Terapie světla

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

pondělí, 13 únor 2023 16:03

Kryon - Probuzení světelného města

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 09.02.2023

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás v tyto dny klidu i napětí zároveň. Země se chvěje v energiích, kterými prochází. Otevírá se nové vibrační pole Země. Země ukazuje svoji tvář. Probouzí se nové světelné město a propojuje se s ostatními, již probuzenými a to způsobuje jak radost, tak i napětí. Neboť mnoho se toho tímto začíná odkrývat. Mnoho se toho děje a dít bude. Znamenalo to mnoho příprav, než bylo možné, aby se tato událost uskutečnila.

Znamenalo to i mnoho zkoušek u pracovníků světla. Jste zkoušeni, ano jste zkoušeni ve svých úmyslech, v tom, čemu opravdu věříte a co je jen iluze. Jste zkoušeni, dalo by se říct obrazně v tom, co vydržíte. Ale vy sami jste zkoušejícími, vy sami si píšete zkoušky, kterými procházíte. Někdo volí mírnou cestu a ocitá se v jemných energiích. Jemně, volně a opatrně kráčí vpřed a nenechává si od duše ukázat, co je pro něj ke zpracování potřebné. A jiní volí cestu přímou a snaží se toho co nejvíce stihnout. Vždyť přece vzestup je o čistotě. A duše se snaží, ze všech sil se snaží, aby i na Zemi zažívala čistotu v bytí, kterým prochází. A to není jednoduché. Být láskou je krásná věc. Je to volba každé duše. Je to volba i každého na Zemi. Však láskou být znamená vzdát se všeho, co souvisí s utrpením. A tím jste žili mnoho tisíců let. Je ve vás tak zakořeněno, že vzdát se ho, je pro mnohé bolestivé. A čím rychleji se toho všeho starého chcete vzdát, tím bolestivější je pak proces, který se tím spouští a nastává. Je to o vytrvalosti, moji milí. Láska vždy pokoří všechny zlé síly. Před láskou se vzdávají. Ale pochopit to, to je cesta, která je náročná a dlouhá, spojena se zázrakem poznání.

Vytrvalost a trpělivost jsou energie, které si s sebou nesete životem, abyste měli možnost zvládnout výzvy, je souvisí s procesem opuštění utrpení a nastoupení cesty, kterou jste si vlastně od začátku života přáli jít. Čím vyšší jsou vibrace na Zemi, tím více se člověk, který zaslechne hlas duše, nevědomky či vědomky snaží o zvýšení čistoty ve svém životě na Zemi. Sám si tedy spustí proces očisty, který je mnohdy bolestivý a útrpný. A hlubokým pochopením se z něj člověk dostává ven. V záři a čistotě, která je jeho snem. A proto nyní tolik pracovníků světla trpí, aby poznali nízké vibrace, které se v nich časem usídlili. Trpí, aby rozpoznali každý svůj stín, a mohli tak vyřešit všechna svá trápení. Opustit kameny, které je táhnou k zemi a snaží se, aby člověk neprozřel. Propustit všechno a zůstat ve své vlastní čistotě. Znamená to vzdát se také ega, které se snaží všemu porozumět a vše rozebrat. Ale o tom tato cesta není. Nikdy nedojde k porozumění na bázi ega. Není to možné. Neb tam, kde láska je, tam je ego jen přízrakem, který ji sleduje. Tam není třeba nic chápat, tam je možné jen být. Láska je ten nejsilnější cit. A já bych vám moc přál ho ve vašich životech žít.

Má magnetická láska mi umožňuje vnímat vše z pozice blaženosti. I vaše životy, vaše osudy, vaši cestu tak vidím. Vnímám každý váš krok jako dar, kterým se víc a víc přibližujete zpět ke Stvořiteli a podporuji vás v tom svým úmyslem. Neb tím jediným vám mohu přispět k tomu, abyste z duality prozřeli a opravdu se na Zemi stali tím, kým ve vesmíru jste. Božskými lidmi v lidském těle. Jiskřičky poznání s velkou touhou žít a s odvahou vstoupit do procesu zapomnění, abyste to božské v sobě měli možnost znovu objevit.

To, jak se na Zemi otevírá pole zvýšených vibrací, můžete pociťovat neklidností svých snů. Někteří z vás během snů intenzivně pracují na stabilizaci a rozšiřování světelného pole, které se začíná propojovat s jinými světelnými městy v úrovni reality, ve které žijete. A proto takový energetický boom. Již jen, když se na město naladíš, ucítíš jeho velikou perspektivu. Ucítíš, jak je jeho vibrace vzácná a pro Zemi ceněná. A možná uvidíš i ty, kteří spolupracují na propojenostech a pletou energetické sítě, aby se vše mohlo začlenit do vibrací Země a kvalitně pro ni pracovat. Není to mávnutí kouzelné hůlky, kdy se všechno může stát. Vyzvednutí a začlenění světelného města, to znamená mnoho světelných příprav. A ty jsou dlouhodobé. Musí také všemu na Zemi vyhovovat. Musí vše být ve svobodné vůli a do přípravy jsou také zapojeni všichni ti, kdo v dané oblasti žijí. Zde se jedná o oceánské prostředí. Lidé tedy byli zváni jako prostředníci pro práce na propojování. Možná jsi i ty byl zván a možná ještě stále pracuješ v úkolu, který plníš během nocí. Můžeš si o tom nechat zdát. K této příležitosti jsou povoláváni kompetentní pracovníci světla. Ti, kteří jsou s vodou a s oceánem spojení, ti, kteří jsou mistry v propojování energií, mistři ve zvyšování vibračního povědomí, i ti, co jsou úzce spojeni s bytostmi z jemnohmotných říší. Převážně delfíny, oceánskými draky, vodními vílami, nymfami a mořskými lidmi.

Každý z obyvatel Země má více úkolů, které se týkají blaha Země a hrají důležitou roli během vzestupu. A i když touto rolí vědomě nežijí, jejich multidimenzionální část ví, co má plnit a dělat. A snad i proto jsou lidé v poslední době tolik unavení. Je zaměstnána jejich multidimenzionální část a to, co se v oněch sférách děje, je nezávislé na životě ve 3D, ve světě, ve kterém se běžně jako lidé pohybujete.

Co znamená probuzení světelného města na Zemi? Znamená to, že lidé budou mít sklon k neuzemnění. Budou létat ve svých vibracích a někteří se tak nevyhnou pádům, které jim neuzemnění způsobí. Neb stále platí, že je nutné být se Zemí spojený a čím vyšší vibrace na Zemi budou, tím důležitější je pevně stát nohama na Zemi. Týká se to i Tebe? Jsi pevně ukotven až ke krystalu centra Země? Pokud ne, máš ještě čas to napravit. Dokud není vše na plno okryto a propojeno, vibrace jsou ještě stále jemné. A pak se prudce zesílí. Poznáš to, že se tvá srdeční čakra, jako čakra pracovníka světla, rozšíří. A toto rozšíření povede k rozšíření pole lásky na Zemi. Neb Země kdysi byla planetou lásky a takto se jí také říkalo. Nyní se k tomu vrací a láska je to, všechny vede vpřed a co vždy a za každých okolností v každém člověku, v jeho nitru, zůstalo.

Těším se z budoucích dní. Raduji se z tvé role pracovníka světla na Zemi a pamatuj, že má magnetická láska je tu stále pro Tebe a stále máš možnost se jí nechat prozářit kdykoli si to budeš přát. Je to jen na tobě.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

pátek, 06 květen 2022 10:20

Kryon - Být světlem

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.05.2022

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, s láskou jsem u vás kdykoli, kdy mě zavoláte. Sdílím s vámi svoji víru v evoluci emocí, která na Zemi právě probíhá. Jsem Kryon a tentokráte vnímám, jak moc je třeba, aby jste vnímali podporu přátel, které ve vesmíru i na Zemi máte. Vnímám, jak moc je vaše linie osobního ohraničení tenká a jste vystrkováni za hranice svého komfortního myšlení, abyste poznali neviditelnou sílu kolektivu, která působí zvenčí. Pole lidstva se neustále mění, a každý do ní svojí vlastní mírou přispívá. I ty sám. Jsi hybnou silou, motorem všeho, co na Zemi probíhá. A probíhá veliká transformace lidstva, toho sis již všimnul.

To, na co jste staletí čekali, je tu a ty nevíš, jak se v tom vyznat. Na jakou stranu se dát, komu fandit, koho podpořit, jaké emoce mít v různých situačních výzvách. Kolektiv se ti snaží udávat směr, snaží se řídit tvůj názor, tvé emoce. Radí ti, co je pro tebe vhodné, jak se máš cítit, čemu naslouchat a dokonce tě brání před tím, co by mohlo tvoji cestu zmást. Jsi ochraňován před různými druhy informací a je ti doslova zakazováno myslet v tématech, která jsou tabuizovaná. Oblastí, kterých se to týká, stále přibývá.

Vrací se doba, která na Zemi již kdysi byla a i to je součástí zkušeností, neb jen tak se může uzavřít kruh duality, do kterého Země vstoupila. Již v dřívějších inkarnacích jsi v různých podobách zažil své vlastní omezení. Bylo ti diktováno, komu smíš věřit a komu ne, jaké víře se oddat. Bylo ti nařizováno jak se chovat, co dělat, kým být. Dříve jsi neměl mnoho svobody. A bylo velmi těžké vystoupit ze zajetí doby. Takoví lidé byli tvrdě trestání za odmítání stávajících systémů a nejednou byla trestem ztráta života. I to si pamatuje tvoje éterická sféra.

Není podstatné, co konkrétně ti v minulosti ublížilo, podstatné pro tebe je vidět, že se odehrává podobný scénář, stejný vzor. S úpravami na aktuální dobu, avšak se stejným pozadím v události kolotoče změny dějin. A stejně jako kdysi, i dnes tě vnitřní hlas vyzývá k vnitřní neutralitě. V dřívějších dobách ho vyslyšeli jen vyvolení, nyní ji slyší mnoho z vás. Jen je náročné se jeho volání v této době oddat. Rád bys byl neutrální, ale máš pocit, že ti v tom v pozadí něco brání. Může to být tvůj vnitřní strach. Strach pramenící z dávné minulosti a související s tím, že jsi byl za svůj svobodný projev života trestán.

A čím více se snažíš být neutrální, čím silněji za tím jdeš, tím víc se v pozadí ozývají tvé pradávné emoce. Jsi pak v rozkolu sám se sebou. Ztrácí se tvá rovnováha a vychyluješ se ze směru neutrality ke kolektivu, který nad tebou moc získává. Svoji vlastní sílu tím odevzdáváš.

Kdykoli přijmeš názor jiného za svůj, aniž bys vnímal, že s ním tvá duše souzní, ztrácí se část tvé vnitřní síly. Odevzdáváš ji, aby s ní pak mohli pracovat jiní. Osvoboď sebe od svých pradávných strachů a emocí. Požádej sám sebe o svobodu ve svých emocích. Požádej svoji vnitřní sílu, aby se zkompletovala skrze prostor a čas a pak vnímej, jak se před tebou otevírá nový prostor, ve kterém máš možnost své aktuální názory zkoumat z pohledu neutrality svého Já.

Když jsi kdysi přišel na tuto Zem, byl jsi absolutně neutrální. Tvým pohonem vpřed byla láska a ty jsi se nenechal nikým a ničím zmást. Vracíš se k tomuto umění a stáváš se suverénní bytostí, ze které sálá světlo. Neexistuje nic jiného. Vše se světlem stává. Zdá se ti to těžké? Po staletí jsi byl utvrzován v tom, že být světlem je náročné, nebezpečné a vyžaduje to mnoho úsilí. Proto mnoho z lidí zůstává ve svých skořápkách, neb nemají odvahu se své vlastní pravdě podívat do očí. Skořápka všech se však narušuje a prosvítá. Již není tak pevná a neprostupná jako dřív. Vzestup Země se každého dotýká, a každý začíná být konfrontován s tím, co se uvnitř jeho nitra skutečně děje. A vše nakonec zalije vlna světla.

Být světlem je to nejkrásnější, čeho můžeš docílit. Být světlem ve fyzickém těle je naplnění poslání, které v sobě neseš po staletí. Již jsi světlem. Záříš stále víc a víc. A i když objevíš překážku, nic nedokáže přerušit tvoji touhu být světlem. Pozoruj svoje emoce, které tě chtějí zmást a nedávej jim sílu, aby tě odklonily od tvého úmyslu „být jiný“. Být svůj a ve své vlastní síle stát. Je to návrat ke tvé neutralitě, k nehodnocení, k životu v lásce a v magnetickém vlnění, které tvoří tuto novou Zem. Časové etapy Země se otevírají, aby se i ony nadechly lásky, ke které je Země vedena a jež se stává její novou realitou. A když se boří staré, znamená to vystoupení z kolektivních myšlenek strachu a omezení a rozvoj toho, co bylo dlouhá léta zapovězeno a skryto. Bohatství každého jednotlivce, každé duše na Zemi, projev její síly a moci bez omezení a návrat k celistvosti všeho a všech. Jste na konci tohoto putování, a i když se to zdá být tím nejdelším úsekem, to je jen iluze, která se vás snaží zmást. Rozum se snaží uchovat to, co dobře zná. A člověk byl roky trénován v uhýbání sám před sebou a před silou svého světla. Proto se rozum chová tak, jak je mu přirozené. Avšak vzestup logicky zdůvodnit nelze. Lze mu jen důvěřovat. Důvěřovat svému nitru a najít sám v sobě mír. Neexistuje jiné řešení. Jak dlouho potrvá tato závěrečná etapa Země, je na každém z vás.

Lidstvo vzestupuje jako celek a každý jednotlivec se do něj počítá. I ti, kteří zdánlivě vypadají, že vzestup brzdí, k němu přispívají.

Některé duše na sebe vzaly roli ukazovat jiným jejich témata temna. Stíny, které je třeba vynést na povrch, aby se rozpustily a vrátila se síla a moc, která je u každého tolik potřebná. Tito lidé nejsou oblíbení, panuje k nim nenávist a hněv. Avšak toto jsou ti největší učitelé Země. Jen si představ situaci, kdy by všichni pochopili, co chtějí tito lidé světu říct. Že by byl opravdu pochopen význam pravého pozadí. Když by každý v sobě zpracoval to, co v něm taková osoba vyvolává, vzestup by se uskutečnil raz dva. Než bys napočítal do pěti. Tak jednoduché to je. Svět je stavěn na jednoduchých principech a zákonech, které nelze obejít.

Vše a všichni jsou si zrcadlem. A tak když se podíváš do svého okolí, na svůj život, na to, co tě v něm zlobí, irituje a nedává ti spát. Na to, co tě osobně rozčiluje, co ti hýbe žlučí nebo tě činím smutným až nešťastným. Pak máš snadnou odpověď na to, jakých svých vnitřních programů se vzdát. V jednoduchosti je krása, moji milovaní. Takhle vznikl vesmír i každá planeta. A čím víc se motáš do složitostí, tím víc svazuješ svoji vlastní moc a pak se ti logicky nedaří to, co by sis přál. Vystup ze své komfortní zóny známého a objev neznámé vody, neznámé světy a reality, vytvoř si pro sebe nový prostor, který je svobodný a čistý. Znovu v sobě rozpoznej sílu svého světla. A to světlo se nemusí ničeho bát. Jeho cílem je se vším, co je, splynout a splývat. Znovu se jednotou stát.

Dopřej si tedy chvíli ticha sám se sebou a nalezni v sobě touhu, která tě vede vpřed. Učiň jednoduché rozhodnutí v sobě. Následovat touhu svého srdce. A pak vnímej, co se děje. Vnímej, co na to tvá duše, co na to tvé buňky, co na to celé tvé Já. A když si kdykoli v životě nebudeš vědět rady, máš k dispozici tento jednoduchý nástroj, který tě popostrčí k řešení, které hledáš. Zastav se tedy a naslouchej si. Tvé srdce tě provede všemi situacemi. I těmi, které se zdají být neřešitelné. Neb touha srdce zná řešení a to je vždy jednoduché. To platí a platilo vždy, můj milý, má milovaná. Vrať se k důvěře sebe sama. A já ti budu po boku stát, podporovat tě v rozhodnutí tvého srdce a doprovázet tě vždy, když si to budeš přát.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

úterý, 25 leden 2022 13:47

Kryon - Pochybnosti - prodloužení cesty

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.01.2022

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás láskou, kterou jsem. Jsem Kryon, magnetický mistr a rád bych se s vámi dnes podělil o mé vnímání toho, co se odehrává na Zemi. Slyšel jsi toho mnoho. Slyšel jsi pravdy, i dezinformace, slyšel jsi informace, které jsou jen těžko uvěřitelné. Mnoho se toho odehrává za závojem a ještě více se toho odehrává pod ním – na území, kterému říkáte Země. Je těžké najít si zde svůj směr. Najít víru v to, čemu vnitřně věříš. Někdy o ní totiž i pochybuješ. A věřit v pravdu srdce, to je ta nejtěžší věc. Tomu se na Zemi učili všichni mistři, kteří dosáhli osvícené úrovně. Jenže co je pravda? Jak se v pravdě orientovat? Jak najít informaci, která hodnotně vypráví o skutečnosti a není smyšlenou iluzí? Všichni žijete v iluzi tohoto světa. Země byla iluzí pokryta a tím, jak se do ní člověk nořil stále víc, tím více podléhal strachu a tím pádem i kolektivním iluzím. Věz, že v našem světě, tam je brána jakákoli nemoc jako iluze, odbočení z cesty, lapení se do sítě pochybností a lží. Je to možnost cesty zkušenosti. A jelikož na sobě světelné bytosti neustále pracují a utužují důvěru ve své božství, existuje tento svět bez iluzí a tudíž pouze ve vysokých vibracích skutečnosti. Neexistuje tam žádná nemoc ani žal. Žádné oslabení, které by způsobilo energetický zkrat či pád. Pokud však tohle světelná bytost chce zažít, pak má možnost se na Zemi nebo na jinou dualitní planetu inkarnovat. Stejně jako ty. Navštívil jsi Zemi za účelem poznání. Za účelem najít své vlastní božství a nenechat se ovlivňovat iluzí, která je všude kolem tebe. Před inkarnací se ti to zdálo jako snadný úkol, měl jsi jasnou vizi, jak to uskutečnit. Během inkarnace se však tvůj vysněný cíl začíná vzdalovat a vázne cesta, kterou k němu kráčíš. Začínáš pochybovat o tom, co je pravda, a co vlastně cítíš. Hledáš odpovědi vně sebe, často i na sociálních sítích. Přestáváš si uvědomovat, že to nejcennější bohatství je uvnitř tebe, a že stačí jen důvěřovat v sebe.

Kdyby lidé přestali sledovat vnější hru, okamžitě by se uskutečnil vzestup. Tak jednoduché to ve svém principu je. Jenže každý člověk je jiný. Každý je s každým propojen a ovlivňujete se navzájem. Když jeden vidí řešení, druhý mu nevěří, když další objeví, jak z toho ven, ostatní se mu vysmějí. Kdyby však všichni poslouchali pouze svůj vnitřní hlas, pak by se nemohlo dít to, co se děje a světlo by povstalo z nitra každého z vás. Zaplavilo by každý kousíček Země. Byl by to takový vesmírný úkaz, že by byl vidět ve vesmíru a dokonce se o něm píše i v možném scénáři toho, co se na Zemi odehraje. Ještě však lidé nejsou plně připraveni změnit své role, které na Zemi hrají.

Jaké to však má řešení, ptáš se. A existuje vůbec nějaké? Existuje řešení, když jste všichni vázáni na sebe a ovlivňujete se nevědomky navzájem? Využít se toho dá i v jiném směru. Vždyť stále máš k dispozici svoji vnitřní sílu. Tu ti nikdo nedokáže vzít, pokud ji dobrovolně neodevzdáš do rukou jiných. To, co tě nesmírně ovlivňuje jsou tvoje pochybnosti. S nimi odbočuješ ze směru své cesty. Jakákoli pochybnost prodlužuje tvoji cestu tvými iluzemi. Můžeš mít pochyby o tom, zda to, co se děje, je pro Zemi prospěšné. Pochybnosti o sobě nebo dokonce i o vzestupu. Pochybností je mnoho druhů. A každý si tu svoji pochybnost najde.

Tím, že odvracíš svoji pozornost od sebe a zaměřuješ se na to, co kdo řekl, co se kde píše, co se kde děje, tím ztrácíš kontakt sám se sebou. Neb to, co je důležité, to k tobě přijde a ten zbytek tě má pouze zmást a uvést v jinou, iluzorní realitu. Přeskakuješ tak ze své vnitřní reality světa do světa iluzí. Přitom ve světě iluzí můžeš žít, aniž by tě oslaboval její vliv. Jde jen o to ze scénáře této iluze vystoupit. Každý den vidím tisíce lidí, kteří se o to pokouší. Někteří volají na pomoc vesmírné přátele, jiní to zkouší sami. A desítkám z nich se to i podaří. A těm, co jsou neúspěšní, tam probíhá stále dokola stejný děj. Vrací se po kruhu pochybností zpět, odkud vycházeli. Tito lidé vnímají pravdu na druhé straně závoje, ale nedokáží se s ní ztotožnit v tomto světě, nedokáží změnit své myšlení natolik, aby se pro ně iluze stala průzračnou energií, kterou snadno rozpoznají a prokouknou. Zajímají se sice o dění v energiích skutečnosti, sní o něm, ale jak v něm zůstat, pro ně zůstává záhadou. Nemají sílu změnit svoji stávající cestu a vydat se celým svým srdcem za pravdou.

Pokud by jsi energii iluze nazval mlhou, pak si polož otázku, v jak silné mlze se nacházíš. Možná, že neuvidíš na krok a to se týká i těch, kteří podléhají velkému množství zdánlivě světelných dezinformací. Není pravda vše, co se pravdou zdá. Pravdu najdeš pouze ve svém srdci, nikdy ne jinde a proto může být tvá mlha hustá, i když na sobě pracuješ a snažíš se vystoupit z iluze tohoto světa. Mlha – iluze se může týkat i toho, jak sám o sobě smýšlíš, jak se chováš ve vztahu k ostatním, o tom, jaké informace šíříš, jaké informace čteš, posloucháš, co vyhledáváš. Mlha – iluze se může týkat tvých vztahů s okolím, se Zemí, se společností, ve které žiješ. Existuje nespočet možností, jakými se iluze – mlha projevuje. Jak tedy vypadá tvá mlha? Pokud místy vidíš, že ustupuje nebo již ustoupila, pak si pogratuluj a věř, že čím více se zaměříš na svůj vnitřní hlas srdce a čím více se vzdáš pochybností o sobě, tím dále se mlha rozežene. Až nakonec nebude žádná a ty uvidíš, že na tebe vnější svět iluzí vůbec nemá vliv.

Je to idealizovaná představa, ale existuje možnost, jak toho docílit. Jen se odpoj od vnějších vlivů a nemyslím tím teď politické dění. Tvůj osobní život je protkán iluzemi o sobě i o tom, jak o ostatních smýšlíš a možná zde je dobrý začátek pro opuštění pochybností a následování hlasu srdce. Že ho neslyšíš? Ztišením a tréninkem meditace dokážeš slyšet jeho hlas. Chce to trpělivost a vzdát se marnění času způsobem konzumního života. Vždyť ten tě má z cesty svést. Pak jsi závislý na moderních technologiích a nedokážeš nalézt svůj vlastní směr.

Na Zemi se ještě uskuteční mnoho změn a ne všechny pro tebe budou příjemné. Obzvlášť pro ty, co silně uvízli v energii hmoty a jsou na její vibraci závislé. A to je další otázka pro tebe. Jak moc jsi závislý na hmotném blahobytu kolem sebe? Neříkám ti nyní, aby ses stal poustevníkem v jeskyni. Jen ti ukazuji, že existuje mnoho různých pohledů a cest a některé z nich vedou k tomu, aby jsi pak snadno vnímal své srdce. A co je nejdůležitější, abys následoval jeho hlas. Neb často srdce slyšíš a jdeš vědomě proti němu a cítíš se u toho špatně. Nejednou si to i vyčítáš. A to znovu přilévá energii do pochybností, které tě vzdalují od cíle, kam směruješ. Vše je pouze na tobě. Rozhoduješ o svém zdraví, rozhoduješ se o své svobodě. Rozhoduješ se o tom, kdy se cítíš omezen, i o tom, kdy tvé tělo nefunguje tak, jak se domníváš, že by mělo. Tam, kde jednáš pouze rozumem, tam ti mohu říct, že jsi téměř vždy v rozporu se srdcem.

Tato doba vás učí zaměřit se na oblast srdce a nereagovat na provokace, které tě mají svézt z cesty. Víš, kdo je pro dualitu nejvíce „nebezpečný“? Ten, co vystoupí z davu. V ten okamžik se ukazuje jako jasná hvězda na obloze, a to dualita nemá ráda. Ukáže záři svého srdce bez ohledu na to, co se kolem odehrává. Nebe se začíná plnit těmito hvězdami a já věřím, že toto rozzáření nitra potká každého na Zemi. Však stále drž svůj směr. Jsi bojovníkem světla, ale to neznamená, že máš tasit zbraň. To znamená, že máš své světlo nechat zářit navenek a nikdy o něm nepochybovat. Jedna hvězda zapaluje druhou, vzniká mocný proud světla. A to je jedna z cest, kterou má lidstvo před sebou, a která vede z utrpení. Je to cesta opuštění pochybností a návratu do božské harmonie.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

úterý, 10 srpen 2021 19:29

Kryon - Evoluce emocí

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 10.08.2021

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

 

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás svojí magnetickou přítomností a v radosti vás přicházím povzbudit do dalšího období. Někteří z vás mají pocit, že se svět hroutí, že se hroutí to vybudované, co mělo být pevné a zůstat navždy stát. Hroutí se však vše, co nemá ve svém základu slovo láska. Jsou to vztahy, jsou to sdružení, jsou to systémy, na kterých byla založena vaše společnost. To nezdravé musí odejít, vyléčit se a to, co zbude, to přejde do laskavosti a otevřenosti srdce. To jen stručně k tomu, co probíhá. Nemusíš se trápit tím, zda Země činy lidí přežije, či nikoli. Země tu „vždy“ byla. Byla tu v okamžiku, kdy lidé přišli na tuto Zem. A tak tomu bude i nadále. Země je v bezpečí a to, co se odehrává před vašima očima, jsou jen děje jedné jediné dimenze. Přitom Země, ta je multidimenzionální. Život tady probíhá ve více úrovních a rovinách. A vy svýma očima, svojí fyzickou přítomností sledujete děje ve vaší realitě, ve vašem vnímatelném světě. Když však rozšíříš své vnímání, zjistíš, že světů kolem tebe je daleko víc. Že to nejsou jen světy přírodních bytostí nebo těch, co přichází z vesmíru, že jsou to světy, které dosud nemáte pojmenovány jménem a neměli jste o nich dosud ani tušení. Světy, kde je hlavní energií ryzí láska, světy, které žijí v míru a neznají žádné oddělení. Oddělení od skutečnosti, že nejste sami, že existuje něco víc než vámi žitý svět.

Tyto světy pečlivě sledují vývoj lidstva, jeho mentální zralost, jeho emoční evoluci. Protože takto se to opravdu dá nazvat, probouzíte své city a míříte ke stále hlubší a hlubší lásce. Proplouváte prostorem, ve kterém vnímáte ostrovy hluboké lásky a ještě hlubší beznaděje. Střídají se u vás tato dvě období podle toho, kde právě vaše loď vědomí kotví a zůstává. Učíte se balancovat na prostoru, který je vám k životu dán. Snažíte se být neutrální a svojí vyrovnaností se udržovat v klidných vodách. A pak přichází ona láska, o které tu hovořím. Z klidu a vyrovnání se vynořuje poklidný ostrov hlubokého citu, který je daleko niternější než kdy byl jakýkoli cit prožíván. Dostáváte se do stále větších hloubek lásky a ta samotná vás dojímá. Láska ke všemu a všem, ke všem lidským bytostem, láska k planetě i vesmíru, láska ke všemu, co probíhá, byť je to ještě v energiích boje, neboť za bojem je vždy strach a ten jen zraněnou lásku ukrývá.

Vše na této planetě se týká lásky. Vzestup je o lásce, kterou každý z účastníků vzestupu pozná.
Možná teď hodnotíš svoji schopnost milovat. Avšak nehodnoť nic, natož sám sebe. Vystup z iluze hodnocení, jsi hoden lásky tak jako všichni na této planetě a máš možnost procítit stejnou hloubku lásky, kterou ostatní již zažívají. Není jich moc a není jich málo. Je jich přesně tolik, jak je kdo připraven. A možná mezi ně patříš i ty. Možná jsi již objevil ostrůvky lásky – ten pocit, kde je láska násobena a ty máš v ten okamžik touhu obejmout celý svět.

Je krásné žít na tomto světě. Láska zde dýchá, láska zde žije. Láska se zde stává domovem. Vy všichni jste vyslanci hvězd, kteří přišli tuto planetu osídlit láskou. Láskou, která tu kdysi s dualitou vyhasla a nyní se vrací zpět. Konečně je to v míře, která je i vidět. Je vidět i z vesmíru, je viditelná i z našich kosmických lodí, z našich plavidel. Láska, která jako Fénix z popela povstává. Je to hluboký proces transformace, je to proměna lidstva, evoluce emocí.

Máš čest být přitom a objevovat v sobě lásku ve stále větší síle, stále víc bez hranic a bez jakýchkoli příkazů či pravidel. Máš možnost v sobě objevovat to, co jsi v sobě léta neviděl. Na co jsi v sobě možná zanevřel, co jsi možná odložil stranou, abys dokázal v dualitě žít. Máš možnost vidět to, jak tvé světlo stále víc a víc září. A to nehledě na okolnosti, které tě životem provází. Tvé světlo má touhu zářit víc, má touhu doprovodit tě do hlubokých sfér lásky, do tak hlubokých energií, které jsi na této planetě ještě nezažil. Skrývá se v tom obrovská síla. Síla, která mění vibrace na velikou vzdálenost, která dokáže léčit i zacelovat, která vede k úplnému uzdravení těla i duše. Protože právě v emocích jste v poslední době jako lidstvo zkoušeni. A tu zkoušku jste si připravili sami. Nepřichází odnikud zvenčí, je jen vyvrcholením emočních nepokojů lidstva. Vy lidé jste za to odpovědní, ale to neznamená, že na sebe nyní stáhneš vinu. Jen se ukazuje to, co dlouhou dobu tlelo uvnitř lidské rasy, a čeho je třeba se vzdát. Paradoxně to vedlo ještě k většímu strachu a manipulacím, lžím, které se stávají pravdou a za pravdu se považují. To vše bude mít ještě své vyvrcholení.

Mnozí z vás čekají na to, že přijde někdo zvenčí a do tohoto procesu zasáhne. Přijde spasitel, mesiáš, mimozemšťané. Jenže milí přátelé, v tématu, které se vám otevřelo, můžeme pouze přihlížet. Nikomu z nás není dovoleno pracovat na zklidnění situace, aniž by k tomu byl závažný důvod. Jen sledujeme dění a pomáháme tam, kde pomoc opravdu chtějí. Pokud se cítíš situacemi zvnějšku emočně oslaben, pak můžeš kdykoli požádat o pomoc toho, komu věříš a může to být opravdu kdokoli – nanebevzatý mistr, samotný Bůh, anděl, já … může to být jakákoli tvá oblíbená bytost, toho, koho považuješ za svého přítele a ten ti v ten okamžik energetickou pomoc dá. Takto se dá snadno pomáhat, však málo je těch, kteří žádají. Daleko více je těch, kteří pomoc světelných bytostí zneužívají, respektive lépe řečeno snaží se jí zneužít. Ve vesmíru panuje jasný řád a právě díky tomu vesmír funguje v harmonii a cesta každého je v něm svobodná. Svobodné je tedy i rozhodnutí každého, zda si pomoc přeje či nikoli. Nemůžeme na Zemi přiletět a odebrat lidstvu jeho lekce, to by se zastavil vývoj na této planetě. Věřím, že chápeš, co mám na mysli, a co se ti tím snažím říct. O tomto tématu jsem již častěji hovořil.

Však vraťme se k tomu, co na Zemi právě probíhá. Je to emočně pohnutá doba. Snadno sklouzneš do emocí, které nemáš zpracované a snadno také vystoupáš k emocím, které u sebe dosud neznáš. Umožňují to aktuální vibrace, na které Země povýšila. A to se bude v následujícím období ukazovat stále víc a víc. Někdy nebudeš chápat sled a průběh svých emocí, avšak v každém případě ti mají poskytnout návod k tomu, jak aktuálně žiješ a kam míříš. Na ostrově lásky se jen láska udrží a žádná jiná emoce nemá šanci zde pobývat. A tak všichni lidé míří ke svým ostrovům lásky, ke svému vlastnímu poznání, kde přestávají emoce skrývat. Všimni si, že i z veřejné sféry unikají emoční výjevy, které by dříve byly skryty. Udržet své emoce tak zvaně pod kontrolou se začne stávat stále více nemožné. Jediným řešením je propustit v sobě to, co je tam zkrátka uvízlé. Dojít k odpouštění, dojít do bodu míru a ukončit sám se sebou hry na utrpení, bolest a křivdu.

Užívej si okamžiky, kdy se ti podaří dostat se do hlubin lásky a zažívat tento nádherný cit. Načerpej z těchto okamžiků vzácnou energii a postupně zjistíš, že se v této energii nacházíš stále častěji. A méně a méně bude nepříjemných chvílí, bude ubývat emocí, které jsi držel ve svém zajetí a ty svoji vyrovnanost začneš pociťovat nejen ve své mysli, ale i v tom, jaké vibrace kolem sebe šíříš. Ze tvé přítomnosti bude vyzařovat stále víc klidu a pochopení, energie bezpečí. Již nyní jsi světelným majákem pro své okolí a představ si, až postoupíš na vyšší úroveň a tvé vyzařování a úroveň klidu se zesílí.

V energii klidu a beze strachu – tam začíná nulový bod, skrze který se budeš nořit do hlubin lásky. Začni tedy vědomě prožívat život beze strachu. Postav se proti němu a řekni si: „Stop! Není důvod se bát.“ Strach je energie, která tě dokáže paralyzovat, bere ti tvoji sílu a odebírá zdraví. Uvolni se ve svém vlastním míru a věz, že kdyby neexistoval strach, neexistoval by ani nepokoj, nemoc, ani žádná jiná újma.

A tak se zbav obav z následujícího období. Život na Zemi má mnoho tváří a tobě ukazuje tvář, která je jasná a laskavá. Když vstoupíš do života beze strachu, bude se tak život i chovat. A čím více lidí toto dokáže, tím víc síly si vzájemně nevědomky dáte. Jednotlivec je stále ten, kdo zahajuje proces změny, kdo je hybným motorem. Čím více změn, tím více chaosu, ale také více světla, protože každá změna bortí zastaralý systém a ukazuje jinou cestu, než která tu dosud byla.

A tak ti přeji, aby tvé dny byly co možná nejklidnější, abys dokázal udržet svůj vnitřní klid a mír a stále častěji jsi navštěvoval své ostrovy hluboké lásky, které ti poskytnou tolik potřebnou sílu a bezpečí.

Když budeš v nesnázích nebo budeš jen potřebovat energii, nezapomínej na své energetické přátele, jsou tu kdykoli pro tebe.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 
 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

neděle, 31 leden 2021 09:26

Kryon - Cesta ke svobodě

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 29.01.2021

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, i v tomto roce vás zdravím svojí energií. Nechej ji proudit do míst, o kterých víš, že jsou oslabená. Dopřej si harmonizaci mým léčivým světlem, které Tě vibračně pozvedá. Je to nabídka, která tu je, stejně jako desítky, stovky nabídek jiných. A ty se sám rozhoduješ, co k sobě pustíš a přijmeš, a co necháš jít. Každá Tvá cesta je správná a nezaslouží si žádné hodnocení. To si uvědomuj vždy, když jiné hodnotíš, když byť třebas i vidíš, že cesta někoho nemusí být správná. Pamatuj, že každý se za sebe rozhoduje sám.

A každý také rozhoduje sám, zda podléhá kolektivním energiím a kolektivnímu strachu, nebo i lžím, které se po celé planetě Zemi šíří. Země prochází silnou transformací, avšak v jejím pohybu vpřed jí nic nezabrání. Ačkoli nyní své vlastní zvyšování vibrací zpomalila, aby si lidé své vlastní záležitosti vyřešili.

Lidstvo se dostalo do fáze, kdy ovlivňuje nejen své životy, ale i životy jiných říší a světů na planetě. Dostalo se do fáze, kdy využívá svoji tvořivou a tvůrčí moc, která byla každému člověku dána. To však znamená jediné. Že tato moc není nikým kontrolována a zodpovědnost za její používání je na každém jednotlivci zvlášť a pak i v celku, kterým lidstvo je a v této myšlence je jako lidská říše brána. Tvořivá moc může být prospěšná nebo destruktivní. A lidstvo se samo rozhoduje, rozhoduje se každý jednotlivec zvlášť, jaký směr své tvořivé energii dá.

Polarita ve skutečnosti neexistuje. Vše je jednotou a má jednotný směr. Vy žijete ve víře, že je vše polaritní a tím pádem se i tvůrčí moc stává nástrojem, který můžete používat proti sobě. A to se nyní děje. Vždy byly doby, kdy lidé zneužívali svoji moc vůči ostatním, ale nikdy to nebylo v míře, v jaké se to děje nyní. Vrcholí něco, co bylo dlouho připravováno, a má to za cíl jediné, abyste z role polarity vystoupili. Jak dlouho to bude trvat, to není pevně dáno. Scénář existence lidstva píšete sami, a každý do něj svým vlastní životem přispívá.

Naší povinností, jako světelných bytostí nyní je, abychom vám byli blíž než kdykoli jindy. Však stále nemáme možnost zasahovat. Jen přihlížíme aktuálnímu dění a vězte, že nepřijde nikdo zvenčí, aby lidstvu pomohl vstát. Vaše vlastní povstání musí být iniciováno z vašeho nitra.

Lidé rádi podléhají myšlenkám, že je něco zvenčí spasí. A tím se vzdávají svých vlastních sil. Věří, že přijde nová technologie, nový lék, přiletí vesmírné bytosti. Věří, že přijde lékař a zachrání jejich fyzické schránky, věří, že přijde psycholog a pomůže za ně vyřešit jejich depresivní stav, věří, že vyhrají miliony v sázení a nebudou muset pracovat. Věří v to, že někdo za ně přebere zodpovědnost a oni se nebudou muset sami za sebe rozhodovat. Dostanou jídelníček o tom, co jíst, a co jim svědčí, přestanou přemýšlet a jejich racionální uvažování překryje pocit, že vše dobře znají a jsou v dobrých rukách. Je to etapa, ve které se hraje s otevřenými kartami. Moc chce mít ještě větší moc, strach chce být ještě větším strachem. Záměry jsou jasně specifikovány.

A já se Tě ptám? Jak využíváš svoji vlastní tvůrčí moc? Je to ve prospěch Tebe a Země nebo je její moc destruktivní a tím ubližuješ sám sobě i jiným? Je to otázka, nad kterou se vyplatí pouvažovat. Neb vzdávání se vlastní moci, to již někteří máte za sebou. Již poměrně hodně z vás ví, že si nepřeje být loutkami. Avšak stále je ve hře vaše vlastní moc. A ta je mocnější než o čem dokážeš snít. Tvá tvůrčí moc je tak silná, že ní v jednom jediném okamžiku dokážeš přeskupit celý vesmír. V případě, že bys svoji moc naplno využil a Tvůj cíl byl destruktivní. Dokážeš však i v jednom jediném okamžiku nastolit ve svém životě mír a stát se zvenčí naprosto neovlivnitelným. A to je stav, kterého se někteří bojí. Bojí se používat svoji vlastní tvůrčí sílu, bojí se myslet mimo obvyklý způsob myšlení a raději se přiklání k tomu, jak myslí ostatní a podle názoru ostatních mění i své vlastní názory. A to z dlouhodobého hlediska vede k úbytku energie, až nakonec i k sebepoškozování a k depresím.

Kolektivní vědomí zachvátila panika a strach. Není to panika a strach z nemoci, o které se všude hovoří, je to panika a strach z projevu své vlastní síly, ze svého vlastního probuzení, vystoupení z dosavadní žité reality. Nemoc je jen iluzí, kterou jste si pro tento stav vytvořili. Již dávno jsme vám sdělovali, že k tomuto dojde, a že budete vystaveni změnám, které se dotknou každého na Zemi. Již dlouho jsme hovořili o síle kolektivního myšlení. A když se do něj intenzivně vkládá zoufalství a strach, pak se přirozeně musí tyto emoce u lidí čím dál více vyskytovat. I u těch, kteří strach a zoufalství předtím nepocítili. Intenzita této myšlenkové formy hmoty se mění každý den, a protože do ní nyní přispívá mediálním boomem obrovské množství lidí, je pochopitelné, že se stejná energie vrací zpět všem. Uvízli jste ve svém vlastním stvořeném strachu a v energii, která se vznáší nad oblastmi, kde jsou lidé strachem velice zasaženi. Jsou to města, vesnice, celé státy, občas lze zahlédnout i čáry, které jsou ve skutečnosti silnice. Silnice, kde lidé během jízdy ve svých autech přemýšlejí a rozebírají v myšlenkách dramatické situace.
Zvláštností na tom je, že když se podíváš na tuto energetickou hmotu kolektivního myšlení, objevíš i místa, která jsou velmi málo zasažena a přesto v nich žijí lidé. Jsou to však lidé bez mediálního ovlivnění. Dále žijí svým životem a rozvíjí svoji tvořivou / tvůrčí moc nezávisle nad tím, co se děje vně nich. Tyto oblasti se nachází nejen v méně obydlených krajinách, ale významně se tomuto kolektivnímu strachu vymyká i Afrika.

Pracuj tedy na svých myšlenkách a uvědomuj si svoji tvůrčí sílu a moc. Pracuj na tom, aby Tě neovládalo kolektivní myšlení strachu a paniky, protože pokud žiješ v oblasti, která se nachází v centru nebo pod pokrývkou kolektivního strachu, pak jsi ním také neustále zkoušen a atakován. A je důležité udržovat si svůj status světla v tom, aby se oslaboval vliv, který se Tě snaží dostat do energie nedostatku a chátrání. Je to výzva pro každého z vás. Právě nyní do svých rukou berete louč světla a učíte se zářit i ve tmě kolem vás. Je to odvaha. Je odvaha nenechat se ovládat. Je odvaha být neutrální vůči všemu, co se děje, a přitom si zachovávat svoji vlastní tvář. Je odvaha být člověkem otevřeného srdce a jiným cestu v této době ukazovat.

Hranice, které jste si stanovili a posvětili zákonným právem, jsou tu pro to, aby vám připomínaly to, jaké to je, když se Božské bytosti v lidském těle ustřihnou křídla. Abyste využili svůj potenciál a v lásce to stávající proměnili. Vše se mění. I to, že jednou hranice, které vás nyní omezují, skončí, stejně jako jednou skončí veškerá omezující práva. Slovo právo, které v této době postrádá svůj význam, a které je zneužíváno, znovu nabude svůj status a vy se ocitnete v pravé a čisté energii práva, jenž toto slovo má. A to je svobodné právo života. Platí ve vesmíru kdekoli, kam se podíváš. Avšak zde se toto slovo skloňuje jinak a má naprosto jiný význam. Vnímej slovo právo v jeho pravém významu a uvědom si, co pro Tebe tato energie znamená. Posílíš tak svůj status světla.

Pečuj o sebe na všech úrovních, které máš. Udržuj své tělo v takové čistotě, v jaké to jen lze. Tím myslím, aby ses zbavil toxinů, co v sobě máš a udržoval se v kondici, která je ke zdraví potřebná. Udržuj v čistotě i své myšlenky, emoce, svoji spirituální část. A pak si také uvědomuj, že vše je jednota. Neodděluj jednotlivá témata života, ale vnímej život a situace v něm jako celek. Pak získáváš jiný úhel pohledu a Tvému tělu se daří po všech stránkách.
Zní to jako velký úkol, a tak to také je. Ten úkol máš však od začátku svého života. Jen je nyní možná pro Tebe aktuální víc než dříve.
A já, i ostatní hvězdní přátelé, Ti budeme i nadále pomáhat. Kdykoli nás můžeš o pomoc požádat.

Tvoř ve svém nitru mír a věz, že Tvé semínko míru jednou rozkvete a ty sklidíš plody, které jsi jako jednotlivec do kolektivu zasel.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 20.10.2020

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji přátelé. V lásce k vám přináším poselství, které vás přiblíží další kousek k novému náhledu a myšlení. Otevírají se témata, která byla dlouho uzavřena. Bublající láva nadzvedává krustu, pod kterou se hromadila, a vše probublává ven. Z lidského hlediska se to zdá být jako chaos. Je to skutečně zmatek, který namísto toho, aby lidi spojoval, lidi rozděluje. Je zajímavé vnímat rozdělování světa, je zajímavé sledovat, jak k nastávajícím situacím zaujímají postoj jednotlivci, národy i kontinenty. Světlo se stále dostává na povrch a naráží na odpor duality, která se brání a drží starých struktur. Drží se toho, co dobře zná.

Země samotná pomáhá lidem, jak jen může. Domníváte se, že deště, které za celý rok ve velké intenzitě po celém světě přichází, jsou jen tak? Země pomáhá s čištěním emocí lidí. Země cítí, jak moc zátěže vzniká strachem a nepokoji, nejistotou budoucna. Země pomáhá s transformací těchto energií. Objevují se povodně, aby lidé odvrátili svůj zrak od myšlení celku a zaměřili se opět na sebe. Vždyť jak snadné je zapomenout vnímat své vlastní Já?

Pod vlivem neustálého tlaku zvenčí člověk snadno cizím emocím podléhá. A nejsou to emoce jeho. Jsou to emoce, které mu vnucuje okolní svět. On je pak jen přijímá za svoje.
Pak je těžké vyznat se sám v sobě. A to se některým z vás děje. Začínáte uvnitř sebe sami se sebou bojovat. Potlačili jste své vlastní Já, překryli jste své světlo a vpustili do sebe emoce, které tam nepatří a ani tam nemají být. Následně na těchto cizích emocích tvoříte ty nové, ty vlastní. A tím se prohlubuje vnitřní boj a ubírá vám to na vlastním racionálním smýšlení.

Moji milí přátelé, je třeba, abyste znovu vnímali sami sebe. Jako jednotlivce, jako silné světlo, které září. A ať se cokoli ve vašem okolí děje, nijak se do nedotýká vaší záře, ani to nezasahuje do vašeho vnímání. Najednou dokážete procházet krajinou bez vnímání tlaků zvenčí. Najednou se můžete pohybovat mezi lidmi a necítíte únavu, ani vás nic neoslabuje. Začínáte přecházet do jiné reality a tímto se otevírá nový svět. Svět, který je již dávno pro život lidí připraven. Je to svět, pro který se tvoje duše narodila, přála si ho zažít. Svět míru, svět lásky, svět čistých emocí. Svět bez křivd a ponížení, bez zastrašování.

Možná máš pocit, že v tomto světě již jednou nohou jsi? Může to tak být. V okamžiku, kdy jsi očištěn od vlivů kolektivu a masážních praktik mediálního tlaku, začínáš cítit sám sebe. A v ten okamžik jsi připraven. Najednou můžeš vnímat realitu, která se prolíná s realitou ostatních, avšak uvnitř které panují pouze vznešené energie. Pootevíráš dveře něčemu krásnému. Dovoluješ si nahlédnout do světa, který bude existovat po vzestupu Země. Vlastně stále existuje. Jen si dovoluješ do něj krok za krokem vstupovat.

A v ten okamžik nového vnímání víš, že je vše, co se děje správné, a že je to součástí vývoje lidských bytostí na Zemi, porodu nové Země.

Ne všichni mají rozšířené vnímání jako ty. Jsou lidé, kteří jsou stále spirituálně „slepí“ a skrze svůj strach a zahleděnost nevnímají sami sebe. Mají sice pocit, že ano, že jsou na svoji osobu silně zaměřeni, avšak opak je pravdou. Jen přebírají to, co je jim nabízeno a pak projektují to, čím jsou oni v ten okamžik sami. Strach přitahuje strach. Nenávist nenávist. Láska lásku. Tohle jsou nepsaná pravidla vesmíru, která platí od začátku věků. Kdo chce bojovat, příležitost k boji si najde. Vše mu zrcadlí jeho stav. A stále je obrovské množství lidí, kteří si zrcadlí stále to samé. Strach, nenávist a nepokoj. Avšak na druhou stranu stále víc a víc přibývá těch, kteří se rozhodli říct STOP nízkým vibracím a manipulaci a jednou nohou jsou již v jiné realitě. Ano, ta stará vás stále ovlivňuje a snaží se vás zpět strhnout. Někteří odolají, jiní ne. Co je pro vás však důležité je, že i když zavrávoráš, máš stále touhu vstát a jít za svým snem dál. Když zavrávoráš není to důvod vše vzdát. A právě svou pevnou vůlí se projevují ti, kteří tvoří nový svět. Jsou to ti pracovníci světla, o nichž se toho možná moc neví, ale jejichž víra a vytrvalost úmyslu světla otevírá ono „nové pole“. Přístup do pole světla.

A tak se netrap tím, co se kolem tebe děje. Věz, že tvým jediným úkolem na Zemi je, naučit se zachovat klid a udržet v sobě vnitřní mír. Tím se stáváš tím nejcennějším pokladem pro Zemi i své okolí. Učíš se být za každých okolností vyrovnán. Učíš se žít v prolínajících se realitách tak, abys obstál v té, co končí, a zároveň udržel zář svého světla a zůstala ti přístupná realita, která se otevírá. Toto období bude ve stále silnější intenzitě pokračovat.

Ukazují se pravé povahy lidí. Ukazují se tváře, které byly skryty. V některých z nich lze zahlédnout vůdce z minulých inkarnací, kteří navazují na své předchozí činy. Vše se prolíná. Avšak vše je stále v ději, která přináší veliké dávky světla. Nic není tak, jak se to zdá být. Tato věta je moudrou mantrou, kterou lidstvu opakujeme již staletí. Když se podíváš za závoj toho, co je tvému běžnému zraku předkládáno, uvidíš velký rozdíl.

Obnovuje se záře křišťálových měst. Jsou místa, která se na Zemi již naprosto očistila od duality a září ve své prapůvodní čistotě. Existuje nespočet lidí, kteří se probouzí, aniž by věděli, co probuzení je. Mnoho lidí má vnitřní odpor proti systému, který panuje. Je toho mnoho, co se děje. Pozorovat to můžeš úplně všude. V jakémkoli oboru, do jakého se podíváš. Velkou ránu dostává zdravotnický systém a ten čeká komplexní proměna. Je jen na lidech, kam to až nechají zajít, svobodná vůle je stále prioritou pro veškeré dění.

A zatímco lidstvo hraje svoji hru pomocí manipulací, my se zaměřujeme na magnetické linie, obnovujeme ztracená magnetická spojení. Spolupracujeme s říšemi, které jsou v přítomnosti otevřené tomu, co přichází a společně s přírodními bytostmi rozšiřujeme oblasti skutečnosti. Je to nádherná práce a máme dobrý pocit, že se to děje. To, co občas zahlédneš ve svém vnímání, jsou střípky těchto realit, které jsou rovněž pro tebe připravené.

Svět spolupracuje, všechny říše též. Sem tam se najde některá, která stagnuje. V současnosti je to říše lidí. Ale i ta má svůj čas, kdy ji stagnace tzv. přejde. Hovořím teď o lidstvu jako o celku. Jsou jednotlivci, kteří to mají jinak nastavené. Jsou národy, které nepodléhají panice a nadále spolupracují na obnově struktur Země.

Vše, co bylo předvídáno, se děje. Avšak neděje se nic, co by mělo být strašidelné. Země se mění a lidstvo též. Tak to vždy bylo a vždy bude. A jakou lekci si lidstvo dává, o tom také rozhoduje samo. Tentokrát si dáváte lekci o návratu ke vnímání svého Já. Je to těžký předmět z pohledu školské disciplíny. Nicméně já vím, že většina lidstva bude na tuto výukovou lekci zpětně s humorem vzpomínat. Až pochopíte iluze, do kterých jste se zamotali a až budete mít touhu z nich vystoupit, pak jsou vám k dispozici všechny nástroje skutečnosti, aby se to tak mohlo stát a mohlo se vše napravit. Jsme stále připraveni, jsme tu pro kohokoli z vás.

Když budeš cokoli potřebovat, stačí požádat a naše energie je Ti k dispozici. Však vnímej tu nejpodstatnější věc. Nejprve je třeba stabilizovat tebe, nejprve je třeba, abys ty sám prozřel. Pak začneš vnímat, že ostatní nemůžeš ovlivňovat, ani nad nimi mít moc. Pak začneš vnímat, že nejsi vůdcem, ani spasitelem, ale že vůli všech svobodně respektuješ. A pokud část tvé rodiny bude chtít zůstat ve strachu, tak je to v pořádku a ty je nesoudíš. Zároveň je však netaháš z jejich strachu proti jejich vůli.

V každém na Zemi, úplně v každém, je jiskra světla a touha svobodně a v míru žít. Avšak každý člověk sám musí tuto touhu svobodně probudit. Nepřesvědčuj ty, co „nevidí“ k tomu, aby „viděli“. Všímej si sebe a věz, že tvá osobní zář je inspirací každému, koho potkáš.

A právě tímto se mění svět. A proto ti ještě jednou opakuji. Stabilizuj sebe. V tom je obrovský přínos pro dnešní dobu. Daleko větší než dokážeš pochopit rozumem. A kdyby se takto stabilizovali všichni vědomí pracovníci světla, stačilo by to k tomu, aby okamžitě ustal boj. Zrnko k zrnku je obrovská síla. Je to zdroj.

Děkuji ti za to, že rozjímáš nad slovy, která pronáším. Raduj se z každého dne. Hledej na něm to pozitivní. A i když ti do zpěvu není, i to se může stát. Netrestej se za své aktuální emoce, ale zkrátka se je snaž spravit, snaž se svém světle stabilizovat. Je přirozené, že občas kráčíš nahoru a někdy uděláš i krok zpět. Netrestej se můj lidský příteli za to, že občas tzv. selžeš. Nikdy neselžeš, to je iluze a lež. Tím, že si uvědomíš, co můžeš změnit a jak lépe žít, tím se vše nově mění a nastavuje. Jsem u tebe, stejně jako moji magnetičtí přátelé.

Vnímáme každý pokrok, který děláš. Podporujeme tě v záři tvého světla. A tak kdykoli budeš chtít, můžeš nás požádat a my tě podpoříme ve tvé světelné stabilizaci.

S láskou a vírou v dobré, Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

úterý, 12 květen 2020 18:12

Hora Lyra, Česká republika, 1103 m n. m

Jeseníky ukrývají mnoho tajemství dávných věků. Tyto hory byly dualitou velice poznamenané a ještě i dnes lze na mnohých místech cítit vibrace, které nepatří k těm, ve kterých by chtěl člověk setrvávat. V jakékoli krajině je však možné najít skryté klenoty, a nejinak je tomu i zde.
Když jsme volili trasu jednodenního treku, padlo rozhodnutí k návštěvě turisticky neznačené hory uprostřed na první pohled jistě zajímavějších míst. Nikdo z nás netušil proč. Jen jsem naslouchala intuici a nechala se pozvat na místo, které se podle map nezdálo ničím výjimečné.

Hora Lyra leží v Medvědské hornatině v Hrubém Jeseníku. Na vrchol neexistuje žádné značení a člověk se musí spoléhat na svůj instinkt nebo navigaci. Celá hora je pokryta lesem a chůze je zpestřena přelézáním kamenů a kmenů padlých stromů. Není zde až tak vnímatelný zásah člověka do přírody a tak spoustu zážitků čerpáme již jen chůzí v divokém terénu. Výlet tedy není vhodný pro turisty vycházkáře, ale je pro ty, co nebojí slov – přeskoč, přelez, podlez. V tomto případě trasu zvládne každý bez omezení věku.

Hora se mnou začala komunikovat asi v první třetině naší cesty. Povídali jsme si o bytostech, které tam žijí. Nicméně komunikace na svahu hory byla nesmírně obtížná, pravděpodobně přes hustotu energií, které se nachází všude kolem hory. Čím výše pak člověk byl, tím byla komunikace snazší a hora začínala vyprávět své příběhy. Vlastně mluvila skoro pořád. Jen jsem ji při svém funění do kopce občas ignorovala.

Již na cestě jsme vídali různá znamení od obličejů přírodních bytostí, přes šipky z větviček až po trojzubec Neptuna. Nepřikládali jsme tomu žádnou váhu, důležitost těchto znamení nám došla až na vrcholu kopce, poté, co jsme si vyslechli souvislejší sdělení Lyry.

A toto sdělení přináším i tobě:

„Milí poutníci, cestovatelé, migranti mezi světy. S láskou vás vítám svým objetím. Jsem Lyra, hvězda i souhvězdí, hora i nížina, poupě i květ. Jsem skrytá láska uprostřed skal, které zahalila dualita, a kde hrubost energií smetla z povrchu jemnost a cit. Dnes k vám, milí lidé, po dlouhé, dlouhé době znovu hovořím.
Jsem nositelkou pevninské energie této krajiny spojené se silou vody. Mým přítelem je Neptun, bytost, která povolala své vodní přátele, aby do mé přítomnosti ukryly sílu pramenů vod, jenž nejsou dualitou poskvrněné. Mám moc v této vodě číst, mám moc ji pro toto pohoří kdykoli otevřít. Mám i sílu, která mi dává možnost vše před lidským zrakem skrýt. A již dlouhá léta střežím tato tajemství. Mé nitro střeží plno hydronků (bytostí, které žijí v nitru Země a starají se o vodní řád). Přispívají k tomu, aby hora Lyra stále nesla své tajemství a pronesla ho skrze dualitní čas až do doby, kdy její odkrytí bude bezpečné a přístupné všem, koho Lyra zavolá.

Došel-li jsi až sem, jsi niterně spojen se silou této podzemní vody a jejím zářivým krystalem. Pozornost této hory unikala lidstvu dlouhý čas. Práce pracovníků světla a říší přírodních bytostí byla úspěšná. Dosud je hora protipólem protějších vrcholů, se kterými byla kdysi silně spojena. Však v rámci dualitních bojů sama Lyra dobrovolně ze spojenectví skal vystoupila, aby své tajemství ubránila. A opravdu pro Lyru nadešel zlatý čas a ona žila v oddělení a vzkvétala ve své záři, i když byla pro okolní svět nepřístupná, a když ostatní vrcholy ve své záři upadaly

Dovol si přijmout pozvání Lyry a vnímej poselství vodních krystalů. Ty skalní strážci zakryli svými tvářemi. Kdo s úctou k přírodnímu světu dotkne se těchto skal, ten se ve vzájemném dotyku souznění stává součástí propojování místa s částmi, od kterých byla Lyry odpoutána.
Věz, že skála nikdy není pouze skálou, hora horou, pohoří pohořím. Vše jsou to bytosti, které žijí, které vzájemně spolupracují.
Buď stále propojen se vším, co je, nechť se již brzy tajemství z Lyry otevřou lidem, kteří na ně čekají. A pokud nyní cítíš niterné volání hory, věz, že i na dálku může dojít k našemu spojení. Jen vnímej, jak se naše energie propojují a svým úmyslem se spoj s mým krystalem vody. Ucítíš, jak navazuje spolupráci s vodou ve tvém Já. Jak se i tvá voda v nitru těla začíná inspirovat směrem k čistotě a své vibrace pozvedává.

Pamatuj, že na místě, kde žiji, panují velice silné energie. Přeješ-li si mne navštívit osobně, pak přijď dobře uzemněn a s otevřeným srdcem k přírodním říším, které se tu mísí. Můžeš zřetelně vnímat vesmírné energie a zároveň i ty, jenž vystupují na povrch hluboko z podzemí. Jsem tu jako živá vzpomínka vzájemné propojenosti světů, jejich souznění.

Pozdrav draky světla, jejichž tváře převzaly kameny a otevři své srdce, aby byl rozpoznatelný tvůj úmysl v čistotě přicházející změny. Nic víc není třeba, jsem tu, silná a pevná.

S láskou hora Lyra“

Lyra nás obdarovala svojí energií a nejdojemnější byla její slova při našem odchodu: „Přijdeš ještě?“ zeptal se hlavní světelný drak, kterého jsme podrbali na hlavě …. co na tohle chcete říct? Sdělili jsme mu, že pokud nám to naše plány dovolí, tak se sem vrátíme. Jaké bylo naše překvapení, když jsme hledali schůdnou cestu zpět a museli kolem draka ještě 2x projít. Úplně se tetelil tím, že jsme se vrátili. Že to bude do 15 minut od našeho rozloučení jsme tehdy netušili. Až se nám z toho loučení oči zaleskly slzami. Jako bychom se loučili s někým, koho niterně známe, a na jehož přátelství nám velice záleží. A pak už jsme začali úspěšně sestupovat. Našli jsme dokonce lidskou stezku, která vedla z vrcholu kopce k chatě pod svahem.

Den byl úspěšně završen a my odjížděli s pocitem naplnění, že se událo něco krásného, co dnes ještě nejsme úplně schopni pojmenovat. Energie v našich srdcích však tímto setkáním zůstávala tepat a zanechala hřejivý pocit lásky a obnoveného přátelství.

Třeba v přírodních bytostech hory poznáš i ty své staré přátele.

Přeji ti radostné setkání s energií skutečnosti.

Marketa Selinijana

 

Poznej krásy tohoto místa:

Foto © Marketa Selinijana, www.arantia.cz 

 

Strana 1 z 10