KRYON Channelingy

květen 08, 2024

Kryon - Vnitřní svoboda

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 05.05.2024

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Já jsem Kryon z magnetické služby a zdravím tě můj pozemský příteli. Je tomu delší čas, co jsme se neslyšeli a mám velkou radost z toho, že k tobě mohu pronést pár slov. Na Zemi se toho poslední dobou mnoho změnilo. I ty máš ten pocit, že je něco jinak. Mění se tvé vnitřní nastavení a obecně se dá říct, že všichni lidé postoupili o stupeň výš. Jak to myslím? Mám na mysli otevření brány k vědomějšímu žití. Světla na Zemi přibývá a již lze plně rozeznávat, jak silným závojem držela dualita některé struktury, a co se jejich uvolněním mění. Díky posledním rokům, které se vás snažily překvapit omezením vnější svobody, se stal skutečností pravý opak. Lidé si začali více uvědomovat a vážit své vnitřní svobody. Začali ji vyhledávat a pracovat na ní. Začali se snažit si svoji vnitřní svobodu udržet, chránit a rozvíjet jí. A to způsobilo velký boom světla, čímž je lidstvo opět o velký krok blíže ke vzestoupení.

Vnitřní svoboda je daleko cennější než svoboda vnější, neb tu vnitřní ti nemůže nikdo vzít. Je to tvé vrozené právo, je to právo všech lidí na Zemi. To, co ti ji bere, jsi jen ty sám. A jsou to také vzorce kolektivu, které ti našeptávají, aby ses jí vzdal, a že je lepší přebírat názory ostatních než mít ten svůj. Ostatně to mnoho z vás stále ještě dělá. Kopíruje cestu jiných, jejich myšlenky a slova, aniž by zapojili do projekce své vlastní jedinečné Já. A to je škoda, moji milí. Neb jedinečnost je to, co je třeba rozvíjet a ctít. Nenarodili jste se jako kopie jedné jediné bytosti. Každý z vás se narodil se svojí vlastní, osobní jedinečností. Ale tu neobjeví, pokud se nepustí na cestu do vlastního nitra. Neobjeví ji tím, že si bude o cestách jiných číst, vzhlížet k nim a sbírat informace o tom, jak mocný by mohl člověk být. Jedině cesta do vlastního nitra člověku umožní změnit se a stát se mocným ve svém určení. Pak opravdu nic není nemožné. Vše se může stát. Dějí se pak kvantové zázraky, aniž by však člověk čímkoli manipuloval.

Poslední čas se často manipuluje kvantovou silou. Tato technika je zneužívána pro bohatství pár vyvolených a to je načase změnit. Začni však u sebe dříve než se rozhodneš měnit svět. Tvá změna má totiž obrovskou sílu a vliv na celý kolektiv a i na každého jednotlivce. Otevíráš tak pole zázraků a pak jsou všichni zázrakům blíž. Avšak u tebe kruh začíná a u tebe i končí. Jsou to zákony vyrovnání, zákony, které nemůže ve vesmíru nikdo obejít. A kdokoli to dělá, ten stejně bude svému jednání čelit a muset ho jednou napravit. Ostatně i proto jsi na Zemi. Abys objevil sílu sám sebe, ale ne tím, že budeš kopií ostatních. Jsi dítětem Boha a jsi dokonalý takový, jaký jsi. Nepotřebuješ se dramaticky měnit. Ale tím, jak jemně se sebou zacházíš a objevuješ sám sebe, tím se měníš zcela přirozeně. Zkrátka stále více záříš. A pak je jedno, co si o tobě myslí ostatní. Někteří mají pocit, že si své světlo mohou koupit za peníze nebo tím, že se zkrátka spřátelí s někým, kdo tuto kvalitu má a vyzařuje. Avšak stále je to o tom jednom a samém. Pokud člověk nenahlédne sám do sebe, tak může mít miliony nástrojů ke své záři, ale stejně ji nerozvine.

Vezměme si za příklad kouzelnou hůlku. Každý z vás si ji může vytvořit, každý z vás se díky ní může stát velkým léčitelem. Není těžké takovou hůlku objevit a iniciovat. Je to základní dovednost spirituálního člověka. Avšak k čemu je ti taková hůl, když nedokážeš vnímat auru? Když nedokážeš rozpoznat, v jaké oblasti blokáda je? Když nevnímáš, nevidíš, necítíš, zkrátka když jsou tvé vnitřní smysly zablokované? Samozřejmě, že hůlka vykoná své a nějakou energii vždy přenese. A ať tuto energii budeš nazývat jakkoli, vždy půjde o energii, kterou jsi schopen ustát a zprostředkovat. A tady narážíme na první důležitý bod. Pokud jsi sám v sobě neprostupný v energiích, kolik si myslíš, že proteče požadované energie? Jen si to představ před vnitřním zrakem. Představ si situaci, kdy máš v ruce kouzelnou hůlku a skrze ni přivádíš energii na Zemi. A představ si, že jsi v takovém energetickém stavu v jakém jsi. Kolik energie hůlka přenáší? Můžeš si to nakreslit.

A nyní si představ, že jsi energii volně prostupný, že se nacházíš ve své největší záři – kolik energie přenáší hůlka nyní? …

Našel jsi v tom rozdíl?

Nakonec zjistíš, že tuto pomůcku ve většině případů nepotřebuješ. Že je určena pouze ke speciálním rituálům jako zesilovač energie, avšak, že pro běžné potřeby dokážeš přenášet stejné množství energie i jen díky své vlastní záři a svému úmyslu. Je to stále o tom jednom. Důležitá je tvoje zář, a když jsi šel do této inkarnace, dal sis za úkol to, že uděláš vše proto, aby tvá duše v těle zářila. Nemrhej tedy svým vzácným časem hledáním vně sebe a zaměř se na své nitro. Na to, co potřebuje, aby bylo opravdu zářící a svobodné. Máš nějaké závislosti, které ti v tom brání? Máš dostatek sebelásky, úcty k sobě a ostatním? Máš vyřešen vztah se svým vnitřním Já a pokud ano, pak se svojí rodinou a partnerem? Je tolik témat, které má duše k řešení. A přesto se rád zabýváš tématy, které odvádí tvoji pozornost od toho, abys byl vnitřně šťastný.

Tvá záře je přitom rozhodující a má pro vzestup Země obrovský vliv. Jenže tu záři nezískáš tím, že projedeš desítkami různých zasvěcení. Učení je stále jedno a je platné pro všechny bytosti na Zemi. Dříve nebo později se každá bytost musí vrátit k základním tématům, které si s sebou přinesla na Zemi. A oddalování jen ztrpčuje život daného člověka. V zápalu ega se pak žene cestou spirituální pýchy a hýčkání svých neřestí s pocitem, že toho přece pro sebe dělá dost. Mým cílem není tě přesvědčit o své pravdě, jen ti sděluji svůj pohled na to, co se mezi spirituálními lidmi děje, a že jsou mnohdy dál ti, co o energetické spiritualitě nic nevědí a žijí běžným životem lidí s otevřený srdcem. Takoví lidé jsou pro Zemi nesmírně cenní a potřební. Jejich probuzení je pak rychlé, mnozí z nich se spontánně probouzí a nepotřebují k tomu žádné pomůcky ani speciální vědění. Taková probuzení jsou ta nejkrásnější a nás nesmírně baví pozorovat tyto lidi, jak se stávají bytostmi aktivního světla.

Zaměř se tedy na sebe a na své spirituální nastavení a zeptej se sám sebe, proč to děláš, co je tvým hlavním pohonem, touhou, chtíčem. A pokud objevíš jakoukoli jinou odpověď než tu, že jsi ty sám v popředí, zamysli se nad tím, zda by jsi neměl učinit změnu svého nastavení a třebas i opustit dosavadní cestu hledání, kde tě žene jen touha po senzaci a informacích. Každý z vás je nositelem moudrosti a umí se na ni napojit. Vyhledávej tedy to, co ti umožní svoji vnitřní moudrost objevit. Ne teoreticky, ale prakticky. Všichni mistři na Zemi museli objevit svoji moudrost tím, že pracovali na uvolnění svých dogmat a stínů. Každý den se vědomě stávali lepšími a lepšími lidmi. A vědomá práce je dovedla až k jejich osvícení. Dopřej si tedy i ty takovou cestu a zjistíš, že ti pak do cesty začne v pravý čas přicházet to, co potřebuješ. Že začneš následovat své božské vedení, neb ty sám jsi ztělesněním Boha na Zemi a dobře víš, kam směruješ, a co je tvůj cíl. Nenech si to o tomto namluvit něco někým jiným.

Stále ještě žiješ svůj život v dualitě, to znamená, že se tu nachází polarity a svět je rozdělen na ten hodný a zlý, dalo by se obecně říct. Ve skutečnosti však existuje jen jedno a to je splynutí. Pravé pochopení významu této jediné věty je vzácné, neb každý ji různorodě chápe. Ve splynutí se nacházíš poté, co projdeš hlubinami svého Já a zmistruješ do jednoty vše, co dualita rozdělila. Celé tvé Já je v harmonii a jsi zářivou pochodní plnou naděje, soucitu a víry.

Dokud se však nacházíš v dualitě a držíš u sebe nezpracovaná témata, ať již tvá osobní, rodinná či kolektivní, která se tě týkají, pak pro tebe stále existuje svět, kdy i spiritualita má svá omezení a ne vždy je světlem to, co se světlem zdá. Takový člověk pak snadno spirituální pýše podléhá. Je pak vysavačem informací z ostatních, avšak sám na místě stojí, i když on si myslí, že kráčí mílovými kroky vpřed. Pamatuj, že za tebe hovoří energie. Že neošidíš to, co vyzařuješ. Že neošidíš to, zda v meditaci opravdu medituješ a umíš zklidnit své tělo, myšlenky i celé své Já. Že nelze obejít to, zda jsou tvé čakry uvolněné a vyzařují harmonii. Dokonce neobejdeš ani to, zda je tvůj úsměv a smích po ostatní upřímný. Vždyť kolik z vás se naučilo usmívat se díky své profesi. Vzali na sebe masku úsměvu a přitom jejich srdce jinak hovoří. Úsměv je přirozenou součástí mimiky člověka a v uvolněném úsměvu se skrývá velká léčivá síla. Otevírá bránu srdce a rozpouští emoční pancíře u srdcí ostatních. Úsměv je velkou pomocí a magnetem v přitahování pozitivních energií. S úsměvem se pozitivní síla vždy násobí.

I Země, Lady Gaia, se stále víc začíná usmívat, a i když její úsměv není trval. Chvíle, kdy má úsměv na tváři, jsou v okamžicích, kdy lidské duše víc září, kdy dělají pokrok na své cestě.

Lady Gaia o každém z vás ví a možná jeden z úsměvů věnuje i tobě. Je to krásné sledovat a vidět, jak se bytost Země začíná víc a víc radovat. Srdce světelných bytostí se tak naplňují ještě větší radostí. Boom radosti se šíří vesmírem. A je jedno, jak bytosti nazýváš, důležité je, jaký vztah k nim máš ve svém srdci.

Nežij v omezení, že ti někdo sdělí, že je to tak a tak a jinou cestu světla neuzná. Existuje řada cest, řada stejných významů, které mají různorodý název a netřeba se tím znepokojovat. Lidé, kteří jen jednu pravdu mají, jsou ve svém nitru omezení a nestojí ti za to se nimi zabývat. I kdyby ti nabízeli za poznání zlato. Tvá vnitřní pravda a poznání je daleko důležitější než to, co jiní vypráví. Navíc jsou to obvykle jen teorie a teoretik nevyzařuje tím, co vypráví. Takto vždy poznáš, zda hovoříš se zástupcem ega a pokud ho následuješ, poznáš také, že stejné přitahuje stejné a i ty se s nadměrným egem potýkáš a dostáváš do úskalí. A je to tak správně, neb je to tvá cesta a ukončíš ji až v okamžiku, kdy se ve tvém nitru rozbřeskne a začneš se sám sebe ptát. Opravdu je tato bytost světlem? Opravdu je mým přáním jí naslouchat?

Tvůj čas je vzácný a k dispozici ho máš proto, abys své světlo rozvíjel a zbořil uvnitř sebe řadu omezujících bariér. A jedna z nich, obvykle ta největší, je, naučit se sám sobě naslouchat a nenásledovat pozlátka, po kterých tvé ego skáče v touze získat víc a víc. Neb nic není víc než tvá vlastní záře a to na své cestě světla zcela jistě jednou pochopíš. A kolik k tomu potřebuješ času je jen na tobě. Můžeš to zmistrovat hned, ale může ti to také trvat mnoho roků i desetiletí. Často tě to také stojí mnoho finančních prostředků. A když pak nahlédneš do sebe, zjistíš, že jsou opravdu věci, které ti pomohly ti posunout se dál a pak jsou ty, které jsi jen kvůli egu následoval a ve tvém nitru nezpůsobily vůbec nic. Jen jsi ukojil své vnitřní chtíče a jiné podpořil v jejich pýše. I to je součástí spirituálního poznání. A lákadla se rozšiřují. Někdy je opravdu těžké se v tom všem zorientovat. Když se však opravdu zaměříš na své srdce, zjistíš, že ti možná prospěje i spirituální pauza či zpomalení. Že zkrátka vše potřebuje čas ke svému začlenění. Že práce na tvé sebelásce, sebeúctě a důvěře je daleko cennější než mít přehled o druzích energií a kontakt s bytostmi, které jsou vysoce vibrační.

Má rada pro tebe zní. Stále platí to, že za vším jsou zkušenosti. I my je sbíráme každý den. Ne teoreticky, ale tím, že žijeme způsobem, o kterém hovoříme.

Snad každý pracovník světla má touhu slyšet náš hlas a začít s námi komunikovat. Channeling je vrozenou vlastností každého z vás. A stejně jako se dítě učí mluvit a spojovat slova do vět, učí se i člověk channelingu a nelze za jeden den vše zmistrovat. Komunikace s jinými světy je tak rozsáhlé téma, že se o něm dá napsat desítky stran a být mistrem v channelingu chce praxi a nejdůležitější je u tohoto člověka pokora. Než tedy začneš věřit tomu, zda je zpráva z duchovního světa opravdu ta pravá, zeptej se svého srdce, zda je čistý ten, kdo ti tento text předáváš.

Často je to snůška pěkných slov, které však nemají s channelingem nic společného. Pokud je bytost ve stavu chtíče a senzace, pokud její úsměv není upřímný, máš mnoho indicií k tomu, aby ses včas vypletl z její pavučiny. Neb čím déle pak zůstáváš ve zdánlivě krásné bublině, tím těžší pak bude prozření. Dualitní síly jsou stále aktivní a řada pracovníků světla se chytá do pasti až po nějaké době svého spirituálního hledání. Až v době, kdy začne hrát roli touha vědět víc a víc. Pamatuj stále, že máš své srdce a to ti napoví. Ovšem opravdu se na něj musíš naladit a chtít jeho odpověď znáš.

I své srdce dokážeš přeslechnout, když jsi sám pohroužen do silného ega. Nu je to obtížné k vysvětlení, moji milí. Však kdyby to mělo pomoci jen jednomu z vás pochopit, jak on je důležitý, a že i to, co se zdá světlem, může někdy předávat tma, vykonala svůj účel tato moje zpráva.

Ještě před vypuknutím virové aféry na Zemi jsme vám předávali zprávu, že si pro vás dualita chystá obrovské překvapení, a že to bude „jízda“. Nyní se začíná dít to podobné, kdy se pracovníci světla rozbíhají do různých stran v rámci nějakého zvláštního vnitřního nastavení a působení vlivu planet, a to způsobuje, že se u těch, co k tomu mají sklon, začíná a již začal vyskytovat zvýšený vliv ega, čímž pak strhávají ostatní pracovníky světla a všichni ti se pak dostávají do područí závoje duality, namísto toho, aby víc a víc jako pracovníci světla zářili.

Dávejte si na to pozor, moji milí. Neb dualita nikdy nespí a znovu chystá překvapení, tentokráte v jiné podobě než dosud. Ti, jejichž základy spirituality nejsou pevné, poznají zacloumání Země. A tak je dobré se včas stabilizovat a zaměřit se na sebe. Uvědomit si, že jsi božská bytost v lidském těle. Že tě nikdo a nic nedokáže zmást. A že máš neustále, 24 hodin, k dispozici svůj vnitřní kompas. Tvé srdce je ti nápomocné a sebeláska a odpouštění sobě sama tvoji zář ještě víc rozšíří a zvedne. Naše spolupráce s vámi se rozšíří a Lady Gaia se tvojí září též posílí. Raduje se z každého tvého pokroku a poznání. Intenzivně nyní spolupracuje s říší rostlin a stromů, s bytostmi dév, víl, skřítků a druidů. Společně propojují kořenové systémy nitra Země s povrchem. Je to důležitá práce, která pomáhá s uzemňováním všem bytostem. Na své uzemnění tedy také pamatuj a trénuj ho každý den. Denně se spojuj s kořeny Země a denně nechej prostoupit zemskou energii svými buňkami. To tvůj vnitřní systém nabudí a ozdraví. Dopřej si tuto pozemskou lázeň, kterou můžeš mít k dispozici stále a kdykoli. Ucítíš, jak to tvému tělu dělá dobře, a že ti to od mnohého uleví. Zklidní se dokonce i emoce a nezdravý chtíč. Zkrátka je to snadná cesta ke tvé vnitřní stabilizaci.

Přátelé, již jsem toho sdělil dost. V mojí energii se můžeš osvěžit a požádat ji o magnetický přenos. Nechť sprcha magnetismu skropí tvé fyzické Já a ty si užij tento dar světla. Napřímení drah je rovněž důležité pro dobré fungování tvého těla.

S láskou zůstávám přítomen a těším se na to, jak se tvé světlo rozšiřuje každý den.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz