Zdravá spiritualita

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

čtvrtek, 17 leden 2019 13:37

Vnímání energie

Energie je neviditelná vibrace, ze které se však skládá úplně vše, co existuje. Nejen hmotný svět, ale i jakákoli myšlenka, emoce je formou energie, která se okamžitě zhmotňuje.

Čím dříve se naučíme pracovat se svými myšlenkami, tím dříve zkvalitníme a zlepšíme svůj život po všech stránkách.

To, co umí způsobit například nenávist nebo zloba, to každý z nás zná. Určitě to někdy zažil to na vlastní kůži. I když nejsme přímými účastníky, tuto energii doslova cítíme ve svém těle, jen když se přiblížíme do prostoru, který je ní naplněn. Pokud s vibrací neumíme pracovat, je víc než pravděpodobné, že nás tato vibrace dříve či později pohltí. Získáváme pak "nechtěně" také špatnou náladu nebo negativní pohled na svět. Naše pozitivita a optimismus se těžce udržuje.

Pokud však umíme pracovat s energií a naše aura je pevná a celistvá, takové prostředí pro nás nebude o nic méně zatěžující než běžné prostředí společnosti. Ba naopak dokážeme tuto negativní energii z prostoru automaticky transformovat. Okamžitě se prostředí mění a i přítomní se ve svých emocích stabilizují.

Energii nelze popřít a stejným způsobem funguje jakákoli emoce. Naše myšlenky, byť nevyřčené, fungují stejným způsobem. Jsme neustále v procesu tvorby energií - každý z nás, bez výjimky.

V dnešní době existuje nespočet systémů, jak se naučit pracovat s energií a využívat ji ve svůj prospěch. Jsou kvalitní, i méně kvalitní, některé jsou úsměvné a využívají naivity lidí, některé dokonce dokáží i ublížit.

Je dobré si uvědomit, že vše, co k životu potřebuješ, nosíš v sobě. I onu energii. Jen je třeba se s ní naučit pracovat, rozvíjet ji a tím, jak se člověk prací na sobě zprůchodňuje a stává se světlem, tím silněji funguje i jakýkoli přenos energie. Je to logické a přirozené.

Pokud bych měla něco doporučit, pak se z obecného hlediska dá říct, že energie reiki (základní dva stupně) je plně postačující k tomu, aby člověk pochopil základy, na kterých svět vibrací funguje. Najdi si však takový kurz, který je z velké části praktický a nemá základy v dogmatech a zastaralém předávání informací. Reiki je energie vzdušná, hravá, není ničím spoutaná a je všude. Lektor by měl sám ve svých vibracích zářit, měla by z něj čišet vnitřní radost a pohoda. Učení by mělo probíhat radostnou a volnou formou s nácvikem používání intuice v praktickém použití energie reiki.

Více o reiki se dozvíte v následujícím článku 

 Vnímání energie REIKI

Naše tělo je silně ovlivněno životem v dualitě a nese na sobě mnoho neviditelného balastu, který nám blokuje jemnohmotné vnímání a ztěžuje nám život. Když na sobě pracujeme, postupně tyto vrstvy neviditelného oblečení sundáváme, a stáváme se jasnocitnými. Dokážeme vnímat situace i beze slov a nenecháme se oklamat slovy, která často nesouhlasí s vnitřním přesvědčením řečníka, ale jsou jen naučenými frázemi. S člověkem, který je jasnocitný se nedá manipulovat. Je to obrovská výhoda života v dnešní době.

čtvrtek, 17 leden 2019 13:36

Zdravý rozum

Nejen v běžném životě, ale i v oblasti spirituality bychom měli zapojovat zdravý rozum.
Existuje nespočet alternativ, kterými se člověk může v dnešní době zabývat. Internet je nabídkami doslova zahlcen. Naučili jsme se nepřemýšlet a přijímat informace tak, jak nám je někdo předkládá. Automaticky je pak považujeme na pravdivé a sžíváme se s nimi.
Je to sice pohodlné, ale také nás to zahlcuje, místo, aby nás to pozvedalo.

Kdybychom začali všechny informace, které se k nám dostanou, přezkoumávat v oblasti srdce, zjistili bychom, že ne se všemi souzníme. Že ba naopak, někdy dokonce věříme úplným lžím, které jsme si vštípily jako pravdu. Je těžké z tohoto systému vystoupit. Ale zároveň je to tak osvobozující, že naše duše netouží v prvé řadě po ničem jiném. Touží osvobodit se od nepravd, které člověka udržují v šedi duality a otevřít se proudům své vlastní moudrosti.

Člověk se nestane spirituální tím, že bude navštěvovat spirituální akce nebo číst tento druh literatury. Ba naopak přemíra informací zahlcuje naše nitro a člověk má pak potíže rozeznat, co mu říká jeho srdce, nedokáže se na sebe pořádně naladit.

Nejcennějším cestou v oblasti spirituality je jít dle rčení: "Méně znamená více."
Pokud cítím touhu po hltání informací, nevím, jakému směru se věnovat dřív, co dřív navštívit, jakou energii použít, u postele mi leží několik rozečtených knih duchovní literatury, do toho jím všemožné zázračné preparáty, ve všem vidím spirituální pozadí - tak pravděpodobně nejsem na cestě světla, ale na cestě k vlastnímu duchovnímu pádu. Pokud se člověk nezastaví, může skončit i v ambulantní péči ústavu. V životě je nutné zkrátka používat zdravý rozum kdekoli, včetně spirituální sféry.

Je důležité si vše postupně osahat, naučit se s energií od začátku pracovat a chápat její principy, naučit se pracovat efektivně a přitom stále stát nohama na zemi. Je třeba najít rovnováhu a začlenit spirituální svět do svého života, nikoli ním svůj dosavadní život nahradit. Pak vše plyne harmonicky a člověk na své cestě dělá rychlé a trvalé pokroky.

Právě prožitek určuje to, zda je naše cesta úspěšná. Méně slov a více prožitků (ne však dramatických ani útrpných) - to je spirituální cesta Nové doby.

Z každé akce či terapie byste měli odcházet naplněni radostnými dojmy, s otevřeným srdcem a pocity vnitřního klidu a míru. Pak si můžete pogratulovat, že vaše volba akce / terapie byla úspěšná a na své cestě jste udělali krok kupředu.

To samé platí i u čtení literatury. Stovky stran krásného textu vám nepomohou k osvícení. Mnohdy k tomu pomůže jen jedna jediná věta, kterou si dovolíte prožít nebo text, jenž je naplněn láskyplnou energií, kterou při čtení vnímáte tak, že v prožitcích ztrácíte text. Text je v textech skutečnosti jen vodící šňůrou energie, která vám pomáhá se pozvednout.

Pečlivě sledujte to, co čtete. Textem knihy, channelingu či článku si dokážete energeticky i ublížit, pokud tento text není psán ve vibracích lásky. Výbornou zprávou je, že pokud se vám podaří naladit se na své srdce, takové texty ani neotevřete a zůstanou pro vás neznámé. Možná zjistíte, že postupně nemáte skoro vůbec co číst. Že texty tvořené ve staré energii vám již zkrátka nevyhovují a nic vám neříkají. Může se tak začít probouzet vaše vnitřní moudrost.

Pokud již z dálky dokážete výše uvedené rozpoznat, pak jste dokončili základní školu spirituálního poznání a pokračujete ve studiu střední školy, kde je hlavním předmětem objevování své vlastní moudrosti. Gratuluji vám.

 

sobota, 12 leden 2019 13:04

Probuzení

Každý z nás je připraven spirituálně růst. Existuje nespočet možností jak znovu objevit svou vnitřní sílu a jak žít radostným, harmonickým, šťastným životem zahaleným v obláčcích lásky.

Probuzení je označováno jako poznání sebe sama. Víme a cítíme to, kým opravdu jsme.
Uvědomujeme si sílu našich myšlenek i to, že si život do puntíku tvoříme sami a za své činy i myšlenky přebíráme plnou odpovědnost. Žijeme v lásce a radosti a naše srdce vysílá lásku do širokého okolí. Nacházíme se po většinu dne ve vnitřní harmonii a vnitřním míru, žijeme v hojnosti, v bezpečí, ve zdraví a obklopeni lidskou láskou. Je uvolněna veškerá negativní karma, která člověka do té doby zatěžovala a člověk vytváří svůj život tady a teď. Odpustili jsme sami sobě i ostatním a vyřešili staré vzory chování, které nás omezovaly a bránily nám v rozvoji našeho světla. Jsme si plně vědomi svého světla a nebojíme se jej ukázat navenek.

I probuzení existuje v různých hloubkách. Poznání člověka na Zemi nikdy nekončí a cesta na Zemi je dobrodružnou cestou poznání od začátku až do konce. Jakmile člověk jednou okusí pocit blaženosti, byť jen na chvíli, bude se snažit, aby se u něj tento pocit znovu objevil a zůstal co nejdéle. A i o tom je probuzení, vnitřní harmonie není jen sen, ale stává se skutečností.

Každý člověk směřuje k probuzení, a každý člověk si při vstupu do současné inkarnaci slíbil, že k němu dospěje. Zda cesta k probuzení vede cestou trnitou a kamenitou nebo je to stezka obklopená zelení a životem záleží pouze na něm. Jsme tvůrci našich životů a máme právo jít cestou bez utrpení a bez bolesti. Záleží však jen na našem svobodném rozhodnutí, kterou cestu zvolíme, a zda máme odvahu se vydat cestou přímou a radostnou.
Nechť volíš tak, aby jsi byl se svým životem spokojen!

neděle, 13 leden 2019 13:01

Proces transformace

Transformační proces se týká nejen lidí, ale i celé Země. Prochází ním každý z nás, ať již vědomě či nevědomky. Země zvyšuje své energie a cílem všech je přizpůsobit se těmto vibracím. Bortí se staré systémy, otevírají se nové možnosti, struktury, které fungují na principu manipulace a omezování zkrátka přestávají fungovat. Lidé si začínají uvědomovat, že s životem ve starých, zastaralých systémech ztrácejí svoji svobodu a chtějí ji zpět.

Čakry a naše jemnohmotné tělo se přizpůsobuje novým energiím, které na Zemi přichází. Mění se s tím i buňky v našem fyzickém těle a naše DNA.

Lidé jsou nuceni dívat se čím dál více sami sobě do očí a zamýšlet se nad hlubším smyslem života. Přichází děti, které jsou jiné než současní dospělí. Jsou nazývány jako "děti Nové doby" – křišťálové, indigové, duhové …

S transformačním procesem přichází i transformační příznaky. Jsou zmírněné u těch, kteří jsou novým energiím přístupní a jednají čistotou svého srdce. Týkají se však každého z nás.

Přichází díky změnám energetické struktury planety - zvyšujícím se vibracím planety Země. Vědomě či nevědomky rozpínáme své světelné tělo.

Když se zvyšují vibrace člověka, rozšiřuje se i světelné tělo a některá místa naší aury, našeho světelného pole, pak něco potlačují, odmítají, utlumují nebo nepřijímají.
Tohle odmítání světla způsobuje tzv. transformační příznaky.

Člověk, který prochází svým duchovním vývojem vědomě vykazuje mírnější příznaky než ten, kdo odmítá přijmout změnu chování a myšlení.

Mezi fyzické transformační příznaky patří např.

 • trvalá nebo opakující se únava
 • bolesti hlavy
 • člověk by nejraději neustále spal
 • pocit závratě
 • poruchy spánku, noční pocení, noční třes, ranní únava, buzení se
 • poruchy rovnováhy
 • změny váhy – bez změny stylu života
 • alergie
 • pískání v uchu
 • dýchací problémy
 • bolesti různě po těle (např. v kloubech, svalech), píchání po těle
 • symptomy chřipky
 • pocit tlaku na čele, mezi očima a za víčky
 • průjem, zácpa
 • chronické zvýšení teploty, krátkodobá horečka
 • návaly horka, svědění, pálení pokožky
 • nezvyklé pocity hladu
 • zvýšená citlivost na světlo, zvuk, cukr, na kyselé

Mezi mentální / emocionální transformační příznaky patří např.

 • neschopnost se soustředit
 • problémy nalézt slova
 • otupělost
 • duchovní zmatek
 • prostorová dezorientace
 • potíže zaměřit se na správný cíl, roztěkanost
 • pomalé intelektuální tempo
 • potíže při zpracování problémů, libování si v problémech
 • vznětlivost
 • zapomnětlivost
 • motorické problémy
 • lehká zranitelnost
 • zmatená krátkodobá paměť
 • stavy strachu
 • propadání strachu, panika
 • deprese
 • náladovost

Jak transformačním příznakům předcházet?

Dbej na své uzemnění a udržuj své čakry v harmonii.

Rozšiř svůj světelný sloup a nechej energie volně proudit svým tělem.

Projdi svým vnitřním zrakem své tělo, a když zjistíš, že někde energie stagnuji, uvolni ji a dej do pohybu.

Pokud jsi v proudu, pak se tvé tělo dokáže přizpůsobovat aktuálním vibracím Lady Gaia víceméně samo a transformační příznaky nepociťuješ. Pokud je pociťuješ, je to pro tebe informace, že se máš sám sobě víc věnovat.

pondělí, 14 leden 2019 13:01

Vzestup Lady Gaia

Vzestup znamená ukončení jednoho cyklu a začátek nového. To nové začíná ve vyšším vědomí, což je nazýváno "Nová doba". Nevědomost se mění ve vědomý život v míru, v lásce a jednotě.

Lady Gaia (planeta Země) vstoupila do fáze vzestupu v prosinci 2012 a nyní se nachází v průběhu vzestupu. Samotné ukončení fáze vzestupu není přesně dáno, odhadem vzestup potrvá dle aktuálního průběhu cca 21 - 23 let. Nyní se nachází ve fázi výměny dimenzí, jsme na začátku věku Vodnáře.

Každý člověk bude po vzestupu Země moct žít svými schopnostmi, které dosud ležely ladem.
K nim patří jasnozření, jasnoslyšení, telekineze, manifestace, materializace …

Nyní Lady Gaia uzavírá cyklus 3D zkušeností. Během něho poznáváš, kdo jsi. Uvědomuješ si své světlo a získáváš znovu napojení na svůj původ. Řeší se pocity oddělení od pramene a nastává uvědomění si jednoty se vším, co je.

Čakrový systém mění své funkce. Mění se tvary 7 základních čaker z formy kuželů do forem koulí. A tím je umožněno, že energie vyzařuje do všech směrů a přijímá frekvence z vyšších dimenzí. Aktivují se nové čakry mimo tělo a uvolňuje se kódování buněčné paměti a DNA. Roste epifýza, hypofýza i brzlík. Tělo začíná vytvářet nová vnitřní energetická propojení, obnovuje se to, co bylo přerušené nebo životem v dualitě ve svých funkcích omezené.
Energetické změny ve fyzickém těle mohou způsobovat transformační příznaky, kterým se však dá, díky práci na sobě, předcházet.

Lady Gaia vzestupuje spolu s lidmi. Mění se vše, co je nám blízké a známé a zdánlivě nás zasahuje nejistota z toho, co bude. Mění se systémy, které již nevyhovují starým energiím – finanční, politické, školské, zdravotnické … vše, co je založeno na nesvobodných a manipulativních energiích přestává pomalu fungovat. Díky tomu, že čím dál více lidí otevírá své vědomí světelným energiím a tomu, že mnoho lidí pracuje na očistě Lady Gaia, nedochází ke katastrofickým scénářům, které předpovídají mnohé historické prameny. Všechny přírodní události jsou mnohonásobně zmírněné, ačkoli se nám to může jevit jinak.

Jak můžeme podpořit svůj vlastní vzestup?

 • vzít do rukou svůj život, převzít za něj i za své chování plnou odpovědnost
 • otevřít své srdce a nechat ze svého srdce vyzařovat lásku ke všemu živému i neživému
 • naučit se lásku ze svého okolí přijímat
 • vědomě prožívat každý okamžik dne, uvědomovat si během dne své emoce a negativním emocím nedovolit,aby ovládly naši mysl
 • rozvíjet své duchovní schopnosti
 • zbavit se předsudků o sobě sama i o ostatních, nehodnotit, neposuzovat
 • dělat to, co nás skutečně baví a radovat se z toho
 • zásobovat svou duši radostí a štěstím
 • podpořit své fyzické tělo nějakým očistným procesem
 • více se věnovat zdravému životnímu stylu
 • uvědomovat si svou Božskost v sobě a přijímat ji - v tom je ukryto kouzlo probuzení
úterý, 15 leden 2019 13:00

Božská jiskra v nás

Každý člověk si s sebou na Zemi vzal Božskou jiskru. Je to pozůstatek Boha v nás. Je to posvátný vnitřní plamen, který hoří v našem srdci.

Tento plamen je přímo závislý na uvědomování si své bytosti
jako Božského člověka na Zemi.

Je obehnán tlustými zdmi duality a ze začátku může člověku připadat těžké toto světlo sám v sobě vidět. Je třeba se probudit z dlouhého spánku nevědomosti. Člověk má pocit odpojení od toho, kým vlastně je. Nevidí význam svého života na Zemi a to, že právě jeho přítomnost je pro Zemi velmi významná. Tento pocit odpojení od pramene je trvalou součástí většiny lidí na Zemi a přitom stačí tak málo. Stačí navštívit své srdce, najít v něm svou Božskou jiskru a sžít se s ní. Tuto Božskou jiskru nemůže v její záři podpořit nikdo kromě nás samotných. Nikdo jiný k ní nemá přístup.

Místo v srdci, kde jiskra hoří, je posvátným územím,kam můžeme vstoupit pouze my sami.

Božská jiskra se zvětšuje tím, čím více člověk žije svým posláním. Stále více odkrýváme svůj potenciál, svou pra-sílu a to, co jsme si s sebou na Zemi přinesli.

A podle velikosti plamene poznáme, zda jste se již chopili svého poslání a vykonáváme ho. Jednoho dne bude tento plamen zřetelně viditelný i pro všechny bytosti kolem nás. Když jasně hoří, dokážeme se lehce zorientovat v čistotě úmyslů osob, které nás provází.

Božská jiskra je naší navigací vpřed. Vede nás domů. A umožňuje nám přenést - nechat splynout vibrace domova ve vesmíru s našim domovem na Zemi. Cítíme se pak na Zemi doma. Stojíme nohama pevně ukotveni k Zemi a naše jiskra hoří vzhůru k našemu domovu ve hvězdách. Jsme ve svém středu. Šťastní, naplnění a plni radosti z toho, že můžeme na Zemi tvořit a pomoci celé planetě vědomě či nevědomky v procesu vzestupu.

 

středa, 16 leden 2019 12:59

Dualita versus skutečnost

Dualita ve smyslu spirituality znamená iluze odpojení. Znamená zapomenutí našeho původu, toho proč tu duše je a kam směřuje. Dualita je pohlížení na svět s tím, že vše má dvě strany, rozlišování dobra a zla, temnoty a světla, rubu a líce, zdraví a nemoci, vnitřku a vnějšku … Jinak řečeno – vše má svůj protipól.

Všichni žijeme v dualitě tohoto světa. Potřebujeme ji zažít, abychom získali zkušenosti. Dualitu lze chápat jako učení a poznání. Je třeba se ze zkušeností poučit, protože nám nabízí rozšíření našeho vědomí. Po dlouhou řadu let, staletí, tisíciletí byla na Zemi nastolena dualita, aby měla duše možnost se dál rozvíjet. Získávala zkušenosti z toho, co je špatné a co dobré, a když se objevila negativní zkušenost, mohla si až poté vážit pozitivních zkušeností. Rozum hodnotil to, co probíhalo, a z toho důvodu byl také mozek rozdělen na 2 poloviny – značící duální myšlení. Levá mozková hemisféra je čistě racionální a učí nás hodnotit a pohlížet na svět z úhlu polarity. Pravá mozková hemisféra zůstala v útlumu, avšak je to šance lidstva pro rozvíjení vědomí bez zkušenosti polarity a bez zažívání dobra a zla. Odpovídá za naši intuici i naše nadsmyslové schopnosti.

Pokud se dva lidé koukají na stejný strom, jeden z nich může tvrdit, že je strom velký a druhý, že malý. Je to však ten samý strom v té samé velikosti, jen úhel pohledu obou lidí je jiný. My sami sklouzáváme do posuzování jeho velikosti místo toho, abychom ho ve skutečnosti viděli takovým, jakým opravdu je. I tohle patří k duálnímu myšlení.

Pokud si člověk začíná uvědomovat dualitu a její principy, začíná se přibližovat ke svému středu. Znamená to např. že věci nehodnotí a neposuzuje.

Hodnocení je jen náš individuální pohled z našeho individuálního úhlu. Patří k tomu i to, že si člověk myslí, že jedná právem a jiný neprávem. Opět je to jen způsob posuzování.
Proto všichni lidi jednají tak, jak to vnímají nebo podle toho, co vidí. Každý má svůj vlastní pohled duality a vystoupit z tohoto vzoru pohledu / vzoru vnímání je dlouhou prací sama na sobě a v dřívějších dobách to bylo možné jen u tzv. "osvícených". Nyní si tento způsob myšlení může osvojit každý, protože otevírá dveře k dalším možnostem vnímání.

Lidstvo začíná vystupovat z duálního myšlení a kráčí do myšlení skutečnosti, které začíná v páté dimenzi, kde neexistuje žádné rozdělování energií, žádná dualita, žádné hodnocení. Existuje tam jen jednota, kde ego a iluze nemá žádné místo.
Člověk znovu nachází Božskou jiskru v sobě samotném a tuto jiskru nechává zazářit.
Energie jako láska a zdraví jsou součástí této jednoty. Stejně tak jako hojnost a radost.

Protipólem lásky je v dualitě strach a strach je strašákem lidstva. Strach ovlivňuje každou oblast lidského života a zastrašování se stalo denní součástí života téměř všech lidí na Zemi. Sám se zamysli nad tím, kdy jsi naposledy někoho zastrašil, kdy jsi v někom vzbudil emoci strachu, ačkoli jsi třebas i vědomě nechtěl. Strach je obvyklou energií doprovázející všechna běžná témata lidí. Přesto tam, kde je láska, tam strach nemá místo.

A proto vyplňujme místa, kde žil strach, láskou. Přeměňujme své strachy na lásku a nevzbuzujme strach v jiných. Tím, že vzbuzujeme strach v jiných ho zároveň podporujeme i v sobě a ukazujeme tím svá nezpracovaná témata, která čekají na zpracování. Odvracíme pozornost od toho, co je naší vlastní lekcí a přitom sami se sebou nejsme spokojeni. Změňme to. Změňme své myšlení a přeměňme své strachy v lásku. Pak nás láska bude doprovázet na každém kroku a budeme na vlnách lásky kráčet do skutečnosti.

čtvrtek, 17 leden 2019 12:55

Blízké setkání s energií skutečnosti

Energie skutečnosti jsou tóny, barvy a vibrace světla, ze kterých byla stvořená každá duše na Zemi, a ke kterým se touží v dualitě co nejvíce přiblížit a pokud to jde, tak nimi i celistvě žít.

Jsou to energie čisté lásky. Té, která nepotřebuje slova, ani to, aby ji někdo někam záměrně posílal. Tato energie je jednoduše přítomná a její síla je víc než popis tisíců slov.

Jsou to energie míru, které v prvém případě znamenají urovnání vlastních vnitřních nepokojů a bojů, nalezení sebe sama v klidu a pokoji.

Jsou to energie vznešenosti, úcty a pokory. Energie natolik silné a jemné, že svou krásou oslňují široké okolí. Ostatní se ptají, jak je možné, že ten člověk stále září?

Jsou to energie odvahy, vnitřní síly, poznání vlastní moci. Dodání kuráže těm, co svou cestu teprve hledají. Poskytnutí opory těm, kteří mají strach a tápají v nalezení svého světla. 

Jsou to energie léčení, milosti a odpuštění. Podpora při transformaci těla, podpora těm, kteří skrze fyzické či psychické oslabení hledají pomoc.

Jsou to energie nepopsatelné touhy žít v bezpečí a v pocitu naplnění. Bez prožívání dualitního trápení a s vykonáváním toho, co člověka baví.

Jsou to energie radosti, které jsou jako léčivý balzám, otevírají srdce a léčí stará zranění. Radost umožňuje otevřít se svým vlastním sebeléčícím schopnostem a otevřít se tvorbě nového.

Jsou to energie vděčnosti, které se jako drahokamy třpytí v lidské duši a pomáhají uskutečňovat hmotné i nehmotné zázraky. Bez vděčnosti se zázrak nikdy nemůže stát. Vděčnost je nedílnou součástí výuky člověka na Zemi. Je to mocná energie, královna energií skutečnosti, a každý, kdo se s touto energií ve svém srdci setká a umožní ji, aby v něm sílila a rostla, žije na Zemi životem zázraků.

Energie skutečnosti jsou opravdu to, čím si člověk přeje žít. A třešničkou na dortu je, že jsou tyto energie spojeny s prožíváním hojnosti na všech úrovních.

Energie skutečnosti jsou všude kolem nás, jen si jejich přítomnost člověk někdy nepřipouští. Rovněž proudí z textů a slov těch, kteří těmito vibracemi žijí. Při čtení či rozhovoru se noříš do pocitu blaženosti a připadá ti, že nejsi uzemněn. Slovům nemusíš rozumět, důležitý je onen přenos, kdy k tobě v ten okamžik promlouvají energie vyšších vibrací v tónech a vibracích určených přesně pro tebe. Když odpojíš rozum, srdce rozumí a ty se otevíráš svým vlastním zázrakům. Text, který čteš, pak není důležitý, důležité je, co při čtení channelingu / textu prožíváš. A to, že jsi z textu tak trošku "mimo" je pro tebe důkazem, že jsi prožil individuální přenos energií skutečnosti určených přesně pro tebe. Toto čtení mezi řádky je úžasnou možností ke zharmonizování se a otevření tvé nové brány svého osobního vnímání. Užívej si každou chvíli, kdy ti energie skutečnosti ukazuje cestu k pravým hodnotám nitra a ty sám se stáváš svým vlastním majákem světla. Tvá moudrost se otevírá a ty se v ní učíš číst.

čtvrtek, 10 květen 2018 11:25

Kryon - Sebeláska Lady Gaia

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 10.05.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.


"Moji milovaní, zdravím vás a v kráse jarních turbulentních energií přicházím mezi vás, abych se s vámi podělil o pozadí aktuálního dění. Víš, že tento čas je mimořádný. Ostatně, který čas není? Avšak tento čas je opravdu v něčem jiný než časy předešlé. Země samotná již překonala své vibrační hranice a kráčí vstříc svobodným projevům svého Já. To znamená, že se již dostala na vyšší vibrační úroveň než v době lidské existence zažila.

Je to považováno za veliký úspěch, protože Lady Gaia fandí mnoho vesmírných bytostí a sledují ji dlouhý čas.

To, že se Lady Gaia rozhodla žít za sebe a sama sebe milovat je veliký krok. Její sebeláska byla dlouhodobě potlačená. Prakticky od začátku ztráty vysokých vibrací. Své sebevědomí a sebelásku obrátila do sebe a nedávala ji navenek znát. To ji ničilo zevnitř a její povrch i nitro bylo staletí za staletím víc a víc pohroužené. S léty nebyla vtipná ani veselá, ztrácela lesk a přibývalo potíží na celém povrchu. S mnoha oblastmi světa ztratila kontakt a přestala vnímat, jak se jim daří. Chtěla být odpojená od všech nesnází a to se jí povedlo. Obyvatelé povrchu Země proto mohli na jejím povrchu vytvářet cokoli a vždy jim to prošlo bez sebemenšího odporu. S destrukcí Země tedy stoupala i její osobní sklíčenost.

Mnoho magnetických drah bylo poškozeno, velké plochy krajiny byly rozdrásány ve své prapůvodní energii a usídlily se s v nich entity, kterým destrukce a odpojení nevadí. Obyvatelé svým chováním nabídli Zemi i těm, kteří na Zemi nežijí a po několik tisíc let byla Lady Gaia prakticky odpojena sama od sebe. V přímé úměře se svým poškozováním zoufale vyhlížela pomoc, která však nepřicházela v míře, v jaké by si představovala. Občas se našel někdo, kdo se rozhodl ji upřímně podpořit, stále však vládla touha po moci a manipulace, která všechny naděje na lepší život úspěšně přebila. Ti, kteří s Lady Gaia navazovali nezištný vztah, byli trestáni, honěni a zesměšňováni, aby ona sama nikdy nemohla procitnout. Trvalo tisíce let než se odvaha pracovníků světla dokázala propojit a zvednout vlnu světla, která Lady Gaia podpořila v rozhodnutí učinit budoucí kroky sama za sebe. Každý z vás k tomu více či méně přispěl. Odvaha, o které hovořím, a která se spojila v kolektivu, byla a je odvahou, která souvisí s vašim vlastním osobním vzestupem.
V podstatě jste ušli podobnou cestu, kterou Lady Gaia prožila. V útlumu sebe sama i svých vlastních schopností, v utlumení svých vibrací srdce, ve schoulení se do svého nitra, aby zůstala uchována čistota, jste v odpojení sebe kráčeli se Zemí dál. Až do okamžiků, kdy se  v každém z vás ozvala touha. Tento vnitřní hlas, vnitřní volání, neviditelný tah za lepší existencí života vás nasměroval na cestu k sobě sama. A následovala pak mnohá niterná prozření.

Je velice obtížné uvědomit si, co duše prožila, co sama sobě dovolila a dojít k odpuštění.


Jen v odpouštění se nacházejí odpovědi. V odpuštění se nachází posun dál. Sami jste došli do chvíle, kdy vaše duše volala a vy jste vyslyšeli její hlas. Někdo dříve, jiný později, někdo ještě není připraven na změny. Každý v čase, který mu vyhovuje. A ten čas znamená kompletní převrat v životě člověka. Znamená to změnu hodnot, které jste dosud měli, znamená to prozření v mnoha oblastech života. Mění se vztahy, mění se vaše vyzařování, mění se celé vaše Já. Nezůstává kámen na kameni. To je zažehnutí vnitřní alchymie člověka. Probuzení Člověka srdce, probuzení atributů, které vám pak již neumožní odpojit se a zapomenout.

Pokud člověk okusí, co znamená opravdová vnitřní svoboda, již není možné ho nikdy stáhnout zpět. Tento projev je v lidském životě mimořádný a cenný. Vyžaduje obrovské množství odvahy a vytrvalosti. Vyžaduje důvěru v sebe a následování tužeb srdce. A to se právě stalo s některými z vás, s některými lidmi na Zemi. Začali myslet jinak, přestali být snadno ovladatelní, přestali být herci lásky, ale stali se jejími hořícími pochodněmi. Tyto pochodně lásky se pak před nedávnem propojily a tím se vytvořila podpůrná láskyplná síť. Když tuto síť Lady Gaia zahlédla, stala se pro ní inspirací. Došla do bodu, kdy si odpustila své selhání a pozvedla se jako Fénix z popela. Z čehož vyplynulo rozhodnutí, že se bude milovat tak, jako dřív. Již nezůstává v pozadí, nenechává na sebe plivat špínu ani se jinak poškozovat, aniž by neprojevila svůj nesouhlas s lidským chováním. Ačkoli člověk působí na Zemi převážně na povrchu, jedná se z pohledu Země o její podstatnou část. Vždyť si představ, jako by Lady Gaia byla uvnitř tebe a povrch Země byl kůží člověka. Na kůži se vyskytují boje, na kůži se zbrojí, probíhá drancování, víření energií, záměry lidí směřují i do nitra Země. Je toho mnoho, co na povrchu Země probíhá, stejně jako toho mnoho probíhá na povrchu těla člověka. Když si vše propojíš, zjistíš, že ani v těchto souvislostech neexistují náhody a vše dává smysl a řád.

Když si vezmeš svůj povrch těla a nějakým způsobem ho narušíš, dokážeš i na oko nevinnou prací v lepším případě provést poškození jedné jediné oblasti těla, v tom rozsáhlejším případě pak změny na povrchu vedou i ke změnám magnetismu uvnitř těla. A tyto poruchy pak zasahují i dál. Nejen z nitra tedy oslabení probíhá. Někdy si dokážeš ublížit i tím, co se na povrchu odehrává, neboť povrch těla je v zásadě vědomým orgánem, který předává informace dál. Stejně jako u Země je tedy i u tebe každá změna zaznamenána. Láskyplné vibrace dokáží posilovat krásu nitra Země a podporovat ji v šíření do odvržených míst a vibrace plné strachu a zloby dovedou místa podpořit v odpojení od světla. Vše je propojeno, moji milovaní.

A tak velikou změnou nyní je, že se Lady Gaia rozhodla změnit i uvnitř sebe. Že se již nebude ohlížet na to, co se na jejím povrchu děje. Že když ona bude láskou, láskou se pak i její povrch může stát. A když někdo bude vůči této lásce stát a její lásku odmítat, pak má možnost odejít a nesetrvávat ve vibracích lásky dál. Je to nádherné období, které nastává. Bude však plné zvratů, převratů, strachu ze změn a toho, co přichází. Bude plné chaosu od těch, kteří se nechtějí své manipulace vzdát. Lidé se velice rychle začnou od sebe vzdalovat. Ti, kteří žijí v souladu s láskou na planetě, těch bude přibývat a zažijí rychlou proměnu svého fyzického těla. Ti, kteří rádi slouží jiným, pro které je slovo láska jen hra, ti se začnou vibračně propadat. Již nebudou stíhat přizpůsobovat se vibracím Lady Gaia, pro které se ona sama rozhodla. Země jde rychle vibračně vpřed. A lidé mají možnost jít s ní a společně s ní zažívat láskyplné vibrace.

Lady Gaia uvolnila svou sebelásku a dovolila jí vytrysknout na povrch Země. A to se nelíbí těm, kteří mají v sebelásce rezervy. Uvnitř sebe jsou nevrlí, vyčerpaní, hledají chyby u ostatních, vyhýbají se tématům, které se jich týkají, ale kde by museli udělat změny ve svém chování. Sebeláska Země každý den na povrchu sílí. Projevuje se to změnami nálad lidí, změnami ve vibračním poli těch, kteří odmítají přijmout lásku planety. Stále existuje svobodná vůle všech. A když každý vstupoval do energetického pole Země, každý, kdo na sebe vzal fyzickou tvář, ten i věděl, že se Lady Gaia dříve či později za jeho života k tomuto kroku rozhodne a tudíž i on musí začlenit její změny do svého života.

Od přelomu února a března 2018 tedy na Zemi panuje naprosto nový energetický stav. Co bylo v chaosu, do většího chaosu upadá, než se každý uvnitř sebe začne ptát, proč to tak je, a zda i on nemá změnit úhel pohledu a přestat bojovat. Mír na Zemi začíná v nitru každého z vás. Není to jen o Lady Gaia. A tak jak vznikají základny míru, vzniká i protipól. To vše se děje v době, kdy není snadné udržet svůj směr vpřed. Přesto ti, co mají klid v nitru, dokáží svou loď i mezi útesy vést a bezpečně překonat vše, co nabízí toto vzrušující období.

Otevřete oči, moji milí, neboť tato vzrušující doba dokáže leckoho překvapit. Avšak když člověk odloží svůj strach, rozloučí se s ním ve vděčnosti za jeho služby a s vědomím, že ho již nebude nikdy potřebovat, následuje osvobození a změna, ke které Lady Gaia všechny vyzývá. Dokázala-li ona vstát ve své sebelásce po tisících letech ustupování, pak to dokáže každý z vás. Lady Gaia je příkladem, že co bylo proměněno v prach, nikdy neztrácí svůj význam a vše lze navrátit do Božského pořádku, pokud existuje touha, odvaha a čistota.

Obecně se dá tedy říci, že vás čeká ještě rychlejší růst než dosud. Vynořují se nezpracované záležitosti, které vám brání v procitnutí a prozření a tak těm, kteří se změnit nepřejí, bude trvat daleko delší čas, aby potlačili sami sebe a uvrhli se ve vlastní sebeklam.
Kdo již nakročeno ke světlu má, ten bude zkoušen, zda na něm udrží směr. Budou jej pokoušet jeho vlastní stíny a témata lidského života. Vše na světě se točí kolem vztahů, ať již sám k sobě nebo ostatním. Doba "otroctví" končí a začíná mír jednotlivců, které propojuje touha a víra v lepší svět. Bude velice těžké odolávat svých vnitřním myšlenkám a hovorům duše. Neboť každý z vás je svým vlastním mediátorem. Dokáže channelovat sám sebe a předem ví, co ho při určitém rozhodnutí čeká. Stačí se jen propojit se svým čistým Já a vzít odvahu se sám sobě podívat do očí. Nebát se toho, co uvidí. Nebát se odhalit své vlastní lži a pochybení. Neboť pochybením není nic, co existuje. Vše je jen iluzí, kterou člověk v rámci ega následuje.


A pak existují ti, kteří se již pohybují blízko stavu být stále ve stavu otevřenosti a napojeni na sebe, jakožto znalci svého vlastního směru a určení a ti, kteří touto skutečností již prošli a stav vyrovnání do života aplikují. Tyto lidi čeká velice rychlé rozvíjení mediálních schopností. Začnou daleko snáze cítit svou vlastní sílu a i změny, které probíhají na Zemi. Spojení se Zemí jim umožňuje být o krok vpřed před těmi, kteří teprve změnami prochází a tak dokáží být spojnicí mezi různými světy a zároveň i kotvícími body a přístavy míru pro ty, co své světlo hledají. Tyto informace uvnitř sebe máš a víš. Sám sis je zprostředkoval dávno před tím než jsi přečetl tento text. Zvědomění si informací však posiluje tvůj důvěru v sebe a mně je ctí, že ti mohu poblahopřát k této významné změně. Důvěřuj svému nitru, avšak neodvracej svůj zrak od těch, kteří lpí na dualitním chování. V lásce a pokoře přijímej své poslání.

S láskou a obdivem ke tvé vůli plnit své světelné poslání Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

 

pondělí, 01 říjen 2018 11:23

Kryon - Lidská láska

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 01.10.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni, moji milí. S radostí mou vlastní vám přináším další zprávy o aktuálním dění. Přicházím se zprávami z oblasti vibrací, z oblasti pocitů a emocí. Nabízím náhled z vyšší perspektivy na aktuální okamžiky Země.

Jste v procesu proměny. Před mnohými z vás se otevřela nekonečná křižovatka možností a život najednou nabral jiný spád. Nestagnuje, je v chodu a hraje různorodými barvami. Kdo uklízel v duši dříve, ten nyní sklízí dary nekonečna. A že jich je. Vesmír je štědrý a energie ještě víc. A koho úklid v duši čeká, kdo odkládal své vnitřní prozření, ten potýká se nyní se svou vlastní nerozhodností a plácá se ve svých oslabeních. Ty se povětšinou lásky a strachu z ní týkají. Vždyť vše na Zemi se touží láskou stát, a co vibračně lásce neodpovídá, tomu dávají jen lidé sílu a pomyslná křídla. Víc než kdy jindy tedy posiluje to, co lásce neodpovídá. A posilují to ti, kteří ve vlastní lásce stagnují. Uvízli v namlouvání si toho, co láska je, žijí ve svém vlastním omezení, ve své kleci iluzí, ve které však nejsou spokojeni. Láska však touží být prožívána a ta pravá láska není svázána žádnými omezeními. V ní existuje jen zář a spokojenost se svým vlastním Já. A tyto základy dávají možnost lásku na úrovni partnerství prožívat. Lidská láska je mistrovským uměním a je tou nejkrásnější zkušeností, kterou může duše při inkarnaci na Zemi zažívat.

Dřív byla lidská láska jistým způsobem omezená. Díky zhuštěným vibracím nebylo možné lidskou lásku niterně prožívat. Byl to povrchový cit, který procházel pouze k obalu srdce člověka. A to povětšinou nestačilo k uspokojení a člověk hledal lásku dál nebo se stávající lásku snažil prohloubit a dostat ji do svého nitra. Proto byla lidská láska, v minulosti prožívaná, často doprovázena sliby a vlastními přísahami o tom, že konkrétní láska je věčná, trvá navěky a bez přerušení. Tyto sliby a zaslíbení měly zaručit to, že se lidská láska prohloubí a zůstane zachována. Docházelo k rituálům lásky, docházelo k násilnému pronikání do energetického obalu srdce člověka, a lidské svazky se spojovaly pevným poutem, které odolá času a magii věků. Speciálně školené kněžky a kněží, kteří tyto rituály vykonávali, neuvažovali o tom, jaké následky to pro duši nese. Jejich úmysly byly krátkozraké a vykonávali vše v dobré víře, slepě. Když byl spleten svazek z povrchové lásky dvou lidí, bez vedlejších úmyslů a v čistotě aktuálního okamžiku možného prožívání lásky, pak se prohloubení lásky do srdcí přítomných událo snadno a s velikou oslavou z pohledu energie. Obecně se dá říct, že se tímto posvěcením svazku ukotvilo štěstí vztahu a ti dva mohli ve společné lásce spokojeně dožít.

Každý svazek, který je však uzavřen bez časového omezení, platí stále, byť se ony dva konce provazu v následujících inkarnacích znají či nikoli. Když v jakémkoli následujícím životě přišel tímto způsobem spoutaný člověk na to, že má vazbu zaslíbenou k minulosti, mohl se jí poměrně snadno zbavit. To, co v čistých úmyslech vzniká, se dá i snadno rozpojit, pokud je třeba sám sebe osvobodit. Stačí odpojit své srdce od vztahů z minulosti a rozplést, rozvázat svá věčně trvající zaslíbení. Energetické rány se uzdraví a cesta k novému vztahu se připraví. Jen ve stavu celistvého srdce je možné, aby člověk objevil sílu citu lásky a dovedl ji v životě projevit.

V minulosti se však děly věci, které zasahují do přítomnosti a překračují prostor a čas. Jedná se o svazky, které byly v minulosti uzavřeny zištně či nedobrovolně a u nichž vzájemné pouto stále silně trvá. V rituálech, kterými byly tyto svazky protkané, docházelo ke zneužívání sil světla a lásky a tyto vazby jsou pak po staletí neměnné. Jsou tak silné, že jejich hloubka nejde lidskou myslí pochopit, neb pouto, které je zpečetěno rituální krví, není jednoduché zrušit.

Doba vzestupu s sebou nese podpůrnou energii pro řešení nejhlubších témat lidské duše. Nese s sebou odkrývání sebe sama až do nahoty při zrození. Očišťuje se tak vše, co kdysi bylo zneužito a stejně tak se očišťují i svazky, které dnes brání člověku spokojeně a s roztaženými křídly žít. Vzrušující doba, kterou procházíte, odkrývá všechna skrývaná tajemství. Vše, co jsi v minulých inkarnacích, staletích a tisíciletích nevyřešil, před čím jsi utekl, co se ti v rytmech životních cyklů opakuje, to vše jsou dnes impulsy tvé duše k prozření a vyléčení starých zranění. Možná si říkáš, proč? Vždyť karmické zkušenosti byly rozpuštěné. Zde se však nejedná o karmu, ale o tvé vlastní vzpomínky, které jsou stále v jemnohmotné rovině živé. Čas neexistuje a tvá kůže je dnes obalem milionů zkušeností, kde všechny z nich jsou stále aktivní. Tělo člověka je kronikou jeho minulosti. A vezmeš-li v potaz, že fyzické tělo obsahuje pouhou desetinu tvých prožitků, pak zjistíš, jak velký objem s sebou při putování na Zemi neseš. Zápisy v jemnohmotných tělech jsou stejně cenné, jen je okem nevidíš. Působí však stejně, působí se stejnými možnosti a i ty cítíš a na jejich zkušenosti navazuješ.

Současná inkarnace je možnou variantou vyvrcholení všeho, co jsi na Zemi kdy prožíval. A právě proto sis na závěr svých inkarnačních zkušeností nechal svá nejtěžší témata. Obvykle se vztahů a sebelásky týkají. Obvykle jde o zneužívání moci, o odevzdání sám sebe, o spolčování se s těmi, co kdysi na Zemi něco znamenali. Vždy, když se podaří dokončit téma, které má duše staletí rozpracované, vytváří to na Zemi vlnu energie, která popohání Zemi vpřed. Vzestup se tak díky vědomým pracovníkům světla zrychluje a hladce postupuje. Tvé zkušenosti nikdy neovlivnily pouze tebe, ale díky činům a sběru zkušeností, je ve stagnujících tématech obsaženo vždy veliké množství energie. To, když se uvolní, tak právě vlnu světla na Zemi způsobí.

Aktuální fáze vzestupu tedy podporuje narovnávání vibrací srdce a každá duše touží po své vlastní svobodě. Touží žít v lásce, v čistotě svobodného rozvíjení se po boku svého partnera. Touží být otevřena lásce a lidskou láskou žít. Je to přirozená touha každé lidské bytosti. V posledním čase dochází u lidí k narážení na hluboce uložené blokády srdce. Střetávají se se svou vlastní touhou, která vychází z doby, kdy byla láska čistá a převyšovala vše zlé. Vychází z dob, kdy si duše krásu a sílu panenské čistoty lásky pamatuje. Kdy ještě neexistovala žádná kouzla a magie, která by lásku spoutávala a přivazovala k jedné jediné osobě. Dochází k lámání starých pout, dochází k osvobozování toho, co lásce brání. Dochází k uvolňování potenciálu srdce a člověk se může znovu lásky nadechnout.

Když existuje pouto, které vede ze srdce, a jež neodpovídá čistým vibracím kdysi uzavřeného svazku, pak jakákoli snaha o rozvázání pouta s touto osobou vede k vlastní destrukci a sebetrestání. Člověk má pocit, že být bez toho druhého mu rve srdce a přitom ani nemusí ve vztahu spokojený být. Je to program prastarého slibu lásky, který není ani v dnešní době jednoduché zrušit. Onen pár je součástí historie, která se do přítomnosti přenáší a právě tyto svazky jsou pro člověka ty nejtěžší. Vystoupit ze zajetých kolejí a být sám sebou v čistotě svého Já - to je touha duše každého člověka. Neb když ve svobodě sama sebe člověk naváže vztah, pak se to nedá s žádnou dosud prožívanou láskou srovnat. Láska předčí vše, čím člověk dosud žil. Lidská úroveň lásky se prohlubuje a vztah je naplněn, když zůstává ve svém potenciálu otevřen. Je jako fontána, do které, když láska přitéká, tryská gejzírem ven a vodopád lásky kropí Zemi, kropí planetu a proces vzestupu podporuje.

Zaměř se tedy na svou vibraci srdce a prozkoumej, zda tvé srdce láskou nestrádá. Prozkoumej, zda není nějaký tvůj vztah vztahem neuzavřené minulosti. Prozkoumej, zda ve svém vztahu svobodu druhému dáváš. Dáváš mu prostor k jeho rozvoji, raduješ se z toho, když září a svou vlastní cestou kráčí. Podporuješ ho v jeho snech a jsi ve vztahu stejně ceněn. Prozkoumej, zda se bez partnera cítíš méněcenně či nedostatečně oceněn. Naslouchej svému srdci a přestaň si ve svých emocích lhát. Jen ty máš klíč k tomu uzdravit své nitro a máš sílu prolomit ledy, kterými jsi zakryl své emoce ze strachu z prožívání lásky, ze strachu, že ukážeš jiným, že jsi procesu učení a i ty máš slabé stránky, které nemusíš tajit ani obhajovat. Když pochopíš, že život není o soupeření, ale o tom, že jsi každý den moudřejší právě díky prožitým zkušenostem, pak zjistíš, že není důvod obviňovat sám sebe ze své minulosti. A že dokážeš uzavřít svou minulost jednoduše a s galantností nového věku. Neb kde není výčitka, není ani vnitřního posměchu.

A ti co svobodní jsou a mají pocit, že partnera nenajdou, těm stačí se jen lásce znovu otevřít. Možná, že jen zavřeli vrátka za svou minulostí a bojí se vztahu v nových vibracích. Je třeba, aby přestali vztah jakkoli hodnotit. Aby se postavili sami za sebe ve své velikosti a otevřeli své srdce dokořán. Vždyť vzestup planety nejde uskutečnit v jednotlivcích, ale jako skupina. Bez otevřeného srdce se láska srdcí nemůže propojit. Pak vzestup zůstává jen snem a prchavou iluzí.

Dovol si tedy v prvé řadě své srdce osvobodit od minulosti, neb to je to, čím žijí lidé poslední měsíce a prohlub lásku, kterou ve svém srdci nalezneš. Budeš překvapen z toho, jak nádherný je to cit. Budeš překvapen z toho, kolik krásného můžeš s partnerem / s příbuznými / přáteli i cizími lidmi díky lásce zažít. Budeš překvapen, jak silná láska je, a že nic ke svému životu nepotřebuje. Jen nemít masku sám před sebou a nemít z lásky strach. Jen být, dýchat láskou a vědět, že v lásce není nikdo sám.

Lidská láska je dar, který stojí za to sdílet s ostatními. Je to stále se prohlubující cit, kde hloubka prožívání je bez omezení. A čím víc se blíží vrchol vzestupu, tím více se i lidské prožívání lásky prohlubuje. A když partnerství mezi dvěma lidmi končí? Ani zde není třeba smutek mít. Vždyť prožité chvíle stály za ty zkušenosti a jen přišel čas, kdy se společná cesta rozdělí. Není možné udržet loď v klidném proudu, když ji dva odlišné proudy unáší. To jen jedna zkušenost končí a nahrazuje ji jiná tím, že se nová cesta otevírá. Píšeš svou vlastní knihu života a tak buď pyšný na zkušenosti, které jsi prožil. Každá z nich tě posouvá vpřed. A každá z nich se do tvé kroniky duše zapisuje. Byť je i maličká, niterná, možná okem neviditelná.

Žij tedy tím, co ti říká srdce a nehledej ve vztazích to, co tam není. Nehovoř o lásce, ale láskou žij! Právě prožitek ti umožňuje plout v proudu aktuálních vibrací Země. To, co dáváš, se ti vždy vrací zpět, pokud jsi otevřený a připraven přijímat. Otevři tedy své srdce a nežij výčitkami, nežij iluzí, že ti někdo patří či patřit má. Žárlivost je emoce výbušná a čisté lásce neodpovídá. Láska důvěřuje, láska svobodu dává a v této energie se vztah prohlubuje. Povznes svou lásku na lásku svobodnou. Dokážeš milovat, aniž by sis sám sobě ve vztahu něco nalhával. Dovol lásce, aby její hloubka předčila tvé očekávání. Jen jí dovol "být" a v přítomnosti tvého života se projevit.

Láska mění vibrace lidí i vibrace celé planety. Láska prostupuje každou úrovní a v nekonečnosti kruhu vše uzavírá. Láska prochází prostorem a časem a na to pamatuj. Neb když dokážeš čistou lásku prožívat, pak uzdraví se vše, s čím se tvá duše trápila. A trápení patří minulosti, dnes je třeba v radosti žít. Láska je radost a umožňuje člověku jeho potenciál projevit. A o tom je vzestup, moji milí.

S úctou ke tvému světlu, s úctou k síle lásky ve tvém srdci Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Strana 9 z 10