KRYON Channelingy

květen 06, 2022

Kryon - Být světlem

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.05.2022

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, s láskou jsem u vás kdykoli, kdy mě zavoláte. Sdílím s vámi svoji víru v evoluci emocí, která na Zemi právě probíhá. Jsem Kryon a tentokráte vnímám, jak moc je třeba, aby jste vnímali podporu přátel, které ve vesmíru i na Zemi máte. Vnímám, jak moc je vaše linie osobního ohraničení tenká a jste vystrkováni za hranice svého komfortního myšlení, abyste poznali neviditelnou sílu kolektivu, která působí zvenčí. Pole lidstva se neustále mění, a každý do ní svojí vlastní mírou přispívá. I ty sám. Jsi hybnou silou, motorem všeho, co na Zemi probíhá. A probíhá veliká transformace lidstva, toho sis již všimnul.

To, na co jste staletí čekali, je tu a ty nevíš, jak se v tom vyznat. Na jakou stranu se dát, komu fandit, koho podpořit, jaké emoce mít v různých situačních výzvách. Kolektiv se ti snaží udávat směr, snaží se řídit tvůj názor, tvé emoce. Radí ti, co je pro tebe vhodné, jak se máš cítit, čemu naslouchat a dokonce tě brání před tím, co by mohlo tvoji cestu zmást. Jsi ochraňován před různými druhy informací a je ti doslova zakazováno myslet v tématech, která jsou tabuizovaná. Oblastí, kterých se to týká, stále přibývá.

Vrací se doba, která na Zemi již kdysi byla a i to je součástí zkušeností, neb jen tak se může uzavřít kruh duality, do kterého Země vstoupila. Již v dřívějších inkarnacích jsi v různých podobách zažil své vlastní omezení. Bylo ti diktováno, komu smíš věřit a komu ne, jaké víře se oddat. Bylo ti nařizováno jak se chovat, co dělat, kým být. Dříve jsi neměl mnoho svobody. A bylo velmi těžké vystoupit ze zajetí doby. Takoví lidé byli tvrdě trestání za odmítání stávajících systémů a nejednou byla trestem ztráta života. I to si pamatuje tvoje éterická sféra.

Není podstatné, co konkrétně ti v minulosti ublížilo, podstatné pro tebe je vidět, že se odehrává podobný scénář, stejný vzor. S úpravami na aktuální dobu, avšak se stejným pozadím v události kolotoče změny dějin. A stejně jako kdysi, i dnes tě vnitřní hlas vyzývá k vnitřní neutralitě. V dřívějších dobách ho vyslyšeli jen vyvolení, nyní ji slyší mnoho z vás. Jen je náročné se jeho volání v této době oddat. Rád bys byl neutrální, ale máš pocit, že ti v tom v pozadí něco brání. Může to být tvůj vnitřní strach. Strach pramenící z dávné minulosti a související s tím, že jsi byl za svůj svobodný projev života trestán.

A čím více se snažíš být neutrální, čím silněji za tím jdeš, tím víc se v pozadí ozývají tvé pradávné emoce. Jsi pak v rozkolu sám se sebou. Ztrácí se tvá rovnováha a vychyluješ se ze směru neutrality ke kolektivu, který nad tebou moc získává. Svoji vlastní sílu tím odevzdáváš.

Kdykoli přijmeš názor jiného za svůj, aniž bys vnímal, že s ním tvá duše souzní, ztrácí se část tvé vnitřní síly. Odevzdáváš ji, aby s ní pak mohli pracovat jiní. Osvoboď sebe od svých pradávných strachů a emocí. Požádej sám sebe o svobodu ve svých emocích. Požádej svoji vnitřní sílu, aby se zkompletovala skrze prostor a čas a pak vnímej, jak se před tebou otevírá nový prostor, ve kterém máš možnost své aktuální názory zkoumat z pohledu neutrality svého Já.

Když jsi kdysi přišel na tuto Zem, byl jsi absolutně neutrální. Tvým pohonem vpřed byla láska a ty jsi se nenechal nikým a ničím zmást. Vracíš se k tomuto umění a stáváš se suverénní bytostí, ze které sálá světlo. Neexistuje nic jiného. Vše se světlem stává. Zdá se ti to těžké? Po staletí jsi byl utvrzován v tom, že být světlem je náročné, nebezpečné a vyžaduje to mnoho úsilí. Proto mnoho z lidí zůstává ve svých skořápkách, neb nemají odvahu se své vlastní pravdě podívat do očí. Skořápka všech se však narušuje a prosvítá. Již není tak pevná a neprostupná jako dřív. Vzestup Země se každého dotýká, a každý začíná být konfrontován s tím, co se uvnitř jeho nitra skutečně děje. A vše nakonec zalije vlna světla.

Být světlem je to nejkrásnější, čeho můžeš docílit. Být světlem ve fyzickém těle je naplnění poslání, které v sobě neseš po staletí. Již jsi světlem. Záříš stále víc a víc. A i když objevíš překážku, nic nedokáže přerušit tvoji touhu být světlem. Pozoruj svoje emoce, které tě chtějí zmást a nedávej jim sílu, aby tě odklonily od tvého úmyslu „být jiný“. Být svůj a ve své vlastní síle stát. Je to návrat ke tvé neutralitě, k nehodnocení, k životu v lásce a v magnetickém vlnění, které tvoří tuto novou Zem. Časové etapy Země se otevírají, aby se i ony nadechly lásky, ke které je Země vedena a jež se stává její novou realitou. A když se boří staré, znamená to vystoupení z kolektivních myšlenek strachu a omezení a rozvoj toho, co bylo dlouhá léta zapovězeno a skryto. Bohatství každého jednotlivce, každé duše na Zemi, projev její síly a moci bez omezení a návrat k celistvosti všeho a všech. Jste na konci tohoto putování, a i když se to zdá být tím nejdelším úsekem, to je jen iluze, která se vás snaží zmást. Rozum se snaží uchovat to, co dobře zná. A člověk byl roky trénován v uhýbání sám před sebou a před silou svého světla. Proto se rozum chová tak, jak je mu přirozené. Avšak vzestup logicky zdůvodnit nelze. Lze mu jen důvěřovat. Důvěřovat svému nitru a najít sám v sobě mír. Neexistuje jiné řešení. Jak dlouho potrvá tato závěrečná etapa Země, je na každém z vás.

Lidstvo vzestupuje jako celek a každý jednotlivec se do něj počítá. I ti, kteří zdánlivě vypadají, že vzestup brzdí, k němu přispívají.

Některé duše na sebe vzaly roli ukazovat jiným jejich témata temna. Stíny, které je třeba vynést na povrch, aby se rozpustily a vrátila se síla a moc, která je u každého tolik potřebná. Tito lidé nejsou oblíbení, panuje k nim nenávist a hněv. Avšak toto jsou ti největší učitelé Země. Jen si představ situaci, kdy by všichni pochopili, co chtějí tito lidé světu říct. Že by byl opravdu pochopen význam pravého pozadí. Když by každý v sobě zpracoval to, co v něm taková osoba vyvolává, vzestup by se uskutečnil raz dva. Než bys napočítal do pěti. Tak jednoduché to je. Svět je stavěn na jednoduchých principech a zákonech, které nelze obejít.

Vše a všichni jsou si zrcadlem. A tak když se podíváš do svého okolí, na svůj život, na to, co tě v něm zlobí, irituje a nedává ti spát. Na to, co tě osobně rozčiluje, co ti hýbe žlučí nebo tě činím smutným až nešťastným. Pak máš snadnou odpověď na to, jakých svých vnitřních programů se vzdát. V jednoduchosti je krása, moji milovaní. Takhle vznikl vesmír i každá planeta. A čím víc se motáš do složitostí, tím víc svazuješ svoji vlastní moc a pak se ti logicky nedaří to, co by sis přál. Vystup ze své komfortní zóny známého a objev neznámé vody, neznámé světy a reality, vytvoř si pro sebe nový prostor, který je svobodný a čistý. Znovu v sobě rozpoznej sílu svého světla. A to světlo se nemusí ničeho bát. Jeho cílem je se vším, co je, splynout a splývat. Znovu se jednotou stát.

Dopřej si tedy chvíli ticha sám se sebou a nalezni v sobě touhu, která tě vede vpřed. Učiň jednoduché rozhodnutí v sobě. Následovat touhu svého srdce. A pak vnímej, co se děje. Vnímej, co na to tvá duše, co na to tvé buňky, co na to celé tvé Já. A když si kdykoli v životě nebudeš vědět rady, máš k dispozici tento jednoduchý nástroj, který tě popostrčí k řešení, které hledáš. Zastav se tedy a naslouchej si. Tvé srdce tě provede všemi situacemi. I těmi, které se zdají být neřešitelné. Neb touha srdce zná řešení a to je vždy jednoduché. To platí a platilo vždy, můj milý, má milovaná. Vrať se k důvěře sebe sama. A já ti budu po boku stát, podporovat tě v rozhodnutí tvého srdce a doprovázet tě vždy, když si to budeš přát.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz