Terapie světla

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 29.01.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, přicházím v čase, který předchází kvantovému skoku. Jsem Kryon a má magnetická láska poslední dny zesíleně proudí k celé Zemi, aby jí pomohla stabilizovat se a připravit na to, co přichází. Uplynulé období je plné nepokojů, rozvratů, ale i usmíření. Lidé začínají více vnímat své srdce a ve velké míře se probouzí právě mladé generace. Tato čerstvá energie se nese skrze veškeré dění. Na povrch prosakuje to, co by za jiných okolností zůstalo v dualitě silně skryto. Nová energie tomu nedává spát. I vy jste vyzýváni sami k sobě, abyste byli upřímní a dokázali si své pravé pocity, pravé emoce přiznat.

Je mnoho těch, kteří mají svá srdce ještě zavřená. S těmito lidmi je snadné manipulovat. Tyto lidi je snadné dostat tam, kam si jeden přeje. Na této nauce jste byli vychováváni léta, staletí. Již od začátku příchodu duality. Když pak má následovat zlom a převrat energií, je třeba, aby ti, co uzavření byli, jednoduše prohlédli. Je to cesta, je to vývoj, není to mžik. Ačkoli z pohledu vesmíru je to pouhý okamžik. Vy přesto jdete a svým otevřeným srdcem se dotýkáte srdcí jiných. Nasloucháte Lady Gaia a snažíte se jí být oporou. Nebuďte bez naděje, ostatní slyší vaše tóny srdce, jen možná mají ještě, strach si něco nového přiznat. Tolik lidí se toho nového, neznámého bojí. Tolik lidí je pohlceno svými vlastními nezpracovanými emocemi, že ani nedokáží rozlišit informace, které k nim přichází. Ale to není nic nového. Již dlouho to tu bylo a jen se s vyššími a vyššími energiemi ukazuje, na co světlo uvnitř lidí naráží. I když je kolem těch, jejichž srdce jsou zavřená, světlo nelze utlumit, ani se ho vzdát. Stále je přítomné a bez násilí "vyčkává". Vyčkává právě na impuls srdce toho, kdo je ve svém vlastním zajetí. A ten, když svou duši neposlouchá, kope kolem sebe a ukazuje svou hrubou tvář. Nejsnazší obranou proti stále přibývajícímu světlu je totiž opozice a dělat, že se člověka světlo netýká. Nádherně to vidíte ve svém okolí. A protože světla stále přibývá, budete tento vjem, tuto opozici vnímat stále víc. Těm lidem nakonec nezbude nic jiného než se světlu otevřít a poznat svou velkou vlastní iluzi, svou lež. Poznat, že v jednotě nic jiného kromě světla neexistuje. A není to ani světlo ve smyslu polarity, jak byste to nyní mohli pochopit.

V energii jednoty zkrátka neexistuje nic, co se dotýká duality. Jsou tam jen čisté pocity, čisté emoce a čistý záměr. Vše bez manipulace a bez ponížení. Vše v aktuálním, ne minulém ani budoucím dění. I to je důležité, moji milí. Zůstat v okamžicích "tady a teď". Tyto okamžiky vám umožní ladit se na Zemi podle toho, co je aktuální a ne podle toho, co již bylo, nebo co ještě neexistuje.

Je mnoho pracovníků světla, kteří žijí svou minulostí. Zkoumají minulé vlivy, zkoumají důvody, proč jim tělo nebo duše hlásí alarmující stav. Ale o co se jedná? Je to jen výmluva sám před sebou, abych nemusel v aktuálnosti změnit svůj stav. Je to výmluva směrem k minulosti, že se něco odehrálo ve smyslu dramatu, které mi ublížilo. Jenže návratem do minulosti se nic nezmění. Jak by mohlo? Vždyť vesmír zná pouze jeden čas a ten je bez časového dělení. Pokud tedy ke svému stavu přistoupím v čase aktuálnosti, přijmu sám sebe bez hledání viníka a obvinění, pak se ocitnu ve své vlastní bublině světla, která právě v přítomnosti vše změní. To je to největší umění, to je silná magie. Je to kouzlo, které nepodléhá času a přitom prochází skrze něj. Je to zkrátka přítomný děj.

Vraťte se ze svých myšlenkových a emočních cest. Vraťte se do své přítomnosti a najednou zjistíte, že spousta problémů neexistuje. Že zůstává jen to, co vás vede vpřed. Zůstávají možnosti, které vám ukazují, jak být lepším člověkem. A buď si je uvědomíte, nebo je necháváte spát. Je to svobodná volba. Je svobodnou volbou člověka na sobě pracovat.

Nikdo vám nemůže přikázat něco na sobě změnit. Ani duchovní svět. A tak pokud člověk není připraven, nikdo za něj neudělá krok vpřed. Je to o zralosti duše, ke které všichni spějí. Je to o otevření se přítomnému dění. Je to o životě bez hledání příčin a následků, o životě, který si nic nenalhává a zůstává otevřen všemu, co existuje. Protože v otevřenosti přichází vše, co člověk ke spokojenému životu na Zemi potřebuje.

Buď tedy otevřen ke svým emocím, pozoruj to, co se uvnitř tebe děje. Nezoufej si nad tím,

že podle sebe nejsi dokonalý a svého hodnocení se vzdej. Vždyť hodnocení je jen stav ega a můžeš být pak snadno svou vlastní manipulací zastíněn. A když vidíš ty, kteří se utápí v moci své vlastní nejistoty, v moci svých vlastních sebeklamů, nemůžeš je násilím měnit, můžeš jen přítomen být a v neutralitě svůj vlastní život žít. Vypadá to pak na život v oddělení, ale není tomu tak. Právě v neutralitě je obrovská síla lidstva, jenž vytváří světelnou síť. Tato síť se propojuje skrze prostor a podporuje stabilizaci vědomí planety. Když v míru kráčíš světem bez hranic, pak potkáváš příležitosti, které prohlubují tvůj stávající stav. Již se nemůžeš vrátit ke svým starým blokádám a na svět kolem sebe nadávat. Ocitáš se v naprosto jiném světě, který přitom existuje na Zemi vedle světa, který zaniká. Přešel jsi do vyšších vibrací, přešel jsi k životu, kde panuje jiná energie. A přesto se s tou starou energií setkáváš. Je to prolínání světů, a tvá přítomnost ve světě s vyššími vibracemi umožňuje inspiraci ostatním z nižších světů k objevení nového světa. Světlo totiž vždy inspiruje světlo těch, kteří spí. A každá duše touží prožít své vlastní osvícení. S tím se narodila. Je to její niterná touha to na Zemi ve fyzickém těle objevit. A tak někteří potřebují víc času, jiní méně, ale není nikdo na Zemi, kdo by neměl možnost zaslechnout volání své duše.

A právě proto jsi tady. Jsi tu ve své neutralitě a snažíš se na svět kolem sebe nahlížet očima anděla a žít v čistotě myšlenek. Jsou to vzácné okamžiky souznění. Souzníš se světem Lady Gaia, který vzestupuje, souzníš sám se sebou a vnitřní rozpínání je Ti tou největší odměnou. Země povstává a ty s ní a věz, že v síle světla se vše podaří.

                                                                                S láskou tvůj magnetický přítel Kryon"

 

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

 

V Českém středohoří se nachází zajímavá čedičová skála, kterou známe z pohádky Pyšná princezna. Její tvar připomíná varhany v kostele. Některé kamenné sloupce dosahují délky až 15 metrů, jsou široké 20 - 25 cm a mají pěti až šestiboký tvar. Vytvořilo je magma, které se ve druhohorách z hloubky 30 metrů nedostalo až na povrch, ale pomalu tuhlo pod povrchem. Skála byla v 18. a 19. století lomem na sloupkový čedič a část z ní je tedy odtěžená. Pod skálou tak vzniklo jezírko.  Čedič se vyvážel do zemí Beneluxu na stavbu přímořských hrází. I přes těžbu si skála zachovala svůj půvab, krásu a energii a díky těžbě získala svůj dnešní vzhled. Patří k národním přírodním památkám. Je nejstarší geologickou rezervací v ČR a jednou z nejstarších v Evropě vyhledávanou i geology ze zahraničí. 


Ročně skálu navštíví tisíce turistů. Z vrcholu je krásný výhled na okolní krajinu, a je snadné se zasnít. 


Ke skále se váže smutná pověst. Na skále stál malý hrad, který vlastnil zlý pán a jeho dobrotivá žena. Muž zabil několik lidí a upsal svou duši ďáblu. Nakonec zabil i svou ženu. Po tomto činu hrad za temné a bouřlivé noci zachvátily plameny a propadl se do země. Ráno byly v propasti viděny černé sloupy. Proto někteří lidé tuto skálu nazývají dodnes Čertovy varhany. Je však důvod se bát? 

 

Poslechni si slova magnetického mistra Kryona k tomuto místu:

"Mnoho míst, která jsou vibračně zajímavá, jsou u lidí spojena s temnou minulostí a mají spíše vyvolávat strach než nabudit pozitivní dojem. Ne jinak je tomu i u tohoto místa. Místo, které je svou vibrací tak silné, že dokáže vytvořit kruh o průměru několika kilometrů, si jistě zaslouží pozornost nejednoho citlivého člověka. Jeho energie je inteligentní, citlivá, jemná a zároveň pevná ve své struktuře. Nezná výmluvy a kompromisy. Zná jasně svůj cíl. Je to energie, která člověka podporuje v jasném a přímém řešení. Když se spojíš s tímto místem, nebo ho fyzicky navštívíš, všimni si, že se zklidňují tvé myšlenky a ty vidíš svůj jasný cíl. Pomáhá ti v rozhodnutí jít cestou, kterou vnímáš pro sebe jako nejlepší. Tvá energie se rozpíná a spolupracuje s energií krajiny. Tvé Vyšší Já dostává prostor k tomu tě vést a ty máš tak možnost projevit úmysl svého srdce. 


Dopřej si zasnít se ve vibraci těchto skal. Nic neočekávej, jen se nechej vést sám sebou a užívej si pocit vzdušnosti a rozpínání. Vnímej, jak tě opouští bloky, které ti v uskutečnění tvých cílů a snů brání. Vše, co je součástí vibrace srdce, se může stát, když přistoupíš na to, že opustíš své chtíče a necháš vibraci srdce ve svém životě pracovat. Dopřej si relaxaci sám se sebou a napřim svou plavbu životem, kdy se tvé nitro dokáže z maličkostí inspirovat. Vnímej různorodost krajiny, vnímej znaky posvátné geometrie a přenes sám sebe do nekonečnosti inspirace vjemů, kterých je všude dostatek. Užívej si pocity spojení se se světlem svého Já, které ti umožní, aby tvá cesta životem byla příjemná.  .... "


Užij si tento energetický vjem a na závěr si uvědom své niterné spojení se Zemí. Energie místa je velmi silná a je možné, že tě odzemní. Vědomé uzemnění je tedy po tvém vibračním zážitku důležité.

 

Poznej krásy tohoto místa:

 

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 07.02.2019

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a přicházím s aktuálním poselstvím. Těšíte se z nových chvil v novém roce a já mohu jen zopakovat, že nic není a nebude jako dřív. V tom rčení je hluboká moudrost, a když si sám zhodnotíš svůj život, kde jsi před rokem byl a kde jsi teď, zjistíš rozdíl ve svém vnímání. Vnímání všech se otevírá, čas spánku končí, a každý má stejnou šanci k probuzení. Nikdo z vás z tohoto procesu není vynechán. A i když smýšlíš o tom, že spravedlnost na Zemi není, pak vše se děje přesně v řádu vesmíru a v energiích odpuštění.

Odpuštění je pro lidstvo veliký dar. Odpuštění je tak mocná vibrace, že dokáže zhmotnit zázrak. Věnuj se i ty v tomto roce odpuštění. Vnímej, kde máš rezervy, a co můžeš ve svém životě odpuštěním změnit. Je to, jako by jsi povoloval přehradní hráz, která držela energie, které k tobě nemohly přicházet tím, že jsi viděl "černě" a odpuštění jsi nevnímal. Když zvedneš všechny hráze, které tvé tělo držely ve stagnaci, ucítíš obrovský příval energie. Změní se tvé vyzařování a tělo začne okamžitě pracovat v jiné vibraci. Pro tělo je vždy energie odpuštění zázrakem. A tak když odpuštění sám v sobě přijmeš, doprovodíš se do své blaženosti, kde neexistuje závist, ani zášť, kde je jen mír a svoboda. Jsou tam energie, které hledáš, ale možná se k nim nemůžeš dostat právě proto, že jsi svázán dogmatickým myšlením, které ti neumožňuje svůj stav změnit. Odpusť sám sobě. To je hlavní proud, který vše nese. Pak se teprve zaměř na odpouštění jiným.

Mnoho jsi toho zažil. I bolestivé zkušenosti, i zkušenosti, které ti připadaly nespravedlivé, dokonce i ty, které jsi záměrně vyvolal, abys hájil své právo, nebo aby ses necítil na situaci sám. Odpusť sám sobě svou odžitou minulost a zkus se na ni očima lásky podívat. Vím, že jsi toho o odpuštění slyšel mnoho, ale dovol si se tím ještě jednou zabývat. To, že se něco ve tvém životě nelepší, to v přímé či nepřímé míře jistě souvisí s odpuštěním, a tak věř síle svých emocí a dopřej si vyléčit svá stará zranění. Netahej si je do dalších dní. Vždyť tím ubližuješ jen sám sobě a my pak vidíme, jak tvé tělo trpí. Nemůžeme s tím nic udělat, protože zkušenost je tvá vlastní věc, a tak jen přihlížíme stavu, ve kterém jsi a dáváme ti impulsy k tomu, aby jsi pochopil, že klíč k uzdravení - ke změně, v sobě nosíš jen ty sám. Dopřej si tedy revizi ve svém nitru. Ukliď v něm, aby jsi mohl přivítat jaro s novou energií a novým elánem. Odpuštění je nádherná emoce, která svět kolem tebe mění.

Zaměř se na vše, co tě ve tvém nitru rozčiluje. Nehledej důvody, výmluvy nebo omluvy, proč to tak je, či proč to tak musí být, buď odvážný a vydej se vstříc novému řešení. Udělej sám pro sebe vstřícný krok a ucítíš, že s odpuštěním se pak začne linout nová energie pro celý tvůj další život. Dokážeš tak napřímit svůj směr. Dokážeš tím předejít situacím, které by jsi jinak zažíval, abys na konci pochopil, proč se ti to děje. Buď iniciativní v tom jít svému štěstí vstříc. Když neuděláš vůbec nic, když své emoce v sobě necháš hnít, pak se nemůžeš divit, že ve svém životě zažíváš nepříjemné dění. K tomu, aby člověk sám sobě odpustil, je potřeba odvaha. A až budeš sám sebe vnímat jako pochodeň světla, odpusť i všem a všemu, k čemu nemáš rovnocenný vztah. Může to být klidně i sousedka. Může to být situace na druhé straně zeměkoule, může to být počasí, politická situace, něco, co tě vnitřně nenechává klidným, když to vidíš, nebo o tom slýcháváš. To vše jsou indicie tvého nitra ke změně, ke tvému spokojenějšímu žití.

Přestaň rozdělovat to, co sjednocené má být. Přestaň se oddělovat od jednoty celku a tvořit nečisté myšlenky. Více než kdy dříve si uvědom zodpovědnost za vše, co komu říkáš. Neb každým slovem druhého někam směřuješ. Drž se neutrálního slova a ucítíš sílu a moc, kterou to jiným dává, když se druhý může v ten okamžik podívat sám na sebe v energiích, které zatím nepoznává. Pro mnohé lidi je překvapením, že s nimi druhý jedná v neutralitě. Že je nikam netlačí, nic jim nevnucuje, neohrožuje jejich bytí.

Lidé jsou zvyklí žít v neustálém boji a rivalitě. Je to takto zakódováno ve vašem DNA, je to způsob přežití, který si lidská rasa vyvinula. Ale nebylo tomu tak vždy. Tento vzor se tam zapsal až v okamžicích přepisů duality. Až v době, kdy se žilo odlišně od jednoty Bytí. Jsou již ti, kteří tímto vzorem nežijí, a pak to učí jiné. Nastává doba, kdy se vzory v DNA mění, přepisují, formují a transformují. Když jsi připraven, pak se leccos může změnit. Pak začneš svět vnímat jako láskyplný kraj. A i když bude v okolí zuřit válka, ty dokážeš svým klidem k míru na Zemi přispívat. A tím inspirovat jiné. Tím dodávat odvahy těm, kteří o moc bojují  a ještě nepochopili důvod své existence na Zemi.

Dovol si tedy chvíli sám nad sebou rozjímat. Řekni si, co chceš ve svém životě změnit, a pak se obrať na své srdce, zda souzní s tím, kam se vydáváš. Začni krok za krokem svůj život měnit skrze odpuštění a nové příležitosti se začnou otevírat.

Někteří lidé mají pocit, že je nikdo nemá rád. Že když nemají partnera, že je jejich život bezvýznamný. Uvěřili systému, který jim to namlouvá. Avšak i láska je spojená s tím žít v odpuštění. Možná, že potřebuješ opustit svou přísnost k sobě, možná odpustit mužům / ženám ve tvém životě, kteří ti ublížili. Možná je příčina hluboko v tobě a týká ve vztahu tvých fyzických rodičů, který jsi vídával. Možná jsi zvyklý na to, že žili odděleně, že jejich vztah nebyl harmonický a ty se pak divíš, že podobné věci po nějaké době zažíváš na vlastní kůži a nechápeš, proč se to děje. Zaměř se na své nitro a najdeš tam všechny odpovědi, které potřebuješ k tomu, aby mohl šťastně žít. Dokonce i v partnerství. Jen je důležité nechat oči otevřené a nenechat se zmát svou vlastní ješitností.

Lidé si rádi namlouvají, že je něco jinak, než to opravdu je. Dokonce se snaží zmást i své srdce a tvrdí sami sobě, že něco láska je. Jsou to všechno výukové lekce a je třeba na tyto lidi pohlížet se soucitem. Každý prochází přesně tím, čím si přeje, aby pochopil, že nic se náhodně neděje. Že je každý přesně tam, kde potřebuje být, aby pochopil, že svůj život dokáže ovlivnit. Někdo to pochopí až v situaci, která je pro něj extrémně tíživá, jiný to pochopí ve chvíli, kdy sám sobě naslouchá a ničím zvláštním neprochází. Upravuje tak svůj směr jízdy životem. Čím dříve to člověk pochopí, tím snazší život pak má. Je to vlastně určitá odměna. Ti, co pochopili, o co v životě běží, ti jsou pak těmi prvními vlaštovkami, které rychlost vzestupu určují. Od nich se mění kolektivní myšlení a Země krok za krokem povstává.

Když se i ty zaměříš na své nitro, dokážeš svůj rok zmistrovat v daleko vyšších energiích, než když vše necháš jen "být" a nezaměříš se na své nitro, abys mohl něco změnit. Vždy existuje mnoho cest a tvou vlastní pravdu zná jen tvé srdce. Ponoř se tedy do své vlastní vibrace srdce a změň v sobě to, co o sobě vědět dává, abys mohl mít nádherný rok, na jehož konci tě čeká sláva. Není to sláva, která je spojená s pýchou a nadřazeností. Je to sláva z dobře vykonané práce a vnitřní uspokojení v projevech radosti.

Měj odvahu se na sebe dívat každý den a každý den buď svým osobním mistrem. Mistrem světla, jehož pochodeň září po celý čas. A když síla ohně poklesne, pak víš, že je třeba nějaké další téma zpracovat.

S láskou tě svou magnetickou láskou doprovázím a umožňuji ti, aby jsi ve své mapě srdce uměl číst a dovedl sám sebe k vnitřnímu mistrovství.

Tvůj magnetickým přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 4 z 10