Zdravá spiritualita

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

středa, 08 květen 2024 18:04

Kryon - Vnitřní svoboda

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 05.05.2024

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Já jsem Kryon z magnetické služby a zdravím tě můj pozemský příteli. Je tomu delší čas, co jsme se neslyšeli a mám velkou radost z toho, že k tobě mohu pronést pár slov. Na Zemi se toho poslední dobou mnoho změnilo. I ty máš ten pocit, že je něco jinak. Mění se tvé vnitřní nastavení a obecně se dá říct, že všichni lidé postoupili o stupeň výš. Jak to myslím? Mám na mysli otevření brány k vědomějšímu žití. Světla na Zemi přibývá a již lze plně rozeznávat, jak silným závojem držela dualita některé struktury, a co se jejich uvolněním mění. Díky posledním rokům, které se vás snažily překvapit omezením vnější svobody, se stal skutečností pravý opak. Lidé si začali více uvědomovat a vážit své vnitřní svobody. Začali ji vyhledávat a pracovat na ní. Začali se snažit si svoji vnitřní svobodu udržet, chránit a rozvíjet jí. A to způsobilo velký boom světla, čímž je lidstvo opět o velký krok blíže ke vzestoupení.

Vnitřní svoboda je daleko cennější než svoboda vnější, neb tu vnitřní ti nemůže nikdo vzít. Je to tvé vrozené právo, je to právo všech lidí na Zemi. To, co ti ji bere, jsi jen ty sám. A jsou to také vzorce kolektivu, které ti našeptávají, aby ses jí vzdal, a že je lepší přebírat názory ostatních než mít ten svůj. Ostatně to mnoho z vás stále ještě dělá. Kopíruje cestu jiných, jejich myšlenky a slova, aniž by zapojili do projekce své vlastní jedinečné Já. A to je škoda, moji milí. Neb jedinečnost je to, co je třeba rozvíjet a ctít. Nenarodili jste se jako kopie jedné jediné bytosti. Každý z vás se narodil se svojí vlastní, osobní jedinečností. Ale tu neobjeví, pokud se nepustí na cestu do vlastního nitra. Neobjeví ji tím, že si bude o cestách jiných číst, vzhlížet k nim a sbírat informace o tom, jak mocný by mohl člověk být. Jedině cesta do vlastního nitra člověku umožní změnit se a stát se mocným ve svém určení. Pak opravdu nic není nemožné. Vše se může stát. Dějí se pak kvantové zázraky, aniž by však člověk čímkoli manipuloval.

Poslední čas se často manipuluje kvantovou silou. Tato technika je zneužívána pro bohatství pár vyvolených a to je načase změnit. Začni však u sebe dříve než se rozhodneš měnit svět. Tvá změna má totiž obrovskou sílu a vliv na celý kolektiv a i na každého jednotlivce. Otevíráš tak pole zázraků a pak jsou všichni zázrakům blíž. Avšak u tebe kruh začíná a u tebe i končí. Jsou to zákony vyrovnání, zákony, které nemůže ve vesmíru nikdo obejít. A kdokoli to dělá, ten stejně bude svému jednání čelit a muset ho jednou napravit. Ostatně i proto jsi na Zemi. Abys objevil sílu sám sebe, ale ne tím, že budeš kopií ostatních. Jsi dítětem Boha a jsi dokonalý takový, jaký jsi. Nepotřebuješ se dramaticky měnit. Ale tím, jak jemně se sebou zacházíš a objevuješ sám sebe, tím se měníš zcela přirozeně. Zkrátka stále více záříš. A pak je jedno, co si o tobě myslí ostatní. Někteří mají pocit, že si své světlo mohou koupit za peníze nebo tím, že se zkrátka spřátelí s někým, kdo tuto kvalitu má a vyzařuje. Avšak stále je to o tom jednom a samém. Pokud člověk nenahlédne sám do sebe, tak může mít miliony nástrojů ke své záři, ale stejně ji nerozvine.

Vezměme si za příklad kouzelnou hůlku. Každý z vás si ji může vytvořit, každý z vás se díky ní může stát velkým léčitelem. Není těžké takovou hůlku objevit a iniciovat. Je to základní dovednost spirituálního člověka. Avšak k čemu je ti taková hůl, když nedokážeš vnímat auru? Když nedokážeš rozpoznat, v jaké oblasti blokáda je? Když nevnímáš, nevidíš, necítíš, zkrátka když jsou tvé vnitřní smysly zablokované? Samozřejmě, že hůlka vykoná své a nějakou energii vždy přenese. A ať tuto energii budeš nazývat jakkoli, vždy půjde o energii, kterou jsi schopen ustát a zprostředkovat. A tady narážíme na první důležitý bod. Pokud jsi sám v sobě neprostupný v energiích, kolik si myslíš, že proteče požadované energie? Jen si to představ před vnitřním zrakem. Představ si situaci, kdy máš v ruce kouzelnou hůlku a skrze ni přivádíš energii na Zemi. A představ si, že jsi v takovém energetickém stavu v jakém jsi. Kolik energie hůlka přenáší? Můžeš si to nakreslit.

A nyní si představ, že jsi energii volně prostupný, že se nacházíš ve své největší záři – kolik energie přenáší hůlka nyní? …

Našel jsi v tom rozdíl?

Nakonec zjistíš, že tuto pomůcku ve většině případů nepotřebuješ. Že je určena pouze ke speciálním rituálům jako zesilovač energie, avšak, že pro běžné potřeby dokážeš přenášet stejné množství energie i jen díky své vlastní záři a svému úmyslu. Je to stále o tom jednom. Důležitá je tvoje zář, a když jsi šel do této inkarnace, dal sis za úkol to, že uděláš vše proto, aby tvá duše v těle zářila. Nemrhej tedy svým vzácným časem hledáním vně sebe a zaměř se na své nitro. Na to, co potřebuje, aby bylo opravdu zářící a svobodné. Máš nějaké závislosti, které ti v tom brání? Máš dostatek sebelásky, úcty k sobě a ostatním? Máš vyřešen vztah se svým vnitřním Já a pokud ano, pak se svojí rodinou a partnerem? Je tolik témat, které má duše k řešení. A přesto se rád zabýváš tématy, které odvádí tvoji pozornost od toho, abys byl vnitřně šťastný.

Tvá záře je přitom rozhodující a má pro vzestup Země obrovský vliv. Jenže tu záři nezískáš tím, že projedeš desítkami různých zasvěcení. Učení je stále jedno a je platné pro všechny bytosti na Zemi. Dříve nebo později se každá bytost musí vrátit k základním tématům, které si s sebou přinesla na Zemi. A oddalování jen ztrpčuje život daného člověka. V zápalu ega se pak žene cestou spirituální pýchy a hýčkání svých neřestí s pocitem, že toho přece pro sebe dělá dost. Mým cílem není tě přesvědčit o své pravdě, jen ti sděluji svůj pohled na to, co se mezi spirituálními lidmi děje, a že jsou mnohdy dál ti, co o energetické spiritualitě nic nevědí a žijí běžným životem lidí s otevřený srdcem. Takoví lidé jsou pro Zemi nesmírně cenní a potřební. Jejich probuzení je pak rychlé, mnozí z nich se spontánně probouzí a nepotřebují k tomu žádné pomůcky ani speciální vědění. Taková probuzení jsou ta nejkrásnější a nás nesmírně baví pozorovat tyto lidi, jak se stávají bytostmi aktivního světla.

Zaměř se tedy na sebe a na své spirituální nastavení a zeptej se sám sebe, proč to děláš, co je tvým hlavním pohonem, touhou, chtíčem. A pokud objevíš jakoukoli jinou odpověď než tu, že jsi ty sám v popředí, zamysli se nad tím, zda by jsi neměl učinit změnu svého nastavení a třebas i opustit dosavadní cestu hledání, kde tě žene jen touha po senzaci a informacích. Každý z vás je nositelem moudrosti a umí se na ni napojit. Vyhledávej tedy to, co ti umožní svoji vnitřní moudrost objevit. Ne teoreticky, ale prakticky. Všichni mistři na Zemi museli objevit svoji moudrost tím, že pracovali na uvolnění svých dogmat a stínů. Každý den se vědomě stávali lepšími a lepšími lidmi. A vědomá práce je dovedla až k jejich osvícení. Dopřej si tedy i ty takovou cestu a zjistíš, že ti pak do cesty začne v pravý čas přicházet to, co potřebuješ. Že začneš následovat své božské vedení, neb ty sám jsi ztělesněním Boha na Zemi a dobře víš, kam směruješ, a co je tvůj cíl. Nenech si to o tomto namluvit něco někým jiným.

Stále ještě žiješ svůj život v dualitě, to znamená, že se tu nachází polarity a svět je rozdělen na ten hodný a zlý, dalo by se obecně říct. Ve skutečnosti však existuje jen jedno a to je splynutí. Pravé pochopení významu této jediné věty je vzácné, neb každý ji různorodě chápe. Ve splynutí se nacházíš poté, co projdeš hlubinami svého Já a zmistruješ do jednoty vše, co dualita rozdělila. Celé tvé Já je v harmonii a jsi zářivou pochodní plnou naděje, soucitu a víry.

Dokud se však nacházíš v dualitě a držíš u sebe nezpracovaná témata, ať již tvá osobní, rodinná či kolektivní, která se tě týkají, pak pro tebe stále existuje svět, kdy i spiritualita má svá omezení a ne vždy je světlem to, co se světlem zdá. Takový člověk pak snadno spirituální pýše podléhá. Je pak vysavačem informací z ostatních, avšak sám na místě stojí, i když on si myslí, že kráčí mílovými kroky vpřed. Pamatuj, že za tebe hovoří energie. Že neošidíš to, co vyzařuješ. Že neošidíš to, zda v meditaci opravdu medituješ a umíš zklidnit své tělo, myšlenky i celé své Já. Že nelze obejít to, zda jsou tvé čakry uvolněné a vyzařují harmonii. Dokonce neobejdeš ani to, zda je tvůj úsměv a smích po ostatní upřímný. Vždyť kolik z vás se naučilo usmívat se díky své profesi. Vzali na sebe masku úsměvu a přitom jejich srdce jinak hovoří. Úsměv je přirozenou součástí mimiky člověka a v uvolněném úsměvu se skrývá velká léčivá síla. Otevírá bránu srdce a rozpouští emoční pancíře u srdcí ostatních. Úsměv je velkou pomocí a magnetem v přitahování pozitivních energií. S úsměvem se pozitivní síla vždy násobí.

I Země, Lady Gaia, se stále víc začíná usmívat, a i když její úsměv není trval. Chvíle, kdy má úsměv na tváři, jsou v okamžicích, kdy lidské duše víc září, kdy dělají pokrok na své cestě.

Lady Gaia o každém z vás ví a možná jeden z úsměvů věnuje i tobě. Je to krásné sledovat a vidět, jak se bytost Země začíná víc a víc radovat. Srdce světelných bytostí se tak naplňují ještě větší radostí. Boom radosti se šíří vesmírem. A je jedno, jak bytosti nazýváš, důležité je, jaký vztah k nim máš ve svém srdci.

Nežij v omezení, že ti někdo sdělí, že je to tak a tak a jinou cestu světla neuzná. Existuje řada cest, řada stejných významů, které mají různorodý název a netřeba se tím znepokojovat. Lidé, kteří jen jednu pravdu mají, jsou ve svém nitru omezení a nestojí ti za to se nimi zabývat. I kdyby ti nabízeli za poznání zlato. Tvá vnitřní pravda a poznání je daleko důležitější než to, co jiní vypráví. Navíc jsou to obvykle jen teorie a teoretik nevyzařuje tím, co vypráví. Takto vždy poznáš, zda hovoříš se zástupcem ega a pokud ho následuješ, poznáš také, že stejné přitahuje stejné a i ty se s nadměrným egem potýkáš a dostáváš do úskalí. A je to tak správně, neb je to tvá cesta a ukončíš ji až v okamžiku, kdy se ve tvém nitru rozbřeskne a začneš se sám sebe ptát. Opravdu je tato bytost světlem? Opravdu je mým přáním jí naslouchat?

Tvůj čas je vzácný a k dispozici ho máš proto, abys své světlo rozvíjel a zbořil uvnitř sebe řadu omezujících bariér. A jedna z nich, obvykle ta největší, je, naučit se sám sobě naslouchat a nenásledovat pozlátka, po kterých tvé ego skáče v touze získat víc a víc. Neb nic není víc než tvá vlastní záře a to na své cestě světla zcela jistě jednou pochopíš. A kolik k tomu potřebuješ času je jen na tobě. Můžeš to zmistrovat hned, ale může ti to také trvat mnoho roků i desetiletí. Často tě to také stojí mnoho finančních prostředků. A když pak nahlédneš do sebe, zjistíš, že jsou opravdu věci, které ti pomohly ti posunout se dál a pak jsou ty, které jsi jen kvůli egu následoval a ve tvém nitru nezpůsobily vůbec nic. Jen jsi ukojil své vnitřní chtíče a jiné podpořil v jejich pýše. I to je součástí spirituálního poznání. A lákadla se rozšiřují. Někdy je opravdu těžké se v tom všem zorientovat. Když se však opravdu zaměříš na své srdce, zjistíš, že ti možná prospěje i spirituální pauza či zpomalení. Že zkrátka vše potřebuje čas ke svému začlenění. Že práce na tvé sebelásce, sebeúctě a důvěře je daleko cennější než mít přehled o druzích energií a kontakt s bytostmi, které jsou vysoce vibrační.

Má rada pro tebe zní. Stále platí to, že za vším jsou zkušenosti. I my je sbíráme každý den. Ne teoreticky, ale tím, že žijeme způsobem, o kterém hovoříme.

Snad každý pracovník světla má touhu slyšet náš hlas a začít s námi komunikovat. Channeling je vrozenou vlastností každého z vás. A stejně jako se dítě učí mluvit a spojovat slova do vět, učí se i člověk channelingu a nelze za jeden den vše zmistrovat. Komunikace s jinými světy je tak rozsáhlé téma, že se o něm dá napsat desítky stran a být mistrem v channelingu chce praxi a nejdůležitější je u tohoto člověka pokora. Než tedy začneš věřit tomu, zda je zpráva z duchovního světa opravdu ta pravá, zeptej se svého srdce, zda je čistý ten, kdo ti tento text předáváš.

Často je to snůška pěkných slov, které však nemají s channelingem nic společného. Pokud je bytost ve stavu chtíče a senzace, pokud její úsměv není upřímný, máš mnoho indicií k tomu, aby ses včas vypletl z její pavučiny. Neb čím déle pak zůstáváš ve zdánlivě krásné bublině, tím těžší pak bude prozření. Dualitní síly jsou stále aktivní a řada pracovníků světla se chytá do pasti až po nějaké době svého spirituálního hledání. Až v době, kdy začne hrát roli touha vědět víc a víc. Pamatuj stále, že máš své srdce a to ti napoví. Ovšem opravdu se na něj musíš naladit a chtít jeho odpověď znáš.

I své srdce dokážeš přeslechnout, když jsi sám pohroužen do silného ega. Nu je to obtížné k vysvětlení, moji milí. Však kdyby to mělo pomoci jen jednomu z vás pochopit, jak on je důležitý, a že i to, co se zdá světlem, může někdy předávat tma, vykonala svůj účel tato moje zpráva.

Ještě před vypuknutím virové aféry na Zemi jsme vám předávali zprávu, že si pro vás dualita chystá obrovské překvapení, a že to bude „jízda“. Nyní se začíná dít to podobné, kdy se pracovníci světla rozbíhají do různých stran v rámci nějakého zvláštního vnitřního nastavení a působení vlivu planet, a to způsobuje, že se u těch, co k tomu mají sklon, začíná a již začal vyskytovat zvýšený vliv ega, čímž pak strhávají ostatní pracovníky světla a všichni ti se pak dostávají do područí závoje duality, namísto toho, aby víc a víc jako pracovníci světla zářili.

Dávejte si na to pozor, moji milí. Neb dualita nikdy nespí a znovu chystá překvapení, tentokráte v jiné podobě než dosud. Ti, jejichž základy spirituality nejsou pevné, poznají zacloumání Země. A tak je dobré se včas stabilizovat a zaměřit se na sebe. Uvědomit si, že jsi božská bytost v lidském těle. Že tě nikdo a nic nedokáže zmást. A že máš neustále, 24 hodin, k dispozici svůj vnitřní kompas. Tvé srdce je ti nápomocné a sebeláska a odpouštění sobě sama tvoji zář ještě víc rozšíří a zvedne. Naše spolupráce s vámi se rozšíří a Lady Gaia se tvojí září též posílí. Raduje se z každého tvého pokroku a poznání. Intenzivně nyní spolupracuje s říší rostlin a stromů, s bytostmi dév, víl, skřítků a druidů. Společně propojují kořenové systémy nitra Země s povrchem. Je to důležitá práce, která pomáhá s uzemňováním všem bytostem. Na své uzemnění tedy také pamatuj a trénuj ho každý den. Denně se spojuj s kořeny Země a denně nechej prostoupit zemskou energii svými buňkami. To tvůj vnitřní systém nabudí a ozdraví. Dopřej si tuto pozemskou lázeň, kterou můžeš mít k dispozici stále a kdykoli. Ucítíš, jak to tvému tělu dělá dobře, a že ti to od mnohého uleví. Zklidní se dokonce i emoce a nezdravý chtíč. Zkrátka je to snadná cesta ke tvé vnitřní stabilizaci.

Přátelé, již jsem toho sdělil dost. V mojí energii se můžeš osvěžit a požádat ji o magnetický přenos. Nechť sprcha magnetismu skropí tvé fyzické Já a ty si užij tento dar světla. Napřímení drah je rovněž důležité pro dobré fungování tvého těla.

S láskou zůstávám přítomen a těším se na to, jak se tvé světlo rozšiřuje každý den.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

sobota, 18 květen 2024 20:18

Svoboda od elektrosmogu

Srdečně Tě zvu na tereaputický den


Svoboda od elektrosmogu

a náprava škod v těle i auře


sobota 18.5.2024; v době 10:00 – cca 17:00

Dálkově z pohodlí tvého domova.

Prožij s námi zážitkový terapeutický den a očisti své tělo i auru

od balastu všech druhů škodlivého záření včetně 5G a 6G záření a vesmírných vlivů. 


Vše aktuálně dle potřeb přihlášených světýlek. ♥
Podrobné informace o obsahu akce najdeš v letáčku.

 

Pozvánka ke stažení :  Svoboda od elektrosmogu 2024.pdf

 
 
 
pondělí, 20 květen 2024 20:06

Jednorožci

Srdečně Tě zvu na 5-týdenní emailový workshop

 

Jednorožci

- posvátné bytosti přichází k nám

vedený Zlatou Myroel


od 20.05.2024 v týdenních rozestupech

Místo konání: Tvůj domov či kdekoli jinde se aktuálně vyskytuješ ;)

 

Workshop účastníkům přímo na míru.

Včetně osobního vzkazu od jednorožce přímo pro Tebe.

 

Jednorožci, překrásné vysokovibrační, čisté bytosti plné té nejčistší lásky,

které se plně navrací ve svých vibrací na Zemi,

aby doprovázeli na cestě ty, kteří jsou připraveni se s jejich vibracemi setkat

a obnovit tak dávná přátelství.

Čeká nás obnovení toho, co bylo zapomenuto, ztraceno, dlouho přerušeno.

Společná cesta v doprovodu těchto nádherných bytostí. ... 

 

Pozvánka ke stažení :  Jednorožci 2024.pdf  

 
středa, 03 červenec 2024 19:54

Miluj své srdce léto 2024

Srdečně vás zveme na 5 denní prožitkově energetický pobyt

 

Miluj své srdce

aneb Tvé znovuzrození

 
středa 03.07.2024 - neděle 07.07.2024 (včetně státních svátků)


Seminář se uskuteční cca 4 km od Strakonic, jižní Čechy ČR

Přesné místo sdělíme po přihlášení. 

 

Motto týdenní cesty:

",,Naše srdce je důležitým energetickým centrem,

je portálem a pozůstatkem Tvé multidimenzionality.

Je jako maják, který vede loď do bezpečí

a ukazuje Ti vždy správný směr. ..."

 

Pozvánka ke stažení:   Miluj své srdce 2024.pdf

 
sobota, 10 srpen 2024 19:30

Bílé Karpaty léto 2024

Srdečně vás zveme na 7 denní prožitkově energetický pobyt

 

Posvátná tajemství Bílých hor

a klíče zázraků

 


sobota 10.08.2024 - sobota 17.08.2024


Seminář se uskuteční na horské chatě v Bílých Karpatech, Vyškovec, ČR

 

Motto týdenní cesty:

",,Když Slunce rozprostře svou zář a nad krajinu se zadíváš tak mnohé odhalíš.

Tvé nitro zazpívá a píseň kraje uslyší.

To ladíš se na svůj tón a na svou čistou vibraci.

Co zrakem přímo nevidíš, to v záři Slunce objevíš a radost a údiv Tě zaplaví.

Čeká tu mnohé, co odkryto má být.

Čeká tu mnohé, co nitro Tvé volá a v čistotě Tvého srdce se objeví. ..."

 

 

Pozvánka ke stažení:   Bílé Karpaty 2024.pdf

 
pondělí, 13 únor 2023 16:03

Kryon - Probuzení světelného města

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 09.02.2023

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás v tyto dny klidu i napětí zároveň. Země se chvěje v energiích, kterými prochází. Otevírá se nové vibrační pole Země. Země ukazuje svoji tvář. Probouzí se nové světelné město a propojuje se s ostatními, již probuzenými a to způsobuje jak radost, tak i napětí. Neboť mnoho se toho tímto začíná odkrývat. Mnoho se toho děje a dít bude. Znamenalo to mnoho příprav, než bylo možné, aby se tato událost uskutečnila.

Znamenalo to i mnoho zkoušek u pracovníků světla. Jste zkoušeni, ano jste zkoušeni ve svých úmyslech, v tom, čemu opravdu věříte a co je jen iluze. Jste zkoušeni, dalo by se říct obrazně v tom, co vydržíte. Ale vy sami jste zkoušejícími, vy sami si píšete zkoušky, kterými procházíte. Někdo volí mírnou cestu a ocitá se v jemných energiích. Jemně, volně a opatrně kráčí vpřed a nenechává si od duše ukázat, co je pro něj ke zpracování potřebné. A jiní volí cestu přímou a snaží se toho co nejvíce stihnout. Vždyť přece vzestup je o čistotě. A duše se snaží, ze všech sil se snaží, aby i na Zemi zažívala čistotu v bytí, kterým prochází. A to není jednoduché. Být láskou je krásná věc. Je to volba každé duše. Je to volba i každého na Zemi. Však láskou být znamená vzdát se všeho, co souvisí s utrpením. A tím jste žili mnoho tisíců let. Je ve vás tak zakořeněno, že vzdát se ho, je pro mnohé bolestivé. A čím rychleji se toho všeho starého chcete vzdát, tím bolestivější je pak proces, který se tím spouští a nastává. Je to o vytrvalosti, moji milí. Láska vždy pokoří všechny zlé síly. Před láskou se vzdávají. Ale pochopit to, to je cesta, která je náročná a dlouhá, spojena se zázrakem poznání.

Vytrvalost a trpělivost jsou energie, které si s sebou nesete životem, abyste měli možnost zvládnout výzvy, je souvisí s procesem opuštění utrpení a nastoupení cesty, kterou jste si vlastně od začátku života přáli jít. Čím vyšší jsou vibrace na Zemi, tím více se člověk, který zaslechne hlas duše, nevědomky či vědomky snaží o zvýšení čistoty ve svém životě na Zemi. Sám si tedy spustí proces očisty, který je mnohdy bolestivý a útrpný. A hlubokým pochopením se z něj člověk dostává ven. V záři a čistotě, která je jeho snem. A proto nyní tolik pracovníků světla trpí, aby poznali nízké vibrace, které se v nich časem usídlili. Trpí, aby rozpoznali každý svůj stín, a mohli tak vyřešit všechna svá trápení. Opustit kameny, které je táhnou k zemi a snaží se, aby člověk neprozřel. Propustit všechno a zůstat ve své vlastní čistotě. Znamená to vzdát se také ega, které se snaží všemu porozumět a vše rozebrat. Ale o tom tato cesta není. Nikdy nedojde k porozumění na bázi ega. Není to možné. Neb tam, kde láska je, tam je ego jen přízrakem, který ji sleduje. Tam není třeba nic chápat, tam je možné jen být. Láska je ten nejsilnější cit. A já bych vám moc přál ho ve vašich životech žít.

Má magnetická láska mi umožňuje vnímat vše z pozice blaženosti. I vaše životy, vaše osudy, vaši cestu tak vidím. Vnímám každý váš krok jako dar, kterým se víc a víc přibližujete zpět ke Stvořiteli a podporuji vás v tom svým úmyslem. Neb tím jediným vám mohu přispět k tomu, abyste z duality prozřeli a opravdu se na Zemi stali tím, kým ve vesmíru jste. Božskými lidmi v lidském těle. Jiskřičky poznání s velkou touhou žít a s odvahou vstoupit do procesu zapomnění, abyste to božské v sobě měli možnost znovu objevit.

To, jak se na Zemi otevírá pole zvýšených vibrací, můžete pociťovat neklidností svých snů. Někteří z vás během snů intenzivně pracují na stabilizaci a rozšiřování světelného pole, které se začíná propojovat s jinými světelnými městy v úrovni reality, ve které žijete. A proto takový energetický boom. Již jen, když se na město naladíš, ucítíš jeho velikou perspektivu. Ucítíš, jak je jeho vibrace vzácná a pro Zemi ceněná. A možná uvidíš i ty, kteří spolupracují na propojenostech a pletou energetické sítě, aby se vše mohlo začlenit do vibrací Země a kvalitně pro ni pracovat. Není to mávnutí kouzelné hůlky, kdy se všechno může stát. Vyzvednutí a začlenění světelného města, to znamená mnoho světelných příprav. A ty jsou dlouhodobé. Musí také všemu na Zemi vyhovovat. Musí vše být ve svobodné vůli a do přípravy jsou také zapojeni všichni ti, kdo v dané oblasti žijí. Zde se jedná o oceánské prostředí. Lidé tedy byli zváni jako prostředníci pro práce na propojování. Možná jsi i ty byl zván a možná ještě stále pracuješ v úkolu, který plníš během nocí. Můžeš si o tom nechat zdát. K této příležitosti jsou povoláváni kompetentní pracovníci světla. Ti, kteří jsou s vodou a s oceánem spojení, ti, kteří jsou mistry v propojování energií, mistři ve zvyšování vibračního povědomí, i ti, co jsou úzce spojeni s bytostmi z jemnohmotných říší. Převážně delfíny, oceánskými draky, vodními vílami, nymfami a mořskými lidmi.

Každý z obyvatel Země má více úkolů, které se týkají blaha Země a hrají důležitou roli během vzestupu. A i když touto rolí vědomě nežijí, jejich multidimenzionální část ví, co má plnit a dělat. A snad i proto jsou lidé v poslední době tolik unavení. Je zaměstnána jejich multidimenzionální část a to, co se v oněch sférách děje, je nezávislé na životě ve 3D, ve světě, ve kterém se běžně jako lidé pohybujete.

Co znamená probuzení světelného města na Zemi? Znamená to, že lidé budou mít sklon k neuzemnění. Budou létat ve svých vibracích a někteří se tak nevyhnou pádům, které jim neuzemnění způsobí. Neb stále platí, že je nutné být se Zemí spojený a čím vyšší vibrace na Zemi budou, tím důležitější je pevně stát nohama na Zemi. Týká se to i Tebe? Jsi pevně ukotven až ke krystalu centra Země? Pokud ne, máš ještě čas to napravit. Dokud není vše na plno okryto a propojeno, vibrace jsou ještě stále jemné. A pak se prudce zesílí. Poznáš to, že se tvá srdeční čakra, jako čakra pracovníka světla, rozšíří. A toto rozšíření povede k rozšíření pole lásky na Zemi. Neb Země kdysi byla planetou lásky a takto se jí také říkalo. Nyní se k tomu vrací a láska je to, všechny vede vpřed a co vždy a za každých okolností v každém člověku, v jeho nitru, zůstalo.

Těším se z budoucích dní. Raduji se z tvé role pracovníka světla na Zemi a pamatuj, že má magnetická láska je tu stále pro Tebe a stále máš možnost se jí nechat prozářit kdykoli si to budeš přát. Je to jen na tobě.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

pátek, 06 květen 2022 10:20

Kryon - Být světlem

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.05.2022

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, s láskou jsem u vás kdykoli, kdy mě zavoláte. Sdílím s vámi svoji víru v evoluci emocí, která na Zemi právě probíhá. Jsem Kryon a tentokráte vnímám, jak moc je třeba, aby jste vnímali podporu přátel, které ve vesmíru i na Zemi máte. Vnímám, jak moc je vaše linie osobního ohraničení tenká a jste vystrkováni za hranice svého komfortního myšlení, abyste poznali neviditelnou sílu kolektivu, která působí zvenčí. Pole lidstva se neustále mění, a každý do ní svojí vlastní mírou přispívá. I ty sám. Jsi hybnou silou, motorem všeho, co na Zemi probíhá. A probíhá veliká transformace lidstva, toho sis již všimnul.

To, na co jste staletí čekali, je tu a ty nevíš, jak se v tom vyznat. Na jakou stranu se dát, komu fandit, koho podpořit, jaké emoce mít v různých situačních výzvách. Kolektiv se ti snaží udávat směr, snaží se řídit tvůj názor, tvé emoce. Radí ti, co je pro tebe vhodné, jak se máš cítit, čemu naslouchat a dokonce tě brání před tím, co by mohlo tvoji cestu zmást. Jsi ochraňován před různými druhy informací a je ti doslova zakazováno myslet v tématech, která jsou tabuizovaná. Oblastí, kterých se to týká, stále přibývá.

Vrací se doba, která na Zemi již kdysi byla a i to je součástí zkušeností, neb jen tak se může uzavřít kruh duality, do kterého Země vstoupila. Již v dřívějších inkarnacích jsi v různých podobách zažil své vlastní omezení. Bylo ti diktováno, komu smíš věřit a komu ne, jaké víře se oddat. Bylo ti nařizováno jak se chovat, co dělat, kým být. Dříve jsi neměl mnoho svobody. A bylo velmi těžké vystoupit ze zajetí doby. Takoví lidé byli tvrdě trestání za odmítání stávajících systémů a nejednou byla trestem ztráta života. I to si pamatuje tvoje éterická sféra.

Není podstatné, co konkrétně ti v minulosti ublížilo, podstatné pro tebe je vidět, že se odehrává podobný scénář, stejný vzor. S úpravami na aktuální dobu, avšak se stejným pozadím v události kolotoče změny dějin. A stejně jako kdysi, i dnes tě vnitřní hlas vyzývá k vnitřní neutralitě. V dřívějších dobách ho vyslyšeli jen vyvolení, nyní ji slyší mnoho z vás. Jen je náročné se jeho volání v této době oddat. Rád bys byl neutrální, ale máš pocit, že ti v tom v pozadí něco brání. Může to být tvůj vnitřní strach. Strach pramenící z dávné minulosti a související s tím, že jsi byl za svůj svobodný projev života trestán.

A čím více se snažíš být neutrální, čím silněji za tím jdeš, tím víc se v pozadí ozývají tvé pradávné emoce. Jsi pak v rozkolu sám se sebou. Ztrácí se tvá rovnováha a vychyluješ se ze směru neutrality ke kolektivu, který nad tebou moc získává. Svoji vlastní sílu tím odevzdáváš.

Kdykoli přijmeš názor jiného za svůj, aniž bys vnímal, že s ním tvá duše souzní, ztrácí se část tvé vnitřní síly. Odevzdáváš ji, aby s ní pak mohli pracovat jiní. Osvoboď sebe od svých pradávných strachů a emocí. Požádej sám sebe o svobodu ve svých emocích. Požádej svoji vnitřní sílu, aby se zkompletovala skrze prostor a čas a pak vnímej, jak se před tebou otevírá nový prostor, ve kterém máš možnost své aktuální názory zkoumat z pohledu neutrality svého Já.

Když jsi kdysi přišel na tuto Zem, byl jsi absolutně neutrální. Tvým pohonem vpřed byla láska a ty jsi se nenechal nikým a ničím zmást. Vracíš se k tomuto umění a stáváš se suverénní bytostí, ze které sálá světlo. Neexistuje nic jiného. Vše se světlem stává. Zdá se ti to těžké? Po staletí jsi byl utvrzován v tom, že být světlem je náročné, nebezpečné a vyžaduje to mnoho úsilí. Proto mnoho z lidí zůstává ve svých skořápkách, neb nemají odvahu se své vlastní pravdě podívat do očí. Skořápka všech se však narušuje a prosvítá. Již není tak pevná a neprostupná jako dřív. Vzestup Země se každého dotýká, a každý začíná být konfrontován s tím, co se uvnitř jeho nitra skutečně děje. A vše nakonec zalije vlna světla.

Být světlem je to nejkrásnější, čeho můžeš docílit. Být světlem ve fyzickém těle je naplnění poslání, které v sobě neseš po staletí. Již jsi světlem. Záříš stále víc a víc. A i když objevíš překážku, nic nedokáže přerušit tvoji touhu být světlem. Pozoruj svoje emoce, které tě chtějí zmást a nedávej jim sílu, aby tě odklonily od tvého úmyslu „být jiný“. Být svůj a ve své vlastní síle stát. Je to návrat ke tvé neutralitě, k nehodnocení, k životu v lásce a v magnetickém vlnění, které tvoří tuto novou Zem. Časové etapy Země se otevírají, aby se i ony nadechly lásky, ke které je Země vedena a jež se stává její novou realitou. A když se boří staré, znamená to vystoupení z kolektivních myšlenek strachu a omezení a rozvoj toho, co bylo dlouhá léta zapovězeno a skryto. Bohatství každého jednotlivce, každé duše na Zemi, projev její síly a moci bez omezení a návrat k celistvosti všeho a všech. Jste na konci tohoto putování, a i když se to zdá být tím nejdelším úsekem, to je jen iluze, která se vás snaží zmást. Rozum se snaží uchovat to, co dobře zná. A člověk byl roky trénován v uhýbání sám před sebou a před silou svého světla. Proto se rozum chová tak, jak je mu přirozené. Avšak vzestup logicky zdůvodnit nelze. Lze mu jen důvěřovat. Důvěřovat svému nitru a najít sám v sobě mír. Neexistuje jiné řešení. Jak dlouho potrvá tato závěrečná etapa Země, je na každém z vás.

Lidstvo vzestupuje jako celek a každý jednotlivec se do něj počítá. I ti, kteří zdánlivě vypadají, že vzestup brzdí, k němu přispívají.

Některé duše na sebe vzaly roli ukazovat jiným jejich témata temna. Stíny, které je třeba vynést na povrch, aby se rozpustily a vrátila se síla a moc, která je u každého tolik potřebná. Tito lidé nejsou oblíbení, panuje k nim nenávist a hněv. Avšak toto jsou ti největší učitelé Země. Jen si představ situaci, kdy by všichni pochopili, co chtějí tito lidé světu říct. Že by byl opravdu pochopen význam pravého pozadí. Když by každý v sobě zpracoval to, co v něm taková osoba vyvolává, vzestup by se uskutečnil raz dva. Než bys napočítal do pěti. Tak jednoduché to je. Svět je stavěn na jednoduchých principech a zákonech, které nelze obejít.

Vše a všichni jsou si zrcadlem. A tak když se podíváš do svého okolí, na svůj život, na to, co tě v něm zlobí, irituje a nedává ti spát. Na to, co tě osobně rozčiluje, co ti hýbe žlučí nebo tě činím smutným až nešťastným. Pak máš snadnou odpověď na to, jakých svých vnitřních programů se vzdát. V jednoduchosti je krása, moji milovaní. Takhle vznikl vesmír i každá planeta. A čím víc se motáš do složitostí, tím víc svazuješ svoji vlastní moc a pak se ti logicky nedaří to, co by sis přál. Vystup ze své komfortní zóny známého a objev neznámé vody, neznámé světy a reality, vytvoř si pro sebe nový prostor, který je svobodný a čistý. Znovu v sobě rozpoznej sílu svého světla. A to světlo se nemusí ničeho bát. Jeho cílem je se vším, co je, splynout a splývat. Znovu se jednotou stát.

Dopřej si tedy chvíli ticha sám se sebou a nalezni v sobě touhu, která tě vede vpřed. Učiň jednoduché rozhodnutí v sobě. Následovat touhu svého srdce. A pak vnímej, co se děje. Vnímej, co na to tvá duše, co na to tvé buňky, co na to celé tvé Já. A když si kdykoli v životě nebudeš vědět rady, máš k dispozici tento jednoduchý nástroj, který tě popostrčí k řešení, které hledáš. Zastav se tedy a naslouchej si. Tvé srdce tě provede všemi situacemi. I těmi, které se zdají být neřešitelné. Neb touha srdce zná řešení a to je vždy jednoduché. To platí a platilo vždy, můj milý, má milovaná. Vrať se k důvěře sebe sama. A já ti budu po boku stát, podporovat tě v rozhodnutí tvého srdce a doprovázet tě vždy, když si to budeš přát.

S láskou Tvůj přítel Kryon"

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například zde.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kopírování textu je dovoleno pouze s uvedením všech zdrojů.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 1 z 10