své světlo nechat zářit navenek a nikdy o něm nepochybovat. Jedna hvězda zapaluje druhou, vzniká mocný proud světla. A to je jedna z cest, kterou má lidstvo před sebou, a která vede z utrpení. Je to cesta opuštění pochybností a návratu do božské harmonie.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz